وب سایت دکتر عبداللطیف قلی زاده

عضو هیات علمی گروه تولیدات گیاهی - دانشکده کشاورزی

وب سایت دکتر عبداللطیف قلی زاده

عضو هیات علمی گروه تولیدات گیاهی - دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: عبداللطیف قلی زاده

تاریخ تولد: 1354

محل تولد: ایران – کلاله

آدرس: استان گلستان- گنبد- خیابان وحدت شرقی- نرسیده به مصلی

 شماره تلفن همراه:   09112742551 

    Email:   lgholizadeh@gmail.com  , gholizadeh@gonbad.ac.ir

تحصیلات:

دیپلم : تجربی – مدرسه شبانه روزی امام خمینی کلاله ( 1368- 1372)

کارشناسی : رشته خاکشناسی - دانشگاه تهران – دانشکده کشاورزی کرج (1372 – 1376) رتبه دوم گروه و رتبه دوم کنکور کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد : رشته خاکشناسی - دانشگاه تهران – دانشکده کشاورزی کرج (1377 – 1379)

دکتری تخصصی : رشته خاکشناسی (شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه) - دانشگاه تهران – دانشکده کشاورزی کرج ( 1383- 1387) – معدل 17.96

ترم 5 زبان انگلیسی از آموزشکده زبان شکوه بهشهر در سال 1382

استخدام در مرکز تحقیقات و اموزش توتون تیرتاش – بهشهر 1380 به مدت 4 سال و سرپرستی بخش آگرونومی و خاکشناسی آن مرکز به مدت یک سال

عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر در سال 1383 تا تاریخ 1/6/1390

عضویت در هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس در تاریخ 3/7/1390

مدیر گروه تولیدات گیاهی اذر 1393 به مدت 2 سال

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی آبان 1395

 

زمینه های تحقیقاتی

سمینار کارشناسی ارشد: واکنش کلاتهای فلزی در خاک و محلولهای غذایی – با راهنمایی دکتر حسن توفیقی

پایان نامه کارشناسی ارشد: مقایسه عصاره گیرهای روی (Zn) در خاکهای شالیزاری شمال کشور و توصیه عصاره گیر مناسب در آن خاکها با راهنمایی دکتر حسن توفیقی (19.25)

سمینار دکتری: زئولیت و کودهای کندرهای زئولیتی با راهنمایی دکتر حسن توفیقی

رساله دکتری: بررسی کارایی سنگ فسفات معادن یزد و یاسوج در خاکهای شمال کشور با راهنمایی دکتر اردلان و دکتر طهرانی از موسسه خاک و آب تهران و دکتر کریمیان از دانشگاه شیراز (19.7)

مطالعه و تحقیق در زمینه رفتارهای شیمیایی خاک، کود، عناصر غذایی و رابطه آنها با گیاه ، ورمی کمپوست و قارچهای مایکوریز 

 

مقالات ژورنال

چاپ مقاله در مجلات علمی-پژوهشی داخلی

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان (به ترتیب انتشار)

عنوان مجله

تاریخ انتشار

1

اثربخشی زراعی سنگ فسفات آسفوردی جزئی اسیدی شده بر روی گیاه کلزا در دو خاک آهکی و غیر آهکی

عبداللطیف قلی زاده، شیر محمد معزاردلان، محمدمهدی طهرانی، حسین میرسیدحسینی و نجفعلی کریمیان

مجله تحقیقات آب و خاک ایران (دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

(41) 1 : 1389

2

بررسي رابطه بين فسفر عصاره گيري شده به وسيله چند عصاره گير و شكلهاي فسفر معدني در خاكهاي استان گلستان

زهرا نقي زاده اصل، اسماعيل دردي پور، عبداللطيف قلي زاده، فرشاد كياني، حجت امامي

نشريه علمي پژوهشي آب و خاك (دانشگاه فردوسي مشهد)

  517- 509 (3) 1390:25

3

ارزيابي تاثير قارچ مايكوريز و منابع مختلف فسفر بر رشد و جذب فسفر در سويا

محمد رضواني، بنژامين افشنگ، عبداللطيف قلي زاده، فائزه زعفريان

مجله علمي پژوهشي مديريت خاك و توليد پايدار (دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان)

  117- 97 (2) 1390:1

4

تأثیر باکتري Bacillus coagulans   و منابع مختلف سنگ فسفات بر گیاه کلزا ( Brassica napus L.)

