دکتر محمد فرهنگی

دکتر محمد فرهنگی

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

مقطع رشته و گرایش دانشگاه  سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی -شیلات علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1378
کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی -شیلات دانشگاه  علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1380
دکتری بوم شناسی آبزیان شیلاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1395

زمینه های تحقیقاتی

 هیدروبیولوژِی، توکسیکولوژی

مقالات ژورنال

نوسینده سال انتشار عنوان نام نشریه دوره / جلد شماره شماره صفحات
فرهنگی، م  1383 اکولوژِی وتولیدات استخر ماهنامه آبزی پروری 12  9 / 10 26
فرهنگی، م 1387  آسیب شناسی مسمومیت حاد با آمونیاک در قزل آلای رنگین کمان  مجله الکترونیک علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان  1 2 27-37
جعفري نژاد، م.؛ فرهنگي، م.؛ خانپور، ا.  1391 ارزشگذاري افتصادي مواهب زيست محيطي تالاب بين المللي گميشان به روش مشروط براي تعيين كاربردهاي حفاظتي مجله حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي  1 1 51-63
فرهنگی، م، حاجی مرادلو، ع 1386 علائم بالینی و اثرات آسیب شناسی مسمومیت حاد با آمونیاک در قزل آلای رنگین کمان . مجله علمی – پژوهشی شیلات،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر 1 4 61-76
فرهنگی، م 1389  تعیین غلظت نیمه کشند ه آمونیاک در ماهی قره برون و فیل ماهی مجله علمی پژوهشی محیط زیست جانوری 3 2 31-36
فرهنگی، م. و حاجی مرادلو، ع.م 1390 نقش کلینوپتیلولیت درحذف غلظت کشنده آمونیاک کل در قزل آلای رنگین کمان مجله علمی شیلات 20 1 101-110
لشکربلوکی، جعفريان، ح.؛ كرامت، ع. ص.؛ فرهنگي، م.؛ آدينه، ح 1390 بررسي تاثير دافني ماگناي غني شده با عصاره مخمر ساكارومايسيس سرويزيا بر رشد و مقاومت لاروهاي ماهي تاس ماهي ايراني در برابر عوامل استرس زا مجله علمي شيلات ايران، منابع طبیعی 64 4 345-357
فرهنگی، م.؛ سلمرودی 1391 . تاثير هوادهي و زئوليت كلينوپتيلوليت بركيفيت آب مورد استفاده در پرورش ماهي بر تاكيدبر جذب آمونياك . مجله علمی پژوهشی زیست شناسی ایران 25 4 559-566
فرهنگی، م.؛ سلمرودی، م 1391 استفاده از زئولیت غنی شده در افزایش نرخ بقاء بجه ماهیان قزل آلای رنگین کمان در آزمایش مسمومیت با آمونیاک با تاکید بر بهبود شرایط محیط زیست مجله محیط زیست جانوری 4 2 49-56
فرهنگي، م.؛ تيموري، م 1391 شناسايي بزرگ بي مهرگان (بنتوز) رودخانه محمد آباد مجله محيط زيست جانوري 4 2 51-56
فرهنگي، م 1392 مطالعات رفتاري و آسيب شناسي مسموميت حاد با مس درماهي كلمه مجله محيط زيست جانوري 5 1 145-154
فتاحی، ن.، پاتیمار، ر.، قربانی، ر.؛ فرهنگی، م. و بهلکه، ا 1391 بررسی برخی ویژگی های رشد ماهی گامبوزیا در چند اکوسیستم آبی استان گلستان مجله پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی 1 1 53-66
آدینه، ح.؛ جعفریان، ح.؛ فرهنگی، م., سهندی، ج 1392 دورههاي تغذیه و گرسنگی بر رشد جبرانی، کارآیی تغذیه و ترکیبات شیمیایی بدن لارو ماهی قزلآلاي رنگین کمان در آب شور نشریه تولید و بهره برداری آبزیان ، گرگان 1 1 147-161
فرهنگی، م.؛ حاجی مرادلو، ع.؛ رستمی، ف 1393 بررسی مسمومیت حاد با سولفات روی درماهی  کپور مجله زيست شناسي ايران 27 1 1    7
 علیزاده، م.؛ پاتیمار، ر.؛ عبدلی، ا.؛ فرهنگی، م.؛ آدینه، ح 1393 بررسی ساختار سن و ویژگیهای رشد ماهی سفید رودخانه ای Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) در سواحل جنوبی دریای خزر زیست شناسی جانوری تجربی 4 2 15-25
کاییدی، ط.؛ جعفریان، ح.؛ پاتیمار، ر.؛ هرسیج، م. فرهنگی، م پذیرش شده تغییرات معیارهای کیفی آب کارگاه پرورش مای قزل آلای رنگین کمان . مجله پژوهشهای کاربردی ماهی شناسی      
سرگزی، ح.؛ جعفریان، ح.؛ یلقی ، س.؛ فرهنگی، م 1393 بررسی تاثیر باسیلوس های پروبیوتیکی بر انرژِی مصرف شده و ترشح اوره و آمونیاک در لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی 2 3 17-28
سرگزی، ح.؛ جعفریان، ح.؛ یلقی ، س.؛ فرهنگی، م 1393 مقاومت، بقا و عملکرد رشد لارو ماهی قزل الا (Oncorhynchus mykiss) با مکمل سازی جیره  با مخلوط باسیلوس های تجاری  مجله علوم و فنون شیلات، دانشگاه تربیت مدرس 3 3 1    11
علیزاده، م.؛ پاتیمار، ر.؛ عبدلی، ا.؛ فرهنگی، م.؛ گلزاریان پور، ک 1394 . بررسی تنوع ریختی  ماهی سفید رودخانه ای Leuciscus orientalis (Linnaeus, 1758) در حوضه جنوبی دریای خزر محیط زیست جانوری 7 1 195-206
فرهنگی، م؛ رستمی چراتی، ف       5 1 18-21
فرهنگی، م؛ قلی پور کنعانی، م., رستمی چراتی، ف       5 3 2400-2407

