×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

الهام امینی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم پایه و فنی مهندسی

گروه :زیست شناسی

بیوگرافی

مشخصات فردي:       

       نام و نام خانوادگي: الهام امینی        متولد: گرگان (گلستان)                 

       رایانامه: Elham_amini1494@yahoo.com 

  

سوابق تحصیلی:

دکتری: زیست شناسی گرایش سیستماتیک گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1397-1392

کارشناسی ارشد: زیست شناسی علوم گیاهی گرایش اکولوژی سیستماتیک، دانشگاه تهران، تهران 1389-1387

کارشناسی: زیست شناسی علوم گیاهی، دانشگاه مازندران، 1387-1383

زمینه های تحقیقاتی

مقالات ژورنال

1- The anatomical and micromorphological properties of endemic species to gypsic soils of Semnan, Iran- Fatemeh Rabizadeh, Elham Amini, Fatemeh Nasrollahi-Journal of Structural Biology-2023

2- Exploring The Tempo of Species Diversification in Astragalus Section Incani Dc. Based On nuclear and plastid DNA sequences- Elham Amini, Shahrokh Kazempour Osaloo, Ali Asghar Maassoumi, Hasan Zarre Mayvan-Genetika-2022

3- Phylogeny, biogeography and divergence times of Astragalus section Incani DC. (Fabaceae) inferred from nrDNA ITS and plastid rpl32trnL(UAG)-sequences
Elham Amini, Shahrokh Kazempour Osaloo, Ali Asghar Maassoumi, Hasan -Zarre Mayvan -Nordic Journal of Botany

4-MORPHOLOGICAL CHARACTER EVOLUTION OF ASTRAGALUS SECTION INCANI DC. (FABACEAE) BASED ON NUCLEAR AND PLASTID DNA
SEQUENCES- Elham Amini, Shahrokh Kazempour Osaloo, Fatemeh Nasrollahi, Ali Asghar Maassoumi -IRANIAN JOURNAL OF BOTANY-2020

گياه قوم شناسي (با تاکيد بر کاربرد دارويي) گياهان شرق استان گلستان (اقوام ترکمن)-راضيه سعادتي ،علي ستاريان ،ابوالفضل دانشور و الهام اميني- نشريه علمي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران-1402

بررسي عرضه و مصرف گياهان دارويي موجود در عطاريهاي شرق استان گلستان- راضيه سعادتي ، علي ستاريان ، ابوالفضل دانشور ، الهام اميني و فاطمه نصراللهي- نشريه علمي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران-1401

مطالعه ي اکولوژيکي، ميکرومورفولوژيکي و مولکولي گونه هاي يونجه (.)Medicago L در اکوسيستمهاي مرتعي استان گلستان-قربانعلي گرايلو ، ابوالفضل طهماسبي ، الهام اميني و بهاره بهمنش- نشريه علمي تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران-1401

مطالعه مولکولي و ريزريخت شناسي Juniperus excelsa و  J. polycarpos در چهار باغ استان گلستان-تاج محمد عمرعطا ،ابوالفضل دانشور، علي ستاريان ،الهام اميني و فاطمه نصرالهي -نشريه علمي تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران-1401

 

 

مقالات کنفرانس

نقش فناوري پلاسماي سرد در گياهان دارويي-سميرا تاجيک نژاد، الهام اميني، فاطمه نصرالهي- کنفرانس بين المللي زيست شناسي گياهان دارويي(ISC)-اسفند 1401

مطالعه ي ريزريخت شناسي دانه ي گرده و بذر گياه پنج انگشت  Vitex angus-castusدر استان گلستان- -فهيمه نيازپور گنبدي، علي ستاريان، ابوالفضل دانشور،  الهام اميني- کنفرانس بين المللي زيست شناسي گياهان دارويي(ISC)- اسفند 1401

مطالعه ي مولكولي برخي گونه هاي زرشك ) (Berberisبر اساس نشانگر   nrDNA ITS در استان گلستان-اكبر دلاور اردهائي ، ابوالفضل دانشور  ، علي ستاريان  ، الهام اميني- سومين کنفرانس ملي يافته هاي نوين زيست شناسي(ISC)-خرداد 1402

مطالعه ي ريزريخت شناسي اپيدرم برخي گونه هاي زرشك ) (Berberis در استان گلستان-اكبر دلاور اردهائي ،ابوالفضل دانشور  ،علي ستاريان  ،الهام اميني-سومين کنفرانس ملي يافته هاي نوين زيست شناسي(ISC)-خرداد 1402

مطالعه ي ريزريخت شناسي دانه ي گرده گونه هاي زرشك ) (Berberisدر استان گلستان-اكبر دلاور اردهائي ،ابوالفضل دانشور  ،علي ستاريان  ،الهام اميني-کنفرانس بين المللي زيست شناسي گياهان دارويي(ISC)- اسفند 1401

 

طرح های پژوهشی

Phylogenetic and population genetic structure of Corbicula (BivalviaCorbiculidae) in the Middle East- Hadise Kashiri, Izdihar Ali Ammar, Yulia Bespalaya, Elham Amini, Amin Chelemal Dezfulnejad, Rasoul Ghorbani, Edris Ghaderi, AbdulHussein Ghazi, Abdul Bashir Vahedi, Mustafa Hac Isa, Ergi Bahrioglu

مطالعه ی تکمیلی ریخت شناسی و مولکولی برخی گونه هایL.  Salsola در استان گلستان-الهام امینی، علی ستاریان، فاطمه نصرالهی، ابوالفضل دانشور، مجید محمد اسمعیلی، لیلا حمیدزاده، سونا حقیقی

بررسي هزينه شايستگي و تنوع ژنتيکي در جمعيتهاي مقاوم و حساس يولاف وحشي به علفکش کلودينافوپ پروپارژيل-زينب اورسجي، حسين حاج ابايي، الهام اميني، مجتبي حسيني، دي 1401

پایان نامه و رساله

پایان نامه

بررسی ریزریخت شناسی و سازگان شناسی Gypsophila (میخکیان) و خویشاوندان در ایران

رساله

فیلوژنی مولکولی بخشه Incani از سرده Astragalus (Fabaceae) در ایران

تالیفات

شگفتي هاي گياهان گوشتخوار- فاطمه نصرالهي، الهام اميني-دانشگاه قم-1402

افتخارات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

کارشناسی ارشد:

سیتوژنتیک گیاهی-زیست شناسی تکوینی گیاهی-جلبک شناسی پیشرفته-یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی

کارشناسی:

تکامل موجودات زنده- گیاهان آبزي- زیست شناسی تکوینی گیاهی-گیاهان دارویی-زیست شناسی گیاهان عالی

آزمایشگاه گیاه شناسی-آزمایشگاه اکولوژي-آزمایشگاه ریخت شناسی و تشریح گیاهی-آزمایشگاه ژنتیک-آزمایشگاه فیزیولوژي گیاهی-آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 2- آزمایشگاه گیاهان عالی-آزمایشگاه تشریح و مورفولوژي

کاردانی:

اصول سرپرستی-اصول کنترل و کیفیت-کاربرد کامپیوتر در صنایع غذایی- بیولوژي-آزمایشگاه بیولوژي

دانلودها