×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر حسین آدینه

عضو هیات علمی دانشگاه

مرتبه علمی: دانشیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :شیلات

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: حسین آدینه                        

تاریخ تولد: 23-04-1362

رتبه علمی: دانشیار

محل کار: هیات علمی گروه شیلات دانشگاه گنبد کاووس

تلفن: 09112790643 - 01733559734

آدرس الکترونیکی: adineh.h@gmail.com

ایمیل آکادمیک: adineh.h@gonbad.ac.ir

 

پژوهشگر برتر استان گلستان در گروه منابع طبیعی (سال 1391)

پژوهشگر برتر استان گلستان در گروه منابع طبیعی (سال 1392)

پژوهشگر برتر جشنواره شهید چمران استان گلستان در گروه علوم پایه و کشاورزی (سال 1392)

 

ResearcherID:P-5302-2018
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9710-0942


Scopus Author ID:

 26646207200
https://www.researchgate.net/profile/Hossein_Adineh

 

زمینه های تحقیقاتی

شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان

 

داوری مقالات علمی و پژوهشی:

Fish and Shellfish Immunology

Aquaculture

Annals of Animal Science

Iranian Journal of Fisheries Sciences

International Journal of Aquatic Biology

Journal of the World Aquaculture Society

 

http://jair.gonbad.ac.ir/ (مجله ماهی ­شناسی کاربردی)

http://jae.hormozgan.ac.ir/ (مجله بوم شناسی آبزیان)

http://www.aquaculturesciences.ir/ (مجله علوم آبزی پروری- انجمن آبزی پروری ایران)

- https://janb.guilan.ac.ir/ (مجله تغذیه آبزیان)

http://www.aejournal.ir/ (مجله محیط زیست جانوری)

http://jest.srbiau.ac.ir/ (مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست)

http://japu.gau.ac.ir/ (مجله بهره­برداری و پرورش آبزیان)

- داور دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)

- داوری طرح- موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر

- داوری طرح-پژوهشکده آب­های داخلی استان گلستان

- داور فعالیت­های ثبتی در پارک علم و فناوری استان گلستان

- داور مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مقالات ژورنال

مقالات علمی پژوهشی داخلی:

 

1- بیولوژی گاوماهی شنی (Barg, 1916)  Neogobius fluviatilisدر رودخانه زرین گل (البرز شرقی)، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، جلد 15، شماره 1، ویژه نامه منابع طبیعی، سال 1387، صفحات: 64-54.

file:///C:/Users/SepehrRayane/Downloads/5141387V0107.pdf

2- غنی سازی ناپلی (Artemia urmiana) با روغن­های گیاهی و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی لارو قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، مجله علمی شیلات ایران، سال 21، شماره 2، تابستان 1391، صفحات: 97-89.

file:///C:/Users/SepehrRayane/Downloads/ISFJ-v21n2p89-fa.pdf

3- بكارگيري دافني ماگناي Daphnia magna)) غني شده با عصاره مخمر ساكارومايسيس سرويسيا (Saccharomyces cerevisiae) و تأثيرآنها بر رشد لاروهاي ماهي  تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus)، مجله شیلات (منابع طبیعی دانشگاه تهران)، دوره 64، شماره 4، سال 1391، صفحات: 355- 345.

https://jfisheries.ut.ac.ir/article_24206_093173f26357e829dfa7aa008c2fd098.pdf

4- اثرات دوره­ های تغذیه و گرسنگی بر رشد جبرانی، کارایی تغذیه و ترکیبات شیمیایی بدن لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب شور، نشریه بهره­برداری و پرورش آبزیان، جلد 2، شماره 1، بهار 1392، صفحات 161- 147.

http://japu.gau.ac.ir/article_1356_980de813797ce5a84f987a94af550161.pdf

5- تاثیر مخلوط باسیلوس­های زیست­یار و مخمر نانوایی از طریق غنی­سازی ناپلی آرتمیا اورومیانا (Artemia urmiana ) و مکمل سازی جیره های آزمایشی بر معیارهای رشد و تغذیه لارو ماهی سازان (Cyprinus carpio carpio L.)، مجله علوم آبزی­پروری، سال 2، شماره 3، سال 1393، صفحات: 46- 35.

6- بررسی ساختار سن و ویژگی­های رشد ماهی سفید رودخانه­ای (Linnaeus, 1758) Squalius cephalus در سواحل جنوبی دریای خزر، مجله علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی، سال 2، شماره 4، پیاپی 8، بهار 1393، صفحات: 25- 15.

http://eab.journals.pnu.ac.ir/article_1341_b5deac5212a98fbab586b3d1a26caeca.pdf

7- تاثیر سطوح مختلف محدودیت غذایی بر عملکرد رشد، کارایی تغذیه و ترکیبات شیمیایی بدن لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورش یافته در دو محیط آبی، مجله تغذیه و بیوشیمی آبزیان، سال 2، شماره 3، 1394، صفحات 67- 57.

https://janb.guilan.ac.ir/article_2241_8c84b40fac80867b6db2827a992c4ef2.pdf

8- مقایسه اثرات قطع پایه چشمی و تزریق هورمون اواپریم بر روند رسیدگی جنسی، بافت­شناسی و ترکیبات بیوشیمیایی میگوی مولد وانامی، مجله بوم شناسی هرمزگان، 6 (1) سال 1395، صفحات 71- 62.

http://jae.hormozgan.ac.ir/article-1-323-fa.pdf

9- تاثیر قطع پایه چشمی و تزریق هورمون بر عملکرد تولید مثل و استرس فیزیولوژیکی در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)، فصلنامه علمی- پژوهشی محیط زیست جانوری، دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحات 226- 219.

http://www.aejournal.ir/article_44523_f1ff544a0f1252c37121d0ff6363d07d.pdf

10- بررسی امکان استفاده از پساب کشتارگاه طیور برای پرورش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)، نشریه بهره­برداری و پرورش آبزیان، جلد 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحات 19- 11.

