×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر معصومه فراستی

مرتبه علمی: دانشیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :مرتع و آبخیزداری

بیوگرافی

کارشناسی:  مهندسی آب، دانشگاه رازی کرمانشاه

کارشناسی ارشد: آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

دکتری: آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

" بررسی عملکرد چند نوع قطره چکان تنظیم کننده فشار به منظور کاربرد در اراضی شیب دار"

عنوان پایان نامه دکتری

"بررسی تاثیر نانو ساختار نی و پوشال نیشکر بر حذف نیترات از آبهای آلوده"

زمینه های تحقیقاتی

آبیاری سطحی و تحت فشار

زهکشی

محیط زیست

آلودگی آب و خاک

کیفیت آب 

مدل های شبیه سازی حرکت آلاینده ها در خاک

حذف آلاینده ها از آب و خاک

مقالات ژورنال

1- بررسی عملکرد چند نوع قطره چکان تنظیم کننده فشار موجو در بازار ایران. مجله علمی پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری اهواز. معصومه فراستی، مجید بهزاد، سعید برومندنسب. 1389.

 

2- شبیه سازی اثر دما بر دبی قطره چکان ها . مجله علمی پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری. مهدی دلقندی، سعید برومندنسب، مجید بهزاد، معصومه فراستی.1389.

 

3- برآورد مکاني نسبت جذب سديم  و ميزان کلر آب زيرزميني با استفاده از روش­های زمین آمار . مجله علمی پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری. عزیزالله ایزدی، مهدی دلقندی، معصومه فراستی.1389.

 

4- بررسی اثر ضخامت و بافت خاک بر انتشار پذيري آلاینده ها در خاک های ماسه ای . مجله علمی ترویجی مهندسی آب. هادی معاضد، معصومه فراستی، مهدی دلقندی. 1390.

5- بررسي تاثير خشکسالي­هاي اخير بر کيفيت آب زيرزميني به کمک روش­هاي آماري (مطالعه موردي دشت­هاي مهم استان خوزستان) . مجله علمی ترویجی مهندسی آب. حیدرعلی زارعی، معصومه فراستی، هادی معاضد. 1390.

 

6- حذف جامدات محلول آب با استفاده از کربن فعال نی و پوشال نیشکر . مجله علمی پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری. معصومه فراستی، هادی معاضد، سعید برومندنسب، جهانگیر عابدی کوپایی ، نعمت اله جعفرزاده. 1390.

 

7-بررسی خصوصیات هیدرولیکی خاک اشباع تحت شرایط آبیاری با کیفیت های متفاوت. مجله حفاظت آب و خاک گرگان. آمنه طرزی، هادی معاضد، معصومه فراستی. 1391.

 

8- استفاده از نانو جاذب های گیاهی به منظور حذف نیترات از محلول های آبی . مجله علمی و پزوهشی تحقیقات منابع آب.  معصومه فراستی، نعمت اله جعفرزاده، سعید برومند نسب، هادی معاضد، هیوا حسینی، جهانگیر عابدی کوپایی. زمستان 91.

 

9- حذف نیترات از آب های آلوده با استفاده از نانوذرات نی اصلاح شده. مجله آب و فاضلاب. معصومه فراستی، هادی معاضد، سعید برومندنسب، نعمت اله جعفرزاده، جهانگیر عابدی کوپایی. 1391.

 

10- تصفیه آب های آلوده با استفاده از میکرو و نانوساختارهای جاذب پوشال نیشکر. مجله علمی پزوهشی آب و خاک اصفهان. معصومه فراستی، سعید برومندنسب، جهانگیر عابدی کوپایی، نعمت اله جعفرزاده. هادی معاضد. 1391.

 

11- تولید کربن فعال نی  به منظور کاهش جامدات محلول در آبهای آبیاری. مجله علمی پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری. معصومه فراستی، سید مرتضی سیدیان، هادی معاضد، سعید برومندنسب، جهانگیر عابدی کوپایی ، نعمت اله جعفرزاده.1391.

 

12- بررسی خصوصیات هیدرولیکی خاك اشباع تحت شرایط آبیاري با کیفیت هاي متفاوت. مجله حفاظت آب و خاک . آمنه طرزي ، هادي معاضد، معصومه فراستی 1391.

