×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر مجید محمداسمعیلی

مرتبه علمی: دانشیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :مرتع و آبخیزداری

بیوگرافی

آقای دکتر مجید محمداسمعیلی در سال 1348 در روستای ولیک آباد از توابع شهرستان گرگان در یک خانواده کشاورز و مذهبی متولد شد. تحصیلات دوره ابتدایی را در روستا و دوره راهنمایی و متوسطه را در گرگان به پایان رسانید و همزمان در انجمن اسلامی و بسیج محل عضو فعال بود. در سال دوم دبیرستان (1365) با توجه به فرمان حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تکلیف حضور در جبهه­ها، بعنوان یک بسیجی در 17 سالگی عازم جبهه­های جنوب کشور شد و حدود 5 ماه در جبهه حضور داشت. بعد از برگشت، از جبهه تحصیلاتش را ادامه داده و مجددا در سال چهارم دبیرستان (سال 1367) برای بار دوم عازم جبهه­ها شد و با پذیرش قطع نامه توسط ایران از جبهه باز گشت. در سال 1368 در کنکور سراسری شرکت کرد و در رشته مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان پذیرفته شد و همراه تحصیل در فعالیت های مذهبی و سیاسی شرکت داشت.  در سال 1372 با رتبه 3 در آزمون کارشناسی به کارشناسی ارشد در رشته مرتعداری در دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شد و در سال 1375 با رتبه اول و معدل 89/17 از دانشگاه تربیت مدرس فارغ التحصیل شد. در سال 1376 بعنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (دانشکده کشاورزی گنبد) مشغول به فعالیت شد و در مسوولیت­های مدیر امور فرهنگی، معاون اداری، مالی و معاون آموزشی دانشکده کشاورزی گنبد کاووس خدمت کرد. در سال 1383 برای ادامه تحصیل راهی کشور فرانسه شد و در سال 1387 با چاپ 3 مقاله ISI و با ارائه 5 مقاله در کنفرانس­های بین المللی با درجه عالی (Très honorable) از دانشگاه رن1 در رشته اکولوژی مرتع فارغ التحصیل شد. بعد از بازگشت به ایران و شروع به کار در دانشگاه گنبد کاووس علاوه بر داشتن فعالیت­های آموزشی و پژوهشی، در مسئولیت­های: مدیر گروه منابع طبیعی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه گنبد کاووس، دبیر و عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه، عضو کمیته انضباطی و عضو شورای فرهنگی دانشگاه، عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه، دبیر هیات رئیسه دانشگاه، دبیر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه، عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاههای استان گلستان، عضو هیات نظارت و ارزیابی دانشگاههای استان گلستان، عضو هیات امنای موسسه غیر انتفاعی گلستان و رتبه علمی دانشیار پایه 37، همچنین ایشان بیش از 60 عنوان مقاله علمی پژوهشی داخلی و خارجی و 100 عنوان مقاله همایشی داخلی و خارج از کشور را در کارنامه خود دارد.

زمینه های تحقیقاتی

Rangeland Ecosystem, Restoration ecology, Clonal Plant, Defoliation, Seed Ecology 

مقالات ژورنال

1- محمداسمعیلی، مجید و مصطفی اسدی. 1376. بررسی اتکولوژی گیاه مرتعی اروشیا سراتوایدس در منطقه گرگان و گنبد. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. سال 4 شماره 2.

 

2- Majid Mohammad-Esmaeili, Anne Bonis, Jan-Bernard Bouzillé, Cendrine Mony, Marie-Lise Benot., 2009. Consequence of ramet defoliation on plant clonal propagation and biomass allocation: example of five rhizomatous grassland species, Flora vol. 204, issue 1.

3- Marie-Lise Benot, Cendrine Mony, Majid Mohammad-Esmaeili, Anne Bonis, Jan-Bernard Bouzillé,. 2009. Responses of clonal architecture to experimental defoliation: a comparative study between ten grassland species. Plant Ecology 201:621–630

DOI 10.1007/s11258-008-9546-3.

4- Majid Mohammad-Esmaeili, Ali Sattarian, Anne Bonis and Jan-Bernard Bouzillé. 2009. Ecology of seed dormancy and germination of Carex divisa Huds: Effects of stratification, temperature and salinity. International Journal of Plant Production 3 (2), April 2009.  

5- مجید محمداسمعیلی، رضا قضاوی و محسن فتحی­زاده. 1388. بررسی اثرات درجه حرارت و زمان نگهداری در کاهش قوه نامیه بذر گیاه مرتعی Eurotia ceratoides. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 16، ویژه­نامه 1-ب.

6- مجید محمداسمعیلی، حسین خیرفام، مینا دیلم، موسی اکبرلو و حسین صبوری. 1389. بررسی اثرات برش بر مقدار تولید دو گونه مرتعی Agropyron elongatum, Festuca ovina. مجله علمی پژوهشی مرتع.  شماره 13. سال 4 شماره 1.

 7-  مجید محمداسمعیلی، عباس بیابانی، موسی اکبرلو، رضا قضاوی و حسین صبوری. 1389. بررسي اثرات سطوح مختلف بذرکاري بر روي توليد علوفه و عملکرد بذر دو گونه مرتعي آگروپایرون. مجله علمی پژوهشی مرتع. شماره 15. سال 4 شماره 3.

8- مجید محمداسمعیلی، قهرمان قوردویی میلان. 1389.  بررسی اثرات برش بر روی ویژگی­های اکولوژیکی گونه مرتعی Panicum antidotale Retz. مجله علمی پژوهشی مرتع. شماره 16. سال 4 شماره 4.

