×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر زینب اورسجی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :تولیدات گیاهی

بیوگرافی

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه تبریز

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر داخلی مجله تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی 1394-1391

مدیر گروه تولیدات گیاهی 1399-1397

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی از اردیبهشت 1399 تا کنون

دبیر کارگروه کشاورزی دانشگاه 1398 تا کنون

زمینه های تحقیقاتی

1- مدیریت علف های هرز

2- علفکشها و بقایای آنها

3- فیزیولوژی علفکشها

مقالات ژورنال

 1. مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم بر یولاف وحشی، مجله پژوهش های زراعی ایران-مشهد
 2. بررسي امكان افزايش كارايي دو علف كش پينوكسادن و كلودينافوپ با تغيير نحوه كاربرد اين علف كش ها، پژوهش هاي تولید گیاهی- گرگان
 3. بررسی ویژگی هاي گونه تازه وارد سوروف آبی (Echinochloa oryzoides) گونه شایع سوروف در رقابت با برنج، نشریه پژوهش هاي تولید گیاهی- گرگان
 4. روابط رقابتي سوروفآبي و سوروف با برنج در سريهاي جايگزيني، نشريه توليد گياهان زراعي
 5. بررسی تلفیق روش های کاربرد علفکش کلودینافوپ و تراکم گندم در کنترل یولاف وحشی زمستانه، تولید گیاهان زراعی
 6. بررسي ترکیبات فیتوشیمیایي علف هرز کاهوی وحشي Lactuca serriola L. مطالعه موردی مزارع روستای وامنان شهرستان آزاد شهر، فصلنامه فیزیولوژی محیطی گیاهی، گرگان.
 7. بررسی پارامترهای مختلف فلورسانس کلروفیل علف هرز فالاریس تحت تاثیر علفکش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل مجله تولیدات گیاهی، شهید چمران اهواز
 8. بررسی تأثیرکاربرد بهبود دهنده هاي رشد و کودهاي شیمیایی بر رشد و عملکرد سیب زمینی، تولیدات گیاهی
 9. ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی اندام های هوایی علف هرز تاتوره (Datura stramonium) بر صفات جوانه زنی و میزان رنگیزه های فتوسنتزی ارقام گندم، نشریه پژوهش های بذر ایران
 10. بررسي منحني كاتسكي و پارامترهاي فلورسانس كلروفيل تحت تأثير دو علف كش كلودينافوپ و Dicamba+2, 4-D، نشريه حفاظت گياهان
 11. ارزیابی توان دگرآسیبی علف هرز فرفیون (Euphorbia maculata) بر صفات جوانه زنی، رنگیزه های کلروفیلی و کاروتنوئیدی ارقام گندم، نشریه پژوهش های بذر ایران
 12. بررسی تاثیر چندین علف کش بر کنترل علف های هرز و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.)، دوفصلنامه دانش علفهای هرز
 13. ارزیابی تاثیر پسماند علف‌‌کش پندی‌متالین بر گندم و جو. پذیرفته شده در مجله تولیدات گیاهی شهید چمران اهواز
 14. بررسی میزان حساسیت پنبه و ذرت به بقایای علف‏کش ایمازتاپیر. پذیرفته شده در مجله دانش علف های هرز ایران
 15. بررسی محتوی برخی از متابولیت های ثانویه و اثر اللوپاتیک اندام های مختلف علف هرز شاه تره بر یولاف وحشی، مجله زیست شناسی کاربردی
 16. كار آيي مصرف انفرادي و اختلاط علفكشها بر برخي خصوصيات علفهرز گشنیزک و گندم. مجله اکوفیزیولوژی گیاهی ارسنجان
 17. اثر تنش خشکی، اندازه و پوشش بنه بر خصوصیات مورفواکوفیزیولوژیکی، بوم شناسی کشاورزی مشهد
 18. بررسی محتوی متابولیتی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی اندام‌های مختلف علف‌هرز مهاجم نیلوفر پیچ (Ipomoea tricolor Cav.) در مزارع گنبد کاووس.
 19. اثر رقم و علف کش‏های پیش‏کاشت و پسرویشی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود فرنگی، علی اصغر میری، زینب اورسجی*، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، علی نخزری مقدم،
  اثر رقم و علف کش‏های پیش‏کاشت و پسرویشی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود فرنگی، مجله تولید گیاهان زراعی، سال دوازدهم شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۸)، صص ۱۸۷ -۱۹۸
 20. بررسی میزان حساسیت پنبه و ذرت به بقایای شبیه سازی شده علف‏کش ایمازتاپیر، تاج محمد خواجوی، زینب اورسجی*، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، عباس بیابانی، دوفصلنامه دانش علفهای هرز، سال شانزدهم شماره ۱ (پیاپی ۳۲، بهار و تابستان ۱۳۹۹)، صص ۱ -۱۳
 21.  

