×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر منا علی مددی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم انسانی و تربیت بدنی

گروه :زبان و ادبیات

بیوگرافی

 

منا علی مددی 

متولد 1360/ تهران

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه سمنان

دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبد کاووس

زمینه های تحقیقاتی

مقالات ژورنال

1. تبارشناسی ادبیا ت تعلیمی/ فصلنامه پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

2. از مخاطب خاص تا مخاطب عام (نگاهی جامعه­شناسانه به تحول طیف مخاطبان ادبیات تعلیمی فارسی با تکیه بر مرصادالعباد و کتاب احمد)/ فصلنامه ادبیات پارسی معاصر

3. نقدی بر شیوۀ تکامل­گرایانۀ کتاب تاریخ ادبیات داستانی ایران/ فصلنامه پژوهشنامه انتقادی متون

4. فردوسی و گفتمان مدرن ایرانی (شاهنامه فردوسی و نقش آن در تکوین هویت ملی ایرانیان در دورۀ معاصر/ فصلنامه جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد

5. منطق الطیر عطار: چندصدایی یا هم­صدایی (نگاهی به تقدیر تراژیک نظریه­های ادبی در ایران: مطالعه موردی منطق مکالمۀ باختین/ فصلنامه تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

6. واژگان عامه در شعر معاصر (نگاهی بهد چگونگی تبدیل واژه­های عامه و محلی به شاخصه­ای سبک­شناختی در شعر معاصر/ فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه

7. در غیاب نقد ادبی و زبان آن (نگاهی به چرایی غیاب نقد ادبی و زبان نقد در گفتمان ادبی پیشامدرن) / فصلنامه پژوهشنامه انتقادی متون

8. از انسجام مکانیکی تا انسجام ارگانیک (نگاهی جامعه­شناختی به ساختار قالب­های شعر فارسی/ مدرن/ نیمایی و پیشامدرن/ پیشانیمایی)/ فصلنامه ادبیات پارسی معاصر

9. تقلید و تکرار انگارۀ مسلط بر صور خیال در شعر پیشامدرن ایران (بررسی چرایی تقلید و تکرار در صور خیال شعر پیشامدرن فارسی با استفاده از نظریۀ پارادایم توماس کوهن)/ فصلنامۀ نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرس/ دورۀ 14 شمارۀ 54/ تابستان 1400

10. سعدی، مردی از ایرانشهر (بررسی بازتاب اندیشۀ ایرانشهری در آثار سعدی)/ دوفصلنامه تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی/ دورۀ 14 شمارۀ 2/شمارهد پیاپی 85

11. نظریۀ سیاسی استبداد منور در ادبیات پس از مشروطه (از 1285 ه.ش تا 1310 ه.ش)/ دوفصلنامۀ علمی پژوهش­های بین رشته ­ای ادبی

12. معمای خیام (دلایلی تازه برای اثبات یکی بودن خیام فیلسوف و دانشمند با شاعر رباعیات)/ فصلنامۀ کهن­نامۀ ادب پارسی

13. نقش­های زنانه در رمان­های «پیرزاد» و «وولف» با تکیه بر نقش­های کهن­الگویی یونگ/فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی / پاییز 1398

14. بررسی جادوی مجاورت در شعر کودک (با تکیه بر شعر ناصر کشاورز، شکوه قاسم­نیا، محمدکاظم مزینانی و نیلوفر بهاری)/ فصلنامه مطالعات زبانی و بلاغی/ دانشگاه سمنان/ پاییز و زمستان 1399

15. سیری در سفرنامه ­نویسی (بررسی چرایی رواج سفرنامه­ نویسی در ایران دورۀ  قاجار، تحول و افول آن پس از انقلاب مشروطه)/ ادبیات پارسی معاصر/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ زمستان 1399

 

 

طرح های پژوهشی

«انجام طرح پژوهشی با عنوان «بررسی تلمیح در شعر محمدرضا شفیعی کدکنی

بازتاب اساطیری دیو آز و تقابل آن با مینوی خرسندی در گلستان سعدی

سیری در یفرنامه نویسی

پایان نامه و رساله

1. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی مقایسه­ای جایگاه زن در شعر سیمین بهبهانی و احمد شاملو

2. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی ریخت­شناسی داستان­های جادویی قوم ترکمن (با تکیه بر 10 قصه)

3. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوانبوطیقای ادبی احزاب سیاسی و تشکل­های اجتماعی دهه­های 20 و 30

4. مشاوره  پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی ویژگی­های سبکی رمان­های رضا امیرخانی

5. مشاوره  پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آموزه ­های قرآنی و دینی در دیوان پروین اعتصامی

تالیفات

1. کتاب «دفتر صوفی/ شرح و توضیح 15 نثر عرفانی به همراه مقدمه در تاریخ تصوف و تقسیم بندی نثرهای عرفانی»/ انتشارات پایا/ 1399

2. تصحیح کتاب «علم بدیع» نوشتۀ محمدحسین فروغی/ انتشارات خاموش/ 1399