دکتر محمد فرشاد

عضو هیات علمی

دکتر محمد فرشاد

عضو هیات علمی

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

تحصيلات دانشگاهي

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

محل تحصيل

سال ورود

سال فارغ‌التحصيلي

دكتري

برق-قدرت

دانشگاه فردوسي مشهد

1388

1392

كارشناسي ارشد

برق- قدرت

دانشگاه فردوسي مشهد

1382

1384

كارشناسي

برق- شبكه‌هاي انتقال و توزيع

دانشگاه صنعت آب و برق تهران (شهيد عباسپور)

1378

1382

 
 

زمینه های تحقیقاتی

حفاظت سيستم‌هاي قدرت

تجديد ساختار در سيستم‌هاي قدرت

كاربرد محاسبات نرم و سيستم‌هاي هوشمند در سيستم‌هاي قدرت

 

مقالات ژورنال

​به زبان انگليسي:

Mohammad Farshad, "Multi-Agent Based Simulation of Simultaneous Electricity Market Auctions in Restructured Environment", Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol. 23, PP. 2240-2252, December 2015. (ISI-WoS)

 

Mohammad Farshad; Javad Sadeh, "Generalized Instance-based Fault Locating in Transmission Lines Using Single-ended Voltage Measurements", International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 25, No. 5, PP. 799-816, May 2015. (ISI-WoS)

 

Mohammad Farshad; Javad Sadeh, "Transmission Line Fault Location Using Hybrid Wavelet-Prony Method and Relief Algorithm", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 61, PP. 127-136, October 2014. (ISI-WoS)

 

Mohammad Farshad; Javad Sadeh, "A Novel Fault-Location Method for HVDC Transmission Lines Based on Similarity Measure of Voltage Signals", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 28, No.4, PP. 2483-2490, October 2013. (ISI-WoS)

 

Mohammad Farshad; Javad Sadeh, "Fault Locating in High Voltage Transmission Lines Based on Harmonic Components of One-end Voltage Using Random Forests",  Iranian Journal of Electrical & Electronic Engineering (IJEEE), Vol. 9, No. 3, PP. 158-166, September 2013. (ISC)

 

Mohammad Farshad; Abdolreza Gharehkhani, "Economic Evaluation of Exploiting Solar Energy to Provide Electrical Energy", Majlesi Journal of Energy Management, Vol. 2, No. 2, PP. 31-38, June 2013. 

 

Mohammad Farshad; Javad Sadeh; Habib Rajabi Mashhadi, "A Novel Technique for Joint Energy and Reserve Dispatch Considering Lost Opportunity Cost", Iranian Journal of Electrical & Electronic Engineering (IJEEE), Vol. 9, No. 2, PP. 117-125, June 2013. (ISC)

 

Mohammad Farshad; Javad Sadeh, "Accurate Single-Phase Fault-Location Method for Transmission Lines Based on K-Nearest Neighbor Algorithm Using One-End Voltage", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 27, No.4, PP. 2360-2367, October 2012. (ISI-WoS)

 

Mohammad Farshad; Habib Rajabi Mashhadi; Javad Sadeh, "Analysis of Interaction between Energy-Spinning Reserve and Replacement Reserve Markets", Electric Power Components and Systems, Vol. 39, No. 7, PP. 660-679, 2011. (ISI-WoS)

 

​به زبان فارسي:

 •  محمد فرشاد، "تحليل شرايط وارونگي قيمت در بازارهاي برق تحت مدل‌هاي مختلف تخصيص پشت‌سرهم و همزمان"، نشريه انرژي ايران، دوره 19، شماره 2، صفحات20-1، تابستان 1395. (ژورنال علمی-ترويجي ISC)
 • محمد فرشاد، جواد ساده، "مکان‌يابی خطای اتصال کوتاه در خطوط انتقال جريان مستقيم ولتاژ بالا با استفاده از شبکه عصبی رگرسيون تعميم‌يافته و الگوريتم جنگل تصادفی"، مجله سيستم‌های هوشمند در مهندسی برق (دانشگاه اصفهان)، سال چهارم، شماره دوم، صفحه 14-1، تابستان 1392. (ژورنال علمی-پژوهشی ISC)
 • محمد فرشاد، محمد حسين جاويدي دشت بياض، جواد ساده، "ارائه قانون تشويقي توليدات پراكنده در سيستمي با قانون تسويه تمايزي و پيشنهاد الگوريتم جايابي و تعيين ظرفيت بهينه"، نشريه مهندسي برق و الكترونيك ايران (IAEEE)، سال نهم، شماره دوم، صفحه 38-29، پاييز و زمستان 1391. (ژورنال علمی-پژوهشی ISC)
 • محمد فرشاد، سيد مجتبي روحاني، جواد ساده، "الگوريتم حفاظتي جهت شناسايي نوسان توان در رله‌هاي ديستانس به كمك طبقه‌بند مبتني بر ماشين بردار پشتيبان "، مجله مهندسي برق مدرس، دوره يازدهم، شماره دوم، تابستان 1390. (ژورنال علمی-پژوهشی ISC)

