دکتر منا علی مددی

دکتر منا علی مددی

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

منا علی مددی هستم، در  29/6/60 در شهر تهران متولد شدم. دوران تحصیلات خود را در کنار خانواده در همین شهر سپری کردم. در سال 1378 برای گذراندن دورۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم و در سال 1382 از این مقطع تحصیلی فارغ التحصیل شدم. . همان سال در دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه سمنان پذیرفته شدم و این دوره را در سال 1384 به پایان رساندم. از سال 1386 تا 90 در دانشگاه شهید بهشتی مشغول گذراندن دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی بودم.  و در عین حال به تدریس در برخی دانشگاه ها نیز می پرداختم. از سال 1393 به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه پذیرفته شدم و تا کنون به تدریس در این دانشگاه و انجام فعالیت های پژوهشی اشتغال دارم 

زمینه های تحقیقاتی

1. ادبیات معاصر فارسی

2. تاریخ ادبیات

مقالات ژورنال

1. تبارشناسی ادبیا ت تعلیمی/ فصلنامه پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

2. از مخاطب خاص تا مخاطب عام (نگاهی جامعه­شناسانه به تحول طیف مخاطبان ادبیات تعلیمی فارسی با تکیه بر مرصادالعباد و کتاب احمد)/ فصلنامه ادبیات پارسی معاصر

3. نقدی بر شیوۀ تکامل­گرایانۀ کتاب تاریخ ادبیات داستانی ایران/ فصلنامه پژوهشنامه انتقادی متون

4. فردوسی و گفتمان مدرن ایرانی (شاهنامه فردوسی و نقش آن در تکوین هویت ملی ایرانیان در دورۀ معاصر/ فصلنامه جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد

5. منطق الطیر عطار: چندصدایی یا هم­صدایی (نگاهی به تقدیر تراژیک نظریه­های ادبی در ایران: مطالعه موردی منطق مکالمۀ باختین/ فصلنامه تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

6. واژگان عامه در شعر معاصر (نگاهی بهد چگونگی تبدیل واژه­های عامه و محلی به شاخصه­ای سبک­شناختی در شعر معاصر/ فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه

7. در غیاب نقد ادبی و زبان آن (نگاهی به چرایی غیاب نقد ادبی و زبان نقد در گفتمان ادبی پیشامدرن) / فصلنامه پژوهشنامه انتقادی متون

8. از انسجام مکانیکی تا انسجام ارگانیک (نگاهی جامعه­شناختی به ساختار قالب­های شعر فارسی/ مدرن/ نیمایی و پیشامدرن/ پیشانیمایی)/ فصلنامه ادبیات پارسی معاصر

طرح های پژوهشی

«انجام طرح پژوهشی با عنوان «بررسی تلمیح در شعر محمدرضا شفیعی کدکنی

پایان نامه و رساله

1. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی مقایسه­ای جایگاه زن در شعر سیمین بهبهانی و احمد شاملو

2. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی ریخت­شناسی داستان­های جادویی قوم ترکمن (با تکیه بر 10 قصه)

3. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوانبوطیقای ادبی احزاب سیاسی و تشکل­های اجتماعی دهه­های 20 و 30

4. مشاوره  پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی ویژگی­های سبکی رمان­های رضا امیرخانی

5. مشاوره  پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آموزه ­های قرآنی و دینی در دیوان پروین اعتصامی