×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر امین محمدی استادکلایه

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :مرتع و آبخیزداری

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: امین محمدی استادکلایه

تاریخ تولد: 1355

رتبه دانشگاهی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عنوان رساله دکتری: تبیین اسکان مجدد در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای سیل زده شرق استان گلستان)

لغایت از دانشگاه محل اخذ مدرک نام رشته مدرک تحصیلی
1378 1374 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مرتع و آبخیزداری کارشناسي
1381 1379 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آبخیزداری کارشناسي ارشد
1392 1387 دانشگاه تهران جغرافيا و برنامه­ ريزي روستايي دکتری

آدرس پست الكترونيكي: amobaran@gmail.com   يا aminmohammadi@gonbad.ac.ir

زمینه های تحقیقاتی

مدیریت پس از سوانح

مدیریت حوزه های آبخیز

برنامه ریزی روستایی

مقالات ژورنال

 

- امین محمدی استادکلایه، ابوالفضل طهماسبی، مجتبی کاشانی، مهدی کشاورز قرابایی. 1402. ارزیابی ادراک بهره برداران از هم راستایی مدیریت منابع طبیعی با شاخص های حکمرانی خوب (پژوهش موردی: شرق استان گلستان). پژوهش و توسعه جنگل. شماره 9، جلد 4. 

- شکوهی, محمدحسن, بهمنش, بهاره,  محمدی استادکلایه, امین. 1401. واکاوی سازوکارهای دانشی بهره‌برداران در حفاظت و احیای مراتع در مراتع شهرستان جاجرم استان خراسان شمالی. تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران, 20(1), 165-182. doi: 10.22092/ijfrpr.2022.357665.1536

- رجبلو, یدالله, محمدی استادکلایه, امین, بیات, ناصر,  بهمنش, بهاره. 1401. واکاوی اثرات اجرای طرح ساماندهی خروج دام از جنگل بر جوامع روستایی با استفاده از روش تحلیل مضمون. پژوهش های روستائی, (), -. doi: 10.22059/jrur.2022.342833.1743

- رجبلی مهدی، محمدی استادکلایه امین، طهماسبی ابوالفضل، شهرکی محمد رضا. 1401. تحلیل اثرات اجرای ترسیب کربن بر زیست پذیری سکونت‌گاه های روستایی. حفاظت زیست بوم گیاهان.  ۱۰ (۲۰) :۱۲۶-۱۱۱
- امین محمدی استادکلایه، عبدالسعید توماج، فاطمه محرابی نیا، مرجان بهلکه. 1401. بررسی رابطه تاب آوری مکانی و تاب آوری فردی نواحی مشمول طرح اسکان مجدد (مطالعه موردِی نواحی سیل زده شرق استان گلستان. مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی. دوره 11. شماره 2

- ساسان فرامرزی، بوالفضل طهماسبی، امین محمدی استادکلایه، حمید مصطفی لو. 1400. بررسی شاخص‌های مؤثر بر مدیریت مراتع در نظام‌های بهره‌برداری افرازی و مشاعی (با تأکید بر مراتع قشلاقی استان گلستان). مجله حفاظت زیست بوم گیاهان. دوره 9، شماره (19).

- عيدي، ر.م.، جندقي، ن.، قره محمودلو، م.، قرباني واقعي، ح. و محمدي استادکاليه، ا. 1399.مقايسه كارايي مدل واعظي و نموگراف ويشماير جهت برآورد فرسايش پ يري خاک در اراضي لسي )مطالعه موردي حوزه آبخيز عرب قره حاجي استان گلستان(. مجله پژوهشهاي فرسايش محيطي. 53( 4 :)13-0