 

9- حسین صبوری، عباس بیابانی، عاطفه صبوری و مجید محمداسمعیلی. 1389. مطالعه QTL های مرتبط با بنیه بذر در عکس العمل به تنش اسمتیک حاصل از سوربیتول در برنج. مجله پژوهش­های تولید گیاهی. جلـد هـفدهـم، شماره دوم.

10- رضا قضاوی، عباسعلی ولی و مجید محمداسمعیلی. 1390. بررسی تاثیر کاشت پرچین­ها بر برخی از خصوصیات هیدرولیکی خاک. مجله پژوهش آب ایران. سال پنجم، شماره 8.

11- رضا قضاوی، عباسعلی ولی و مجید محمداسمعیلی. 1390. بررسی تاثیر احداث سدهای خشکه چین بر روی مورفولوژی آبراهه­ها و ترسیب رسوبات (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آب جوان- استان فارس). مجله پژوهش آب ایران. سال پنجم، شماره 9.

12- حسین صبوری، سعید نواب­پور و مجید محمداسمعیلی، 1390، تعيين ساختار ژنتيکي صفات زراعي برنج با استفاده از روش­هاي کلاسيک و مولکولي. مجله پژوهش­های تولید گیاهی. جلد هجدهم، شماره چهارم.

13- مجید محمداسمعیلی، حسین صبوری، رضا کاوندی و وحید کریمیان. 1391. بررسی اثر یکساله برش بر میزان تولید و پنجه­زنی چهار گونه مرتعی شور روی. فصلنامه علمی تحقیقاتی مرتع و بیابان 4-19.

14- موسی اکبرلو، صدیقه یار و مجید محمداسمعیلی. 1391. بررسی روابط بین برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با مولفه های پوشش گیاهی (مطالعه موردی قره تپه ساوه). مجله پژوهش­های حفاظت آب و خاک. دوره 19، شماره 2.

15- Mousa Akbarlou, Majid Mohammad Esmaeili, Esmaeil Sheidai Karkaj. 2012. Effect of annual medic and wheat mixed-culture on dry matter yield in irrigated and rain-fed treatments. ijapp, 3 (12), 572-575.

16- Majid Mohammad-Esmaeili, Mousa Akbarlou. 2012. Investigation of ramet defoliation on production and reproduction traits of Panicum antidotale Retz..ijapp, 3 (12), 608-612.

17- Mousa Akbarlou, Esmaeil Sheidai Karkaj, Majid Mohammad Esmaeili,. 2012. Estimation relationship between Agropyron elongatum yield and canopy cover components (case study: Chaparghoymeh rangelands of Golestan province, Iran). ijapp 3 S, 656-661.

18- سمیه گنجی هرسینی، مجید محمد اسمعیلی، علی ستاریان، حسین صبوری. 1391.  بررسی اثر زمان برش و میزان کود نیتروژن بر برخی صفات قیاق (.Sorghum halepens(L . مجله حفاظت زیست بومی گیاهان. شماره اول سال اول زمستان 91.

19- ام­البنین ابراهیمی، مجید محمد اسمعیلی، حسین صبوری و ابوالفضل طهماسبی. 1391. آثار تنش­های شوری و خشکی بر روی جوانه­زنی دو گیاه مرتعی Agropyron elongatum , Agropyron desertrum. . نشریه مهندسی اکوسیستم­های بیابان ، سال اول شماره 1، زمستان 1391.

20- Ommolbanin Ebrahimi, Majid Mohammad Esmaeili, Hossein Saboori, Abolfazl Tahmasbi. 2013. Effect of drought and salinity stresses on germination of Trifoliumpratens, Vicia sativa and Sanguisorba minor. ijapp. Vol., 4 (3), 384-388.

21- بهاره بهمنش، حسین بارانی، مجید اونق، مجید محمداسمعیلی و احمد عابدی سروستانی. 1391. بررسی شاخص­های بیوفیزیکی ارزیابی تخریب سرزمین: تفسیر دو دیدگاه متخصصین بوم شناسی و بهربرداران مراتع. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار.

22- Somayeh Ganji, Majid Mohammad Esmaile, Ali Sattarian and, Hossein Saboori. 2013. Role of Soil Fertilization and Cutting on Tillering and Yield Components of Sorghum halepense. Ijapp, 4 (5), 994-997.

23- مجید محمداسمعیلی، حسین صبوری، رضا کاوندی و وحید کریمیان. 1392. مقایسه آثار تنش شوری روی تولید و پنجه­زنی سه گونه مرتعي شور روی در اکوسیستم­های بیابانی . مجله علمی پژوهشی مهندسی اکوسیستم­های بیابان، سال دوم، شماره اول بهار 1392.

24- وحید کریمیان ، مجید محمداسمعیلی، رضا کاوندی. 1392. مطالعه و بررسی اثرات چرای مستمر روی ویژگی­های اکولوزیک گیاه   Juncus maritimus.  فصلنامه علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم. سال 9، شماره 36 پائیز 1392.

25- رضا قضاوی، عباسعلی ولی و مجید محمداسمعیلی. 1392. بررسی اثرات کاربرد زئولیت بر مراحل اولیه رشد گونه مرتعی کنار Ziziphos Spina Christi  و آکاسیا Acacia Salicina تحت تنش شوری. دو فصلنامه علمی پژوهشی خشکبوم.  جلد 3، شماره، پائیز و زمستان 1392.

26- سیروس کردرستمی، حسین صبوری، عباس بیابانی، مهدی ملاشاهی، مجید محمداسمعیلی و  محسن آذر نیا. 1393. بررسی اثر انواع مختلف کنترل کننده­های جوانه جانبی بر کمیت و کیفیت برگ توتون. نشریه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی. دوره اول، شماره سوم، پاییز 1393.