https://iranjournals.nlai.ir/0247/pdf_71024_0f2e70ddf02d76450d45cf663e1235e5.html

11- امکان‌سنجی پرورش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در پساب تصفیه‌شده از ضایعات کشتارگاه طیور: بررسی کیفیت آب، عملکرد رشد و ترکیبات بدن، مجله توسعه آبزی­پروری، دوره 11، شماره 3، مهرماه 1396، صفحات 123 تا 135.

http://aqudev.liau.ac.ir/article-1-486-fa.pdf

12- تغییرات هورمونی و متابولیکی مولد میگوی پاسفید (Penaeus vannamei) تغذیه شده با سطوح مختلف هورمون 17 بتا استرادیول. مجله علمی- پژوهشی علوم آبزی­پروری، دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحات 30 تا 39.

http://www.aquaculturesciences.ir/article_62318_b99b86efe5ebbc965c68fd8f476d14d9.pdf

13- اثرات بکارگیری عصاره گیاه پنج انگشت (Vitex agnus-castus) بر عملکرد تولیدمثلی، رشد و بقاء در ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri)، مجله علمی- پژوهشی علوم آبزی­پروری، دوره 5، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحات 22 تا 29.

http://www.aquaculturesciences.ir/article_61629_6d2db1d5c8ab7e46a0beb7005c1d8895.pdf

14- نقش پری­بیوتیک­های تجاری ای­مکس، سلماناکس و ای­مکس اولترا بر معیارهای تغذیه­ای و ترکیبات بیوشیمیایی خون فیل ماهیان جوان (Huso huso Linneaus,  1758). مجله علمی- پژوهشی علوم و فنون شیلات. دوره 9، شماره 1، سال 1398، صفحات 13 تا 20.

https://jfst.modares.ac.ir/browse.php?mag_id=1462&slc_lang=fa&sid=6

 

15- اثر عصاره اتانولی گیاه خارخسک (Terrestis tribulus) روی فاکتورهای رشد و تولیدمثل در مولد و لارو ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri)، مجله علمی- پژوهشی محیط زیست جانوری، دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحات 331- 338.

http://www.aejournal.ir/article_82744_cb5c0c2eab3b6c264ad9023e669f0a8d.pdf

16- تاثیر پودر گلبرگ زعفران بر عملکرد رشد، تغذیه و فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدانی لارو ماهی کپور علفخوار، مجله علمی شیلات ایران. 1398. جلد 2، شماره 3، صفحات 33 تا 44.

http://isfj.ir/article-1-2176-fa.pdf

17- تاثیر سطوح مختلف عصاره درمنه (Artemisia annua .L) بر برخی شاخص­های هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). مجله علمی شیلات ایران، جلد 28، شماره 2، صفحات 1 تا 11.

http://isfj.ir/article-1-2067-fa.pdf

18- سطوح مختلف عصاره یوکا (Artemisia annua .L) بر عملکرد رشد، راندمان تغذیه، ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و کیفیت آب محیط پرورش، مجله علمی شیلات ایران، سال 27، شماره 3، سال 1397، صفحات 11 تا 22.

http://isfj.ir/article-1-2014-fa.pdf

19- تاثیر سطوح مختلف بیوفلاک بر کیفیت آب، عملکرد رشد و بازماندگی پست لارو میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)، مجله علمی- پژوهشی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران، دوره 73، شماره 4، سال 1397، صفحات 393 تا 401.

https://jvr.ut.ac.ir/article_69454_a09cef0556cd85b6ec8086db955a25c1.pdf

20- تاثیر مکمل آنزیم مولتی بهزیم بر ترکیب لاشه، پارامترهای رشد و تغذیه ماهی قزل­آلای رنگین کمان جوان (Oncorhynchus mykiss)، مجله علمی- پژوهشی علوم آبزی­پروری، دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحات 62 تا 72.

http://www.aquaculturesciences.ir/article_87131_fd332f8f1e3ec2ab1c53f6d093882866.pdf

21- بررسی اثرمتقابل عصاره­های گیاهی (کنوکارپوس، یوکا و پالونیا) بر عملکرد رشد، فعالیت آنزیمی هپاتوپانکراس و کیفیت آب محیط پرورش میگوی وانامی در دو سیستم پرورش (محیط بیوفلاک و بدون بیوفلاک)، نشریه شیلات (مجله منابع طبیعی ایران)، دوره 72، شماره 2، سال 1398، صفحات 130 تا 143.

https://jfisheries.ut.ac.ir/article_74689_a81cd5840c7e2861a47cbf4dccff7174.pdf

22- تاثیر عصاره برگ درخت زیتون بر شاخص های رشد، بازماندگی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella)، نشریه شیلات (مجله منابع طبیعی ایران)، دوره 72، شماره 1، سال 1398، صفحات 1 تا 11.

https://jfisheries.ut.ac.ir/article_74386_ad66fe409e17577e9c255e144f5a959c.pdf

23- تاثیر استفاده برخی از عصاره­های گیاهی بر رشد و تغذیه، آنزیم­های گوارشی و پارامترهای ایمنی ماهی قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله علمی شیلات ایران، سال 28، شماره 5، سال 1398، صفحات 47 تا 56.

http://isfj.ir/article-1-2210-fa.pdf

24- استفاده از میل ­ورم زنده (Tenebrio molitor) در جیره غذایی ماهی قزل­آلای رنگین­کمان: تاثیر بر عملکرد رشد و بازماندگی، بهره­وری تغذیه­ای، ترکیبات لاشه و آنزیم­های هضمی روده.  مجله علمی- پژوهشی علوم و فنون شیلات دانشگاه تربیت مدرس، دوره 8، شماره 3، سال 1398، صفحات 137 تا 143.

https://jfst.modares.ac.ir/article-6-29053-fa.html

25- تأثیر سطوح مختلف مکمل های آنتی اکسیدانی ریزپوشانی شده بر عملکرد رشد و تغذیه، ترکیبات بدن و برخی شاخص های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). 1398. مجله تغذیه آبزیان، دوره 5، شماره 1، صفحات 97 تا 109.