 

13- اثر فاصله انتقال بر انتشارپذیری کلرید سدیم با استفاده از نرم افزار HYDRUS 2D . نشریه آب و خاک مشهد. معصومه فراستی، سیدمرتضی سیدیان.1392.

 

14- بررسی تغییر الگوی جریان در آبگیر جانبی با مایل شدن دیواره‌ی کانال اصلی. مجله علوم و مهندسی آبیاری. سید مرتضی سیدیان، محمد شفاعی بجستان، معصومه فراستی. 1392.

 

15- شبیه سازی انتشارپذیری نمک در خاک مجله علوم و مهندسی آبیاری.  معصومه فراستی. 1393.

 

16- بررسی توزیع نمک تحت دو منبع نقطه ای و حبابی آبیاری قطره ای. فصلنامه آبیاری و آب کرمان. ملیحه کرمی، معصومه فراستی. 1393.

 

 

17- اثر شیب بر پیاز رطوبتی خاک تحت آبیاری قطره ای سطحی و شبیه سازی با مدل HYDRUS-2D. مجله علمی و پژوهشی مدیریت آب و آبیاری. زینب حیدری، معصومه فراستی. رسول قبادیان. 1394.

 

18-بررسی سینتیک و ایزوترم جذب مس از محلولهای آبی توسط نی و پوشال نیشکر. مجله پژوهش آب ایران. معصومه فراستی، سمیرا حقیقی، شکوفه برون. 1394.

 

19- شبیه سازی آبشویی خاک شور با استفاده از نرم افزار Hydrus 2D. نشریه پژوهش های خاک. ملیحه کرمی، معصومه فراستی، رامین ملکی. 1394.

 

20- تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب عدس در خرم آباد. مجله پژوهش های تولید گیاهی. مریم صارمی، بهمن فرهادی، عباس ملکی، معصومه فراستی. 1394.

 

21- بررسی انتشارپذیری نیترات­در خاک ماسه­ای و شبیه سازی آن­با هایدروس دوبعدی. فصلنامه آبیاری و آب. سیدمرتضی سیدیان، معصومه فراستی، علی حشمت پور، اکبر رسولی. 1394.

 

22- تعيين ضرايب گياهي و نياز آبي عدس به روش بيلان آبي (مطالعه موردي: خرم آباد). مجله علمی و پژوهشی حبوبات ایران. مریم صارمی، بهمن فرهادی، عباس ملکی، معصومه فراستی. 1394.

 

23- اثر بافت خاک بر انتشارپذیری کلرید سدیم در خاک و شبیه سازی آن با استفاده از مدل دو بعدی Hydrus. فصلنامه آبیاری و آب. معصومه فراستی. 1394.

 

24- اثر روشهای ترکیبی تعیین تبخیر تعرق سیر. مجله تحقیقات کشاورزی. سید مرتضی سیدیان، معصومه فراستی ، امید بهمنی، جواد سجادی. 1394.

 

25- اثر شیب بر پیاز رطوبتی خاک تحت آبیاری قطره ای سطحی و شبیه سازی با نرم افزار hydrus2D. زینب حیدری، معصومه فراستی، رسول قبادیان. 1394.

 

26-بررسی میزان انتقال نیترات در خاک رسی.  مجله مهندسی بهداشت محیط. سید مرتضی سیدیان ، معصومه فراستی ، علی حشمت پور ، اکبر رسولی. 1395.

 

27-ارزیابی دقت دستگاه انعکاس سنجی حوزه زمانی در خاكهاي رسی و شنی شور. مجله دانش آب و خاک. معصومه فراستی، مهسا رحمانی. 1395.

 

28- پیش بینی مشخصات کانال هاي پایدار با استفاده از محاسبات نرم. مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک. سید مرتضی سیدیان ، معصومه فراستی ، ابوالحسن فتح آبادي  و علی حشمت پور. 1395.

 

29-تخمين تابش خورشيدی با استفاده از پارامترهای هواشناسی . سيد مرتضی سيديان  ، معصومه فراستی، حامد روحانی و علی حشمت پور . 1396

 

30-حذف و بازیابی کادمیم از محلول آبی به وسیله نانوساختار کنوکارپوس. پژمان پورمحمد، معصومه فراستی، بهمن فرهادی، مقداد پیرصاحب. 1396.