27- موسی کم، مجید محمداسمعیلی، موسی اکبرلو و علی ستاریان. 1393. بررسی زیتوده و برخی خصوصیات ریخت شناسی دو گونه شورروی در مراتع محدوده تالاب گمیشان. نشریه مرتعداری، سال اول، شماره سوم.

28- موسی کم، مجید محمداسمعیلی، علی ستاریان و حسین صبوری. 1393. مقايسه بانک بذر خاک در منطقه حفاظت شده و تحت چرا در مراتع گميشان. نشريه حفاظت زيست بوم گياهان، دوره دوم، شماره پنجم، پاييز و زمستان 93.  

 

29- A. Biabania, *, M. Golesorkhyb , H. Sabouria , A. Nakhzari Moghadama , and M. Mohammad Esmaeili. 2005. Evaluation of  Rice Cultivars in Weeds Control Different Periods under Non-Stress and Stress Conditions. Russian Agricultural Sciences, 2015, Vol. 41, No. 4, pp. 286–290.

30-  P. Ebrahimi1, M. Mohammad Esmaeili, S. Ganji, A. Sattarian, H. Sabouri. 2015.

 Cyanogenic glucoside determination in Sorghum Halepense (L.) Pers. leaves at the different growth stages. Bulgarian Chemical Communications, Volume 47, Number 2 (pp. 565 – 570) 2015.

 

31- مسعود گلسرخی، عباس بیابانی، حسین صبوری و مجید محمداسمعیلی. 1394. مطالعه روابط بين صفات زراعي برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی. نشریه علمی پژوهشی تنش­های محیطی در علوم زراعی. جلد 8 شماره 2. 1394.

32- حزب­الله پورگلستانی، مجید محمداسمعیلی، علی نخزری­مقدم و علی ستاریان. 1394. بررسی کشت مخلوط و تک‌کشتی چهار گونه‌ی مرتعی در منطقه نیمه خشک گنبد کاووس. نشریه مهندسی اکوسیستم­های بیابان، دوره 4، شماره 8.

33- ام­البنین ابراهیمی، مجید محمد اسمعیلی، حسین صبوری و ابوالفضل طهماسبی. 1394. بررسی خصوصیات مرفولوژی گیاهان مرتعی Secale cereal, Vicia sativa, Trifolium pretense, Sanguisorba minor در برابر تنش­های شوری و خشکی با استفاده از کشت هیدروپونیک. مجله حفاظت زیست بومی گیاهان، دوره سوم، شماره 7، پاییز و زمستان 94.

34- عبدالرحمان دوگونچی، عباس بیابانی، حسین صبوری، عبدالطیف قلی زاده، مجید محمداسمعیلی، اعظم رومانی و محمدرضا جعفرزاده. 1394. تاثیر سطوح مختلف زئولیت و کود اوره با باکتری آزسپریلیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان. مجله یافته­های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی. جلد اول شماره اول، 1394.

35- نسرین سجادی، مجید محمداسمعیلی، بهاره بهمنش، محمدرضا شهرکی و فرزاد اسکندری. 1394. بررسی عوامل اقتصادي- اجتماعی مؤثر بر مشارکت بهره برداران در اجراي طرحهاي مرتعداري (مطالعه موردي: شهرستان سنندج. نشریه مرتعداري سال دوم، شماره اول1.

36- سینا سرابی، ام­البنین ابراهیمی، مجید محمداسمعیلی و حامد روحانی. 1394. اثر آتش سوزی بر تراکم و تنوع بانک بذر خاک (مطالعه موردی: مراتع حاجی قوشان گنبد کاووس). نشریه علمی، پژوهشی، پژوهش­های آبخیزداری، شماره اول، بهار94.

38- جواد اسفنجانی، محمدعلی زارع چاهوکی، حامد روحانی، مجید محمداسمعیلی، بهاره بهمنش. 1394 مدل سازی پراکنش مکانی رویشگاه گونه­های مراتع جنوب استان گلستان. نشریه علمی، پژوهشی، پژوهش­های آبخیزداری، شماره سوم، پاییز 94.

39- عبدالخالق قوجق، مجید محمداسمعیلی، علی ستاریان و علی راحمی کاریزکی. 1395. بررسی اثر تنش غرقاب روی خصوصیات اکولوژیک و فیزیولوژیک گیاه Schoenoplectus triqueter.. مجله بوم شناسی آبزیان، دوره 6 شماره 1.

40- جواد اسفنجانی، محمدعلی زارع چاهوکی، حامد روحانی، مجید محمداسمعیلی، بهاره بهمنش. 1395. شبیه سازی مطلوبیت رویشگاه گونه­های گیاهی مراتع چهار باغ استان گلستان با استفاده از روش تحلیل عاملی بوم شناختی. فصلنامه علمی پژوهشی مرتع و بیابان ایران. شماره 3-23، پاییز 95.

41-الهه گروسی، بهاره بهمنش، مجید محمداسمعیلی ، غلامرضا عجم نوروزي. 1395. بررسی برخی عوامل بوم شناختی موثر بر پراکنش مهمترین گیاهان دارویی در مرتع اولنگ استان گلستان. نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان. شماره 8، بهار و تابستان 1395.

42- الهه گروسی، بهاره بهمنش، مجید محمداسمعیلی، غلامرضا عجم نوروزي.1395. تعیین مهمترین عوامل اثرگذار بر تنوع گیاهان دارویی مرتع کوهستانی اولنگ در استان گلستان. نشریه مرتعـداري سال سوم، شماره اول.