https://journals.guilan.ac.ir/article_3902_b56f324c5bdb6b2d09d30eff3572d2e0.pdf

26- تاثیر افزودن پروبیوتیک­های تجاری در سیستم بیوفلاک: بررسی کیفیت آب، عملکرد رشد و تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). 1398. نشریه علوم آبزی­پروری، دوره 7، شماره 13، صفحات 141 تا 151.

http://www.aquaculturesciences.ir/article_96563_6364d517e6805b61149fa1b123d36311.pdf

27- اثرات سطوح مختلف عصاره یوکا (Yucca schidigera) بر عملکرد رشد، ایمنی غیر اختصاصی و کیفیت آب محیط پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در سیستم بازگردشی آب. 1398. نشریه علوم آبزی­پروری، دوره 7، شماره 1، صفحات 68 تا 80.

http://www.aquaculturesciences.ir/article_87106_09d8e5bf86d7d301db061a6643b6114a.pdf

 

28- اثر افزودن ملاس در آب و جیره غذایی ماهی کپور بر شاخص­های رشد، ایمنی، بیوشیمیایی خون، آنزیم­های گوارشی و کیفیت آب محیط پرورش در روش بایوفلاک، مجله تغذیه آبزیان، سال 1399، دوره 5، شماره 1، صفحات 25 تا 34.

https://janb.guilan.ac.ir/article_3695_47871cc8d1cbac1494940d4991eb04d7.pdf

29- تأثیر دو پربیوتیک ای مکس اولترا و سلماناکس مایع به صورت تلقیح بر کیفیت آب، عملکرد رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهیان انگشت قد کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در سیستم بیوفلاک. مجله محیط زیست جانوری، دوره 12، شماره 2، سال 1399، صفحات 177 تا 188.

http://www.aejournal.ir/article_106608_7c22ac689f0a0a8eb22c5b4ea74661f7.pdf

30- امکان­ سنجی پرورش میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) در هرزآب­ شور در مقایسه با آب دریای خزر. مجله بوم شناسی هرمزگان، دوره 9،

شماره 4، سال 1399، صفحات 38 تا 49. 

http://jae.hormozgan.ac.ir/article-1-842-fa.pdf 

31- تاثیر محافظت کنندگی مکملهای تغذیه ای ویتامین E و نانوسلنیوم بر کارایی رشد و شاخص های خون شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) در مواجهه با غلظت زیر کشنده آمونیاک. سال 8، شماره 1، سال 1399، صفحات 95 تا 121.

https://japb.guilan.ac.ir/article_4090_7f997a2f1bc58fff9bdee2cdc99c496e.pdf

32- تاثیر پربیوتیک تجاری ایمکس اولترا بر عملکرد رشد، شاخص های خون شناسی و ایمنی غیر اختصاصی ماهی قزل آلای رنگین کمان. مجله منابع طبیعی ایرات (شیلات). دوره 73، شماره 1، سال 1399. صفحات 101 تا 114.

https://jfisheries.ut.ac.ir/article_75784_321132056ea6608cc4dcb5af7c21746b.pdf

 33- Effects of calcium carbonate nanoparticles on water quality, growth, and metabolic activity of Macrobrachium nipponense in zero-water exchange biofloc system. Iranian Journal of Aquatic Animal Health, 2020, 6(1), 93-104.  http://ijaah.ir/article-1-215-en.pdf

34- تاثیر سطوح مختلف نانو ذرات اکسید منیزیم بر رشد، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و فاکتورهای ایمنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)  در مواجهه با سم گلایفوزیت .(Glyphosate) نشریه علمی پژوهشی پژوهش های ماهی شناسی کاربردی. ۱۳۹۹; ۸ (۳) :۷۳-۸۲. http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-683-fa.pdf

35- تاثیر کاهش نرخ غذادهی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر عملکرد رشد و تغذیه، شاخص‌های بیوشیمیایی خون و کیفیت آب در سیستم بیوفلاک در مقایسه با آب تمیز. مجله شیلات. 74(3): 453-466.

https://jfisheries.ut.ac.ir/article_83349_2d41b9a0d6cf097f9be961b5b59beae5.pdf

36- ارزیابی تأثیر منابع مختلف کربن بر کیفیت آبا و عملکرد رشد انگشت قدهاي کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سیستم بیوفلاك با افزودن سین بیوتیک. مجله علوم آبزی پروری. 9(1), 142-154.

https://www.aquaculturesciences.ir/article_137167_e0d942cfdfb2baed1389f9d6d52ba908.pdf

37- بررسی عملکرد رشد، فعالیت آنزیم گوارشی و وضعیت سلامت ماهی کپور (Cyprinus carpio) پرورش یافته در سیستم آکواپونیک. مجله ماهی شناسی کاربردی

https://jair.gonbad.ac.ir/article-1-737-fa.html&sw=%D8%A2%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87

 

38- The effect of biofloc-supplemented diets on the Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei): Analysis of water quality, growth performance, and biochemical composition

http://ijaah.ir/browse.php?a_id=227&sid=1&slc_lang=en

39- کارایی استفاده از پری­بیوتیک سانیار در محیط بیوفلاک: بررسی عملکرد تولید، ترکیبات نیتروژنی آب، فراسنجه­ های خونی­ و متابولیکی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

https://janb.guilan.ac.ir/article_5538.html

40- مقایسه اثر بیهوشی تسکینی نانو داروهای گیاهی به لیمو-میخک با تریکایین متان سولفانات بر برخی پارامترهای خونی ماهی قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss)

https://www.aquaculturesciences.ir/article_137504.html

41- تاثیر مکمل خوراکی آویشن شیرازی (Zataria multiflora) و زنجبیل (Zingiber afficinale) بر عملکرد رشد، ایمنی و فراسنجه­ های خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

https://japb.guilan.ac.ir/article_5298.html

42- تاثیر دوره­های کوتاه مدت محرومیت غذایی و تغذیه مجدد بر مقاومت بچه ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus caspius) نسبت به شوری آب دریای خزر: عملکرد رشد، شاخص استرس و پاسخ ایمنی