 

31- کاربرد ماشین بردار پشتیبان در شبیه سازی الگوی رطوبتی تحت آبیاری قطره ای. زینب حیدری، معصومه فراستی، رسول قبادیان. 1396.

 

32- بررسی اثر دبی بر الگوی خیس‌شده تحت آبیاری قطره‌ای سطحی و شبیه‌سازی با مدل HYDRUS-2D. زینب حیدری، معصومه فراستی، رسول قبادیان. 1396.

 

 

 

 

33.Performance Evaluation of Several Types of Pressure Compensating Emitters. Res on Crops. 2010, 11(1):125-132. Majid Behzad, Masoomeh Farasati, Saeed Boroomandnasab.

 

34.  A kinetic study of nitrite adsorption onto modified phragmites and sugarcane straw world applied sciences Journal. 2011, 13(6): 1502-1511. Masoomeh Farasati, Hadi Moazed, Saeed  Boroomand nasab, Nemat Jafarzadeh and Jahangir Abedi kupaee.

 

35. Application of sugarcane straw anion exchanger for nitrate removal. Nature and Science, 2011, 9(7). Masoomeh Farasati, Saeed Boroomand nasab, Hadi Moazed, Nemaat Jafarzadeh, Jahangir Abedi kupaee.  

 

36. Dispersivity of Chlorine through medium and coarse – grained materials. Res on Crops 2012, Vol. 13, No. 1 (April). Hadi moazed, Masoomeh farasati and hooshang ghamarneia.

 

37. Batch and Column studies on the evaluation of micrometer and nanometer Phragmites australis for nitrate removal, in Desalination and Water Treatment journal..Masoomeh Farasati, morteza seyedian, Saeed Boroomandnasab, Nemat. Jaafarzadeh, Hadi Moazed, Houshang Ghamarnia.2013.

 

38.Effect of bank slope on the flow patterns in river intakes in hydrodynamics journal. Morteza seyedian, mahmood shafaee bajestan, Masoomeh farasati. 2014.

 

39.Crude Oil Layer Sorption from Saline Water Surface by  Raw and Acetylated Sugarcane Bagasse in science international. Reza Behnood1, Bagher Anvaripour1, Nematollah Jaafarzadeh Haghighi Fard,

Masoomeh Farasati.2014

 

40.Oil Spill Sorption Using Raw and Acetylated Sugarcane Bagasse in  Journal of central Science and Technology. Reza Behnood , Bagher Anvaripour, Nematollah Jaafarzadeh and Masoomeh Farasati. 2014.

 

41.Petroleum Hydrocarbons Adsorption from Aqueous Solution by Raw Sugarcane Bagasse. International Journal of Emerging Science and Engineering (IJESE). Reza Behnood , Bagher Anvaripour , Nematollah Jaafarzadeh and Masoomeh Farasati. 2013.

 

42.Application of Natural Sorbents in Crude Oil Adsorption, Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology. Reza Behnood , Bagher Anvaripour , Nematollah Jaafarzadeh and Masoomeh Farasati. 2013.

 

43.Evaluation of Combination Methods for Garlic Evapotranspiration Estimation (IAR-681-1109).Morteza seyedian, Masoomeh farasati, Omid bahmani. 2015.

 

44. Cd removal from aqueous solution using agricultural wastes.Journal of  Desalination and Water Treatment. Masoomeh Farasati, Samira Haghighi, Shokoufeh Boroun. 2015.

 

45. Effect of nanotechnology on heavy metal removal from aqueous solution. Journal of central Science and Technology. Hoda kahrizi, Ali Bafkar, Masoomeh farasati. 2016.

 

مقالات کنفرانس

1-  بررسی تأثیر سد مخزنی کرخه بر شوری آب ورودی به مخزن سد در نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر دانشگاه شهید باهنر کرمان. معصومه فراستی، هادی معاضد. بهمن ماه 86.

 

2- بررسی اثرات تخلیه فاضلاب شهری شهر اهواز بر روی آلودگی آب رودخانه کارون در سمینار جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب. معصومه فراستی، هادی معاضد. اردیبهشت ماه 87.

 

3- بررسی عملکرد هفت نوع قطره چکان تنظیم کننده فشار موجود در بازار ایران در دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز. مجید بهزاد، معصومه فراستی. بهمن ماه 87.

 

4-  ارزیابی خصوصیات هیدرولیکی قطره چکان های تنظیم کننده فشار در همایش جامع بهره برداری آب کرمان. معصومه فراستی، مجید بهزاد. اسفندماه 87.

 

5- بررسی علل گرفتگی قطره چکان ها و راههای جلوگیری از آن در سیستم آبیاری قطره ای در کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب کرمان. معصومه فراستی، حیدرعلی کشکولی. اسفندماه 87.

 

6- بررسی كيفيت شيميايي آب زيرزميني دشت دزفول – انديمشك جهت مصارف كشاورزي در سال هاي خشك و ترسالي در سمینارخشكسالي شيراز. معصومه فراستی، مجید بهزاد، عبدعلی ناصری. اردیبهشت ماه 88.

 

7- مطالعه وابستگی دبی خروجی از قطره چکانها به تغیییرات دبی در سومین همایش ملي مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. مهدی دلقندی، سعید برومندنسب، مجید بهزاد، معصومه فراستی. اسفندماه 89.

 

8- بررسی خاصیت خورندگی و رسوب دهی آب های زیرزمینی دشت دزفول انديمشك در نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران. معصومه فراستی، هادی معاضد. اردیبهشت ماه 89.

 

9- بررسي تاثير خشکسالي­هاي اخير بر کيفيت آب زيرزميني به کمک روش­هاي آماري (مطالعه موردي دشت­هاي مهم استان خوزستان) درنخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران. حیدر زارعی، معصومه فراستی، هادی معاضد، شبنم نوروزپور. اردیبهشت ماه 89.

 

10-  بررسي خاصيت خورندگي و رسوب دهی آب های زيرزمينی در کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب. معصومه فراستی، هادی معاضد، مهدی دلقندی. اسفندماه 87.

 

11- بررسي خشکسالی هواشناسی در استان خوزستان با استفاده از شاخص دهک ها و شاخص مارکف درنخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران. شبنم نوروزپور، علی محمد آخوندعلی، حیدر زارعی، معصومه فراستی. اردیبهشت ماه 89.

 

12- تهیه کربن فعال نی و پوشال نیشکر به منظور تصفیه آبهای نامتعارف در سومین همایش ملي مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. معصومه فراستی، هادی معاضد، سعید برومندنسب، جهانگیر عابدی کوپایی. اسفندماه 89.

 

13- برآورد نشت از کانالهای آبیاری و راههای جلوگیری از آن (مطالعه موردی شبکه آبیاری بریموند در کرمانشاه) در سومین همایش ملي مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. اعظم احمدی، معصومه فراستی، مهدی دلقندی، مجید حیدری، صفر معروفی. اسفندماه 89.

 

14- تصفیه آبهای نامتعارف با استفاده از جاذبهای گیاهی در همایش سالانه دانشگاه رازی. معصومه فراستی. آذرماه 90

 

15- استفاده از فناوری نانو به منظور تصفیه پساب ها در کارگاه بین‌المللی آموزشی و همایش تخصصی نمک‌زدایی آب‌های شور، لب‌شور و تصفیه پساب دانشگاه صنعت آب و برق عباسپور. معصومه فراستی. خرداد ماه 91.

 

16- معرفی روش جدید تعیین زاویه تماس آب با خاک رسی در اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی. معصومه فراستی، وهاب باقری. اسفندماه 92.   

 

17- مقایسه روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع تحت شرایط مختلف اقلیمی در اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی. معصومه فراستی، مصیب کریمی. اسفندماه 92.

 

18-  تعیین مناسب ترین زمان اندازه گیری دبی به منظور تعیین رابطه دبی-اشل  در اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی. مریم سلیمانی، مجتبی کاشانی، سید مرتضی سیدیان، معصومه فراستی. اسفندماه 92.

 

19- تعیین زاویه تماس آب با خاک و مقایسه در دو بافت رسی و شنی در همایش برنامه ریزی حفاظت حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار . معصومه فراستی، وهاب باقری. اسفندماه 92.  

 

20-  بررسی تاثیر کم آبیاری بر کارایی مصرف آب عدس در خرم آباد در   اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار . مریم صارمی، بهمن فرهادی، عباس ملکی، معصومه فراستی.  دی ماه 92.