 22. مطالعه فلوریستیک علف های هرز مزارع زعفران (.Crocus sativus L) بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر، کامبیز خرمالی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری*، مهدی زارعی، زینب اورسجی، لیلا آهنگر، نشریه زراعت و فناوری زعفران، سال هشتم شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۹)، صص ۱۸۵ -۲۰۹
   
 23. اثر عصاره آبی اندام های مختلف علف هرز پنیرک (Malva sylvestris) بر مولفه های جوانه زنی و رنگدانه های فتوسنتزی علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli)مهناز طاطاری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری*، زینب اورسجی، مهدی زارعی، نشریه پژوهش های بذر ایران، سال ششم شماره ۲ (پاییز و زمستان ۱۳۹۸)، صص ۱۵۱ -۱۶۱
 24. بررسی پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی اندام های مختلف گیاه پنیرک (Malva sylvestrisa L.) بر کاسنی (Cichorium intybus L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.)، مهناز تاتاری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری*، زینب اورسجی، مهدی زارعی، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، سال هفتم شماره ۲ (پیاپی ۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۸)، صص ۱۰۷ -۱۲۳
 25. Investigation of salinity stress and potassium levels on morphophysiological characteristics of saffron (Crocus sativus L.) accepted  and published for Plant Nutrition 13- sep -2011.
 26. Zeinab Avarseji, Mohammad Kafi, Mozhgan Sabet Teimouri, Kobra Orooji

 27. Dicamba+2,4-D affects the shape of the kautsky curves in wild mustard (Sinapis arvensis) accepted and published for Plant knowledge journal, 2012.
 28. Zeinab Avarseji, Mohammad Hasan Rashed Mohassel, Ahmad Nezami, Majid Abbaspoor, Mehdi Nasiri Mahallati

مقالات کنفرانس

 

. تاثير تاريخ کاشت و تراکم لوبيا روي رشد علف هاي هرز آن،  دومين همايش ملي علف هاي هرز ايران-  مشهد-5 و 6 بهمن 84

2. Investigation of drought stress, corm size and corm cover on chlorophyll content and physiological characteristics of saffron (crocus sativus L.), 3rd International symposium on saffron forthcoming challenges in cultivation research and economics, 20-30 May 2009, Krokos, Kzani, Greece.

 

3.The effect of different corm coverage and size of saffron and drought stress on root and leaf characteristics of saffron (crocus sativus L.), 3rd International symposium on saffron forthcoming challenges in cultivation research and economics, 20-30 May 2009, Krokos, Kzani, Greece.

 

4. The allelopathic effect of aquatic saffron extract on different weed species controlled condition. 3rd International symposium on saffron forthcoming challenges in cultivation research and economics, 20-30 May 2009, Krokos, Kzani, Greece.

5.Germany, Hohenheim, October 7 - 9, 2008, Germany Competition for Resources in a Changing World New Drive for Rural Development , The Impact of Common Dry Bean (Phaseolus vulgaris) Planting Dates and Densities on Weeds Growth Characteristics, Zeinab Avarsaji, Mohammad Hasan Rashed Mohassel, Ahmad Nezami.

6. Germany, Zurich, September 14-16, 2010, Tropentag, “World Food System-A Contribution from Europe”,Effect of different Salinity and Potassium Levels on Saffron (Crocus sativus L.) Morphophysiological Characteristics, Mozhgan Sabet Teimouri, Zeinab Avarseji, Mohammad Kafi

7. بررسی برخی از روش های شکستن خواب در بذر 20 گونه علف های هرز. سومین همایش علف های هرز، بابلسر، ص 167-169

8. مطالعه اثر مخلوط دو علف کش تو فور دی- ام سی پی آ و فورام سولفورون در تاج خروس با استفاده از منحنی های دز-پاسخ، سومین همایش علف های هرز، بابلسر

9. بررسی تاثیر کلودینافوپ پروپارژیل بر خصوصیات فلورسانس کلروفیل و منحنی کاتسکی در یولاف وحشی، چهارمین همایش علف های هرز، اهواز، شهریور 1390

