×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

منصوره کریمی

بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

مرتبه علمی: مربی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

دانشکده :علوم انسانی و تربیت بدنی

گروه :تربیت بدنی و علوم ورزشی

بیوگرافی

مقطع رشته و گرایش دانشگاه  سال اخذ مدرک

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دانشجوی دکتری بیوشیمی ورزشی

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مازندران 

اصفهان 

بیرجند 

1385

1387

-

زمینه های تحقیقاتی

exercise physology, weight contro, obesity & diabets

مقالات ژورنال

 1.  ارتباط آمادگی قلبی تنفسی با عوامل خطر زای بیماریهای قلبی و عروقی در اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان . 1387. حسين پيراني . دکتر غياث. مهدی کارگر فرد. منصوره کریمی 
 2. Comparing the trend of changes in oxygen pulse (RH/VO2) during maximal exercise after severe and moderate warming in women basketball players
  M HOSSEINI, AA Hamid, M KARIMI
  Turkish Journal of Sport and Exercise 19 (2), 273-278
 3.  
  The Response of the Neuromuscular System Function Passive and Active Elderly Women in a Morning Exercise
  M Karimi, M Kashani
  International Journal of Sport Sciences 2 (3)
 4.  
  The Effect of Intense Warm Up on Respiratory Function During Maximal Exercise in Women Basketball
  M Karimi, H Alinejad, M Kashani
  International Journal of Sport Sciences 2 (2), 7-12
 5.  
  Check VO ² the total consumption during warm-up, active recovery and maximum after two warm-up exercise moderately and women basketball players
  M Karimi, M Hosseini
 6.  
  COMPARISON OF OXYGEN UPTAKE DURING MAXIMAL EXERCISE AFTER BOTH SEVERE AND MODERATE HEAT IN ELITE FEMALE BASKETBALL PLAYERS
  M KARIMI, M HOSSINI, AH AGHA, MA AZARBAYJANI
  JOURNAL OF SPORT BIOSCIENCE RESEARCHES 3 (12), 17-25
   
 7. Investigating  theprevalence of eating disorders and menstrual irregularities in female athletes. Vol., 2 (3), 377-381, 2013

   

مقالات کنفرانس

مقالات کنفرانس 

بررسی اثر6 هفته تمرینات پیاده ­روی با شدت متوسط بر خلق و خوی دختران دانشجو مطالعه موردی :

مورد دختران شهرستان گنبد کاووس

تاثير مهارتهاي رواني بر عملکرد کاراته کاران نخبه و غيرنخبه و رابطه آن با سابقه

محدوديت کالريکي و اختلالات مربوط به خوردن  در دختران نخبه ورزشکار تيمي و انفرادي

بررسی وضعیت سلامت جسمانی و روانی افراد شرکت کننده در ورزش همگانی و افراد غیر فعال

میزان شیوع نگرانی و اضطراب اجتماعی با تاکید بر شاخص توده بدنی در بین دختران دبیرستانی شهرستان گنبد کاووس

ماتریکس عوامل اصلی اثرگذار بر دانش آسیب شناسی و مدیریت جلوگیری از آسیب در دختران کاراته کار

ارتباط رسانه و وسایل ارتباط جمعی با نگرانی از تصویر بدنی در بروز اختلالات خوردن

طرح های پژوهشی

ارزیابی میزان دانش شناخت و مدیریت جلوگیری از آسیب های ورزشی مربیان سطح حرفه ای استان گلستان. 

منصوره کریمی

بررسی میزان شیوع اضطراب اجتماعی و افسردگی با تاکید بر شاخص توده بدنی در بین دختران دبیرستانی شهرستان گنبد کاووس.

منصوره کریمی

پایان نامه و رساله

تالیفات

سلامتي و آمادگی جسمانی براي بانوان فوتباليست(دستورالعملي براي ورزشکاران و مربيان). منصوره کریمی- علي چوري - حميد رضا قزلسفلو

 

آمادگي جسماني براي داوران. حميد رضا قزلسفلو - علي چوري -منصوره کريمي

تکنیک های کاربردی والیبال. حميد رضا قزلسفلو - علي چوري -منصوره کريمي

 

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

فیزیولوژی انسان 

فیزیولوژی ورزشی 1و 2 

تغذیه ورزشی و کنترل وزن 

ژیمناستیک 1و 2 

آمادگی جسمانی 

بدمینتون 1و 2 

والیبال 

تنیس روی میز 

دو و میدانی 

هندبال 

دانلودها