دکتر حمیدرضا قزلسفلو

دکتر حمیدرضا قزلسفلو

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

حمیدرضا قزلسفلو

متولد شهرستان مینودشت

ساکن شهرستان مینودشت

مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه گیلان و فارغ التحصیل مقطع دکترا از دانشگاه مازندران

 

زمینه های تحقیقاتی

گردشگری ورزشی

روانشناسی ورزشی 

جامعه شناسی ورزشی

برنامه نویسی تمرینی

مقالات ژورنال

طراحی مدل بازگشت تماشاگران در مسابقات جهانی والیبال نشریه مطالعات مدیریت ورزشی

طراحی الگوی گردشگری ورزش های بومی و سنتی نشریه مدیریت ورزشی

طرح های پژوهشی

پایان نامه و رساله

مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد: بررسی میزان رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی استان گلستان

تالیفات

آموزش مهارتهای کاربردی والیبال

آسیب های رایج در ورزش زنان

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دانلودها