دکتر فاطمه بحري بيناباج

دکتر فاطمه بحري بيناباج

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

مقطع رشته و گرایش دانشگاه  سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسی کشاورزی- علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1385
کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی- ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه فردوسی مشهد 1387
دکتری مهندسی علوم دامی- ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه فردوسی مشهد 1392

زمینه های تحقیقاتی

مقالات ژورنال

             
نوسینده سال انتشار عنوان مقاله عنوان همایش محل برگزاری همایش شهر کشور
محمدرضا شیخلو، فاطمه بحری بیناباج  1394 بررسی تنوع ژنتیکی گله اصلاح نژادی گوسفندان مغانی به روش تجزیه و تحلیل شجره دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران
مجید جعفری، فاطمه بحری بیناباج  1394 بررسی تاثیر مصرف تانن دباغی و داروی ضد کوکسیدیوز شیمیایی بر فراسنجه های خونی بره های پرواری دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران
مجید جعفری، فاطمه بحری بیناباج  1394 بررسی تاثیر مصرف تانن دبلاغی در مقایسه با کوکسیدیواستات شیمیایی بر میزان اووسیست دفعی در بره های پرواری دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران
فاطمه بحری بیناباج، مجتبی طهمورث پور، محمود وطن خواه، مجید جعفری، محمدرضا شیخلو 1395 برآورد پارامترهای ژنتیکی طول عمر و زنده مانی بره‌های قره گل با استفاده از مدل های خطی و مخاطره نسبی ویبول هفتمین کنگره علوم دامی ایران پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی کرج کرج ایران
فاطمه بحری بیناباج، مجتبی طهمورث پور، محمود وطن خواه، مجید جعفری، محمدرضا شیخلو 1395 همبستگی صفات تولید مثلی با طول عمر تولیدی و بقاء در میش های نژاد بلوچی هفتمین کنگره علوم دامی ایران پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی کرج کرج ایران
محمد رضا شیخلو، مختارعلی عباسی، محمود وطن خواه، فاطمه بحری بیناباج 1395 بررسی تنوع ژنتیکی گوسفند نژاد لری بختیاری با استفاده از فراسنجه های احتمال منشاء ژن هفتمین کنگره علوم دامی ایران پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی کرج کرج ایران
محمد رضا شیخلو، مختارعلی عباسی، محمود وطن خواه، فاطمه بحری بیناباج 1395 بررسی برخی فراسنجه های دموگرافیک و اندازه موثر جمعیت در گوسفند نژاد لری بختیاری به روش تجزیه و تحلیل شجره هفتمین کنگره علوم دامی ایران پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی کرج کرج ایران
حسن سخدری، عباس فرشاد، جلال رستم زاده، فاطمه بحری بیناباج، حسین سوری 1395 اثرات افزودن آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیر آنزیمی بر پارامترهای سلول اسپرم جنب بیضوی منجمد شده گاو هفتمین کنگره علوم دامی ایران پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی کرج کرج ایران
فاطمه بحری بیناباج، مجتبی طهمورث پور، علی اصغر اسلمی نژاد، محمود وطن خواه، 1395 مقایسه مدل های خطی و غیرخطی در بررسی عوامل غیر ژنتیکی موثر بر طول عمر و زنده مانی بره های بلوچی همایش ملی پژوهش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران
فاطمه بحری بیناباج، مجتبی طهمورث پور، علی اصغر اسلمی نژاد، محمود وطن خواه، 1395 برآورد پارامترهای فنوتیپی و ژنتیکی طول عمر تولیدی و معیارهای بقاء میش در نژادهای گوسفند قره گل و بلوچی همایش ملی پژوهش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران
فاطمه بحری بیناباج، مجتبی طهمورث پور، علی اصغر اسلمی نژاد، محمود وطن خواه، 1395 ارتباط طول عمر تولیدی و معیارهای بقاء با صفات تولیدمثلی در میش های نژاد قره گل همایش ملی پژوهش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران
حسن سخدری، عباس فرشاد، جلال رستم زاده، فاطمه بحری بیناباج 1395 اثرات افزودن آنتی اکسیدان های سوپر اکسید دیسموتاز و ویتامین E بر پارامترهای اسپرم جنب بیضوی منجمد و یخ گشایی شده گاو کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست سالن همایش های دانشگاه فرهنگیان استان گلستان گرگان ایران

طرح های پژوهشی

پایان نامه و رساله

نام دانشجو عنوان پایان نامه / رساله نام دانشگاه شهر کشور
ملیحه بشخور بررسی چندشکلی ژن‌های اینترلوکین-2 و اینترفرون‌ گاما در دو سویه مرغ مادر گوشتی راس و هوبارد دانشگاه گنبد کاووس گنبد کاووس ایران
رضا نظری محاسبه و مقایسه شاخص بهره وری در صنعت پرورش مرغ گوشتی از دو روش پارامتریک و غیر پارامتریک (مطالعه موردی: استان گلستان) دانشگاه گنبد کاووس گنبد کاووس ایران

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

عنوان درس
اصلاح دام
ژنتیک عمومی
ژنتیک و اصلاح نژاد طیور
روش های پیشرفته آماری
زبان تخصصی
مدیریت واحدهای دام وطیور
آمار و احتمالات
جانورشناسی
پرورش زنبور عسل

دانلودها