https://janb.guilan.ac.ir/article_5536.html

43- تاثیر مخلوطی از نانوسلنیوم، ویتامین­ های C و E جیره بر شاخص­های رشد، آنزیم­های کبدی و شاخص­های دستگاه ایمنی غیراختصاصی فیل ماهی (Huso huso) جوان

https://janb.guilan.ac.ir/article_5156.html

44- اثرات متقابل تراکم ذخیره­سازی و سطح پروتئین جیره بر برخی پارامترهای رشد، خون­شناسی و  پاسخ ایمنی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به باکتری آئروموناس هیدروفیلا در سیستم نوین بیوفلاک

https://japb.guilan.ac.ir/article_6388.html

45- اثرمتقابل دو سطح استفاده از پری­بیوتیک تجاری سانیار (پودری و مایع) در کاهش بار آلودگی آب، عملکرد رشد و تغذیه، فعالیت آنزیم­های گوارشی، ایمنی غیر اختصاصی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سیستم بیوفلاک

https://jfisheries.ut.ac.ir/article_90290.html

46- اثرات روشهای انتقال ناگهانی و تدریجی به شوری آب دریای خزر بر تنظیم یونی، برخی از پاسخ­های ایمنی و شاخص­های استرس در بچه ماهی کلمه دریای خزر 

https://jfst.modares.ac.ir/article-6-54542-fa.html

47- تأثیر نانوذره سلنیوم، ویتامین­های C و E ریزپوشانی شده بر عملکرد رشد، شاخص­های ایمنی و آنزیم­های کبدی فیل­ماهی (Huso huso) پرورشی جوان

https://isfj.ir/article-1-2541-fa.html&sw=%D8%A2%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87

48- بررسی هیپوکسی حاد و مزمن بر سیستم ایمنی و آنتی اکسیدانی ماهی کپور معمولی در سیستم بیوفلاک

https://japu.gau.ac.ir/article_6124.html

49- کارایی نانوزئولیت بر کیفیت آب، عملکرد رشد و تغذیه، آنزیم­های گوارشی و ایمنی ماهی کپور (Cyprinus carpio) در سیستم بیوفلاک

https://jfst.modares.ac.ir/article-6-61848-fa.html

50- تاثیر سطوح مختلف مکمل ساپونین کویلاجا بر عملکرد رشد و تغذیه، فعالیت آنزیم­های گوارشی، ایمنی غیر اختصاصی و کیفیت آب مخازن پرورش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سیستم بیوفلاک

https://jair.gonbad.ac.ir/article-1-841-fa.html&sw=%D8%A2%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87

51- ارزیابی بوم­شناختی مخزن سد بوستان با استفاده از شاخص­های پالمر و کارلسون

https://jae.hormozgan.ac.ir/article-1-1023-fa.html

52- تعیین نرخ مرگ و میر، تغییرات رفتاری و آسیب­شناسی ماهی کلمه خزری در مواجهه با سولفات روی (Rutilus rutilus caspicus)

http://www.aejournal.ir/article_9331_1415.htmlhttp:/www.aejournal.ir/article_161047_6cea11c1341fecf58f58d9901a8fb54f.pdf

53- Efficiency of Zenyang hydroalcoholic extract (Trachyspermum ammi) on immunity and resistance rate of common carp (Cyprinus carpio) exposed to CuSO4

https://animal.ijbio.ir/article_2306_en.html

54- الگوی رشدآلومتری دو گونه میگوی P. adspersus و P. elegans در خلیج گرگان - جنوب‌شرق دریای خزر

https://japu.gau.ac.ir/article_6416.html

55- تغییرات فیزیولوژیکی خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) نگهداری شده با تراکم های مختلف در سیستم بیوفلاک همراه با استرس حاد هیپوکسی

https://japb.guilan.ac.ir/article_7252.html

56- تأثیر نانوسلنیوم جیره بر شاخصهای رشد، سیستم ایمنی و آنزیمهای کبدی اوزون برون )stellatus Acipenser ) نوجوان

https://jair.gonbad.ac.ir/article-1-884-fa.pdf

57- تأاثیر محرومیت غذایی بر برخی از پاسخ های فیزیولوژیک بچه ماهی کلمه خزر ی هنگام سازگاری با آب دریای خزر 

https://janb.guilan.ac.ir/article_7262_ec23390880ea5fab754f8b79df292eb5.pdf

58- اثر دستکاری نسبت‌ کربن به نیتروژن (C/N) بر عملکرد رشد، پاسخ ایمنی و شاخص استرس ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجه حاد با استرس آمونیاک در سیستم بیوفلاک

https://jfisheries.ut.ac.ir/article_92757.html

59- اثرات عصاره سیردر جیره غذایی ماهی قزل آالی رنگین کمان پرورش یافته در سیستم بازگردشی آب: عملکرد رشد، پاسخ ایمنی و کیفیت آب

https://jfst.modares.ac.ir/article-6-70631-fa.html

 

 

مقالات علمی پژوهشی بین المللی:

1. Life history of the Western Crested Loach Paracobitis malapterura in the Zarrin- Gol River, East of the Elburz mountains(Northern Iran), Journal of Biologia 64/2: 350- 355, 2009. Section Zoology, DOI: 10. 2478/s11756-009-0052-4.

https://www.degruyter.com/view/journals/biolog/64/2/article-p350.xml

2. The effects of mixture commercial live bakers’ yeast and probiotic bacillus on growth and feeding performance and survival rate of Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) larvae via bioencapsulated Artemia urmiana nauplii, Journal of Aquaculture Aquarium Conservation & Legislation International Journal of the Bioflux Society (AACL Bioflux), 2011, Volume 4, Issue 3, 430-436.

http://www.bioflux.com.ro/docs/2011.4.430-436.pdf

3. The effects on feeding Parameters of Amax yeast production fed to persion sturgeon (Acipencer persicus) larvae bioenrichment of Daphnia magna, Journal of Aquaculture Aquarium Conservation & Legislation International Journal of the Bioflux Society (AACL Bioflux), 2011, Volume 4, Issue 3, 361-367.