مقالات کنفرانس

نوسینده سال انتشار تاریخ  عنوان مقاله عنوان همایش شهر کشور نوع همایش
حاجی مرادلو، ا.م؛  فرهنگی، م.؛  کمالی، ا 1383 23-24 اردیبهشت . بررسی اثرات مسمومیت حاد با آمونیاک در قزل آلای رنگین کمان دومین همایش بهداشت وبیماریهای آبزیان ایران تهران ایران ملی 
حاجی مرادلو، ا. م؛  فرهنگی، م.؛  کمالی، ا 1383 23-24 اردیبهشت گزارش آفلاتوکسیکوزیس درفیل ماهیان پرورشی دومین همایش بهداشت وبیماریهای آبزیان  تهران ایران ملی 
فرهنگی، م.؛ حاجی مرادلو، ا.م 1387 27-28 آبان علائم بالینی مسمومیت حاد با آمونیاک در ماهی قزل آلای رنگین کمان اولین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر گرگان ایران ملی 
فرهنگی، م. و سلمرودی، م 1388 22-24 اردیبهشت بررسی اثرات فرمالین و مالاشیت گرین بر میزان تفریخ تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان . نخستین همایش ملی ماهیان سردآّبی تنکابن ایران ملی 
فرهنگی، م.؛ سلمرودی، م 1389 7- 9 اردیبهشت  بررسی اثر تعداد دفعات تزریق هورمون GnHRa  بر رسیدگی جنسی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)   شانزدهمین کنگره ملی دامپزشکی ایران تهران ایران ملی 
فرهنگی، م 1389  7- 9 اردیبهشت .  تعیین LC5024h  آمونیاک کل  درماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)  تحت شرایط آزمایشگاهی  شانزدهمین کنگره ملی دامپزشکی ایران تهران ایران ملی 
فرهنگی، م 1389 7- 9 اردیبهشت اثرات آسیب شناسی کوتاه مدت زئولیت بر اندامهای داخلی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)  شانزدهمین کنگره ملی دامپزشکی ایران تهران ایران ملی 
فرهنگی، م.؛ سلمرودی، م.؛ زرگریان، م 1389  7- 9 اردیبهشت  بررسی اثر ضدقارچی فرمالین، مالاشیت گرین و محلول ترکیب این دو برروی میزان تفریخ تخم ماهی قزل الای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)  شانزدهمین کنگره ملی دامپزشکی ایران تهران ایران ملی 
جعفری نژاد، م.؛ فرهنگی، م 1389 11 و 12 خرداد  ارزیابی اثرات اقتصادی و زیست محیطی برداشت شن و ماسه از رودخانه های استان گلستان اولین همایش ملی – منطقه ای اکولوژی دریای خزر ساری ایران ملی 
 جعفری نژاد، م.؛ فرهنگی، م 1389 11 و 12 خرداد  ارزشگذاری اقتصادی مواهب زیست محیطی تالاب بین المللی گمیشان به روش ارزشگذاری مشروط (CVM)  اولین همایش ملی – منطقه ای اکولوژی دریای خزر ساری ایران ملی 
 فرهنگی، م.؛ جعفری نژاد، م 1389 11 و 12 خرداد  بررسی پراکنش زئوپلانکتونهای استخرهای پرورش ماهی کلمه Rutilus rutilus  درسیجوال همایش ملی – منطقه ای اکولوژی دریای خزر ساری ایران ملی 
 فرهنگی، م.؛ سرگزی، ح 1389 24-25 شهریور استفاده از کانی های زئولیتی درصنعت آبزی پروری با تاکید بر جذب مواد سمی برای ماهی هجدهمین همایش کانی شناسی و بلورشناسی ایران تبریز ایران ملی 
جعفريان، ح.؛ لشكربلوكي، م.؛ پايتمار، ر.؛ فرهنگي، م. 1389 28-27 بهمن نقش دافني ماگناي غني شده با عصاره مخمري A-max بر رشد و كارايي تغذيه در لارو تاس ماهي ايراني دومين همايش ملي ميكروبيولوژي كاربردي تهران ایران ملی 
فرهنگي، م 1390 20-22 اريبهشت مطالعه اثرات استفاده از انواع كودها در ظهور گونه هاي پلانكتوني دومين كنفرانس ملي علوم شيلات و آبزيان لاهيجان ایران ملی 
فرهنگي، م 1390 20-22 اريبهشت مقايسه اثرات كوددهي دراستخرهاي آب شيرين و شور  دومين كنفرانس ملي علوم شيلات و آبزيان لاهيجان ایران ملی 
سرگزي، ح. فرهنگي، م 1390 20-22 اريبهشت اثر شوري بر انباشت مس در كبد آبشش و بافت ماهيچه اي ماهي تيلاپيا Tilapia nilotica   دومين كنفرانس ملي علوم شيلات و آبزيان لاهيجان ایران ملی 
فرهنگي، م؛   حاجي مراد لو، ع.م. ؛ رستمي، ف 1390 20-22 اريبهشت بررسي مسموميت حاد با فلز روي درماهي كپور Ciprinus  carpio   دومين كنفرانس ملي علوم شيلات و آبزيان لاهيجان ایران ملی 
سرگزي، ح. احمدپور،م. و فرهنگي، م 1390 3-5 خرداد كاربرد جذب كننده هاي كيتين و زئوليت درجذب سطوح پايين پس ماندهاي راديواكتيو از فاضلاب ها اولين همايش فناوري هاي پالايش در محيط زيست تهران ایران ملی 
سرگزي، ح. احمدپور،م. و فرهنگي، م 1390 3-5 خرداد نقش زئوليت ها در جلوگيري از اتريفيكاسيون آبها ناشي از فسفات موجود در شوينده ها اولين همايش فناوري هاي پالايش در محيط زيست تهران ایران ملی 
جرجاني، آ.؛ پاتيمار، ر.؛ حاجي مرادلو، ع.؛ جعفريان، ح.؛ فرهنگي، م 1390 9-8 آذر تاثير ويتامين c  بر روي بقاء و رشد و شاخص هاي خونشناسي كپور معمولي اولين همايش ملي ْآبزي پروري ايران انزلي ایران ملی 
 فرهنگي، م 1391 11-9 ارديبشهت نقش فاكتورهاي محيطي در حاصلخيزي استخرهاي پرورش ماهي هفدهمين كنگره دامپزشكي تهران ایران ملی 
فرهنگي، م 1391 11-9 ارديبشهت مطالعه مروري استفاده از زئوليت هاي مصنوعي براي برداشت آرسنيك از آبهاي آلاينده هفدهمين كنگره دامپزشكي تهران ایران ملی 
فرهنگي، م.؛ تيموري يانسري، م 1391 11-9 ارديبشهت بررسي و شناسايي فون بنتيك رودخانه محمدآباد(گلستان) با هدف تعيين كيفيت آب از نظر شدت آلودگي هفدهمين كنگره دامپزشكي  تهران ایران ملی 
عليزاده، م.؛ پاتيمار، ر.؛ عبدلي، ا.؛ فرهنگي، م 1391 16-14 شهريور تنوع ريختي ميان جمعيتي ماهي سفيد رودخانه اي (Leuciscus orientalis) در سه اكوسيستم گلستان، مازندران و گيلان پنجمين كنفرانس بين المللي و هفدهمين كنفرانس سراسري زيست شناسي  كرمان ایران ملی 
عليزاده، م.؛ پاتيمار، ر.؛ عبدلي، ا.؛ فرهنگي، م 1391 16-14 شهريور بررسي بعضي از خصوصيات بيولوژيكي ماهي سفيد رودخانه اي (Leuciscus orientalis) در رودخانه سفيد رود گيلان پنجمين كنفرانس بين المللي و هفدهمين كنفرانس سراسري زيست شناسي  كرمان ایران ملی 
عليزاده، م.؛ پاتيمار، ر.؛ عبدلي، ا.؛ فرهنگي، م 1391 16-14 شهريور مقايسه فراواني و الگوي رشد ماهي سفيد رودخانه اي (Leuciscus orientalis) درحوزه جنوبي درياي خزر پنجمين كنفرانس بين المللي و هفدهمين كنفرانس سراسري زيست شناسي كرمان ایران ملی 
فتاحی، ن.؛ پاتیمار، ر.؛ قربانی، ر.؛ فرهنگی، م 1391 9-8 اسفند معرفی ماهی گامبوزیا هولبروکی بعنوان یک ماهی زینتی اولین همایش ملی پژوشهای شیلاتی با محوریت ماهیان زینتی  بابل ایران ملی 
کاییدی، ج.؛ پاتیمار، ر.؛ هرسیج، م.؛ فرهنگی، م 1391  9-8 اسفند اثرات زیست محیطی استخرهای پرروش ماهی بر روی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و کیفیت آبهای پذیرنده اولین همایش ملی پژوشهای شیلاتی با محوریت ماهیان زینتی  بابل ایران ملی 
فتاحی، ن.؛ پاتیمار، ر.؛ قربانی، ر.؛ فرهنگی، م 1391  30 آذر بررسی بیولوژی تولیدمثلی ماهی گامبوزیا هولبروکی در تالاب آلماگل استان گلستان همایش ملی آّبزیان بوشهر ایران ملی 
کاییدی، ط.؛ جعفریان، ح.؛ هرسیج، م.؛ پاتیمار، ر.؛ فرهنگی، م 1391  30 آذر تاثیر پرورش ماهی قزل الا بر برخی پارامترهای کیفی آّب و نرخ بازگذاری آلاینده ها در استخر پرورش ماهی هامون همایش ملی آّبزیان بوشهر ایران ملی 
نادری، م.؛ جعفریان، ح.؛ هرسیج، م.؛ قلی پور، ح.؛ فرهنگی، م 1391  30 آذر اصلاح زیستی پساب خروجی سیستم پرورش ماهیان گرمابی همایش ملی آّبزیان   ایران ملی 
سرگزی، ح.؛ جعفریان، ح.؛ یلقی ، س.؛ فرهنگی، م 1392 30-29 بهمن نقش باسیلوس های پروبیوتیکی در رشد و بقا لارو ماهی قزل الای رنگین کمان دومین همایش بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس دومین همایش علوم و فنون دریایی تهران ایران ملی 
سرگزی، ح.؛ جعفریان، ح.؛ یلقی ، س.؛ فرهنگی، م 1392 30-29 بهمن بررسی نقش باسیلوس های پروبیوتیکی بر ترشح اوره و آمونیاک در لارو ماهی قزل الای رنگین کمان دومین همایش بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس دومین همایش علوم و فنون دریایی ایران،  تهران ایران ملی 
سرگزی، ح.؛ جعفریان، ح.؛ یلقی ، س.؛ فرهنگی، م 1392  8 اسفند .  کاهش ترشح ترکیبات  نیتروژنی وافزایش کیفیتی آب مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان از طریق مکمل سازی جیره  با باسیلوس های پروبیوتیکی اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی  گنبد ایران ملی 
سرگزی، ح.؛ جعفریان، ح.؛ یلقی ، س.؛ فرهنگی، م 1392  8 اسفند بهبود کیفیت آب مزارع پرورش ماهی از طریق کاهش میزان  دی اکسید کربن دفع شده و ا کسیژن جذب شده  با افزودن مخلوط پروبیوتیکی در جیره اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی  گنبد ایران ملی 
سرگزی، ح.؛ جعفریان، ح.؛ یلقی ، س.؛ فرهنگی، م 1393 18-17 اردیبهشت اثرات سطوح متفاوت پروبیوتیک های باسیلوسی جیره غذایی بر ترکیب بدن ضریب تبدیل غذایی و نرخ رشد ویژه در لارو ماهی قزل الای رنگین کمان دومین کنفرانس مامی شناسی  کرج ایران ملی 
سرگزی، ح.؛ جعفریان، ح.؛ یلقی ، س.؛ فرهنگی، م 1393 18-17 اردیبهشت افزایش مقاومت لارو ماهی قزل الای رنگین کمان در برابر استرسهای محیطی دما، پی اچ، و آمونیاک  با استفاده از باسیلوسهای پروبیوتیکی دومین کنفرانس مامی شناسی  کرج ایران ملی 
فرهنگی،م.؛  حاجی مرادلو، ا.م 1387  8-9 آبان اثرات کلینوپتیولیت زئولیت در کاهش تلفات ناشی از مسومیت باآمونیاک درقزل آلای رنگین کمان نخستین همایش بین المللی بهداشت و بیماریهای آبزیان تهران ایران بين المللي
فرهنگی، م و حاجی مرادلو، ا.م 1387  8-9 آبان نقش هوادهی و زئولیت  در کاهش آمونیاک در سیستمهای پرورش ماهی نخستین همایش بین المللی بهداشت و بیماریهای آبزیان تهران ایران بين المللي
فرهنگی، م 1389 10- 9 اردیبهشت  اثرات آسیب شناسی کوتاه مدت زئولیت بر اندامهای داخلی ماهی قزل آلای رنگین کمان  (Oncorhynchus mykiss) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران تهران ایران بين المللي
فرهنگی، م 1389 10- 9 اردیبهشت  اثرات زئولیت کلینوپتیلولیت بر کیفیت آب مورد استفاده در پرورش ماهی دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران تهران ایران بين المللي
فرهنگی، م. سلمرودي، م 1389 10- 9 اردیبهشت  اثرات زئولیت کلینوپتیلولیت دربهبود تلفات ناشي ازم مسموميت با آمونياك در ماهي قزل آلا دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران تهران ایران بين المللي
 فرهنگی، م 1389  3-5 آّبان تعیین غلظت نیمه کشنده آمونیاک(N-NH3) در ماهی قزل آلای رنگین کمان تحت شرایط آزمایشگاهی دومین کنگره بین الملی بهداشت وبیماریهای آّبزیان تهران ایران بين المللي
 فرهنگی، م 1389  3-5 آّبان تعیین LC5096h   از سولفات روی  در ماهی کپورتحت شرایط آزمایشگاهی دومین کنگره بین الملی بهداشت وبیماریهای آّبزیان تهران ایران بين المللي
 فرهنگی، م 1390 11-10 شهریور مطالعه مسمومیت حاد با نمک کلراید آمونیوم تاس ماهی ایرانی کنگره بین المللی بیولوژِی کاربردی مشهد ایران بين المللي
فرهنگی، م 1390 11-10 شهریور مطالعه مسمومیت حاد با آمونیاک درفیل ماهی کنگره بین المللی بیولوژِی کاربردی مشهد ایران بين المللي
جرجانی، آ.؛ پاتیمار، ر.؛ حاجی مرادلو، ع.؛ جعفریان، ح. و فرهنگی، م 1390 11-10 شهریور تاثير ويتامين c بر شاخص هاي رشد كپور معمولي کنگره بین المللی بیولوژِی کاربردی مشهد ایران بين المللي
جرجانی، آ.؛ پاتیمار، ر.؛ حاجی مرادلو، ع.؛ جعفریان، ح. و فرهنگی، م 1390 11-10 شهریور تاثير ويتامين c بر شاخص هاي خون شناسی كپور معمولي کنگره بین المللی بیولوژِی کاربردی مشهد ایران بين المللي
لشکر بلوکی، م.، جعفریان، ح.؛ فرامرزی، م.؛ جعفرزاده، م.؛ فرهنگی، م 1390 21-18 اکتبر اثرات ساکرومایسیس کرویسیا بر دفع آمونیاک و اوره در لاروهای تاس ماهی ایرانی بوسیله غنی سازی با دافنی ماگنا همایش بین المللی آبزی پروری  یونان اروپا بين المللي
 آدینه، ح.؛ جعفریان، ح.؛ سلطانی، ف.؛ فرهنگی، م 1390 21-18 اکتبر اثرات دوره کوتاه مدت گرسنگی و تناوب غذایی بر رژیم غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان همایش بین المللی آبزی پروری  یونان اروپا بين المللي

طرح های پژوهشی

نویسنده سال انتشار عنوان کد شناسایی تاریخ اتمام
فرهنگی 1380 ثبت مشخصات  و عملكرد مزارع  پرورش ماهيان سردآبي  اداره کل شیلات لرستان 19.2.9485 1380.11.5
فرهنگی 1390 ارزیابی شاخص زيستي وفون بنتيك رودخانه محمد آباد، فاضل آباد 6.454 1390.11.8
فرهنگی 1390 تعيين غلظت نيمه كشنده حاد با سولفات مس در ماهي كلمه 6.452 1389
باقری - شارمد - فرهنگی - علیپور  1389 سنجش و رد یابی فلزات سنگین در رودخانه گرگانرود 1.5.249 1389
فرهنگی جعفریان 1391 مطالعه رفتاري و آسيب شناسي مسموميت مس  تاثير ناشي از آن بر اندامهاي ماهي كپور معمولي 6.642 1391.12.5
فرهنگی پاتیمار 1391 بررسي مسموميت حاد (96h) با آهن و نيكل در ماهي سفيد تحت شرايط آزمايشگاهي 6.589 1391.12.5
قلی پور کنعانی، ح.؛ شاهسونی، د.؛ باغیشنی، ح.؛ فرهنگی، م 1392 تغییرات آنزیمی بافتی و سرمی در اثر  مسمومیت مزمن  با سیانید در ماهی  کلمه Rutilus riutilus   6.584 1392.7.6