 

43- فاطمه جلیلیان، بهاره بهمنش، مجید محمداسمعیلی، پرویز غلامی. 1396. مقايسه تغييرات پوشش گياهي و خصوصيات خاک تحت تأثير کاربري­هاي پخش سيلاب، قرق و چراي دام. نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعی). سال 21، شماره 2.

43- خلیل آق، مجیدمحمد اسمعیلی، حسین حسینی‌مقدم و حمید مصطفی‌. 1396. بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و تحریک جوانه­زنی بذر Astragalus podolobus . نشریه یافته های نوین در علوم زیستی. جلد 4، شماره 2.

44- خلیل آق، مجیدمحمد اسمعیلی، حسین حسینی‌مقدم و حمید مصطفی‌. 1396. بررسی نحوه تکثیر و استقرار گونه Astragalus podolobus در مراتع خشک شمال گنبدکاووس. مجله علمی پژوهشی مهندسی اکوسیستم­های بیابان.سال ششم، شماره شانزدهم.

45- محسن نیکچه ، مجید محمداسمعیلی، علی نخزری مقدم و بهاره بهمنش. 1395. بررسی پتانسیل رقابتی اندامهای زمینی دو گونه مرتعی Bromus tomentellus و Poa pratensis. ارسال به مجله حفاظت زیست بوم

مقالات کنفرانس

1-Mohammad-Esmaeili, Majid,. Mostafa Asadi., 2002. Some of Ecological Charectrestic Eurotia Ceratoides in Iran. The 3rd International Iran and Russia Conference, Agriculture and Natural Resources. Moscow, Russia.

 

2- Mohammad-Esmaeili, Majid ,. Mohsen Fathi,. 2004. Study of Effects Time and Temperature on Eurotia Ceratoides Germination,The 4 International Iran and Russia Conference, Agriculture and Natural Resources. Shahr Kord, Iran.

3- Mohammad-Esmaeili, Majid,. Anne Bonis,. Jan-Bernard Bouzillé,. 2007. Capacité germinatives et vitesse de germination de graminées. ECOVEG 3, University of Bordeaux1, France.

4- Marie-Lise, Benot,. Cendrine, Mony,. Majid, Mohammad-Esmaeili,. Anne, Bonis,. Jan-Bernard, Bouzillé,. 2007. Impact de la défoliation sur les modalités de croissance clonale d´espèces herbacées de prairies pâturées. ECOVEG 3 University of Bordeaux1, France.

5- Mohammad-Esmaeili, Majid,. Anne Bonis, Jan-Bernard Bouzillé,. 2007. Effects of a gradient of ramet defoliation on clonal propagation and biomass allocation in 5 rhizomatous species. 14th European Grassland Federation, Gent, Belgium.

6- Mohammad-Esmaeili, Majid,. Anne Bonis, Jan-Bernard Bouzillé,. 2007. Effects of stratification treatment, dormancy pattern, temperature and salinity on seed germination of Carex divisa Huds,. Conference of Seed Ecology II, Perth, Australia.

7- Mohammad-Esmaeili, Majid,. Anne Bonis, Jan-Bernard Bouzillé,. 2008. Reconversion de terres arables en prairies: quelle capacité de colonization des espèces locales et des espèces commerciales? ECOVEG 4, University of Rennes1, France.

8- Mohammad-Esmaeili, Majid,. Anne Bonis,. Jan-Bernard Bouzillé. 2009. Faisabilité et compatibilité de la reconversion des terres arables en prairies avec des semis mixtes d’espèces de prairie naturelle et d’espèces commerciales. ECOVEG 5, Gemblaux, Belgium.

9- Mohammad-Esmaeili, Majid. 2009. Capacités de propagation végétative et production de biomasse de 4 espèces stolonifères en fonction de la défoliation. ECOVEG 5, Gemblaux, Belgium.

10- Mohammad-Esmaeili, Majid., Ghahraman Milan-Ghordoie., Reza Kavandi.  2011. Effects of ramet clipping on biomass of Panicum antidotle Retz. IX International Rangeland Congress. Rosario, Argentina.

11- Mohammad-Esmaeili, Majid. 2011. Do clonals species have tolerance to clipping: a experimental study between rhizomatous and stoloniferous species. IX International Rangeland Congress. Rosario, Argentina.

 

12- M. Akbarlou, M. Mesdaghi, M. Mohammad- Esmaeili and M. Khaki. 2011.

Comparison of methods to assess above ground biomass in semi-steppe rangeland. IX International Rangeland Congress. Rosario, Argentina.

 

 

13- سیروس کردرستمی، حسین صبوری، عباس بیابانی، رضا محسن زاده، مهدی ملاشاهی، مجید محمداسمعیلی. 1390. مقایسه روغن نیم با محلول پرایم پلاس و الکل چرب بر اجزای فتوسنتزی توتون. دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. 8-9 اردیبهشت، دانشگاه یزد.

14- سیروس کردرستمی، حسین صبوری، عباس بیابانی، رضا محسن زاده، مهدی ملاشاهی، مجید محمداسمعیلی. 1390. مقایسه روغن نیم با محلول پرایم پلاس و الکل چرب بر تعداد و وزن جوانه­های جانبی توتون. همایش منطقه­ای دانش محور در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی. 31 اردیبهشت و 1 خرداد، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.