ميثم حياتي، عبداللطيف قلي زاده، عليرضا فلاح،  محمد رضواني

مجله علمی- پژوهشی دانش آب و خاک (دانشگاه تبريز)

136- 127 (1) 1390:21

5

بررسي وضعيت پتاسيم به روش روابط كميت به شدت (Q/I)  در خاكهاي زير كشت توتون مازندران

اسماعيل دردي پور و عبداللطيف قلي زاده

مجله علمي پژوهشي مجله پژوهش­هاي توليدات گياهي  (دانشگاه گرگان) 

16-1 (1) 16 : 1388

6

تعیین حد بحرانی روی قابل استفاده خاک توسط عصاره گیرهای DTPA و  SB-DTPA در باغهای زیر کشت هلو در استان گلستان

الهام فلاح کتی لته، اسماعیل دردی پور، عبداللطیف قلی زاده

مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک  (دانشگاه گرگان) 

226- 213 (1) 1392:20

7

جذب سرب و عناصر غذایی به وسیله گیاه چمن شور تحت اثر سطوح مختلف سرب در خاک

 

محمد رضوانی، فائزه زعفریان، عبداللطیف قلی زاده

نشریه دانش آب و خاک (دانشگاه تبریز)

86- 73 (3) 1391:22

8

پاسخ دو رقم سویا به اثر متقابل عناصر فسفر و روی

جابر مهدی نیا افرا، عبداللطیف قلی زاده، سید سهیل معنوی، مجتبی محمودی، حمید رضا مبصر

مجله علمي پژوهشي مديريت خاك و توليد پايدار (دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان)

108-89 (1) 4 : 1393

9

بررسی اثرات پتاسیم، روی و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد و جذب آن­ها در دانه برنج

معظم قاسمی، حمیدرضا مبصر، حسن اسدی منش و عبداللطیف قلی زاده

نشریه مدیریت

خاک و تولید

پایدار

جلد چهارم شماره دوم

1-24 (4): 1393

 

 

10

اثر اسیدهای آلی با وزن مولکولی پایین در آزاد سازی فسفر از سنگ فسفات

ابراهیم رحیم پور، ابراهیم سپهر، میرحسن رسولی صدقیانی و عبداللطیف قلی زاده

نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار

335-343 (3):1393

11

اثر کاربرد قارچ میکوریزا بر محتوی فسفر اندامهای هوایی شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.) و تنفس میکروبی خاک

اسماعیل ارازی، عبداللطیف قلی زاده، عباس بیابانی، محمود قوللرعطا

نشریه تحقیقات کاربردی  اکوفیزیولوژی گیاهی

51-64 (3): 1393

12

بررسی اثر دو گونه atriplex lentiformis  و  atriplex canescens در دوره مختلف فنولوژیکی بر ریزوسفر خاک در شرق استان گلستان

ندا ابراهیمی محمدآبادی، حامد روحانی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، عبداللطیف قلی زاده، حمید مصطفی لو

فصلنامه گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار

23-9 (1) : 1393

13

تاثیر سطوح مختلف زئولیت و کود اوره با باکتری آزیسپیریلیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان

عبدالرحمان دوگونچی، عباس بیابانی، حسین صبوری، عبداللطیف قلی زاده، مجید محمد اسمعیلی، اعظم رومانی،  محمد رضا جعفرزاده

مجله علمی ترویجی یافته های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی

جلد اول شماره اول 1394

23-43  (1) : 1394

14

پاسخ برخی خصوصیات زراعی ارقام کلزا به کود نیتروژن و تاریخ کاشت

سعید صفی خانی، عباس بیابانی، ابوالفضل فرجی، علی راحمی کاریزکی، عبداللطیف قلی زاده

نشریه علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

جلد نهم شماره سوم پاییز 1394

446-429 (35) : 1394

15

اثر محدودیت نیتروژن بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزاي عملکرد غلات سرمادوست

مارال اعتصامی، عباس بیابانی، علی راحمی کاریزکی، عبداللطیف قلی زاده، حسین صبوري

فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي گیاهان زراعی

سال هفتم شماره 25

بهار 94

5-15 (25): 1394

16

مقایسه رشد و تجمع ماده خشک در غلات سرمادوست در شرایط محدودیت نیتروژن

مارال اعتصامی، عباس بیابانی، علی راحمی کاریزکی، عبداللطیف قلی زاده، حسین صبوري

فصلنامه پژوهش در اکوسیستم های زراعی

جلد 2 شماره دوم

49-61: 1394

17

واکنش دریافت و استفاده از تشعشع به تغییرات نیتروژن در غلات سرما دوست

مارال اعتصامی، عباس بیابانی، علی راحمی کاریزکی، عبداللطیف قلی زاده، حسین صبوري

فصلنامه پژوهش در اکوسیستم های زراعی

جلد 2 شماره دوم

22-11: 1394

18

بررسی اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر (با جیبرلین و اسید سالیسیلیک) بر برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس  (Lens culinaris L.)