مقالات کنفرانس

 • عليرضا اسپانلو، محمد فرشاد، "مكان‌يابي و تعيين ظرفيت بهينه واحد‌هاي توليد پراكنده در شبكه‌هاي توزيع به‌كمك الگوريتم تكامل گرامري"، يازدهمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تکنولوژي، كميسيون اول: همايش ملي مهندسي برق، الکترونيک، پزشکي و سرزمين پايدار، مشهد، 1395.
 • محمد فرشاد، "ارزيابي فني و اقتصادي طرح بهره‌گيري از انرژي خورشيدي براي تامين انرژي الكتريكي موردنياز ساختمان‌هاي تجاري و مسكوني دور از شبكه سراسري برق"، دومين كنفرانس و نمايشگاه مديريت و بهينه‌سازي انرژي، پژوهشگاه نيرو، تهران، 1390.
 • محمد فرشاد، "مدل‌سازي مناقصات همزمان بازار برق در محيط تجديد ساختار يافته بر پايه سيستم چند عاملي"، بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق، PSC2011، تهران، 1390.
 • محمد فرشاد، محمد باقر نقيبي سيستاني، "تجزيه و تحليل مدل پرداخت به برندگان مناقصات همزمان بازار انرژي و رزرو چرخشي بر پايه سيستم چند عاملي"، بيست و پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي برق، PSC2010، تهران، 1389.
 • محمد فرشاد، جواد ساده، حبيب رجبي مشهدي، سيد مجتبي روحاني، "مدل پيشنهادي بازار رزرو براي سيستم تجديد ساختار يافته ايران"، بيست و دومين كنفرانس بين المللي برق، PSC2007، تهران، 1386.
 • جواد ساده، محمد فرشاد، حبيب رجبي مشهدي، سيد مجتبي روحاني، "تجزيه و تحليل اقتصادي طرح به كارگيري ميكروتوربين در كاربردهاي سايش پيك و CHP" ، پانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران، ICEE 2007، تهران، مركز تحقيقات مخابرات ايران، 1386.
 • حبيب رجبي مشهدي، محمد فرشاد، جواد ساده، سيد مجتبي روحاني، "ارزيابي و تحليل اقتصادي طرح به كارگيري توليدات پراكنده در مقايسه با طرح گسترش شبكه جهت برق رساني به مصرف‌كنندگان دور از شبكه سراسري"، بيست و يكمين كنفرانس بين المللي برق، PSC2006، تهران، 1385.
 • محمد فرشاد، جواد ساده، حبيب رجبي مشهدي، "تجزيه و تحليل اثر متقابل بازار انرژي-رزرو چرخشي و بازار رزرو جايگزين در مدل تخصيص پشت سرهم و همزمان"، چهاردهمين كنفرانس مهندسي برق ايران، ICEE 2006، تهران، دانشگاه امير كبير، 1385.
 • محمد فرشاد، جواد ساده، حبيب رجبي مشهدي، "طراحي و بكارگيري يك الگوريتم ژنتيك تركيبي جهت حل مسئله بهينه‌سازي تخصيص انرژي و رزرو"، بيستمين كنفرانس بين المللي برق، PSC2005، تهران، 1384.
 • محمد فرشاد، حبيب رجبي مشهدي، جواد ساده، "طراحي و تحليل بازار رزرو در محيط رقابتي صنعت برق بر اساس مدل Pay-as-Bid"، سيزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران، ICEE 2005، زنجان، ارديبهشت 1384.
 • محمد فرشاد، جواد ساده،"فرورزونانس در شبكه هاي توزيع و تاثير آن بر برقگيرهاي ZnO "، نوزدهمين كنفرانس بين المللي برق، PSC2004، تهران، 1383.

طرح های پژوهشی

 • طرح پژوهشي با عنوان "شبيه‌سازي مناقصات بازار انرژي و رزرو در سيستم تجديد ساختار يافته صنعت برق بر پايه سيستم چند عاملي"، حمايت كننده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مينودشت، مجري طرح: محمد فرشاد، سال 90-1389.
 • پروژه اينترنشيپ "بازنگري در تعداد و نحوه انجام تست‌هاي دوره‌اي ژنراتور‌هاي نيروگاهي و تدوين برنامه تست با توجه به نوآوري‌هاي موجود"، كارفرما: شركت برق منطقه‌اي خراسان- معاونت بهره‌برداري- دفتر فني توليد، اعضاي گروه تحقيق: دكتر حبيب رجبي مشهدي، محمد فرشاد و مهندس هاشم مرتضوي، سال 1388.
 • پروژه تحقيقاتي "بررسي و تحليل فني و اقتصادي به كارگيري ميكروتوربين‌هاي گازي جهت توليد برق موردنياز در مصرف كننده‌هاي پراكنده"، كارفرما: شركت گاز استان خراسان، صاحب پروژه: شركت گاز استان خراسان، اعضاي گروه تحقيق: دكتر جواد ساده (مجري پروژه)، دكتر حبيب رجبي مشهدي و محمد فرشاد، سال 1384.

 

افتخارات

 • مهندس پژوهشگر برتر نظام مهندسي استان گلستان در سال 1392
 • دانشجوي پژوهشگر برگزيده دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1392