وب سایت اساتید دانشگاه گنبد کاووس

وب سایت اساتید دانشگاه

عنوان توضیحات مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
مهندس علی چوری --- --- ---
علی دباغ عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی مربی کارشناسی ارشد علوم انسانی و تربیت بدنی زبان و ادبیات انگلیسی
دکتر مجید محمد اسماعیلی --- --- ---
دکتر اکبر فخیره --- --- ---
دکتر فرشید فرجی --- --- ---
دکتر زین العابدین فرامرزی --- --- ---
مهندس محمد فرهنگی --- --- ---
دکتر فریبا فریور --- --- ---
دکتر راضیه فرخ زاد رستمی --- --- ---
دکتر محمد فرشاد عضو هیات علمی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی مهندسی برق
دکتر ابوالحسن فتح آبادی --- --- ---
دکتر محمد فزونی استادیار گروه ریاضی، آنالیز هارمونیک و تابعی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
دکتر فرزاد قنبری --- --- ---
دکتر آشور محمد قره باش --- --- ---
مهندس حمیدرضا قزلسفلو --- --- ---