دکتر فردین جمشیدی مهر

دکتر فردین جمشیدی مهر

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

سال تولد: 1361

محل تولد: کرمانشاه

تحصیلات دانشگاهی

عنوان پایان نامه/رساله رشته دانشگاه
------------------------------- فلسفه و کلام اسلامی                                      دانشگاه علوم اسلامی رضوی         کارشناسی
داوری بر داوری های قطب الدّین رازی در مباحث منطقی اشارات فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی کارشناسی ارشد
عدالت در اندیشه ی ابن سینا و جان رالز فلسفه اسلامی - گرایش حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد دکترا