15- مسعود گلسرخی، حسین صبوری، عباس بیابانی، علی نخ­زری مقدم، مجید محمداسمعیلی. 1390. ارزیابی اثر دوره­های مختلف کنترل علف هرز بر روی ارقام برنج تحت شرایط خشکی. همایش منطقه­ای دانش محور در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی. 31 اردیبهشت و 1 خرداد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

16- مسعود گلسرخی، حسین صبوری، عباس بیابانی، علی نخ­زری مقدم، مجید محمداسمعیلی. 1390. ارزیابی عملکرد ارقام برنج در شرایط کنترل علف هرز تا مرحله حداکثر پنجه­زنی بر اساس شاخص­های تحمل و حساسیت. اولین کنگره ملی علوم و فناوری­های نوین کشاورزی. دانشگاه زنجان، 19 الی 21 شهریور 1390.

17- مسعود گلسرخی، حسین صبوری، عباس بیابانی، علی نخ­زری مقدم، مجید محمداسمعیلی. 1390. واکنش عملکرد و اجزائ عملکرد ارقام برنج به کنترل علف هرز تحت شرایط خشکی. اولین کنگره ملی علوم و فناوری­های نوین کشاورزی. دانشگاه زنجان، 19 الی 21 شهریور 1390.

18- مجید محمداسمعیلی. 1390. مقایسه اثرات چرای اسب و دام بر روی پوشش گیاهی مراتع. اولین همایش ملی صنعت اسب و اسبداری ایران، دانشگاه گنبد کاووس. 26و 27 آبان1390.

19-  مجید محمداسمعیلی، وحید کریمیان و رضا کاوندی. 1391. بررسی پنجه­زنی گونه مرتعی جگن (Juncus maritimus L.) تحت تأثیر تنش ناشی از برش. پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران. دانشگاه آزاد بروجرد، 26 الی 28 اردیبهشت، 1391.

20- مجید محمداسمعیلی، وحید کریمیان و رضا کاوندی. 1391. بررسی اثرات درجات مختلف شوری بر رشد و عملکرد دو گونه مرتعی شور روی. سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی. 27پژوهشکده اکوسیستم­های خزری. 27 الی 29 اردیبهشت 1391، ساری.

21- مجید محمداسمعیلی، وحید کریمیان و رضا کاوندی. 1391. واکنش ساقه زیرزمینی (ریزوم) گونه مرتعی (Juncus maritimus L.) تحت تنش برش (مطالعه موردی مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد). سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی. 27پژوهشکده اکوسیستم­های خزری. 27 الی 29 اردیبهشت 1391، ساری.

22- مجید محمداسمعیلی، وحید کریمیان و رضا کاوندی. 1391. مقایسه میزان ماده خشک قسمت­های بالای سطح خاک و قسمت­های زیرین خاک در گونه مرتعی جگن در شرایط تیمارهای مختلف برش اندام­های هوایی. سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی. 27پژوهشکده اکوسیستم­های خزری. 27 الی 29 اردیبهشت 1391، ساری.

23- وحید کریمیان، مجید محمداسمعیلی، رضا کاوندی و عباس نوروزی. 1391. بررسي پتانسیل مقاومت به تنش شوری دو گونه مرتعي شور پسند جهت اصلاح مراتع خشک و بیابانی. اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار). مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران،  27 خرداد 1391.

24- - مجید محمداسمعیلی، وحید کریمیان و رضا کاوندی. 1391. شناسايي اندام های مقاوم و غیرمقاوم گیاه مرتعي جگن نسبت به تنش وارده از سوی چرای دام )برش( (مطالعه موردی: مزرعه تحقیقاتي دانشگاه گنبد کاووس(.اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار). مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران،  27 خرداد 1391.

25- مجید محمداسمعیلی. 1391. بررسی مقایسه اي ارزش خوشخوراکی چهار گونه مرتعی در گوسفندان نژاد زل. همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه­های ژنتیکی گوسفندان نژاد زل و دالاق. دانشگاه گنبد کاووس، 18 آبان 1391.

26- مجید محمداسمعیلی، آشور محمد قره باش، علی ستاریان و نور محمد تربتی نژاد. 1391. مقایسه ارزش غذایی درمنه دشتی Artemisia sieberi و درمنه کوهی Artemisia aucheri در گوسفندان نژاد دالاق. همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه­های ژنتیکی گوسفندان نژاد زل و دالاق. دانشگاه گنبد کاووس، 18 آبان 1391.

27- مجید محمداسمعیلی، آشور محمد قره باش، علی ستاریان و نور محمد تربتی نژاد. 1391. مقایسه خوشخوراکی (مصرف اختیاری) دو گونه درمنه دشتی و درمنه کوهی در گوسفندان نژاد دالاق. همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه­های ژنتیکی گوسفندان نژاد زل و دالاق. دانشگاه گنبد کاووس، 18 آبان 1391.

28- ام­البنین ابراهیمی، مجید محمد اسمعیلی، حسین صبوری و ابوالفضل طهماسبی. 1391. اثر تنش خشکی بر جوانه­زنی دو گونه Sangusorba minor , Trifolium pratens. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. تهران، پژوهشکده سوانح طبیعی ایران. 20 اسفند 1391.

29- ام­البنین ابراهیمی، مجید محمد اسمعیلی، حسین صبوری و ابوالفضل طهماسبی. 1391. اثر تنش شوری بر ویژگی­های رشدی Sangusorba minor در مرحله گیاهچه. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. تهران پژوهشکده سوانح طبیعی ایران. 20 اسفند 1391.

30- سمیه گنجی هرسینی، مجید محمد اسمعیلی، علی ستاریان، حسین صبوری. 1391. اثر برش و کود نیتروژن بر تکثیر غیر جنسی گونه Sorghum halepens. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. تهران پژوهشکده سوانح طبیعی ایران. 20 اسفند 1391.