http://www.bioflux.com.ro/docs/2011.4.361-367.pdf?AdobeSystemsPDFv17=8bac2e0e540bd95d860c917b2b543921a87e70b7|1318314914

4. Evaluation of growth and survival rate of Artemia Partheogenetica feed with microalgea (Isochrysis galbana and chorella vulgaris) and bakery yeast (saccharomyces cerevisiae), Journal of Aquaculture Aquarium Conservation & Legislation International Journal of the Bioflux Society (AACL Bioflux), 2011, Volume 4, Issue 4, 463-468.

http://www.bioflux.com.ro/docs/2011.4.463-468.pdf

5. The effect of feeding with Saccharomyces cerevisiae extract (Amax) on ammonia and urea excretion in Persian sturgeon (Acipenser persicus) larvae by bioenrichment of Daphnia magna, Journal research biology. 2011, Volume 1, No 2, 110-115.

6. Direct Inoculation of Bacillus to Rearing Fish Tanks Effect on Growth Performance of Two Carp Species Fed with Artemia sp. World Applied Sciences Journal. 2012, 20 (5): 687-690.

7. Effect of Bacillus spp. Probiotic on Growth and Feeding Performance of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Larvae. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine. 2013, 16, No 1, 29−36.

https://pdfs.semanticscholar.org/86c0/3ee25aa8ad581534ab91b36f7361e763d751.pdf

8. Effect of Biofloc on water quality, growth and feed performance and body composition of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) in super- intensive culture system. (Prepared of Manuscripts to Journal of the World Aquaculture Society., 2018).

9. Interaction of fish density and background color effects on growth performance, proximate body composition and skin color of common carp (Cyprinus carpio). International Journal of Aquatic Biology. 2018, Vol 6, No 3, 138-146.

http://ij-aquaticbiology.com/index.php/ijab/article/view/470

10. Biofloc technology improves growth, innate immune responses, oxidative status, and resistance to acute stress in common carp (Cyprinus carpio) under high stocking density. Fish & shellfish immunology. 2019. 95, 440-448.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1050464819310253

11. Skin mucosal, serum immunity and antioxidant capacity of common carp (Cyprinus carpio) fed artemisia (Artemisia annua). Annals of Animal Science. 2020, EISSN: 2300-8733.

https://content.sciendo.com/view/journals/aoas/ahead-of-print/article-10.2478-aoas-2020-0011/article-10.2478-aoas-2020-0011.xml

12. Effects of lavender (Lavandula angustifolia) extract inclusion in diet on growth performance, innate immunity, immune-related gene expression, and stress response of common carp, Cyprinus carpio. Aquaculture. 2020. 515, 734588.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0044848619321428

13. Effects of antioxidant supplementation (nano‑selenium, vitamin C and E) on growth performance, blood biochemistry, immune status and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) under sub-lethal ammonia exposure. Aquaculture. 2020. 734942.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0044848619310634

14. Assessing the impact of purslane (Portulaca oleracea) on growth performance, anti-oxidative, and immune activities in grass carp (Ctenopharyngodon idella) .Annals of Animal Science. (Acceptance, 2020).

https://sciendo.com/downloadpdf/journals/aoas/20/4/article-p1427.xml

 

15. The effects of microencapsulated garlic (Allium sativum) extract on growth performance, body composition, immune response, and antioxidant status of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) juveniles. Journal of Applied Animal Research. 2020. VOL. 48, NO. 1, 372–378. 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09712119.2020.1808473?needAccess=true

16. Interactive effects of stocking density and dietary supplementation with Nano selenium and garlic extract on growth, feed utilization, digestive enzymes, stress responses, and antioxidant capacity of grass carp, Ctenopharyngodon idellaJournal of the World Aquaculture Society. 2020. 52 (4), 789-804

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jwas.12747

17. Dietary licorice (Glycyrrhiza glabra) improves growth, feed utilization, lipid metabolism, antioxidant and immune responses, and resistance to crowding stress in common carp, Cyprinus carpio. Aquaculture Nutrition. 2020. 27 (2), 417-426.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/anu.13194

18. Protective effects of black seed (Nigella sativa) diet supplementation in common carp (Cyprinus carpio) against immune depression, oxidative stress, and metabolism dysfunction induced by glyphosate. Fish & Shellfish Immunology, 2021, 109, 12-19.

https://srv2.freepaper.me/n/3DaXiKF_n106T6JofXwwuA/PDF/d1/d18404061365ab2005ca24d5ca232803.pdf

19. Effects of dietary arginine supplementation on cytokine- and antioxidant-related gene expressions in common carp (Cyprinus carpio) fingerling during ammonia toxicity. Aquaculture Research. Aquaculture Research 52 (6), 2751-2758

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/are.15127

20- The gene regulatory roles of herbal extracts on the growth, immune system, and reproduction of fish. Animals 11 (8), 2167

https://www.mdpi.com/2076-2615/11/8/2167

21- Enhanced growth performance, oxidative capacity and immune responses of common carp, Cyprinus carpio fed with Artemisia absinthium extract-supplemented diet. Aquaculture 545, 737167.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0044848621008309

22- Effect of Stocking Density and Dietary Protein Level in Biofloc System on the Growth, Dige

مقالات کنفرانس

مقالات ارائه شده در سمینارهای داخلی:

 

