دکتر حسین گل چینی

دکتر حسین گل چینی

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

 مشخصات فردی

 • نام و نام خانوادگی: حسین گلچینی
 • تاریخ تولد: 1342
 • محل تولد: تبریز
 • مرتبه علمی: استادیار
 • رشته: فلسفه​      
 • پست الکترونیک : golchini@gonbad.ac.ir

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی: رشته فلسفه و حکمت اسلامی -  دانشگاه تهران : 1368
 • کارشناسی ارشد: رشته فلسفه - دانشگاه آزاد اسلامی-تهران مرکزی:1377
 • دکتری: رشته فلسفه - علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران: 1386

سوابق اجرایی:

 • رئیس دانشگاه گنبدکاووس از 93/1/31 تاکنون.
 • رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه گنبد کاووس از بهمن 89 تا پایان فروردین 93.
 • سرپرست "موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شرق گلستان" به مدت 5 سال 
 •  عضو هیئت موسس و امناء  موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شرق گلستان از سال 86 تاکنون.

سوابق آموزشی:

 • عضو هیئت علمی (استادیار رسمی قطعی) دانشگاه گنبد کاووس از 88 تاکنون.
 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر - 10 سال از 78 تا 88.
 • تدریس در دانشگاه پیام نور گنبد(75 تا 78).
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال از 82 تا 83.
 • مربی آموزشهای نظامی توپخانه-کاتیوشا –ادوات وتطبیق آتش در قرارگاههای خاتم و نجف طی سالهای 61 تا 67  

زمینه های تحقیقاتی

رمینه های تحقیقاتی:

 •  فلسفه غرب ( دوره جدید)
 • فلسفه اخلاق
 • اخلاق حرفه ای
 • فلسفه تعلیم و تربیت
 • منطق
 • فلسفه اسلامی

مقالات ژورنال

 •   کتاب"دیوانگان خردمند" شرح و ترجمه "عقلاء المجانین" ابن حبیب نیشابوری به همراه دکتر زین العابدین فرامرزی 1394
 •  مقاله " نسبت اراده به عقل در فلسفه دکارت " فصلنامه علمی و پژوهشی "پژوهشهای فلسفی"شماره 12 پاییز و زمستان1386.
 • مقاله "تفسیر موقعیت اولیه رالز با توجه به نظریه خودآیینی کانت"فصلنامه علمی و پژوهشی "پژوهشهای فلسفی" شماره 15 پاییز و زمستان 1388.
 • مقاله "انقلاب کپرنیکی کانت"" فصلنامه علمی و پژوهشی "پژوهشهای فلسفی" شماره 18 پاییز و زمستان 1389.
 •  مقاله " فلسفه ی اخلاق کانت "مجله ی "فرهنگ" شماره ی 48.
 • مقاله علمی پژوهشی "چهره های جنون به روایت دیوانگان خردمند" با همکاری دو تن از همکاران.

  

 1. Hosein Golchini, Ebrahim javanmard Farkhani,  "Analysis of the use of stem cells from the Jurisprudence and Islamic law", UCT Journal of Social Sciences and Humanities ResearchScientific Information Database, Volume 4, Issue1, 2016.
 2. Hosein Golchini, Ebrahim javanmard Farkhani, "The role of people in the religious democracy of Imam Ali (AS)", UCT Journal of Social Sciences and Humanities Research, Scientific Information Database,  Volume 4, Issue1, 2016.

پایان نامه و رساله

مقطع

نام و نام خانوادگی دانشجو

دانشگاه

سمت

عنوان پایان نامه

کارشناسی ارشد

سیده زهرا حسنیه

آزاد اسلامی و احد آزاد شهر

راهنما

استدلال آگاهی در اثبات خدا از منظر سوئین برن و جی ال مکی و مقایسه آن با حکمت متعالیه

کارشناسی ارشد

حبیبه دیدگاه

آزاد اسلامی و احد آزاد شهر

راهنما

سعادت از دیدگاه افلاطین و ابن مسکویه

کارشناسی ارشد

فیروز خزائی

آزاد اسلامی و احد آزاد شهر

راهنما

عشق به هستی از دیدگاه ابن سینا

کارشناسی ارشد

فاطمه قربان پور

آزاد اسلامی و احد آزاد شهر

راهنما

بررسی تعامل علم و دین از دیدگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد

کریم شیخ

آزاد اسلامی و احد آزاد شهر

راهنما

تاثیر اخلاق در اقتصاد از نگاه غزالی

کارشناسی ارشد

معصومه ملا ابراهیمی

آزاد اسلامی و احد آزاد شهر

مشاور

نظام و محتوای تربیتی و اخلاقی کتاب کیمیای سعادت

کارشناسی ارشد

فخری پلنگی

آزاد اسلامی و احد آزاد شهر

مشاور

بررسی مقایسه ای شیوه های تربیتی نفس از نگاه مرتضی مطهری و عبداله جوادی آملی

کارشناسی ارشد

فرزانه حسینی

آزاد اسلامی و احد آزاد شهر

مشاور

آراء و نظریات غزالی، پیرامون انسان و نفس( خودشناسی) با تاکید بر کتاب احیاء العلوم

کارشناسی ارشد

عباسعلی اسکندری

آزاد اسلامی و احد آزاد شهر

مشاور

بررسی آراء امام محمد غزالی و ابن رشد در خصوص ازلیت ماده

کارشناسی ارشد

نرگس خان احمدی

آزاد اسلامی و احد آزاد شهر

مشاور

تربیت نفس و خود سازی از منظر غزالی با تاکید با احیاء العلوم

کارشناسی ارشد

وحید بای

آزاد اسلامی و احد آزاد شهر

مشاور

جوهر از منظر دکارت و ارسطو

کارشناسی ارشد

زهرا باطنی

آزاد اسلامی و احد آزاد شهر

مشاور

شر اخلاقی از دیدگاه جی ال مکی و نقد آن براساس دیدگاه شهید مطهری

کارشناسی ارشد

محمود رحیم زاده

آزاد اسلامی و احد آزاد شهر

مشاور

تاثیر متقابل فیزیک و مابعد الطبیعه در نظرات فلسفی سهروردی و ابن سینا

کارشناسی ارشد

زینب شاه محمدی

آزاد اسلامی و احد آزاد شهر

مشاور

نقش اخلاق در زندگی معنی دار از دیدگاه ابوحامد محمد غزالی

کارشناسی ارشد

یعقوب میردار

آزاد اسلامی و احد آزاد شهر

مشاور

رابطه دین و اخلاق از منظر متفکران معاصر با محوریت علامه طباطبایی- شهید مطهری

 

 

 

افتخارات

سوابق فعالیت های فرهنگی و  اجتماعی:

 • - عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان گنبد کاووس از سال 85.
 • -عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان گنبد از 88 تاکنون.
 • - رئیس هیئت ورزش باستانی و پهلوانی شهرستان گنبد کاووس از سال 88 تاکنون.
 • - مربی نظامی (توپخانه- کاتیوشا-نقشه خوانی- تطبیق آتش)در قرارگاه خاتم سپاه پاسداران و در لشکرهای مختلف سپاه از سال 61 تا 67 بطور متناوب در مناطق غرب و جنوب.
 • - حضور داوطلبانه  بسیجی بطور متناوب در دوران دانشجویی در جبهه های غرب و جنوب  در مسئولیت های مختلف عملیاتی به مدت 5/12 ماه از سال 64 الی 67 (مجموعحضور حدود 36 ماه در مناطق جنگی غرب و جنوب).
 • - خبرنگار صدا و سیمای گرگان از 60 تا 61 به مدت 18 ماه.
 • - عضویت در سپاه پاسداران گنبد (بطور نیمه وقت)در واحد فرهنگی از 58 تا 60.
 • - از مؤسسین اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان گنبد از 58 تا 60.

دروس تدریس شده

  فلسفه غرب- فلسفه اسلامی - منطق - کلام کلام جدید   فلسفه اخلاق - فلسفه حقوق - فلسفه تعلیم و تربیت-  فلسفه سیاست اخلاق حرفه ای