31- سمیه گنجی هرسینی، مجید محمد اسمعیلی، علی ستاریان، حسین صبوری. 1391. تاثیر برش و کود نیتروژن بر پنجه­زنی گونهSorghum halepens. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. تهران پژوهشکده سوانح طبیعی ایران. 20 اسفند 1391.

32- زهره محمودزاده، مجید محمداسمعیلی، علی ستاریان، معصومه مازندرانی و بهاره بهمنش. 1392. مطالعه نیازهای اکولوژیک گیاه فراسیون در مراتع چهارباغ استان گلستان. همایش ملی گیاهان دارویی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی. 30-29 آبان 1392.

33- زهره عزیز زاده، مجید محمد اسمعیلی، علی ستاریان، سید علی حسینی، بهاره بهمنش. 1392.  مطالعه اثر مدیریت حفاظتی بر نفوذپذیری خاک مراتع گمیشان استان گلستان. نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین. 30 و 31 اکتبر 2013. دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.

33- زهره عزیز زاده، مجید محمد اسمعیلی، علی ستاریان، سید علی حسینی، بهاره بهمنش. 1392.   اثر میکروتوپوکرافی بر ساختار لکه­های گیاهی در مراتع گمیشان. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند 1392 دانشگاه گنبد کاووس.

34- زهره عزیز زاده، مجید محمد اسمعیلی، علی ستاریان، سید علی حسینی، بهاره بهمنش. 1392.  اثر عوامل فیزیکی شیمیایی خاک بر روی استقرار لکه گیاهی. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند 1392 دانشگاه گنبد کاووس.

35- - زهره عزیز زاده، مجید محمد اسمعیلی، علی ستاریان، سید علی حسینی، بهاره بهمنش. 1392. اثر میکرو توپوگرافی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع گمیشان. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند 1392 دانشگاه گنبد کاووس.

36- زهره محمودزاده، مجید محمداسمعیلی، علی ستاریان، معصومه مازندرانی و بهاره بهمنش. 1392. اثر ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات مورفولوژیک و کمیت اسانس گیاه دارویی فراسیون. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند 1392 دانشگاه گنبد کاووس. 

37-  زهره محمودزاده، مجید محمداسمعیلی، علی ستاریان، معصومه مازندرانی و بهاره بهمنش. 1392. بررسی مهمترین عوامل محیطی موثر بر کمیت اسانس گیاه دارویی فراسیون. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند 1392 دانشگاه گنبد کاووس.

38- نسرین سجادی، مجید محمداسمعیلی، بهاره بهمنش، فرزاد اسکندری. 1392. تحلیلی بر رهیافت­های مشارکتی در مدیریت طرحهای مرتعداری کشور. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند 1392 دانشگاه گنبد کاووس.

39- - نسرین سجادی، مجید محمداسمعیلی، بهاره بهمنش، فرزاد اسکندری. 1392. طرحهای مرتعداری از برنامه­ریزی تا اجرا، فرصت­ها و چالش­ها. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند 1392، دانشگاه گنبد کاووس.

40- حزب الله پورگلستانی، مجید محمداسمعیلی، علی نخزری­مقدم و علی ستاریان. 1392. بررسی عملکرد کمی علوفه و بذر در کشت مخلوط و خالص گونه­های مرتعی. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند 1392 دانشگاه گنبد کاووس.

41- حزب الله پورگلستانی، مجید محمداسمعیلی، علی نخزری­مقدم و علی ستاریان. 1392. بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در کشت خالص و مخلوط گونه های مرتعی در گنبد کاووس. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند 1392 دانشگاه گنبد کاووس.

42- موسی کم، مجید محمداسمعیلی، موسی اکبرلو، علی ستاریان. 1392. مطالعه اثر قرق روی برخی صفات                در مرتع گمیشان، اولین همایش مدیریت منابع  در مراتع گمیشان. Aeluropus lagopoidesمرفولوژیک گونه

. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند 1392 دانشگاه گنبد کاووس.

43- مجید محمداسمعیلی، ام البنین ابراهیمی. 1392. بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی سه گونه مرتعی  

   Aeluropus lagopoides, Aeluropus littoralis, Puccinellia distans

اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند 1392 دانشگاه گنبد کاووس.

44- حسین صبوری، مجید محمداسمعیلی، ام البنین ابراهیمی. 1392.  تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی

Atriplex lentiformis

اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند 1392 دانشگاه گنبد کاووس.

45- حسین صبوری، مجید محمداسمعیلی، ام­البنین ابراهیمی. 1392. تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی Agropyron elongatum  .   

اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند 1392 دانشگاه گنبد کاووس

46- رحمان بردی کر، مجید محمداسمعیلی، علی ستاریان، حسین صبوری. 1392. بررسی تاثیر چرای دام بر غنا و تنوع گونه ای پوشش گیاهی در مراتع شمال گمیشان. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند 1392 دانشگاه گنبد کاووس.

47- رحمان بردی کر، مجید محمداسمعیلی، علی ستاریان، حسین صبوری. 1392. مقایسه غنا و تنوع گونه ای بانک بذر خاک در مراتع قشلاقی شهرستان گمیشان. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند 1392 دانشگاه گنبد کاووس.