10. بررسی کارایی کنترل علف های هرز گندم توسط مقادیر کاهش یافته علف کش کلودینافوپ پروپارژیل، چهارمین همایش علف های هرز، اهواز، شهریور 1390

11. مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم بر یولاف وحشی

12. بررسی کارایی چند علف کش در کنترل علف هرز انگلی گل جالیز در زراعت گوجه فرنگی چهارمین همایش علف های هرز، اهواز، شهریور 1390

13. تاثیر علف هرز انگلی گل جالیز و برخی روش های موثر در کنترل آن در بر خصوصیات فتوسنتز در گوجه فرنگی چهارمین همایش علف های هرز، اهواز، شهریور 1390

14. مقایسه کارایی دو روش مختلف کاربرد علف کش پینوکسادن در کنترل علف هرز فالاریس، پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران. کرج. شهریور 1392

 

15. بررسی کارایی علف کش ریم سولفورون و کلروسولفورون در کنترل علف هرز انگلی گل جالیز، پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران. کرج. شهریور 1392

16. بررسی امکان کاهش مصرف علفکشهای پینوکسادن+کلودینافوپ درکنترل فالاریس و مزوسولفورون+یدوسولفورون در کنترل خردل وحشی، ششمین همایش علوم علف های هرز ایران. بیرجند. شهریور 1394.

17. اثر مدیریت آب بر رشد علف هرز گوشاب (Potamogeton nodosus)، ششمین همایش علوم علف های هرز ایران. بیرجند. شهریور 1394.

18-کارایی مصرف انفرادی واختلاط علفکشهای پهن برگ کش بر خصوصیات علف هرز گشنیزک، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 1394 ابراهیم غلامعلی پور علمداری ، امیر زرین  ، علی نخزری مقدم  ، زینب اورسجی ، معصومه نعیمی

19-بررسی اثر احتمالی علفکشهای گرانستار، برومایسید، دیالن سوپر، دوپلسان سوپر، توفوردی و اختلاط گرانستار با آنها بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم. دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 1394 ابراهیم غلامعلی پور علمداری ، امیر زرین  ، علی نخزری مقدم  ، زینب اورسجی ، معصومه نعیمی

20- ارزیابی عصاره هیدرو متانولی گیاه دارویی آویشن بر مولفه های جوانه زنی گندم و امکان استفاده از آن به عنوان علفکشهای طبیعی، محمد گل نسب ، سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 1395. محمد گل نسب،  ابراهیم غلامعلی پور علمداری ، علی نخزری مقدم ، زینب اورسجی ، علی راحمی کاریزکی

21- اثر عصاره هیدرو متانولی آویشن بر مولفه های جوانه زنی علف هرز یولاف وحشی، سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 1395. محمد گل نسب،  ابراهیم غلامعلی پور علمداری ، علی نخزری مقدم ، زینب اورسجی ، علی راحمی کاریزکی

22- بررسی تاثیر علفکش آتلانتیس بر پارامترهای مختلف فلورسانس کلروفیل علفهرز فالاریس (Phalaris minor)، دومین همایش ملی پایش و پیش‏آگاهی در گیاه‎پزشکی، 5 اسفند 1395، زینب اورسجی، المیرا محمدوند

23- تاثیر بقایای علفکش پندی متالین بر پاسخ وزن تر ساقه گیاه زراعی گندم و جو  تاج محمد خواجوی، *زینب اورسجی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، عباس بیابانی، اولین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی 1396 بهمن

 

24- بررسی اثرات رقم و روشهای مدیریت علف های هرز بر عملکرد و اجزا عملکرد نخود فرنگی علی اصغر میری، *زینب اورسجی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، علی نخزری مقدم  اولین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، ایران،گنبد،گروه تولیدات گیاهی، 5 بهمن 1396

                                                             

25- تاثیر بقایای علفکش ایمازتاپیر بر پاسخ ریشه گیاه زراعی پنبه تاج محمد خواجوی، *زینب اورسجی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، عباس بیابانی اولین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، 5 بهمن 1396، ایران،گنبد،گروه تولیدات گیاهی

                                                             

26-تاثیر دو گونه قارچ تریکوردرما بر تجزیه زیستی علفکش کلوپیرالید فرزاد پیروزی، *زینب اورسجی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، فاختک بیابانی اولین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، 5 بهمن 1396، ایران،گنبد،گروه تولیدات گیاهی