 1. پتانسیل های تغذیه ای لارو ماهی ازون برون (Acipencer stellatus) ذز بهره برداری از مواد مغذی دافنی (Daphnia sp.)، آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana) و مخلوط آنها، نخستین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1387.
 2. کاربرد جلبک ها در بیوتکنولوژی، پنجمین همایش علمی و پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور،دانشگاه گیلان، 1388، صفحات:201- 200.
 3. انتقال ژن در آبزیان، پنجمین همایش علمی و پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور، دانشگاه گیلان،  1388،صفحات:199- 198.
 4. بررسی آماری تاثیر جیره های آزمایشی تهیه شده از مخلوط آرد دافنی و غذای بیومار در بکارگیری از باسیلوس های پروبیوتیکی بر رشد لاروهای ماهی قزل آلا، نخستین همایش ملی ماهیان سرد آبی، 24-22 اردیبهشت 1388، تنکابن.
 5. بررسی عملکرد مخلوط مخمر ساکارومایسیس سرویسیا و باسیل های پروبیوتیکی بر روی برخی از معیارهای رشد و تغذیه ای لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، اولین کنفرانس سالانه منابع طبیعی، هفدهم اسفند 1389، گنبد- گلستان.
 6. توسعه كاربرد آرتميا در صنعت آبزی پروری، اولین کنفرانس سالانه منابع طبیعی، هفدهم اسفند 1389، گنبد- گلستان.
 7. افزایش توان مقاومت لاروهای تاس ماهی تغذیه شده از ناپلی غنی شده با باسیلوس های پروبیوتیکی در مقابله با استرس شوری. اولین کنفرانس سالانه منابع طبیعی، هفدهم اسفند 1389، گنبد- گلستان.
 8. تغذیه لارو ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) و بیگ هد (Aristichthys nobilis) با سه نوع آرتمیا و تاثیر بر معیارهای تغذیه ای و عملکرد انرژی. اولین کنفرانس سالانه منابع طبیعی، هفدهم اسفند 1389، گنبد- گلستان.
 9. مطالعه زیستی روتیفر بعنوان غذای زنده آبزیان، اولین کنفرانس سالانه منابع طبیعی، هفدهم اسفند 1389، گنبد- گلستان.
 10.  مکمل سازی جیره های آزمایشی با استفاده از مخلوط  سه باکتری پروبیوتیکی و مخمر نانوایی و تاثیر آن بر عملکرد تغذیه و رشد لارو ماهی کپور نقره ای  Hypophthalmichthys molitrix، دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران، 20 تا 22 اردیبهشت ماه 1390- لاهیجان. صفحات: 73-66.
 11. نگرشی بر کاهش ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر و راهکارهای مهم جهت جلوگیری از انقراض نسل آنها، دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران، 20 تا 22 اردیبهشت ماه 1390- لاهیجان.
 12. تاثير مخلوط  باسیل های پروبیوتیکی و مخمر نانوایی بر روی رشد و کارایی تغذیه لارو کپور نقره ای  Hypophthalmichthys molitrix) ) از طریق مکمل سازی جیره های آزمایشی، دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران، 20 تا 22 اردیبهشت ماه 1390- لاهیجان.
 13. انواع فرآورده هاي جلبكي و كاربرد آنها در تكنولو‍‍ژي زيستي، دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران، 20 تا 22 اردیبهشت ماه 1390- لاهیجان.
 14. افزایش کارایی تغذیه و رشد لارو تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) از طریق غنی سازیDaphni magna با لاکتوباسیلوس و مخمر نانوایی (Saccharomycis cerevisiae )، دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران، 20 تا 22 اردیبهشت ماه 1390- لاهیجان.
 15. مقایسه پتانسیل دافنی ماگنا در فرآیند غنی سازي با پروبیوتیک ها جهت ارتقاء عملکرد پرورشی لارو قزل آلاي رنگین کمان و تاسماهی ایرانی، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال ششم، ویژه­نامه نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پری­بیوتیک ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه­ای و صنایع غذایی کشور، بهار 1390.
 16. مطالعه مکانیسم درونی تولیدمثل میگو پس از قطع پایه چشمی، اولین همایش ملی آبزی­پروری نوین- چالش­ها و فرصت­ها، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 30 مهر و 1 آبان 1393- گرگان.
 17. نقش هورمون تراپي در تحریک بلوغ تخمدان و تخمریزی میگو، اولین همایش ملی آبزی­پروری نوین- چالش­ها و فرصت­ها، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 30 مهر و 1 آبان 1393- گرگان.
 18. عملکرد تولیدمثل مولد میگوی وانامی تحت تزریق هورمون گنادوتروپین، همایش ملی آبزی­پروری و اکوسیستم آبی پایدار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 7 مهرماه 1395.
 19. تاثیر هورمون گنادوتروپین انکپسوله شده بر روند رسیدگی جنسی و تغییرات بافتی تخمدان مولد وانامی (Litopenaeus vannamei)، همایش ملی آبزی­پروری و اکوسیستم آبی پایدار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 7 مهرماه 1395.
 20. بیولوژی تولیدمثل میگوهای زینتی آب شیرین، همایش ملی آبزی­پروری و اکوسیستم آبی پایدار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 7 مهرماه 1395.
 21. مطالعه غدد مترشحه درون ریز تولیدمثلی سخت­پوستان، همایش ملی آبزی­پروری و اکوسیستم آبی پایدار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 7 مهرماه 1395.
 22. تاثیر پری­بیوتیک­های مختلف تجاری بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون فیل­ماهی جوان، اولین همایش ملی تکنولوژی­های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران، دانشگاه مازندران- بابلسر، 13 اسفند 1395.
 23. تاثیر پری­بیوتیک ای­مکس، سلماناکس و اولتراایمکس بر عملکرد رشد و تغذیه فیل­ماهی جوان (Huso huso)، اولین همایش ملی تکنولوژی­های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران، دانشگاه مازندران- بابلسر، 13 اسفند 1395.
 24. بررسی روند تغییرات کیفی آب پساب کشتارگاه طیور برای استفاده در سیستم آبزی­پروری، دومین همایش ملی علوم و فناوری­های نوین درآبزیان، دانشگاه ملایر، 4 خرداد 1396.
 25. پرورش کپور در پساب کشتارگاه طیور، دومین همایش ملی علوم و فناوری­های نوین درآبزیان، دانشگاه ملایر، 4 خرداد 1396.
 26. پرورش پست لارو میگوی وانامی در سیستم بیوفلاک، دومین همایش ملی علوم و فناوری­های نوین درآبزیان، دانشگاه ملایر، 4 خرداد 1396.
 27. تاثیر تکنولوژی بیوفلاک بر روی تغییرات کیفیت آب تانک­های پرورش پست لارو میگو، دومین همایش ملی علوم و فناوری­های نوین درآبزیان، دانشگاه ملایر، 4 خرداد 1396.
 28. بررسی برخی پارامترهای رشد و آنزیم­های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با مکمل­های آنتی­اکسیدانی، کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، دانشگاه تهران، 6 اسفند سال 1396.
 29. بررسی عملکرد مکمل­های ویتامینی موثر در فرایند رشد، بهبود سیستم ایمنی و کاهش استرس در آبزیان پرورشی، کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، دانشگاه تهران، 6 اسفند سال 1396.
 30. بررسی تغییرات رنگ پوست و ترکیبات بیوشیمیای بدن ماهی کپور معمولی پرورش یافته در تانک­های تیره و روشن، کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، دانشگاه تهران، 6 اسفند سال 1396.
 31. اثر تراکم ذخیره­سازی ماهی کپور معمولی بر رشد و کیفیت آب مخازن پرورش، کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، دانشگاه تهران، 6 اسفند سال 1396.

