دکتر سهراب بوذرپور

عضو هیات علمی

بیوگرافی

تحصيلات دانشگاهی

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

گرايش

مدت تحصيل

نام واحد آموزشي

دکتري

زيست­شناسي

علوم سلولي مولکولي

1392-1387

دانشگاه فردوسي مشهد

كارشناسي ارشد

زيست­شناسي

ژنتيك

1385-1382

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

كارشناسي

زيست­شناسي سلولي و مولکولي

ميکروبيولوژي

1382-1378

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

 

عنوان رساله دکتری : بررسی تأثیرات احتمالی رتینوئیک اسید و GDNFبر بیان برخی نشانگرهای سلول­های زایا در سلول­های مشتق از مغز قرمز استخوان جوجه در شرایط in vitro.

استادان راهنما : دكتر احمد رضا بهرامی، دکتر مریم مقدم متین

استادان مشاور : دكتر حسام دهقانی ، دكتر ناصر مهدوی شهری

 

عنوان پايان­ نامه كارشناسي ارشد : كلونينگ مولكولي و بيان پروتئين IL-2 انساني در E.coli.

استاد راهنما : دكتر مجيد صادقي­ زاده

استادان مشاور : دكتر بيژن رنجبر ، دكتر محمد­علي شكرگزار