محسن آذرنیا، عباس بیابانی، عبداللطیف قلی‌زاده، حمیدرضا عیسوند، ابراهیم غلامعلی پور علمداری

نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)

جلد 30 شماره 3 – مرداد و شهریور 1395 ص :817-828

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ مقالات در مجلات بین المللی ISI

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان (به ترتیب انتشار)

عنوان مجله

تاریخ انتشار

1

Solubility test in some phosphate rocks and their potential for direct application in soil.

A.Gholizadeh, M.M.Tehrani, M.Ardalan, N. Karimian, H. Mirseyedhoseyini

World Applied Sciences Journal , 6 (2): 182-190,

6 (2): 182-190, 2009

2

some quality responses of soybean, cultivar Sari, to interaction of Zinc and Phosphorous elements

 

Jaber Mehdinia Afra, Seyed Soheil Manavi,Mojtaba Mahmoudi,Abdollatif Gholizadeh,Seyed Taghi Sadati Valojaei

International Journal of Agriculture and Crop Sciences

2014: (7-8) 437-441

 

 

ارائه مقاله در همایشهای خارجی

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان (به ترتیب انتشار)

عنوان همایش

تاریخ انتشار

1

Determining of soil and water chloride critical level in tobacco farm of Golestan Province.

A.Gholizadeh, M.shamel rostami, H.ahifar

Bull. Spic. CORESTA. Congress. Kyoto. Japan. P.Abstr.APost 21.

2004.

2

Effect of organic mater (green manures) on FCV tobacco.

M. shamel rostami. A.Gholizadeh.

Bull. Spic. CORESTA. Congress. Kyoto. Japan. P.Abstr.APost 19.

2004.

3

Zeolitic slow release fertilizer: A brief review.

Abdollatif Gholizadeh

Iran International Zeolite Conference. Tehran –Iran . IIZC-08-014

April 29 - May1, 2008,

4

Incubation studies to evaluate some phosphate rocks for direct application in som soils of north of Iran

A.Gholizadeh, M.M.Tehrani, M.Ardalan, M.Rezvani

International soil science congress on “Management of Natural Resources to sustain soil Health and Quality” Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey

May 26-28, 2010

5

Investigation of morphological characteristics under effect of mycorrhizal fungus different strain in barely (Hordeum vulgare L.)

F.Zaefarian, M.Rezvani, M.R.Ardakani, F.Rejali, S.Teimouri, A.Gholizadeh

International soil science congress on “Management of Natural Resources to sustain soil Health and Quality” Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey

May 26-28, 2010

6

Recovery kinetic of available phosphorous after adding triple superphosphate in soils

 

Abdollatif Gholizadeh,

8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management. Izmir. Turkey.

April 15-17 2012

7

Effectiveness of mycorrhizae and phosphate rock on soybean yield

Mohammad Rezvani, Abdollatif Gholizadeh, Benzhamin Afshang, Faezeh Zaefarian

8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management. Izmir. Turkey.

April 15-17 2012

 

 

 

ارائه مقاله در همایشهای داخلی

 

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان (به ترتیب انتشار)

عنوان همایش

تاریخ

1

واكنش چند گونه زراعي و علف هرز به افزايش ازت

حميد صالحيان، محمد حسين ترابي، عبداللطيف قلي زاده، رضا ولي اله پور

سومين همايش علوم علف­هاي هرز ايران – بابلسر

28-29 بهمن ماه 1388

مقاله كامل (صفحات 357- 360)

2

بررسی رابطه بین فسفر قابل جذب گیاه و برخی ویژگیهای خاک در خاکهای جنوب گرگان رود.

زهرا نقي زاده اصل، اسماعيل دردي پور، عبداللطيف قلي زاده، فرشاد كياني، حجت امامي

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران – گرگان

21 تا 23 تیر ماه 1388

3

سينتيک انحلال طولاني مدت برخی سنگ فسفاتهای داخلی و خارجی.

عبداللطيف قلي زاده، محمد مهدي طهراني، محمد اردلان، نجفعلي كريميان،

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران – گرگان

21 تا 23 تیر ماه 1388

4

مقايسه آزمون حلاليت برخی سنگ فسفاتهاي داخلی و خارجی برای استفاده مستقیم در خاک.

