×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

فهرست اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی دانشکده گروه
نعمت الله تقی نژاد علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
دکتر ابوالفضل طهماسبی کشاورزی و منابع طبیعی مرتعداری
دکتر فاختک طلیعی کشاورزی و منابع طبیعی تولیدات گیاهی
مهندس زهرا تراز ---
مهدی تيموری یانسری علوم پایه و فنی مهندسی آمار
دکتر عبدالسعید توماج علوم پایه و فنی مهندسی آمار و ریاضی
دكتر خسرو تركاشوند علوم انسانی و تربیت بدنی زبانهاي خارجه
مهندس مهدی ترشیزی ---
دکتر وحید وزیری کشاورزی و منابع طبیعی جنگلداری و فناوری چوب و کاغذ
دکتر صالح یمرلی علوم انسانی و تربیت بدنی الهیات
دکتر مهدی زارعی کشاورزی و منابع طبیعی تولیدات گیاهی
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدجواد احمدی ---