                                                             

27-ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی اندام های هوایی علف هرز تاتوره بر صفات جوانه زنی، میزان رنگیره های کلروفیلی و کارتنوئیدی گندم رقم N8720 وحدت رجایی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، زینب اورسجی، معصومه نعیمی اولین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، 5 بهمن 1396، ایران،گنبد،گروه تولیدات گیاهی

                                                             

28-بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی عل هرز فرفیون بر نیلوفر پیچ بهروز سیف اللهی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، زینب اورسجی، معصومه نعیمی اولین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، 5 بهمن 1396، ایران،گنبد،گروه تولیدات گیاهی

 

29-اثر برخی علفکشهای دو منظوره و اختلاط تک منظوره گرانستار و تاپیک بر عملکرد، اجزای عملکرد، میزان کلروفیل و پرولین گندم ابراهیم غلامعلی پور علمداری، عبدالفرید عبادتی، زینب اورسجی، علی راحمی کاریزکی چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین 19/08/95

 

30-اثر عصاره هیدرو متانولی آویشن بر مولفه های جوانه زنی علف هرز یولاف وحشی محمد گل نسب،  ابراهیم غلامعلی پور علمداری ، علی نخزری مقدم ، زینب اورسجی ، علی راحمی کاریزکی، هفتمین همایش علوم علف هاي هرز ایران ایران،گرگان 5/6/94

 

31-بررسی اثر آللوپاتیک قیاق بر صفات فیزیولوژیکی و شیمیایی گوجه فرنگی کاوه ناصری، ابرهیم غلامعلی پور علمداری، زینب اورسجی، حسین صبوری اولین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، 5 بهمن 1396، ایران،گنبد،گروه تولیدات گیاهی

 

32-هیدرو متانولی گیاه دارویی آویشن بر مولفه های جوانه زنی گندم و امکان استفاده از آن به عنوان علفکشهای طبیعی    محمد گل نسب،  ابراهیم غلامعلی پور علمداری ، علی نخزری مقدم ، زینب اورسجی ، علی راحمی کاریزکی هفتمین همایش علوم علف هاي هرز ایران، ایران، گرگان 5/6/94

 

33-اثر برخی علفکشهای دومنظوره و اختلاط تک منظوره گرانستار و تاپیک بر عملکرد، اجزای عملکرد، میزان کلروفیل و پرولین گندم، عبدالفرید عبادتی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، زینب اورسجی، علی راحمی کاریزکی چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ، ایران،                                       تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین 19/8/95

 

34-اثر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف های هرز بر برخی صفات مرفولوژیکی، عملکرد، اجزا عملکرد، و میزان متابولیت های گندم،   ابراهیم غلامعلی پور علمداری، عبدالفرید عبادتی، زینب اورسجی، علی راحمی کاریزکی  چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ، ایران، تهران،               انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین                               19/8/95

 

35-ارزیابی اثر علفکشهای قبل از کاشت، پیش رویشی و پس رویشی بر خصوصیات تراکم و وزن خشک هر یک از علف های هرز  و کل آنها در زیره سبز، مهدی دستورانی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، عباس بیابانی، زینب اورسجی، میثم حبیبی  ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ایران، تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار 16/10/95

 

36-اثر علفکشهای قبل از کاشت، پیش رویشی و پس رویشی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره، مهدی دستورانی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، عباس بیابانی، زینب اورسجی، میثم حبیبی ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ایران، تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار 16/10/95

 

37-بررسی تنوع فنوتیپی گونه ها و اکو تیپ ها مختلف سوروف لیلما سراوانی، عباس بیابانی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، حسین صبوری، زینب اورسجی،  دومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی          ایران،گنبد،گروه تولیدات گیاهی

 

 38-بررسی تنوع ژنتیکی گونه ها و اکوتیپ ها مختلف سوروف لیلما سراوانی، عباس بیابانی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، حسین صبوری، زینب اورسجی،  دومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی، ایران ، گنبد کاووس تولیدات گیاهی 5/12/1395

 

         

طرح های پژوهشی

1-امکان‏سنجی کاهش عمق آبشویی علفکش ایمازتاپیر تحت تاثیر مقدار ماده آلی خاک

2-امکان‏سنجی تجزیه زیستی علف‎کش پندی‎متالین توسط چند میکروارگانیسم

 

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده