دکتر راضیه فرخ زاد رستمی

دکتر راضیه فرخ زاد رستمی

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

دکتر راضیه فرخ زاد رستمی

استادیار گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی، دانشگاه گنبد کاووس

آنالیز تابعی و توابع غیرخطی

اطلاعات تحصیلی:

1- دکتری تخصصی، آنالیز تابعی، دانشگاه شهید بهشتی تهران 1390-1386.

2- کارشناسی ارشد ریاضی محض، دانشگاه خوارزمی تهران (تربیت معلم سابق) 1385-1383.

3- کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز 1382-1379.

ایمیل:

r_farokhzad@gonbad.ac.ir

طرح های پژوهشی

زمینه های تحقیقاتی

مقالات ژورنال

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

ریاضی عمومی 1

ریاضی عمومی 2

ریاضی عمومی 3

مبانی ریاضیات

مبانی آنالیز

آنالیز ریاضی

ریاضیات گسسته

ترکیبیات

نظریه اندازه ها

آنالیز حقیقی

توپولوژی جبری

دانلودها