دکتر حسین محمدی

عضو هیات علمی

دکتر حسین محمدی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

تحصیلات

دوره کارشناسی: دانشگاه علامه طباطبایی

دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

دوره دکتری: دانشگاه تربیت مدرس

عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد: تأثیر شعر حافظ بر هوشنگ ابتهاج (ه.الف. سایه)؛

عنوان رساله دکتری: تحلیل مقایسه‌ای عوامل انسجام در گونه‌های نثر مرسل و فنی در چهار کتاب سیاست‌نامه، قابوس‌نامه، کلیله و دمنه و مرزبان‌نامه (مبتنی بر نظریه زبانشناسی نقشگرای هالیدی)

 

Email: h.mohammadi1981@gmail.com

 

زمینه های تحقیقاتی

مطالعات زبانشناختی ادبیات

بلاغت 

نثر فارسی

 

مقالات ژورنال

«خویشکاری­های فلز، آب و آتش در اساطیر ایرانی - اسلامی»، مجله علمی- پژوهشی بوستان ادب، دانشگاه شیراز. 1389.

«بررسی مقایسه­ ای شعر حافظ و هوشنگ ابتهاج»، مجله علمی-پژوهشی کاوش نامه، دانشگاه یزد. شماره 26. 1392.

« انسجام در نثر فنی و نقش صناعلت بلاغی در ایجاد آن »، مجله علمی پژوهشی پژوهشهای ادبی، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 33، پاییز 1391.

«نقدی بر کتاب غلط ننویسیم»، مجله علمی-پژوهشی پژوهشنامه انتقادی، بهار و تابستان 1395.

«مقایسه رویارویی پدر و پسر در تراژدی های ایران و غرب»، مجله علمی-پژوهشی متن ­پژوهی ادبی.

«درآمدی کوتاه بر ادبیات مهاجرت»؛ ماهنامه دنیای قلم؛ شماره 4.

مقالات کنفرانس

«نقش معرفتی و روایتی نماد چشم در مثنوی معنوی»، ششمین همایش ملی پژوهشهای ادبی، دانشگاه شهید بهشتی، دی ماه 91.

« نقش کنایه در انسجام نثر فنی»، همایش ملی پژوهشهای ادبی، دانشگاه هرمزگان، اسفند 92 (پذیرش چکیده).

طرح های پژوهشی

همکار طرح پژوهشی واژگان دخیل در زبان فارسی، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

پایان نامه و رساله

راهنمایی پایان نامه

- «بررسی سبک­شناختی شیوه­ های هنجارگریزی و برجسته­ سازی در آثار احمد عزیزی»، اعظم چهل امیرانی، رشته زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات مقاومت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 1395.

- «بررسی جلوه­های عرفان در شعر شاعران دفاع مقدس با تکیه بر شعر قیصر امین­پور و علیرضا قزوه»، حسین میرزایی، رشته زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات مقاومت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. 1395.

برنامه هفتگی

 

8-10

10-12

13-15

15-17

17-19

شنبه

مطالعه

مطالعه

مطالعه

مطالعه

 

یکشنبه

مطالعه

مطالعه

مطالعه

مطالعه

 

دوشنبه

مطالعه

مطالعه

مقدمات زبانشناسي

نظم 1 بخش 4 شاعران

حوزه ادبي عراق

نظم 1بخش 1شاعران حوزه ادبي خراسان

سه شنبه

کارگاه مقاله نويسي

دیدار با دانشجویان

دیدار با دانشجویان

مطالعه

 

چهارشنبه

فارسي عمومي

دیدار با دانشجویان

کليات نقد ادبي

مطالعه

 

پنجشنبه

تحقيق در دستور زبان

(ارشد)

کارگاه ويراستاري

مرجع شناسي و روش

تحقيق

 

 

 

برنامه هفتگی 

نیمسال دوم 96-97

دروس تدریس شده

دوره کارشناسی

انواع ادبی

تاریخ زبان فارسی

نظم 2 بخش 3 (سي قصيده از ناصر خسرو)

نظم3بخش1شاعران حوزه ادبي خراسان

 نظم 3 بخش 2 شاعران حوزه ادبي عراق

بلاغت 1 معانی

بلاغت 2

دستور زبان فارسی 1

دستور زبان فارسی 2

سبک شناسی 2 نثر

کارگاه روش تصحيح نسخه هاي خطي

کليات نقد ادبي

مرجع شناسي و روش تحقيق

مقدمات زبانشناسی

آیین نگارش و ویرایش 1

فارسی عمومی

متون منتخب نثر ادبی داستانی

کارگاه مقاله نویسی

کارگاه ویراستاری1

 
دوره کارشناسی ارشد
نظم فارسي 3خاقاني و نظامي

نظم فارسي 2 ناصرخسرو و سنايي

تحقيق در دستور زبان فارسي 

شاهنامه

متون نظم عربی

صرف ونحو عربی