×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر زین العابدین فرامرزی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم انسانی و تربیت بدنی

گروه :ادبیات فارسی

بیوگرافی

زمینه های تحقیقاتی

1- ادبیات تطبیقی و زبان شناسی عربی (فقه اللغة)

مقالات ژورنال

- مقالات علمی پژوهشی:

1- با زخوانی انتقادی اسشتهاد به  شعر در نحو عربی؛نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی؛چاپ 1392

2-الرمز التاریخی و حقوله الدلالیة في الشعر الفلسطینی المعاصر، مجلة اللفة العربیة و آدابها؛ پردیس فارابی، سال1392

3- بررسی تطبیقی درونمایه های مشترک گلستان سعدی و  "الادب الصغیر و الادب الکبیر" ابن مقفع، اللغة و الادب العربی، 1393

 4-الشعر القصصی عند خلیل مطران في مرآة النقد الاجتماعي، ادب عربی سال 9 شماره 1، بهار و تابستان 96 

5-A Comparative Study of Nostalgia in the Poetry of Abdel Muti Hijazi and Nima Yushij, Journal of Language Teaching and Research, Vol. 8, No. 3, pp. 531-538, May 2017

6-تحلیل گفتمانی تغییر عناصر فرهنگی اجتماعی در ترجمه از زبان واسطه مجموعه عشق با صدای بلند؛ پژوهش های ترجمه در زبان عربی، پاییز و زمستان 96

مقالات لاتین:

1-Logic as a Cognitive System between Language and Literature. International journal of English language literature and humanistic, volume IV, July 2016

2-A Comparative Study between Adonis and Shamloo, International journal of English language literature and humanistic, volume IV, August 2016

3-The study of Quran’s intertexuality in Fadwa Touqan’s poems, Elixir Literature 69 (2014) 23069-23072

4-Portrait of a Woman in the Poetry of Hafiz Ibrahim and Mohammad Taqi Bahar, Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, Sch. J. Arts Humanit. Soc. Sci. 2016; 4(12):1491-1499
 

5-The Status of the Arabic Language in the Lyrics of Hafez, Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, Sch. J. Arts Humanit. Soc. Sci. 2016; 4(12):1507-1512

مقالات کنفرانس

1-همایش بین المللی بزرگداشت یکصدو وسی دومین سال تولد علامه اقبال لاهوری؛ نظریه اسرار خودی در آینه آیات و تفاسیر قرآنی (مقاله مشترک)1388

2- کنگره بزرگداشت حضرت آیت الله العضمی سید عبد الاعلی سبزواری، بررسی دیدگاههای تاریخی سید عبد الاعلی سبزواری (ره)در تفسیر مواهب الرحمان،(مقاله مشترک) 1389

3- کنگره بزرگداشت حضرت آیت الله العضمی سید عبد الاعلی سبزواری، بررسی دیدگاههای ادبی آیت الله سبزواری در تفسیر مواهب الرحمن، 1389(مقاله مشترک)

4- اولین همایش راهکارهای توسعه بین رشته ای در حوزه زبان و ادبیات عربی، چالشهای مربوط به قیاس پذیری و کاربرد و تاثیر آن بر آموزش زبان عربی در ایران،1390

5- همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات، مضامین اخلاقی و تربیتی مشترک نهج البلاغه و کتاب الادب الصغیر و الادب الکبیر،1391

6- ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، محورهای اشتراک و افتراق در شعر دفاع مقدس ایران و شعر مقاومت فلسطین، 1390

7-همایش ملی بینامتنیت (التناص)، بررسی بینامتنیت در شاهنامه فردوسی و کتاب الادب الصغیر و الادب الکبیر، 1393

8- همایش بین المللی امام سجاد (ع)، تجسیم و تاثیر آن بر القای مفاهیم انتزاعی و حالات روانی در صحیفه سجادیه (مقاله مشترک)، 1394

9- دوازدهیمن گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، بررسی مؤلفه های ناسیونالیسم در شعر عارف قزوینی(مقاله مشترک)، 1396

10-ششمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی،بررسی تطبیقی ژرف ساخت چامسکی و تقدیر نحوی، آذر 1396

11-ششمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی، ششمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی ، (مقاله مشترک) 1396

12-همایش پژوهش های شعر معاصر فارسی،بررسی تجدد در اشعار میرزاده عشقی،(مقاله مشترک) آذر 1396

طرح های پژوهشی

تالیفات

1-آیین کهتران و آیین مهتران، ترجمه رساله الادب الصغیر و الادب الکبیر، مترجم: زین العابدین فرامرزی، انتشارات دانشگاه قم، تاریخ 1392

2-کتاب دیوانگان خردمند؛ترجمه کتاب عقلاء المجانین، ناشر انتشارات نوروزی گرگان مترجمان: زین العابدین فرارمزی ؛ حسین گلچینی، سال نشر 1394