48- عبدالخالق قوجق دردی، مجید محمداسمعیلی، علی ستاریان، علی راحمی کاریزکی. 1392 . بررسی اثر تنش غرقاب بر روی خصوصیات ریشه در گیاه اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند 1392 دانشگاه گنبد کاووس Juncus maritimus

 

49- عبدالخالق قوجق دردی، مجید محمداسمعیلی، علی ستاریان، علی راحمی کاریزکی. 1392 . بررسی اثر تنش غرقاب بر روی صفات فیزیولوزیک گیاه

Juncus maritimus

اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند 1392 دانشگاه گنبد کاووس

50- جواد اسفنجانی، حامد روحانی، مجید محمداسمعیلی، محمدعلی زارع چاهوکی، بهاره بهمنش. 1392. بررسی تنوع و غنای گونه های بوته ای در مراتع چهار باغ استان گلستان. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند 1392 دانشگاه گنبد کاووس.

51- جواد اسفنجانی، حامد روحانی، مجید محمداسمعیلی، محمدعلی زارع چاهوکی، بهاره بهمنش. 1392. بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر روی تراکم برخی گونه های گیاهی (مطالعه موردی: مرتع چهار باغ استان گلستان). اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند 1392 دانشگاه گنبد کاووس.

52- سعید سوخته سرایی، مجید محمداسمعیلی، کوثر سوخته سرایی، ام البنین ابراهیمی. 1392. موتاسیون های القایی و اصلاح نباتات. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند 1392 دانشگاه گنبد کاووس.

53- - موسی کم، مجید محمداسمعیلی، موسی اکبرلو، علی ستاریان. 1392. مطالعه اثر قرق روی برخی صفات              در مراتع گمیشان. Puccinellia distansمرفولوژیک گونه  

نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین. 30 و 31 اکتبر 2013. دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.

54- Bahareh Behmanesh, Hossein Barani, Majid Ownegh, Majid Mohammad-Esmaeili. 2014. Mapping Rangeland Degradation: Intergrating Local and Scientific Knowledge. The 11th European Dray Grassland Metting. 5-15th June 2014, Tula Russia.

 

55- منیره تقان­پور و مجید محمداسمعیلی. 1393. مسیر بقای شتر. همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران، 28 فروردین 1393.دانشگاه گنبد کاووس.

56- منیره تقان­پور و مجید محمداسمعیلی. 1393. صحرا نورد. همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران، 28 فروردین 1393.دانشگاه گنبد کاووس.

57- زهره محمودزاده، مجید محمداسمعیلی، علی ستاریان، معصومه مازندرانی و بهاره بهمنش. 1393. بررسی تاثیر ویژگی­های اکولوژیک (خاک و ارتفاع) بر کیفیت اسانس گیاه دارویی فراسیون در مراتع چهارباغ استان گلستان. دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. دانشگاه همدان. 1 شهریور1393.

58- زهره محمودزاده، مجید محمداسمعیلی، علی ستاریان، معصومه مازندرانی و بهاره بهمنش. 1393. بررسی فنولوژی و خصوصیات مرفولوژی گیاه دارویی فراسیون در ارتفاعات مختلف کوهستان چهارباغ. دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. دانشگاه همدان. 1 شهریور1393.

59- مجید محمداسمعیلی. 1393. بررسی ابعاد اقتصادی مراتع ترکمن صحرا (گذشته، حال، آینده). اولین همایش منطقه ای چالش های اقتصادی شمال کشور. دانشگاه گنبد 20 اسفند 1393.

60- مجید محمداسمعیلی. 1393. تحلیلی بر فرصت اقتصادی پرورش شتر در شمال شرق استان گلستان. اولین همایش منطقه ای چالش های اقتصادی شمال کشور. دانشگاه گنبد 20 اسفند 1393.

61- موسی کم، مجید محمداسمعیلی، موسی اکبرلو، علی ستاریان. 1394. بررسی تاثیر چرای دام بر روی کیفیت علوفه گونه Aeluropus lagopoides  در مراتع قشلاقی گمیشان. سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. خرداد 94، تهران.

62- موسی کم، مجید محمداسمعیلی، موسی اکبرلو، علی ستاریان. 1394.مقایسه کیفیت علوفه گونه Puccinellia distans  در شرایط قرق و چرای دام در مراتع شور گمیشان. سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. خرداد 94، تهران.

63- الهه گروسی، بهاره بهمنش، مجید محمد اسمعیلی ، غلامرضا عجم نوروزي. 1394. بررسی اثر چرا برتنوع گیاهان دارویی مرتع کوهستانی اولنگ. سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. خرداد 94، تهران.

64- مهدیه خانبه بینی، مجید محمداسمعیلی، بهاره بهمنش، اکبر فخیره. 1394. نقش متغیرهای محیطی در تولید مهمترین گیاهان علوفه ای مرتع کوهستانی اولنگ استان گلستان. سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. خرداد 94، تهران.

65- مرضیه داودی، مجید محمداسمعیلی، بهاره بهمنش ، محمدرضا شهرکی. 1394. تحلیل نظری انواع نظام های بهره برداری روستایی و عشایری از مراتع. سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. خرداد 94، تهران.

66- مرضیه داودی، مجید محمداسمعیلی، بهاره بهمنش، محمدرضا شهرکی. 1394. معرفی عوامل موثر بر روند نزولی وضعیت مرتع از دیدگاه بهره­برداران. سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. خرداد 94، تهران.

67- سعید سوخته سرایی، مجید محمداسمعیلی، حسین صبوری و علی اسکندری.1394. تاثیر تابش پرتو گاما بر بذر توت روباهی. چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

. 11-12 شهریور 1394، دانشگاه تربیت مدرس.

