×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر علی کارشناسان

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم انسانی و تربیت بدنی

گروه :اقتصاد

بیوگرافی

متولد:  1358/6/8 ابهر -زنجان

وضعیت تاهل: متاهل

دیپلم علوم تجربی - دبیرستان شهید عموئیان - منطقه 5 تهران

کارشناسی اقتصاد بازرگانی - دانشگاه شهید بهشتی - 1381

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ( اقتصاد نظری) - دانشگاه تهران - 1384

دکتری علوم اقتصادی - اقتصاد پول ومالی و بانکی - 1389

پست الکترونیک : ali.karshenasan@gmail.com  - karshenasan@gonbad.ac.ir 

آدرس پستی : گنبد کاووس - بلوار بصیرت - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده علوم انسانی 

 

زمینه های تحقیقاتی

اقتصاد کلان  ( رشد اقتصادی - تورم - اشتغال )

اقتصاد پولی و مالی ( تحلیل بازار پول - بازار های سرمایه - نظام بانکی و تامین مالی )

اقتصاد نهادی ( فضای کسب و کار - رقابت پذیری-شفافیت - فساد) 

اقتصاد دانش بنیان ( نوآوری - اقتصاد دیجیتال - تجارت الکترونیک )

اقتصاد مقاومتی

کارآفرینی 

مقالات ژورنال

 1.  Alireza mousavi, Ali karshenasan, "factors affecting the value of bank shares in Tehran stock exchange", European journal of Economic and financial research, volume Z (3), 2017
 2. Alireza mousavi, Ali karshenasan, "fore costing stock prices of banks using artificial nevral networks GMDIT)", international academic journal of accounting and financial management, volume  (3), 2017

 3. علی کارشناسان ، مژگان علیزاده، "چالش ها و فرصت های توسعه کارآفرینی در بخش صنایع تبدیلی محصولات باغی و مطالعه  استان خراسان شمالی" فصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 1396
 4. -"The impact of institutional quality on relation between resource Abundance and Economic growth", Iranian Economic review, vol.16, (32), 2012
 5. علی کارشناسان و مجید خدایاری فرد؛" تجزیه و تحلیل عملکرد و رتبه بندی بانکهای ایران بااستفاده از نسبت های مالی در استان لرستان"،مطالعات افتصاد مدیریت مالی و حسابداری، دانشگاه گنبدکاووس، زمستان1395
 6. نشریه اقتصاد برتر،صفحه گزارش، 12مهر1395، "تعاونی هایی که محور اقتصادمقاومتی میشوند:تقسیم عادلانه سهم در حوزه کشاورزی"
 7. علی کارشناسان ، اصغر مبارک، "نقش متغیرهای نهادی بر وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی"، فصلنامه اقتصاد منابع طبیعی،دانشگاه اصفهان،1392
 8. اصغر مبارک ، علی کارشناسان، "بررسی آثار آزادسازی به تفکیک تجاری و مالی بر عملکردهای اقتصادی ایران"، فصلنامه راهبرد توسعه، شماره33، بهار 1392 ص124
 9. -Ali Karshenasan, Asghar Mobarak, " Review and test the momentum phenomenon in of up and down market", international journal of management and humanity sciences, Vol.2 (6), 565-577, 2013(ISC indexed)
 10. -Ali Karshenasan, Asghar Mobarak, "A review on weakness and strengths of delivering Mehr housing project in terms of achieving economical goals" , Management science letters, 3(2013) 2521-2530- (ISC- indexed)
 11. -Ali Karshenasan, Asghar Mobarak, "the relationship between financial development and Economic growth convergence", Middle East journal of business, 2012
 12. -"Entrepreneurship and rural tourism", journal of Middle East applied science and technology, 4(4), May2014, pp.102-115

مقالات کنفرانس

 1. -"تجزیه و تجلیل عملکرد و رتبه بندی بانکهای ایران بااستفاده از نسبتهای مالی"،همایش ملی مدیریت بانکداری،پژوهشکده پولی و بانکی1392

 2. "بررسی رابطه بین  کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری(مبتنی بر پایه مالی و نظام مالیاتی و حسابرسی مبتنی بر ریسک)"،ششمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران،سازمان امورمالیاتی و دانشگاه تهران،1391

 3. "نقش مدیریت اقتصادی سیاستهای تجاری و بهره وری در کشورهای منتخب اوپک"،اولین همایش بین المللی مدیریت نوآوری و تولیدملی، دانشگاه پیام نور، 1391

 4. "نقش مدیریت اقتصادی در هزینه های تحقیق و توسعه در ارتقا صنعت نفت و گاز"، اولین همایش بین المللی مدیریت نوآوری و تولیدملی، دانشگاه پیام نور،1391