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس­های بین المللی:

 1. The potential of probiotic bacillus on the growth performance of Rinbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry in use of Daphnia meal, International Training Course on Fish Nutrition & Diseases, Eslamic Azad University Ghaemshahr, Iran, 2007, 41.
 2. Enhancement of Sazan (Cyprinus carpio carpio L.) growth by using of biocapsulated Artemia urmiana with probiotics, International Training Course on Fish Nutrition & Diseases, Eslamic Azad University Ghaemshahr, Iran, 2007, 40.
 3. Enrichment of Artemia naplii with fish oil and mixture of fish oil and plant oil: Effect on mortality and growth, Artemia 2009, Urmia, Iran, 149- 152.
 4. Evaluation of antibiotic residue in axenic hatching of Artemia urmiana naplii after disinfection by chloramphenicol and trimethoprim- sulfamethoxazole, Artemia 2009, Urmia, Iran, 121- 124.
 5. Growth of Artemia naplii during the course of enrichment with fish oil and plant oils, Urmia, Iran, Artemia 2009, 144- 148.
 6. Optimization of enrichment time of Artemia naplii with Herbal oila, Artemia 2009, Urmia, Iran, 229- 233.
 7. Optimization of enrichment time of Artemia naplii with plant oils, Artemia 2009, Urmia, Iran, 237- 241.
 8. Effect of feeding rainbow trout with Artemia naplii enriched with fish oil and herbal oils on hypoxia stress, Artemia 2009, Urmia, Iran, 254- 257.
 9. THE ENHANCEMENT OF GROWTH PARAMETERS IN COMMAN CARP (Cyprinus carpio) LARVEA USING PROBIOTIC IN REARING TANKS AND FEEDING BY VARIOUS ARTEMIA, PORTUGAL, 610- 611.
 10. USING DAPHNIA MEAL FOR PROMOTING GROWTH EFFICIENCY IN RINBOW TROUT (oncorhynchus mykiss) FRY BY SUPPLEMENTATION WITH PROBIOTIC BACILLUS, Aquaculture Europe 2009, Norway, 286- 287.
 11. The influence of probiotic bacillus on health, survival rate and growth of Rainbow Trout (oncorhynchus mykiss) fry in exploitation of Daphnia meal, 1nd International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, Tehran, Iran, 2009,181.
 12. The effect of beneficial bacillus on decreasing the excretion of NH3-N in Persian Sturgeon larvae and enhancement of its health, 2nd International congress on aquatic animal health management and Diseases, Tehran, Iran, 2010, 137.
 13.  Artemia sp. and Daphnia sp. as excellent vectors in promotion of production efficiency of cultivable fish larvea via microenrichment with probiotic, 2nd International congress on aquatic animal health management and Diseases, Tehran, Iran, 2010, 160.
 14. Supplementation of experimental diet of Sazan (Cyprinus carpio carpio L.) larvea by useful microorganisms for elevation of health and production, 2nd International congress on aquatic animal health management and Diseases, Tehran, Iran, 2010, 100.
 15. THE STUDY OF BODY COMPOSITION OF RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) LARVAE IN THE FRESH, BRACKISH AND SALT WATER, Rodos Palace Luxury Convention Resort, Rhodes, Greece, AQUACULTURE EUROPE 2011.
 16. SAME BOOLD FACTORS RESPONSE TO INTERMITTENT FEDING IN THE RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss), Rodos Palace Luxury Convention Resort, Rhodes, Greece, AQUACULTURE EUROPE 2011.
 17. EFFECTS SHORT TERM OF STRAVATION PERIODS AND SUBSEQUENT FEEDING ON FEEDING PERFORMANCE OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) LARVAE, RODOS PALACE LUXURY CONVENTION RESORT, RHODES, GREECE, AQUACULTURE EUROPE 2011.
 18. The effects of garlic-supplemented diets on growth performance and blood biochemical parameters in Rainbow trout, International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries, February 25, 2018.
 19. Effects of Plant saponin on the some growth parameters and water quality of Common Carp (Cyprinus carpio, Linnaeus), International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries, February 25, 2018.