68- فاطمه جلیلیان، بهاره بهمنش، مجید محمداسمعیلی، پرویز غلامی. 1394. اثر پخش سیلاب بر شاخص­های تنوع و غنای گونه ای پوشش گیاهی منطقه کیاسر. ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، ساری، شهریور 94.

69- فاطمه جلیلیان، بهاره بهمنش، مجید محمداسمعیلی، پرویز غلامی. 1394. بررسی تاثیر پخش سیلاب بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: سیستم پخش سیلاب پشرت کیاسر، استان مازندران). ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، ساری، شهریور 94.

70- مهدیه خانبه بینی، مجید محمداسمعیلی، بهاره بهمنش، اکبر فخیره. 1394. مطالعه مهمترین عوامل محیطی موثر بر استقرار گیاهان مرتعی مراتع کوهستانی اولنگ استان گلستان. ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، ساری، شهریور 94.

71- الهه گروسی، بهاره بهمنش، مجید محمداسمعیلی ، غلامرضا عجم نوروزي. 1394. اثر مدیریت چرا بر فراوانی گیاهان دارویی مرتع اولنگ استان گلستان. ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، ساری، شهریور 94.

72- مرضیه داودی، مجید محمداسمعیلی، بهاره بهمنش ، محمدرضا شهرکی. 1394. تحلیل انواع نظام های بهره برداری از مراتع. ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، ساری، شهریور 94.

73- سمیه ولی­پور، مجید محمداسمعیلی و علی ستاریان. 1394. بررسی رابطه پوشش گیاهی و بانک بذر خاک در مراتع اولنگ استان گلستان. اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار. آبان 1394.

74- سمیه ولی­پور، مجید محمداسمعیلی و علی ستاریان. 1394. مقایسه گونه های موجود در پوشش گیاهی و بانک بذر خاک در سه تیپ گیاهی مراتع اولنگ شهرستان رامیان، استان گلستان. اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار. آبان 1394.

75- مجید محمد اسمعیلی و سمیه گنجی. 1394. بررسی کیفیت علوفه Sorghum halepense در چهار مرحله فنولوژی. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور.  2

 

 

 

دیماه 1394. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

76- مجید محمد اسمعیلی و سمیه گنجی. 1394. بررسی میزان گلیکوزید‌های سیانوژنیک Sorghum halepense در دوران رشد. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. 2 دیماه 1394. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

77- رمضان استیری، اکبر فخیره، مجید محمداسمعیلی و ابوالفضل طهماسبی. 1394. مطالعه اثر سن کاشت Atriplex canesceans برتنوع و غنای گونه ای مراتع شهرستان اسفراین. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. 12 و 13 اسفند 94، دانشگاه محقق اردبیلی.

78 - رمضان استیری، اکبر فخیره، مجید محمداسمعیلی و ابوالفضل طهماسبی. 1394. مطالعه اثر سن کاشت Atriplex canesceans  بر خاک مراتع شهرستان اسفراین. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. 12 و 13 اسفند 94، دانشگاه محقق اردبیلی.

79- محسن نیکچه ، مجید محمد اسمعیلی، علی نخزری مقدم و بهاره بهمنش. 1395. ارزیابی توانایی رقابت اندامهای زمینی گونه Poa pratensis در برابر گونه Bromus tomentellus. دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. اردیبهشت 95، گرگان.

80 - محسن نیکچه ، مجید محمد اسمعیلی، علی نخزری مقدم و بهاره بهمنش. 1395. بررسی پتانسیل رقابتی اندامهای زمینی دو گونه مرتعی Bromus tomentellus و Poa pratensis. دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. اردیبهشت 95، گرگان.

81- محمد علی علیزاده، اکبر فخیره، مجید محمد اسمعیلی و  حمید علی پور. 1395. بررسی اهميت خاک در ترسيب کربن. دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه کشاورزی و منابع طبیعی. 22 اردیبهشت 95، گرگان.

82- منیره تقان پور، مجید محمداسمعیلی، آشور محمد قره باش، اکبر فخیره. 1395. بررسی رفتار چرایی گاو در فصول مختلف مراتع چپرقویمه. هفتمین کنگره علوم دامی ایران. 17 و 18 شهریور 95، دانشگاه تهران.

83- منیره تقان پور، مجید محمداسمعیلی، آشور محمد قره باش، اکبر فخیره. 1395. رفتار چرایی شتر در فصول مختلف سال در مراتع چپر قویمه در استان گلستان. هفتمین کنگره علوم دامی ایران. 17 و 18 شهریور 95، دانشگاه تهران.

84- خلیل آق، مجیدمحمد اسمعیلی، حسین حسینی‌مقدم و حمید مصطفی‌لو. 1395. تاثیر تنش شوری بر درصد، سرعت و زمان متوسط جوانه­زنی Astragalus podolobus. همایش ملی یافته­های پژوهش و فناوری در اکوسیستم­های طبیعی و کشاورزی. 28 مهر 95، پژوهشگاه دانشگاه تهران.

85- خلیل آق، مجیدمحمد اسمعیلی، حسین حسینی‌مقدم و حمید مصطفی‌لو. 1395. تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه­زنی گونه مرتعی Astragalus podolobus. همایش ملی یافته­های پژوهش و فناوری در اکوسیستم­های طبیعی و کشاورزی. 28 مهر 95، پژوهشگاه دانشگاه تهران.

86- موسی کم و مجید محمداسمعیلی. 1395. مطالعه­ی اثر چرای دام بر روی تراکم گونه پوکسینلیا در مراتع گمیشان. پنجمین همایش سراسری کشاورزی و  منابع طبیعی پایدار. 24/4/95. تهران.

طرح های پژوهشی

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دانلودها