دکتر حسین ملاعباسی

عضو هیات علمی

دکتر حسین ملاعباسی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

زمینه های تحقیقاتی

مقالات ژورنال

 

طرح های پژوهشی

 

 •  
 •  
 •  

محل ارائه

 1.  
 1.  

پیش بینی رفتار تنش-کرنش ماسه های بهسازی شده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی از نوع GMDH

 •  

دانشگاه گنبد کاووس

 1.  
 1.  

بررسی آزمایشگاهی رفتار مکانیکی ماسه سیمانی مسلح با الیاف پلی پروپیلن

 •  

دانشگاه گنبد کاووس

 1.  
 1.  

طرح کالبدی ساحلی شمال، وزارت مسکن و شهر سازی، قسمت پهنه بندی روانگرایی و اثرات ناشی از آن

 •  

وزارت مسکن و شهر سازی

 1.  
 1.  

طرح کالبدی ساحلی شمال، ، قسمت پهنه بندی خاک های مسئله دار

 •  

وزارت مسکن و شهر سازی

 

تالیفات