طرح های پژوهشی

مجری طرح­های پژوهشی و فناوری (1398- 1395):

 

- تاثیر سطوح مختلف بیوفلاک بر کیفیت آب، عملکرد رشد و بقاء پست لارو میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)

تاریخ و شماره تصویب طرح: 15-12-1395 (2013/6)

 

- اثرات عصاره سیر (Allium sativum) انکپسوله شده بر عملکرد رشد، ترکیبات بدن، هماتولوژی و وضعیت آنتی­اکسیدانی ماهی قزل­آلای­رنگین­کمان جوان

تاریخ و شماره تصویب طرح: 30-07-1396 (491/4)

 

- تاثیر عصاره یوکا (Yucca schidigera) بر کیفیت آب، کارایی رشد، بهره­وری تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758):

تاریخ و شماره تصویب طرح: 21-12-1396 (754/6)

 

- تأثیر رژیم غذایی نانو سلنیوم و عصاره سیر بر رشد، بهره­وری تغذیه، آنزیم های گوارشی و ظرفیت آنتی­اکسیدانی ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idellus) تحت تراکم­های مختلف ذخیره­سازی

تاریخ و شماره تصویب طرح: 10-09-1398 (374/6)

 

- امکان­سنجی پرورش میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) در آب­ شور نامتعارف در مقایسه با آب دریای خزر

تاریخ و شماره تصویب طرح: 10-07-1397 (389/6)

 

- تاثیر تراکم ذخیره­سازی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L.) بر رشد و پاسخ­های ایمنی در سیستم بیوفلاک

تاریخ و شماره تصویب طرح: 31-04-1398 (192/6)

 

- بررسی اثرمتقابل شرایط پرورش (بیوفلاک و بدون بیوفلاک) و استفاده از عصاره گیاهان (کنوکارپوس، یوکا و پالونیا) در جیره غذایی میگوی وانامی: عملکرد رشد، کارایی تغذیه و کیفیت آب محیط پرورش

تاریخ و شماره تصویب طرح: 10-07-1397 (390/6)

 

- جایگزینی بیوفلاک بجای غذای تجاری بر عملکرد رشد و تغذیه، فاکتورهای بیوشیمیایی خون و کیفیت آب محیط پرورش ماهی کپور معمولی

تاریخ و شماره تصویب طرح:

 

- اثرات افزودن شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) در جیره غذایی بر فیزیولوژی رشد، آنزیم­های گوارشی، ایمنی غیر اختصاصی، وضعیت آنتی­اکسیدانی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L.) و مقاومت در برابر استرس حاد تراکم

تاریخ و شماره تصویب طرح: (داوری شده- در فرآیند تصویب قرار دارد)

 

 

مشاور طرح­های پژوهشی و فناوری (1398- 1395):

 

- پرورش ماهی کپور معمولي در پساب تصفیه شده کشتارگاه ­صنعتی طیور

تاریخ تصویب طرح: 10-11-1395 (1118/6)

 

- سطوح استفاده از میل­ورم زنده (Tenebrio molitor) در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان: تاثیر بر عملکرد رشد و بازماندگی، بهره­وری تغذیه­ای، ترکیبات لاشه و آنزیم­های هضمی روده

تاریخ تصویب طرح: 11-09-1396 (569/6)

 

- تاثیر  جیره  حاوی گیاه خرفه  (Portulaca oleracea) و درمنه  (Artemisia annua) بر شاخص های رشد، ترکیب لاشه و برخی شاخص­های ایمنی غیر اختصاصی بچه ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngidon idella)

تاریخ تصویب طرح: 09-06-1398 (132007)

 

- اثرات مسمومیت حاد با سولفات مس بر ماهیان قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با جیره حاوی عصار سیر 

تاریخ تصویب طرح: 02-08-1396 (506/6)

 

- اثرات مکمل­های آنتی­اکسیدان (نانو سلنیوم، ویتامین E و C) بر عملکرد رشد و پارامترهای خونی ماهی قزل­آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) در معرض غلظت تحت کشنده آمونیاک

تاریخ تصویب طرح: 21-12-1396 (752/6)

 

- تاثیر مکمل سازی گیاهان دارویی بر عملکرد رشد، ایمنی غیر اختصاصی و مقاومت به بیماری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی

تاریخ تصویب طرح: 16-04-1397 (223/6)

 

- تاثیر مکمل سازی گیاهان دارویی بر عملکرد رشد، ایمنی غیر اختصاصی و مقاومت ماهی قزل­آلای رنگین کمان در برابر بیماری یرسینیا راکری

تاریخ تصویب طرح: 16-04-1397 (222/6)

 

افتخارات

- رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد رشته تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه گنبد کاووس سال 1390

- پژوهشگر نمونه دانشجو دانشگاه گنبد کاووس سال 1390

- کتابخوان برگزیده کتابخه های عمومی شهرستان گنبد کاووس در جشنواره کتاب و کتابخوانی 

- جوان برتر در علم و دانش شهرستان گنبد کاووس

 

دعوت­نامه تحصیلی برای مقطع دکتری:

دانشگاه ملی اوهایو کشور آمریکا

دانشگاه بین المللی ژجیانگ کشور چین

دانشگاه اولیزتن کشور لهستان

دروس تدریس شده

سوابق تدریس:

گروه شیلات:

تکثیر و پرورش تکمیلی آبزیان (کارشناسی ارشد شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان)

اصول تکثیر و پرورش آبزیان (کارشناسی مهندسی شیلات)

تکثیر و پرورش آبزیان (کارشناسی بوم­شناسی آبزیان)

ترویج و آموزش منابع طبیعی (کارشناسی بوم­شناسی آبزیان)

ترویج و آموزش شیلاتی (کارشناسی ناپیوسته شیلات)

تکثیر سخت­پوستان و نرم­تنان (کارشناسی ناپیوسته شیلات)

پرورش سخت­پوستان و نرم­تنان (کارشناسی ناپیوسته شیلات)

تکثیر ماهیان (کارشناسی ناپیوسته شیلات)

تکثیر و پرورش آبزیان دریایی (کارشناسی)

پرورش ماهیان (کارشناسی ناپیوسته شیلات)

فیزیولوژی جانوری (کارشناسی)

فیزیولوژی آبزیان (کارشناسی ناپیوسته، کارسناسی پیوسته، ارشد)

فیزیولوژی رفتار آبزیان (کارشناسی ارشد بوم­شناسی)

فیزیولوژی تولیدمثل و رشد آبزیان (دکتری)

 

گروه علوم دامی:

پرورش آبزیان (ماهی و میگو) (کارشناسی علوم دامی)

 

گروه زیست­شناسی دریا:

جانوران انگلی دریایی (کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا- جانوران دریا)

جانورشناسی بی­مهره (کارشناسی زیست شناسی- دریا)

ماهی شناسی (کارشناسی زیست شناسی- علوم جانوری)

دانلودها