وب سایت اعضای هیات علمی

وب سایت اساتید دانشگاه

آدرس عنوان مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
profs.gonbad.ac.ir/gholizadeh وب سایت دکتر عبداللطیف قلی زاده استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی تولیدات گیاهی
profs.gonbad.ac.ir/ghorbani دکتر حجت قربانی واقعی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی منابع طبیعی
profs.gonbad.ac.ir/golchini دکتر حسین گل چینی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی فلسفه و حکمت اسلامی
profs.gonbad.ac.ir/golizadeh-mohammad دکتر محمد قلی زاده استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
profs.gonbad.ac.ir/golzarianpour مهندس کیاوش گلزاریان پور --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/habibi مهندس میثم حبیبی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/hadi-amini --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/harsij دکتر محمد هرسیج --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/heshmatpoor دکتر علی حشمت پور استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
profs.gonbad.ac.ir/hma دکتر حسین ملاعباسی استادیار دکترا فنی مینودشت عمران
profs.gonbad.ac.ir/hosseini دکتر حسین حسینی مقدم --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/hossein-mohammadi دکتر حسین محمدی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی زبان و ادبیات فارسی
profs.gonbad.ac.ir/imeri دکتر بهروز ایمری استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی علوم ورزشی
profs.gonbad.ac.ir/jabbari مهندس طاهره جباری خان ببین مربی کارشناسی ارشد علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی
profs.gonbad.ac.ir/jafariyan دکتر حجت الله جعفریان --- --- ---