 

21- تعیین فرمول مناسب برآورد ETO با استفاده از نرم افزار REF-ET در خرم آباد    در   اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار . مریم صارمی، بهمن فرهادی، عباس ملکی، معصومه فراستی.  دی ماه 92.

 

22-      تعیین ضریب گیاهی عدس با استفاده از میکرولایسیمتر در خرم آباد  در اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار . مریم صارمی، بهمن فرهادی، عباس ملکی، معصومه فراستی.  دی ماه 92.

 

23- استفاده از آزمون آماری به منظور حداقل سازی داده ها در منحنی دبی- رسوب در همایش ملی عمران و توسعه پایدار .سید مرتضی سیدیان، مجتبی کاشانی، معصومه فراستی. آذرماه 91.

 

24-   بررسی تأثیر پارامتر محاسباتی زمان تمرکز (T) بر تخمین بار رسوب با استفاده از تکنیک عصبی – فازی در  نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه. سید مرتضی سیدیان، معصومه فراستی. بهمن ماه 91.

 

25-  مقایسه چند روش رگرسیونی به منظور پیش بینی بار رسوب  در  نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه. سید مرتضی سیدیان، معصومه فراستی، آرش جاعل، نادر برهمند. بهمن ماه 91.

                                                                                                                                                                                                                                    

   26- اثر شوری آب آبیاری بر تعیین رطوبت خاکهای مختلف توسط دستگاه TDR در همایش تغییرات اقلیم و مهندسی پایدار کشاورزی و منابع طبیعی.  معصومه فراستی، مهسا رحمانی. تیرماه 93.

 

27- بررسی انتشارپذیری کلرید سدیم در خاک ماسه ای  در همایش تغییرات اقلیم و مهندسی پایدار کشاورزی و منابع طبیعی.  معصومه فراستی. تیرماه 93.

 

28- ارزیابی کارایی روش های ترکیبی در تخمین تبخیر-تعرق در همایش تغییرات اقلیم و مهندسی پایدار کشاورزی و منابع طبیعی.  سید مرتضی سیدیان، معصومه فراستی. تیرماه 93.

 

29- مطالعه بر روی ضریب گیاهی گیاهان زراعی در همایش تغییرات اقلیم و مهندسی پایدار کشاورزی و منابع طبیعی.  سید مرتضی سیدیان، معصومه فراستی. تیرماه 93.

 

30- تعیین پارامترهای موثر بر تبخیر-تعرق با استفاده از آزمون گاما در همایش تغییرات اقلیم و مهندسی پایدار کشاورزی و منابع طبیعی.  سید مرتضی سیدیان، معصومه فراستی. تیرماه 93.

 

31- کاربرد زهکشی زیستی و مدلهای زهکشی در همایش تغییرات اقلیم و مهندسی پایدار کشاورزی و منابع طبیعی.  سید مرتضی سیدیان، معصومه فراستی. تیرماه 93.

 

32- اثرات آبياری با کیفیت متفاوت بر خصوصيات هيدروليكي خاك در دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا. هادی معاضد، آمنه طرزی، معصومه فراستی. اردیبهشت ماه 92.

 

33- عوامل موثر بر انسداد قطره چکان ها در دومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار. معصومه فراستی، سید مرتضی سیدیان. مهرماه 93.

 

34- روشهای اندازه گیری رطوبت و کاربرد آنها در مهندسی آب دومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار. سید مرتضی سیدیان، معصومه فراستی. مهرماه 93.

 

35- تخمین بار رسوب و پدیده پسماند در مواقع سیلابی با استفاده از ANFIS. سید مرتضی سیدیان، معصومه فراستی. اردیبهشت ماه 92.

 

36- بررسی آزمایشگاهی توانایی چند گیاه طبیعی به عنوان جاذب برای لکه های نفتی در اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی. رضا بهنود، نعمت اله جعفرزاده، باقر انوری پور، معصومه فراستی. مهرماه 91.    

37- بررسی کارایی حذف نیترات توسط جاذبهای گیاهی نی، پوشال، توت، انجیر و گردو. کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی. معصومه فراستی، سهیلا فرزی، شکوفه برون. اردیبهشت ماه 94.

 

38- بررسی اثر عوامل مختلف بر پیشروی جبهه رطوبتی در آبیاری قطره ای سطحی و شبیه سازی با استفاده از مدل hydrus-2D. International conference on sustainable development with a focus on agriculture, environment and tourism. زینب حیدری، معصومه فراستی. شهریور 94.

