حبیب الله آق اتابای

عضو هیا ت علمی گروه کامپیوتر

بیوگرافی

 

حبیب الله اق اتابای

ایمیل: atabay[at-sign]gonbad.ac.ir

متولد: 1362/3/1

ساکن: استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس

سوابق کاری
  • عضویت پیمانی هیات علمی در دانشگاه گنبد کاووس با مرتبه مربی از تاریخ 1392/9/1 تاکنون

  • دارای سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف استان گلستان از سال 1389 تا 1392

سوابق تحصیلی

رشته

گرایش

مقطع تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ ورود

تاریخ فارغ التحصیلی

کامپیوتر

نرم افزار

کاردانی

بیرجند

مهر 82

مهر 84

کامپیوتر

نرم افزار

کارشناسی

زنجان

بهمن 84

مهر 87

کامپیوتر

هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد

تربیت معلم تهران

مهر 88

مهر 90