 5. "WTO and higher education in developing countries", international conference on WTO and higher education in developing countries, Pune university, 2007
 6. "Microfinance for poverty decreasing", the international conference on Microfinance, University of Pune, 2008
 7. "Regional integration in south Asia, the case of Iran-Pakistan and India gas pipeline", international conference on Social and Economic movement in Asia, Pune, 2009
 8. " the study of effective factors on transport sector and national product, case of Iran", 2th conference of Deccan geographical association, Bhopal University , India, 2008
 9. "The optimal methods of infrastructure investment in energy sector of Iran", International conference on infrastructure investment finance methods, IIT Karagpor, Calcutta, India, 2010
 10. علی کارشناسان،صمد یوسفی؛"بررسی بسترها و زمینه های تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در استان لرستان"، همایش ملی دانشگاه فرهنگ و اقتصاد با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، دانشگاه گلستان، اسفند1395
 11. علی کارشناسان و مجید خدایاری فرد؛" تجزیه و تحلیل عملکرد و رتبه بندی بانکهای ایران بااستفاده از نسبت های مالی در استان لرستان"،مطالعات افتصاد مدیریت مالی و حسابداری، دانشگاه گنبدکاووس، زمستان1395
 12. علی کارشناسان و آسیه نژادطاهری؛" بررسی اثرات بسته بندی های تجزیه پذیر با فناوری d2w بربازاریابی و توسعه پایدار"،دومین همایش ملی اقتصادکلان ایران، دانشگاه گنبدکاووس، اسفند 1395
 13. -علی کارشناسان،مژگان علیزاده، مسعود خیراندیش، محسن محمدی خیاره؛"بررسی تاثیر کارآ،رینی بر بیکاری و رشداقتصادی"،دومین همایش ملی اقتصادکلان ایران، دانشگاه گنبدکاووس، اسفند1395
 14. -علی کارشناسان،مسعودخیراندیش،وحید اسکو، مهدخت امیری لرگانی؛"کارآفرینی دانشگاهی راهی به سوی اقتصاد دانش بنیان"، دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه آزاد واحد مینودشت، آذر1395
 15. -علی کارشناسان،مسعودخیراندیش، وحید اسکو،مهدخت امیری لرگانی؛"مطالعه نقش کارآ،رینی دانشگاهی و واسطه های تجاری سازی بر توسعه کارآفرینی"،سومین همایش بین المللی مدیریت اقتصاد و توسعه، آبان1395
 16. -علی کارشناسان،لیلا خلاف بروایه،رضا مطهری،محسن محمدی خیاره؛"روش ها و زیرساخت های لازم برای تامین مالی شرکت های با اندازه های کوچک و متوسط"، سومین همایش بین المللی مدیریت اقتصاد و توسعه،آبان1395
 17. علی کارشناسان،صمدیوسفی،حسین ملک پور؛"بررسی درجه ثبات بانکی و عوامل موثر بر آن در صنعت بانکداری ایران"، موسسه آموزش عالی بانکداری ایران، بیست وهفتمین همایش تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین المللی، آبان1395
 18. علی کارشناسان،وحیده جعفری،عاطفه جعفری؛" اهمیت نقش کیفیت ادراک شده توسط مشتریان در ارزش ویژه برند"،همایش بین المللی توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر ظرفیت های فرهنگی اقوامفدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دی1395
 19. -علی کارشناسان؛"نقش و جایگاه مهارت آموزی و کارورزی دانش آموختگان در توسعه کارآ،رینی و برنامه اقتصادمقاومتی"همایش کارورزی کارآموزی و کارآفرینی توسعه شایستگی های حرفه ای،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،دی1395
 20. -علی کارشناسان،مسعود خیراندیش،مهدخت امیری؛"مطالعه چالشها و موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاهها"، همایش کارورزی کارآموزی و کارآفرینی توسعه شایستگی های حرفه ای،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،دی1395
 21. علی کارشناسان و صمد یوسفی؛" بررسی بسترها و زمینه های تحقق اهداف اقتصادمقاومتی در استان لرستان"،همایش ملی دانشگاه فرهنگ و اقتصاد با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، دانشگاه گلستان،اسفند1395

 22. علی کارشناسان،آسیه نژادطاهری؛"مطالعه اثرات اقتصادی-اجتماعی توسعه گردشگری جزیره آشوراده بر توسعه سرمایه گذاری و رونق کسب و کار منطقه و استان گلستان"، همایش بین المللی توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر ظرفیت های فرهنگی اقوام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،دی1395

 23. مژگان علیزاده، علی کارشناسان، مسعودخیراندیش، محسن محمدی خیاره؛"بررسی تاثیر فضای کسب وکار بر رشداقتصادی"، همایش ملی اتصادمقاومتی احترام و عمل،دانشگاه آیت الله بروجردی،1396

 

طرح های پژوهشی

 1. علی کارشناسان، الهام شاداب فر،علی امرایی؛" بررسی بسترها و زمینه های تحقق اهداف اقتصادمقاومتی در استان لرستان و ارائه راهکارهای لازم"،سازمان اقتصاد و دارایی لرستان،خرداد95
 2. تحلیل آثار گسترش فعالیت گمرک بر رشداقتصادی لرستان،کارفرما گمرک استان لرستان،مجری علی کارشناسان،خاتمه یافته،1390

پایان نامه و رساله

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه عدم اطمینان اقتصاد کلان و تاثیر آن بر سرمایه گذاری خصوصی در کشور های عضو اوپک با روش GARCH

عنوان رساله دکتری : مطالعه و برآورد کارایی نظام بانکی ایران

برنامه هفتگی

ابام هفته                  8-10                  10-12                   13-15                                     15-17

شنبه

یک شنبه            روش تحقیق          نظام های اقتصادی 

دو شنبه             ارزیابی طرح های اقتصادی                         اقتصاد خرد اسلامی (1)          متون تخصصی اقتصاد

سه شنبه             کارآفرینی در بستر ..  اقتصاد خرد (1)              کارآفرینی                       اقتصاد خرد اسلامی (1) 

چهارشنبه

دروس تدریس شده

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

اقتصاد پول و بانکداری

اقتصاد سنجی 

اقتصاد مدیریت

متون تخصصی اقتصاد

ارزیابی طرح های اقتصادی 

تحلیل محیط کسب و کار 

روش تحقیق پیشرفته