×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر فاطمه باباکردی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم پایه و فنی مهندسی

گروه :ریاضی و آمار

بیوگرافی

فاطمه باباکردی

اطلاعات تماس:

E-mail: babakordif@yahoo.com

زمینه های تحقیقاتی

1. دستگاه معادلات خطی فازی

2. معادلات دیفرانسیل فازی

3. معادلات انتگرال فازی

4. معادلات انتگرال دیفرانسیل فازی

مقالات ژورنال

1. T. Allahviranloo, F. Babakordi, Algebraic solution of fuzzy linear system as: AX+BX=Y, 2016,soft computing.

2. F. Babakordi, T. Allahviranloo, M. Adabitabar firozja, An efficient method for solving LR fuzzy dual matrix systems, 2016, Journal of Intelligent & Fuzzy System.

3. F. Babakordi, M. Adabitabar firozja, Solving fully fuzzy matrix dual system with optimization problem, 2016, International journal of Industrial Mathematics.

4. M. Adabitabar firozja, F. Babakordi, M. Shahhosseini, Z. Eslamipia, Numerical method of differential equation with full fuzzy initial values, 2012, ISPACS.

5. M. Adabitabar firozja, F. Babakordi, M. Shahhosseini, Gauss elimination algorithm for interval matrix, 2011, International journal of Industrial Mathematics..

مقالات کنفرانس


1. Solving N-order Fuzzy Differential Equation with Power Method, International conference on Mathematics of Fuzziness, 2016, Zanjan.

2. الگوریتم گاوس-جردن فازی، اولین کنفرانس ملی ریاضیات و کاربرد آن در علوم صنعت، 95، زاهدان

3.مروری برمحاسبه ی معکوس ماتریس فازی و حل دستگاه ماتریس کاملا فازی، 96، قائم شهر.

پایان نامه و رساله

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: یک روش جدید برای حل معادلات بازه ای و فازی(حالت خطی).

استاد راهنما: دکتر توفیق الهویرنلو

استاد مشاور: دکتر محمد ادبی تبار

عنوان رساله ی دکتری: حل دستگاه ماتریسی و برداری دوآل کاملا فازی با استفاده از مسئله ی بهینه سازی.

اساتید راهنما: دکتر توفیق الهویرنلو- دکتر سعید عباسبندی

استاد مشاور: دکتر محمد ادبی تبار

برنامه هفتگی

15-17 13-15 12-13 10-12 8-10  
تحقیق و مطالعه تحقیق و مطالعه نهار و نماز تحقیق و مطالعه تحقیق و مطالعه شنبه
مراجعه دانشجو جلسه ی دانشگاه نهار و نماز ریاضی عمومی مراجعه دانشجو یک شنبه
ریاضی عمومی مراجعه دانشجو نهار و نماز ریاضی عمومی محاسبات عددی دوشنبه
ریاضی عمومی تحقیق و مطالعه نهار و نماز ریاضی عمومی مراجعه دانشجو سه شنبه
تحقیق و مطالعه تحقیق و مطالعه نهار و نماز تحقیق و مطالعه جلسه ی گروه چهارشنبه

 

دروس تدریس شده

1.ریاضی مهندسی

2. ریاضیات گسسته

3. روشهای عددی در جبرخطی

4. معادلات دیفرانسیل

5. ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

6. ریاضی عمومی