دکتر سهراب بوذرپور

عضو هیات علمی

دکتر سهراب بوذرپور

عضو هیات علمی

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

تحصيلات دانشگاهی

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

گرايش

مدت تحصيل

نام واحد آموزشي

دکتري

زيست­شناسي

علوم سلولي مولکولي

1392-1387

دانشگاه فردوسي مشهد

كارشناسي ارشد

زيست­شناسي

ژنتيك

1385-1382

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

كارشناسي

زيست­شناسي سلولي و مولکولي

ميکروبيولوژي

1382-1378

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

 

عنوان رساله دکتری : بررسی تأثیرات احتمالی رتینوئیک اسید و GDNFبر بیان برخی نشانگرهای سلول­های زایا در سلول­های مشتق از مغز قرمز استخوان جوجه در شرایط in vitro.

استادان راهنما : دكتر احمد رضا بهرامی، دکتر مریم مقدم متین

استادان مشاور : دكتر حسام دهقانی ، دكتر ناصر مهدوی شهری

 

عنوان پايان­ نامه كارشناسي ارشد : كلونينگ مولكولي و بيان پروتئين IL-2 انساني در E.coli.

استاد راهنما : دكتر مجيد صادقي­ زاده

استادان مشاور : دكتر بيژن رنجبر ، دكتر محمد­علي شكرگزار

 

 

 

زمینه های تحقیقاتی

الف) بررسی نقش miRNAs در تشخیص و درمان سرطان

ب) تولید پروتئین­ های نوترکیب

ج) سلول های بنیادی

مقالات ژورنال

طرح های پژوهشی

پایان نامه و رساله

1- مطالعه ارتباط پلی مورفیسم rs34059726 ژن mir-124-a-3 با بروز سرطان پروستات در شهرستان گنبد کاووس

2- مطالعه ارتباط پلی مورفیسم rs35301225 ژن mir-34a با بروز سرطان پروستات در شهرستان گنبد کاووس

3-بررسی سیتوکین­های التهابی TNF-α، IFN-γ، IL-17 و سایتوکین مهاری IL-10 در سطح mRNA و سلول­های لنفوسیتی Tcell، Thelper و Bcell در افراد مبتلا به بیماری پسوریازیس و جمعیت سالم.

4- بررسی ترتیب سلولی بافت شبکیه چشم شگ ماهی براشنی کووی   Alosa braschnikowi (Borodin, 1904)

 

 

 

تالیفات

 

Boozarpour, S., Matin, M.M., Momeni-Moghaddam, M., Dehghani, H., Naser Mahdavi-Shahri., Sisakhtnezhad, S., Heirani-Tabasi, A., Irfan-Maqsood, M., Bahrami, A.R., 2016, Glial cell derived neurotrophic factor induces spermatogonial stemcell marker genes in chicken mesenchymal stem cells, , Tissue & Cell, 48 : 235–241.

 

Lashkarboloki, M., Boozarpour, S., Jorjani, E., Sabouri, H., Fahimi, M., Gorji, S.S., 2015, MiRNAs: Novel molecules in cancer therapy, , Journal of Cellular Immunotherapy., 1(1-2), 23-24.

Boozarpour, S., Momeni-Moghaddam, M., 2015, Biotechnological Potential of Chicken Stem Cells
,Genes & Cells., 1(2): p, 46-48.

 

Sisakhtnezhad, S., Bahrami, A.R., Matin, M.M., Dehghani, H., Momeni-Moghaddam, M., Boozarpour, S., Farshchian, M., Dastpak, M., 2015, The molecular signature and spermatogenesis potential of newborn chicken spermatogonial stem cells in vitro, In Vitro Cellular & Developmental Biology-Animal., 51(4), 415-425.

 

Dastpak, M ., Matin, M.M., Farshchian, M., Arsenijevic, Y., Momeni-Moghaddam, M., Sisakhtnezhad, S., Boozarpour, S., Bidkhori., H.R., Mirahmadi, M. and Bahrami, A.R., 2014, Construction and Quantitative Evaluation of a Dual Specific Promoter System for Monitoring the Expression Status of Stra8 and c-kit Genes, Molecular Biotechnology., 56(12), 1100-1109.

 

 

Boozarpour, S., Mashreghi, M. and Mirahmadi, M., 2014, Mechanisms of hepatitis B virus-induced hepatocellular carcinoma, Reviews in Medical Microbiology., 25, 20–25.

 

Momeni-Moghaddam, M., Matin, M.M., Boozarpour, S., Sisakhtnezhad, S., Mehrjerdi, H.K., Farshchian, M., Dastpak, M. and Bahrami, A.R., 2013, A simple method for isolation, culture and in vitro Maintenance of chicken spermatogonial stem cells, In Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal., 50,155–161.

 

Boozarpour, S., Sadeghizadeh, M., Shokrgozar, M.A., Hosseinkhani, S., Shojaosadati, S.A., Gharavi, S., Ahangari, G. and Ranjbar, B., 2010, Bacterial overexpression of the human interleukin-2 in insoluble form via the pET Trx fusion system, Iranian Journal of Biotechnology., 8(3), 270-274.

 

 

 

برنامه هفتگی

 

دانشگاه گنبد کاووس

دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی

گروه زیست شناسی – دکتر سهراب بوذرپور

10-8

12-10

15-13

17-15

19-17

شنبه

زیست شناسی سلولی و مولکولی

زیست شناسی سلولی و مولکولی

مطالعه

 

 

یکشنبه

مطالعه

زیست شناسی سلولی

جلسه دانشگاه

زیست شناسی مولکولی

 

دوشنبه

زیست شناسی سلولی و مولکولی

زیست شناسی سلولی و مولکولی

مراجعه دانشجویان

 

 

سه شنبه

کشت سلول و بافت

مهندسی ژنتیک 2

مراجعه دانشجویان

 

 

چهارشنبه

مطالعه

مطالعه

جلسه آزمایشگاه

 

 

 

دروس تدریس شده

1- کشت سلول و بافت در مقطع کارشناسی ارشد

2- مهندسی ژنتیک 1 و 2 در مقطع کارشناسی ارشد

3- زیست فناوری جانوران دریایی در مقطع کارشناسی ارشد

4- تازه هایی از ژنتیک در مقطع کارشناسی ارشد

5- ژنتیک سرطان در مقطع کارشناسی ارشد

6- بیوتکنولوژی در مقطع کارشناسی

7- زیست شناسی مولکولی در مقطع کارشناسی

8- زیست شناسی سلولی در مقطع کارشناسی

دانلودها