عبداللطيف قلي زاده، محمد مهدي طهراني، محمد اردلان، نجفعلي كريميان، حسين ميرسيد حسيني

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران – گرگان

21 تا 23 تیر ماه 1388

5

اهمیت مدیریت و ارزیابی نیاز تغذیه­ای در کاهش آلودگی خاک

الهام فلاح، اسماعیل دردی­پور، عبداللطیف قلی­زاده، فرشاد کیانی

اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

19-20 آبان ماه 1389

6

تاثیر غلظت های مختلف کلر آب آبیاری بر عملکرد و برخی پارامتر های کمی توتون گرمخانه ای رقم K326

ملوک ناز قمری دیلمی، جنت سرمد، عبداللطیف قلی­زاده، علی رضا صفاهانی، مهیار مشتاقی،

پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

27-28 بهمن ماه 1389

7

تاثیر مقدار کلر در آب آبیاری بر برخی ویژگیهای زراعی توتون ویرجینیا گرمخانه ای

ملوک ناز قمری دیلمی، جنت سرمد، مهیار مشتاقی، عبداللطیف قلی­زاده، علی رضا صفاهانی لنگرودی

یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، دانشگاه شهید بهشتی ، پژوهشکده علوم محیطی

2-4 مرداد ماه 1389

8

تاثیر کلر آب آبیاری بر روند تولید و سنتز نیکوتین در ارقام مختلف توتون گرمخانه ای

ملوک ناز قمری دیلمی، جنت سرمد، عبداللطیف قلی­زاده، علی رضا صفاهانی، مهیار مشتاقی

همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده برنج و مرکبات

 

11-12 اسفند 1389

9

بررسی پارامتر های جوانه زنی مرزه (Satureja hortensis) تحت تنش اسمتیک با استفاده از رگرسیون خطی

حسین صبوری، زهرا رحمانی، عبداللطیف قلی­زاده، محمدرضا جعفرزاده، عاطفه صبوری

همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده برنج و مرکبات

11-12 اسفند 1389

10

اثر مقادیر مختلف کلر بر برخی پارامترهای رشدی و عملکرد برگهای توتون ویرجینیا

ملوک ناز قمری دیلمی، جنت سرمد، عبداللطیف قلی­زاده، علی رضا صفاهانی، مهیار مشتاقی،

سومین همایش داخلی علوم کشاورزی و منابع طبیعی،  دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

8-9 دی ماه 1389

11

بررسی اثر کاربرد باکتری های محرک رشد در سطوح مختلف کود نیترونی بر خصوصیات برگ پرچم و اجزای عملکرد برنج رقم شیرودی

 

 

حمید غفاری، عبداللطیف قلی زاده، عباس بیابانی، علیرضا فلاح نصرت آباد، محمد محمدیان

پانزدهمین همایش ملی برنج  کشور - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

21 اسفند ماه 1391

12

اثر کاربرد باکتری های سودوموناس و ازتوباکتر در سطوح مختلف کود نیترونی بر صفات کمی و اجزای عملکرد برنج رقم شیرودی

حمید غفاری، عبداللطیف قلی زاده، عباس بیابانی، علیرضا فلاح نصرت آباد، محمد محمدیان

پانزدهمین همایش ملی برنج  کشور - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

21 اسفند ماه 1391

13

بررسی اثر گیاه Atriplex Lentiformis بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ریزوسفر خاک

ندا ابراهیمی محمدآبادی، حامد روحانی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، حمید مصطفی لو، عبداللطیف قلی زاده

همایش ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز و تولید ملی- گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ملایر

3 اسفند 1391

14

ارزیابی برخی صفات کمی دو رقم سویا نسبت به برهمکنش عناصر فسفر و روی

جابر مهدی نیا افرا، سید سهیل معنوی، عبداللطیف قلی زاده، مجتبی محمودی، حمید رضا مبصر

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست – تهران

20 اسفند 1391

15

پاسخ دو رقم سویا به اثر متقابل عناصر فسفر و روی

جابر مهدی نیا افرا، سید سهیل معنوی، عبداللطیف قلی زاده، مجتبی محمودی، حمید رضا مبصر

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست تهران

20 اسفند 1391

16

تاثیر منابع مختلف سیلیس بر صفات مرفولوژیکی برنج

جابر مهدی نیا افرا، سید سهیل معنوی، عبداللطیف قلی زاده، مجتبی محمودی، حمید رضا مبصر