 

39- کاربرد گیاه پالایی در حذف آلاینده ها. اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی. معصومه فراستی، سهیلا فرزی. اسفندماه 94.

 

40- راههای مقابله با ریزگردها. اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی. معصومه فراستی، سهیلا فرزی. اسفندماه 94.

 

41- کاربرد جاذب های حاصل از زائدات کشاورزی در حذف نیترات (مطالعه مروری). اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی. پژمان پورمحمد، معصومه فراستی.

                                                                                                        

 

              

42. Preparation of micro and nano adsorbents and its performance on nitrate removal from aqueous solution.  1st international conference on nanostructures and nanomaterials: science and applications. Masoomeh Farasati and Nemat Jaafarzadeh.  07-09 Feb 2012

 

43. Use of nanostructure phragmites australies for nitrate removal. 15th Iranian Physical Chemistry of Tehran, Tehran, September2012. Masoomeh Farasati and saeed Boroomandnasab

 

طرح های پژوهشی

  1. اثر بافت خاک بر انتشارپذیری کلرید سدیم در خاکهای ماسه ای. معصومه فراستی. 1391.
  2. اثرات ترکیبی رس، مواد آلی و شوری برحساسیت دستگاه انعکاس سنجی حوزه زمانی در تعیین رطوبت خاک. معصومه فراستی، مهسا رحمانی. 1392.
  3. بررسي جذب مس و کادمیم  از محلولهاي آبي توسط جاذبهای گیاهی. معصومه فراستی، سمیرا حقیقی، شکوفه برون. 1393.
  4. بررسی حذف جامدات محلول توسط گیاهان. معصومه فراستی، علی حشمت پور. 1394.
  5. شبیه سازی حرکت نیترات در خاکهای مختلف توسط نرم افزار Hydrus. سیدمرتضی سیدیان، معصومه فراستی، علی حشمت پور، اکبر رسولی. 1394.
  6. پیش بینی مشخصات کانال های پایدار با استفاده از محاسبات نرم. سیدمرتضی سیدیان، علی حشمت پور، معصومه فراستی،  ابوالحسن فتح آبادی. 1394.

پایان نامه و رساله

پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان "جذب هیدروکربن های نفتی از محلول های آبی توسط باگاس میکروساختار و نانو ساختار"

- پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان" برآوردآب مصرفی گیاه عدس با استفاده ازمیکرو لایسیمتر درخرم آباد".

-پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان"اثر شیب و دبی بر الگوی خیس شده خاک تحت آبیاری قطره ای.

- پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان"حذف فلزات سنگین با استفاده از فناوری نانو"

- پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان" اثر شیب و نوع خاک بر الگوی خیس شده خاک تحت آبیاری قطره ای".

- پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان" آزمایشات ناپیوسته و ستونی جذب کادمیم توسط نانوساختار کنوکارپوس".

- پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان" آزمایشات ناپیوسته و ستونی جذب کادمیم توسط نانوساختار پوشال نیشکر".

-پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان" بررسی تاثیر تالاب الاگل بر تصفیه اب رودخانه اترک "

-پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان" بررسی اثر آب رودخانه زیارت بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اراضی زراعی در اطراف شهر گرگان".

-پایان نامه دکتری تحت عنوان" آزمایشات ناپیوسته و ستونی حذف مس توسط نانوساختار کنوکارپوس".

تالیفات

دروس تدریس شده

دروس تدریس شده در دوره کارشناسی

آبیاری عمومی، رابطه آب، خاک و گیاه، آبهای زیرزمینی، هیدرولوژی عمومی، هیدرولوژی مهندسی، هیدرولوژی کاربردی، عملیات کشاورزی، کیفیت آب، اصول زهکشی، هیدرولوژی آبهای سطحی، طراحی سیستم های زهکشی، نرم افزارهای مهندسی آب، مبانی محیط زیست، رسم فنی، مبانی و روشهای آبیاری، طراحی سیستم های آبیاری سطحی، طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار.

 

دروس تدریس شده در دوره کارشناسی ارشد

جریان در محیطهای متخلخل، رابطه آب-خاک و گیاه، کیفیت آب