پایان نامه و رساله

نام دانشجو عنوان پایان نامه / رساله سال نام دانشگاه شهر کشور اساتید راهنما اساتید مشاور
محمد لشکربلوکی تاثیر فرآورده مخمری ای  - مکس بر ارتقاء ترکیبات شیمیایی بدن و معیارهای تغذیه لارو تاس ماهی ایرانی از طریق غنی سازی با دافنی ماگنا 1390 گنبدکاووس گنبدکاووس ایران حجت اله چعفریان محمد فرهنگی - محمد جعفرزاده
آیناز جرجانی تاثیر سطوح مختلف ویتامین C بر رشد، بقاء و پارامترهای خونشناسی کپور معمولی 1390 گنبدکاووس گنبدکاووس ایران رحمان پاتیمار - عبدالحمید حاجی مرادلو حجت اله چعفریان - محمد فرهنگی
حسین آدینه تاثير تناوب غذايي دوره هاي گرسنگي كوتاه مدت بر رشد جبراني لارو قزل الاي رنگين كمان در آبهاي شيرين، لب شور وشور 1390 گنبدکاووس گنبدکاووس ایران حجت اله جعفریان مهدی سلطانی - محمد فرهنگی
مریم علیزاده بررسي پارمترهاي جمعيتي گونه ماهي سفيد رودخانه اي جهت ارزيابي پتانسيل آّبزي پروري در سواحل جنوبي درياي خزر 1391 گنبدکاووس گنبدکاووس ایران رحمان پاتیمار  اصغر عبدلی - محمد فرهنگی
محمد بیاتی نیا بررسي شاخص هاي بنتوزي جهت ارزيابي اثرات مزارع پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان بر رودخانه ماربر اصفهان درفصل تابستان 1391 گنبدکاووس گنبدکاووس ایران رحمان پاتیمار عیسی ابراهیمی - محمد فرهنگی
نظیره فتاحی بررسي مقايسه اي بيولوژي توليد مثلي ماهي گامبوزيا هولبوكي در اكوسيستمهاي آبي مختلف استان گلستان 1392 گنبدکاووس گنبدکاووس ایران رحمان پاتیمار رسول قربانی - محمد فرهنگی
مهسا نادری تاثير مخلوط باسيلوس هاي پروبيوتيكي بر اصلاح زيستي پساب پرورش لارو كپور 1391 گنبدکاووس گنبدکاووس ایران حجت اله جعفریان - حسنا قلی پورکنعانی محمدهرسیج - محمد فرهنگی
طاهره کاییدی تاثير پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان بركيفيت آب، خصوصيات لجن و نرخ بارگذاري آلاينده ها در سيستم هاي آبگذر 1392 گنبدکاووس گنبدکاووس ایران حجت اله جعفریان - رحمان پاتیمار محمدهرسیج - محمد فرهنگی
حکیمه سرگزی نقش باسیلوس های پروبیوتیکی بر ترشح آمونیاک، اوره و انرژِی از دست رفته در لارو ماهی قزل الای رنگین کمان 1393 گنبدکاووس گنبدکاووس ایران حجت اله جعفریان سعید یلقی - محمدفرهنگی
جمشید درزی بررسی عملکرد قارچ های حل کننده فسفات در استخرهای خاکی پرورش ماهی در استان مازندران   گنبدکاووس گنبدکاووس ایران    

تالیفات

افتخارات

     

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

هیدرو بیولوژی - کارشناسی شیلات
لیمنولوژِی- کارشناسی شیلات
آبزیان- کاردانی شیلات
جانورشناسی- کارشناسی شیلات و بوم شناسی
شناخت و حمایت از محیط زیست- کارشناسی منابع طبیعی
مدیریت تکثیرو پرورش آبزیان- کارشناسی ناپیوسته تکثیرو پرورش
رده بندی بی مهرگان آبزی- کارشناسی ناپیوسته تکثیرو پرورش
لیمنولوژی مزارع تکثیرو پرورش ماهی- کارشناسی ناپیوسته تکثیروپرورش
اصول فرآوری ماهی- کاردانی و کارشناسی شیلات
مدیریت کنترل کیفی مزارع پرورش ماهی - کارشناسی ناپیوسته تکثیرو پرورش
اصول تكثيرو پرورش آّبزيان- کاردانی و کارشناسی شیلات  
اصول ناوبري- کاردانی شیلات 
بوم شناسی تالاب- کارشناسی زیست دریا 
ارزیابی محیط زیست- کارشناسی بوم شناسی 
اکولوژِی آبهای  جاری - کارشناسی بوم شناسی
هیدروشیمی- کارشناسی شیلات 
آلودگی منابع آبی - کارشناسی بوم شناسی
آلودگی دریا - کارشناسی زیست شناسی دریا
لیمنولوژی تکمیلی - ارشد بوم شناسی
لیمنولوژی پیشرفته - ارشد تکثیروپروش
جانورشناسی مهره دار - کارشناسی زیست شناسی دریا

دانلودها