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست تهران

20 اسفند 1391

17

تاثیر منابع مختلف سیلیس بر شاخص ورس در برنج

جابر مهدی نیا افرا، سید سهیل معنوی، عبداللطیف قلی زاده، مجتبی محمودی، حمید رضا مبصر

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست تهران

20 اسفند 1391

18

برخی پاسخ های کیفی سویا (رقم ساری) به اثر متقابل عناصر فسفر و روی

جابر مهدی نیا افرا، سید سهیل معنوی، مجتبی محمودی، عبداللطیف قلی زاده

اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست – تهران

15 اسفند 1392

19

اثر ورمی کمپوست و الگوی کشت بر برخی از صفات مرفولوژیک دو رقم پنبه

عبدالخالق بلوچ، عباس بیابانی، عبداللطیف قلی زاده، وفایی تبار

همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم و صنایع کشاورزی – آزادشهر

6 اسفند 1392

20

 

تلقیح میکوریزائی بر رشد یونجه یک ساله در سطوح مختلف شوری

 

فاطمه کاوسی، عباس بیابانی، عبداللطیف قلی زاده، محمود قول لر عطا

همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم و صنایع کشاورزی – آزادشهر

6 اسفند 1392

21

اثر تلقیح میکوریزائی بر برخی صفات رویشی یونجه یک ساله در سطوح مختلف شوری

فاطمه کاوسی، عباس بیابانی، عبداللطیف قلی زاده، محمود قول لر عطا

 

همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم و صنایع کشاورزی – آزادشهر

6 اسفند 1392

22

بررسی زادآوری کرم خاکی ایزینا فوئتیدا در ورمی کمپوست حاصل از کودهای آلی مختلف

محمد عثمان امراء، عباس بیابانی، عبداللطیف قلی زاده

همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم و صنایع کشاورزی – آزادشهر

6 اسفند 1392

23

مطالعه افزایش وزن کرم خاکی ایزینیا فئوتیدا در ضایعات مختلف

 

نور محمد رسایی، عباس بیابانی، عبداللطیف قلی زاده

همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم و صنایع کشاورزی – آزادشهر

6 اسفند 1392

24

مدیریت میزان بذر و نیترون در بهبود شاخصهای فیزیولوژی گندم

وصال احمد خوانساری، حسین صبوری، عباس بیابانی، عبداللطیف قلی زاده، حسین علی فلاح

همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم و صنایع کشاورزی – آزادشهر

6 اسفند 1392

25

اثر مصرف مقادیر مختلف بذر و نیتروژن بر برخی صفات مورفولوژیک گندم

وصال احمد خوانساری، حسین صبوری، عباس بیابانی، عبداللطیف قلی زاده، حسین علی فلاح

همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم و صنایع کشاورزی – آزادشهر

6 اسفند 1392

26

مطالعه رشد و تولید مثل کرم خاکی ایزینیا فوتیدا بر روی بسترهای مختلف ضایعات

نور محمد رسایی ، عباس بیابانی، عبداللطیف قلی زاده

اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی – گنبد کاووس

8 اسفند 1392

27

تاثیر قارچ مایکوریز و تنش رطوبتی بر ذرت رقم سینگل کراس در کشت گلدانی

 

عبداللطیف قلی زاده، سلیمه عوض پور

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات – کرج

4-6 شهریور 1393

28

پاسخ ارقام مختلف ذرت به همزیستی مایکوریزی

 

عبداللطیف قلی زاده، زینب تقی زاده

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات – کرج

4-6 شهریور 1393

29

بررسی تاثیر استفاده از کود گوگرد و تیوباسیلوس بر عملکرد سیر همدان

محمد رضا داودی، علی نخ زری مقدم،  عبداللطیف قلی زاده، همت الله پیردشتی، ارسطو عباسیان

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات – کرج

4-6 شهریور 1393

30

تاثیر استفاده از کود گوگرد و تیوباسیلوس بر برخی صفات سیر محلی ساری

محمد رضا داودی، علی نخ زری مقدم،  عبداللطیف قلی زاده، همت الله پیردشتی، ارسطو عباسیان

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات – کرج

4-6 شهریور 1393

31

مکانیابی ژنهای مرتبط با صفات ریشه برنج در شرایط تنش حاصل از کمبود عنصر

نیتروژن

شریفه محمدآلق، حسین صبوری، علی ستاریان، عباس بیابانی، عبداللطیف قلی زاده

دومین همایش ملی  تنش های محیطی در گیاهان

17 – 18 اردیبهشت 94

32

تشخیص QTL های  مرتبط با تحمل به کمبود نیتروژن تحت شرایط کشت هیدروپونیک

شریفه محمدآلق، حسین صبوری، علی ستاریان، عباس بیابانی، عبداللطیف قلی زاده

دومین همایش ملی  تنش های محیطی در گیاهان

17 – 18 اردیبهشت 94

33

بررسی تغییرات عملکرد و کیفیت دانه ارقام آزاد شده جو در نیم قرن اخیر در استان گلستان

علی اصغر میرزایی، علی راحمی کاریزکی، علی نخزری مقدم، عبداللطیف قلی زاده و مسعود تاجی

همایش ملی یافته های نوین در پژوهشهای کشاورزی و منابع طبیعی

آذر 1394

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های پژوهشی

طرحهای تحقیقاتی:

 •  ارزیابی کیفیت آب آبیاری در مزارع توتونکاری استان گلستان و تعیین سطح بحرانی کلر در آن
 • بررسی پاسخ توتون واریته کوکر 347 به عنصر منگنز
 • استفاده از آب ژلاتینی(سوپر جاذب) جهت مقابله با تنش خشکی در توتون ویرجینیا
 • بررسی اثرات میزان و روشهای مصرف مقادیر مختلف گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس در جذب عناصر غذایی فسفر و ریزمغذی ها بر توتون ویرجینیا
 • بررسی اثرات انواع مختلف کود ازته در جذب کلر آب آبیاری در توتون ویرجینیا (رقم کوکر 347)
 • تعیین میزان کودهای شیمیایی مورد نیاز توتون ویرجینیا
 • تاثیر مصرف مواد آلی در افزایش قدرت حاصلخیزی خاک
 • تعیین خصوصیات فیزیکو شیمیایی، مورفولوژیکی و کانی شناسی جهت رده بندی خاکهای انستیتو تحقیقات توتون تیرتاش
 • تاثیر گوگرد بر میزان فسفر قابل جذب خاک از منابع مختلف فسفر در برخی خاکهای شمال کشور اجرا شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
 • تاثیر مواد آلی مختلف بر میزان اسید هیومیک و اسید فولویک ورمی کمپوست. به عنوان مجری دانشگاه گنبد کاووس 1394
 • بررسی تنفس میکروبی در انواع مختلف ورمی‌کمپوست. به عنوان همکار طرح دانشگاه گنبد کاووس 1394
 • تاثیر ورمي­کمپوست و نیتروژن بر پارامترهاي رشدی شته مومی کلم در کلزا. به عنوان مجری دانشگاه گنبد کاووس 1395 

پایان نامه و رساله

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها

ردیف

عنوان پايان نامه

نام دانشجو  و مقطع

سمت

رشته

دانشگاه 

تاریخ

1

تاثير پرايمينگ بذر پنبه با منابع و غلظتهاي مختلف پتاسيم بر شاخصهاي رشد و جذب پتاسيم در برگ

يوسف اونبيكي - كارشناسي ارشد

استاد راهنما

خاكشناسي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

1390

2

تاثير مقادير مختلف كلر آب آبياري بر خصوصيات كمي و كيفي سه رقم توتون گرمخانه اي

ملوك قمري ديلمي – كارشناسي ارشد

استاد راهنما

زراعت

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قايم شهر

1389

3

بررسي تاثير باكتري باسيلوس كواگلانس بر ميزان جذب فسفر از منابع مختلف سنگ فسفات در گياه كلزا

ميثم حياتي – كارشناسي ارشد

استاد راهنما

زراعت

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قايم شهر

1389

4

بررسي تاثير قارچ مايكوريزا بر جذب فسفر از منابع مختلف سنگ فسفات در سويا

بنژامين افشنگ – كارشناسي ارشد

استاد مشاور

زراعت

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قايم شهر

1389

5

اثر زمان و مقدار مصرف متانول بر رشد و عملكرد كمي و كيفي توتون گرمخانه اي كوكر 347

علي رضا جبار زاده - كارشناسي ارشد

استاد مشاور

زراعت

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قايم شهر

1389

6

بررسي تاثير تراكم شبدر برسيم بر برخي از خصوصيات شيميايي خاك اراضي شاليزاري

اسحاق مشهدنژاد - كارشناسي ارشد

استاد مشاور

زراعت

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قايم شهر

1389

7

بررسي تاثير فواصل مختلف خطوط كاشت بر روي خصوصيات مورفولوژيكي، اجزاي عملكرد و عملكرد ارقام مختلف سويا

 فرزين فرهادي - كارشناسي ارشد

استاد مشاور

زراعت

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قايم شهر

1389

8

بررسي تاريخ كاشت بر صفات كمي و كيفي ارقام مختلف سويا در قائمشهر

ارسطو احمدي - كارشناسي ارشد

استاد مشاور

زراعت

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قايم شهر

1389

9

ارزيابي اجزاء عملكرد سويا در تاريخ هاي كاشت مختلف

محسن نبي زاده كوهي خيلي - كارشناسي ارشد

استاد مشاور

زراعت

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قايم شهر

1389

10

مقايسه آزمون خاك و آناليز برگ براي تشخيص وضعيت روي در باغات هلوي استان گلستان

الهام فلاح - كارشناسي ارشد

استاد مشاور

خاكشناسي

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

1389

11

مقایسه چند عصاره گیر فسفر و بررسی شکل های مختلف آن در خاکهای جنوب گرگان رود

زهرا نقی زاده اصل – كارشناسي ارشد

استاد مشاور

خاكشناسي

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

1389

12

مقایسه اثر منابع مختلف کودهای سیلیکاته بر صفات مرفولوژیکی و شاخص ورس در برنج (Oriza Sativa. L)

سید سهیل معنوی – کارشناسی ارشد

استاد مشاور

زراعت

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قايم شهر

1391

13

اثر تلقیح میکوریزایی بر عملکرد یونجه و جذب عناصر غذایی در سطوح مختلف شوری و فسفر خاک

فاطمه کاووسی – کارشناسی ارشد

استاد مشاور

کشاورزی اکولوژیک

دانشگاه گنبد کاووس

1391

14

مکان یابی QTLهای کنترل کننده تحمل به کمبود نیتروژن، فسفر و روی در لاین های خالص برنج ایرانی در مرحله گیاهچه ای

شریفه محمد آلق – کارشناسی ارشد

استاد مشاور

بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشگاه گنبد کاووس

1393

15

تاثیر کودهای مختلف بیولوژیکی ورمی­کمپوست بر برخی از مراحل رشدی و ترکیبات موثره گیاه دارویی گل گاوزبان

سیده منصوره حسینی – کارشناسی ارشد

استاد مشاور

کشاورزی اکولوژیک

دانشگاه گنبد کاووس

1393

16

تولید ورمی کمپوست با استفاده از کرم خاکی ایزینیا فوتیدا از ضایعات مختلف

نور محمد رسایی – کارشناسی ارشد

استاد مشاور

کشاورزی اکولوژیک

دانشگاه گنبد کاووس

1392

17

اثر سطوح مختلف تراکم گیاهی و نیتروژن بر گندم در تناوب با چغندر قند

وصال احمد خوانساری – کارشناسی ارشد

استاد مشاور

کشاورزی اکولوژیک

دانشگاه گنبد کاووس

1392

18

تغییرات کارایی مصرف نیتروژن و اجزای آن در جو

علی اصغر میرزایی – کارشناسی ارشد

استاد مشاور

کشاورزی اکولوژیک

دانشگاه گنبد کاووس

1393

19

بررسی اثر باکتریهای سودوموناس و ازتوباکتر در سطوح مختلف کود نیتروژنی بر روی عملکرد برنج

حمید غفاری کومله – کارشناسی ارشد

استاد راهنما

کشاورزی اکولوژیک

دانشگاه گنبد کاووس

1391

20

تاثیر کرم خاکی ایزینیا فوتیدا در تولید ورمی کمپوست از مواد آلی مختلف

محمد عثمان امرا – کارشناسی ارشد

استاد راهنما

کشاورزی اکولوژیک

دانشگاه گنبد کاووس

1392

21

تاثیر کود بیولوژیک تیوباسیلوس و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیر

محمد رضا داوودی – کارشناسی ارشد

استاد راهنما

کشاورزی اکولوژیک

دانشگاه گنبد کاووس

1392

22

اثر ورمی کمپوست و الگوی کاشت بر دو رقم پنبه ساحل و گلستان در منطقه علی آباد کتول

عبدالخالق بلوچ – کارشناسی ارشد

استاد راهنما

کشاورزی اکولوژیک

دانشگاه گنبد کاووس

1392

23

اثرات تلقیح دو نوع مایکوریزا بر رشد گیاه شبدر برسیم

اسماعیل ارازی – کارشناسی ارشد

استاد راهنما

کشاورزی اکولوژیک

دانشگاه گنبد کاووس

1392

24

تاثیر اسید آمینه و شکر بر روی فعالیت و تکثیر کرم خاکی ایزینیا فوتیدا در تولید ورمی کمپوست

عبدالقادر پیروزه – کارشناسی ارشد

استاد راهنما

کشاورزی اکولوژیک

دانشگاه گنبد کاووس

1393

25

تاثیر باکتریهای PGPR در بهینه سازی مصرف نیتروژن در زراعت پنبه

صادق واله آزادی – کارشناسی ارشد

استاد راهنما

کشاورزی اکولوژیک

دانشگاه گنبد کاووس

1393

26

اثر کاربرد نواری و پخشی سطوح مختلف کود گوگرد از منبع سولفات آمونیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica Napus L.)

