وب سایت اساتید دانشگاه گنبد کاووس

وب سایت اساتید دانشگاه

عنوان توضیحات مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
دکتر ابراهیم غلامعلی پور علمداری --- --- ---
مهندس احمد قلی --- --- ---
دکتر حسنی قلی پور کنعانی --- --- ---
وب سایت دکتر عبداللطیف قلی زاده عضو هیات علمی گروه تولیدات گیاهی - دانشکده کشاورزی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی تولیدات گیاهی
دکتر حجت قربانی --- --- ---
دکتر حسین گل چینی --- --- ---
دکتر محمد قلی زاده استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
مهندس کیاوش گلزاریان پور --- --- ---
مهندس میثم حبیبی --- --- ---
دکتر محمد هرسیج --- --- ---
دکتر علی حشمت پور --- --- ---
دکتر حسین ملاعباسی عضو هیات علمی استادیار دکترا فنی مینودشت
دکتر حسین حسینی مقدم --- --- ---
دکتر بهروز ایمری --- --- ---
مهندس طاهره جباری خان ببین --- --- ---