×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر رضا اکبری

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم پایه و فنی مهندسی

گروه :شیمی

بیوگرافی

متولد مازندران

دکترای تخصصی شیمی تجزیه

زمینه های تحقیقاتی

مقالات ژورنال

1. ZnO-nanoparticles as an Efficient Catalyst for the Synthesis of Functionalized Benzenes: Multicomponent Reactions of Sulfonoketenimides, Faramarz Rostami-Charati, Reza Akbari, Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 2017, 20 (9), 781-786.

2. Green Synthesis of Palladium/Titanium Dioxide Nanoparticles and their Application for the Reduction of Methyl Orange, Congo Red and Rhodamine B in Aqueous Medium, Mehdi Maham, Mahmoud Nasrollahzadehb, Mojtaba Bagherzadehd and Reza Akbari, Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 2017, 20 (9), 787-795.

3. Simultaneous voltammetric measurement of Ascorbic Acid, Epinephrine, Uric Acid and Tyrosine at a Glassy Carbon Electrode modified with Nanozeolite- Multiwall Carbon Nanotube, M. Noroozifar, M. Khorasani-Motlagh, R. Akbari, M. Bemanadi-Parizi, Analytical and Bioanalytical Chemistry Research, 2014, 1, 62-72.

 4. Highly sensitive electrochemical detection of dopamine and uric acid on a  novel carbon nanotube modified ionic liquid-nanozeolite paste electrode, M. Noroozifar, M. Khorasani-Motlagh, M. Bemanadi-Parizi  and R. Akbari, IONICS (Springer), 2013, 19, 1317-1327.

5. Simultaneous and sensitive determination of a quaternary mixture of AA, DA, UA and Trp using a modified GCE by iron ion-doped natrolite zeolite-multiwall carbon nanotube, M. Noroozifar, M. Khorasani-Motlagh, R. Akbari, M. Bemanadi-Parizi, Biosensors and Bioelectronics, 2011, 28, 56-63.

6. Simultaneous Determination of ascorbic acid and Uric acid by a new Modified Carbon nanotube-Paste electrode Using Chloromercuriferrocene, R. Akbari, M. Noroozifar, M. Khorasani-Motlagh, Analytical Sciences, 2010, 26, 425-430.

7. Pneumatic flow injection analysis- tandem spectrometer system for iron speciation, M. Noroozifar, M. Khorasani-Motlagh, R. Akbari, Analytical Sciences, 2006, 22, 141-144.

8. Speciation of Manganese Using a Pneumatic Flow Injection Analysis-Tandem Spectrometer System,   M. Noroozifar, M. Khorasani-Motlagh, R. Akbari, Turkish Journal of Chemistry, 2007, 31, 293-299.

9. Application of Pneumatic Flow Injection-Tandem Spectrometer System for Chromium Speciation, M. Noroozifar, M. Khorasani-Motlagh, R. Akbari, Journal of Automated Methods and Management in Chemistry, 2007, 2007, 1-6.

 

طرح های پژوهشی

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دانلودها