ماهره سمندر – کارشناسی ارشد

استاد راهنما

خاکشناسی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1392

27

مطالعه کارایی استفاده از تشعشع و نیتروژن در غلات سرمادوست در شرایط محیطی گنبد کاووس

مارال اعتصامی – دکتری

استاد مشاور

فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانشگاه گنبد کاووس

1392

28

بررسی تاثیر شرایط محیطی و نیتروژن بر خصوصیات اکوفیزیولوژی ارقام کلزا

سعید صفی خانی  – دکتری

استاد مشاور

فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانشگاه گنبد کاووس

1392

 

تالیفات

ترجمه کتاب:

- کاربرد سنگ فسفات در کشاورزی پایدار – انتشارات دانشگاه گنبد کاووس (1391)

افتخارات

داوري شش عنوان مقاله در همايش ملي علوم زراعي در بهمن ماه سال 1388 دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر

داوري 12 عنوان مقاله در همايش ملي به زراعي و به نژادي برنج در دي ماه سال 1387 دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر

داوري 32 عنوان مقاله در دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران – شهريور 1390 – دانشگاه تبريز

داوری 70 عنوان مقاله در سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران بهمن ماه 1392 - دانشگاه شهید چمران اهواز

داوری 12 عنوان مقاله در چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران شهریور ماه 1394 - دانشگاه ولی عصر رفسنجان

داوری 35 مقاله علمی پژوهشی در مجله مدیریت خاک و تولید پایدار دانشگاه گرگان

داوری 25 مقاله علمی پژوهشی در مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک دانشگاه گرگان

داوری 4 مقاله علمی پژوهشی در مجله آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد

داوری 12 مقاله علمی پژوهشی در مجله تحقيقات کاربردی اکوفيزيولوژی گياهي دانشگاه گنبد

داوری 18 مقاله علمی پژوهشی در مجله حفاظت زیست بومی گیاهان دانشگاه گنبد

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

سابقه تدریس:

درس شیمی خاک تکمیلی در دانشگاه مازندران – ساری - گروه خاکشناسی در مقطع کارشناسی ارشد

دروس تغذیه گیاه تکمیلی(در مقطع کارشناسی ارشد)، خاکشناسی عمومی، حاصلخیزی خاک و کودها، رابطه آب، خاک و گیاه، طبقه بندی و تعیین استعداد اراضی، عملیات کشاورزی و خاکشناسی خصوصی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر از سال 1383 تا 1390

درس خاکشناسی عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال 1385

 

دروس حاصلخیزی خاک و کودهای بیولوژیک تکمیلی (در مقطع کارشناسی ارشد)- ارزیابی اراضی و آمایش سرزمین (در مقطع کارشناسی ارشد)- حفاظت و مدیریت پایدار منابع آب و خاک(در مقطع کارشناسی ارشد)- خاکشناسی عمومی - حاصلخیزی خاک و کودها - طبقه بندی و تعیین استعداد اراضی - خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک - خاکشناسی جنگل در دانشگاه گنبد کاووس از سال 1390

دانلودها

کارگاههای آموزشی:

- استفاده از تکنیکهای هسته ای در مطالعات روابط خاک ، آب و تغذیه گیاه 20 – 18 اسفن ماه 1382 مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای - کرج

- کاربرد دانش و فناوری هسته ای در مدیریت خاک، آب و تغذیه گیاه 18 – 16 مهرماه 1387 گروه مهندسی علوم خاک – کرج

- شرکت در کلاس تعلیم و تربیت 1 و گرفتن گواهی

- شرکت در کلاس تعلیم و تربیت 2 و گرفتن گواهی

- شرکت در کلاس تعلیم و تربیت 3 و گرفتن گواهی

- شرکت در کلاس اقدام پژوهی و گرفتن گواهی 

مهارتها:

مکالمه و نوشتار خوب زبان انگلیسی

تسلط بر اینترنت، کامپیوتر و نرم افزارهای  WORD, EXCELL, POWER POINT, SPSS, MSTATC

تسلط بر تجزیه های شیمیایی خاک، آب و گیاه