- بابایی، بتول، امین محمدی استادکلایه، سیدیان، سید مرتضی، توماج، عبدالسعید. 1399. نقش رویکرد مدیریت سیلاب بر تاب‌آوری جوامع محلی. مطالعۀ موردی: روستاهای سیل‌زدۀ حوضۀآبخیز گرگانرود. مجله آمایش جغرافیایی فضا. سال 10، شماره 36، صفحات 63-76.
- محمدرضا رحماني خرفکلي، امين محمدي استادکلايه، علي حشمت پور، محمد عباسي. 1398. تحلیل عوامل موثر بر مشارکت روستائیان در طرح های حفاظت از منابع طبیعی (مطالعه موردی حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان). فصلنامه جنگل و مرتع. شماره 116، صفحات 76-81
- مهسا باقرپور، سيد مرتضي سيديان، ابوالحسن فتح آبادي و امين محمدي استادکلايه. 1397. پیش­بینی رواناب با استفاده از مدل­های جعبه سیاه و خاكستری. تحقیقات منابع آب ایران. سال 14، شماره 5، صفحات 204-219
- محمدرضا رحماني خرفکلي، امين محمدي استادکلايه، علي حشمت پور، محمد عباسي. 1397. شناخت و تحليل عوامل موثر بر مشارکت روستاييان در طرح هاي حفاظت زيست بوم (مطالعه موردي: پروژه مديريت جنگل­هاي هيرکاني)، سال 6، شماره 12، صفحات 77-92
- باقرپور، مهسا، سید مرتضی سیدیان، ابوالحسن فتح آبادی و امین محمدی استادکلایه. 1397. پیش بینی جریان با استفاده از روش جداسازی دبی پایه. نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری. سال 11، شماره 36، صفحات 51-61.
- فهيمه علي ميرزايي؛ بهاره بهمنش؛ امين محمدي استادکلايه؛ محمدرضا شهرکي. 1396. دانش بومي گياهان دارويي از ديدگاه بهره برداران عشايري در مرتع چهل­کمان استان خراسان رضوي. دو فصلنامه دانش هاي بومي ايران. سال 4، شماره 7، صفحات 157-201
- علی میرزایی، فهیمه، بهاره بهمنش، امین محمدی استادکلایه، و محمد رضا شهرکی. 1396. دانش بومی گیاهان دارویی از دیدگاه بهره برداران عشایری در مرتع چهل‌کمان استان خراسان رضوی. شریه دانش بومی. دوره 4، شماره 7، صفحات 97-116
- باقرپور، مهسا، سید مرتضی سیدیان، ابوالحسن فتح آبادی و امین محمدی استادکلایه. 1396. بررسی کارایی آزمون من کندال در شناسایی روند سری های دارای خود همبستگی. نشریه علمی و پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. سال 11، شماره 36، صفحات 11-22
- محمدي استادکلايه، امين، محمدامین خراسانی، حمیده پهلوان زاده. 1396. تحلیل و سنجش آثار اسکان مجدد بر زیست پذیري جوامع روستایی (مطالعه موردي روستاهاي سیل زده شرق استان گلستان). مجله مسکن و محيط روستا، شماره 160، صفحات 70 تا 96
- محمدي استادکلايه، امين؛ ناصر بیات؛ محمد امین خراسانی، راحله نیک روش. 1395. شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاووس، دو فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن علمی فرش ایران، شماره 30، صفحات 67-82
- محمدي استادکلايه، امين؛ ناصر بیات. 1395. شناخت و تحليل عوامل مؤثّر بر ركود صنعت قالي­بافي در نواحي روستايي با استفاده از روش کيو (مطالعه موردي: فرش ترکمن شهرستان گنبد کاووس). فصلنامه پژوهش های روستایی. سال 7. شماره 2. صفحات 392-405
- محمدي استادکلايه، امين؛ سيد حسن مطيعي لنگرودي؛ محمد رضا رضواني و مجتبي قديري معصوم. 1395. ارزیابی اثرات راهبرد اسکان مجدد پس از بلایای طبیعی در توسعه پايدار روستايي با استفاده از رهیافت تئوری زمینه­ ای (مطالعه موردی: روستاهای سیل­زده شرق گلستان). فصلنامة پژوهش و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد. سال 5. شماره 1. صفحات 181-195.
- محمدی استادکلايه، امين و محمد امین خراسانی. 1394. بررسي رابطه­ ي اسکان مجدد و سرمايه­ ي اجتماعي در نواحي روستايي (مطالعه موردي روستاهاي سيلزده شرق استان گلستان). فصلنامه برنامه ریزی فضایی دانشگاه اصفهان. سال 5. شماره 3. صفحات 85-104
- محمدي استادکلايه، امين؛ سيد حسن مطيعي لنگرودي؛ محمد رضا رضواني و مجتبي قديري معصوم. 1394. تبيين اثرات الگوهاي اسکان مجدد بر توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي سيل­زده شرق استان گلستان).  فصلنامه پژوهش ­هاي روستايي دانشگاه تهران.  سال 6. شماره 1. صفحات 117-136
- روحانی، حامد و امین محمدی استادکلایه. 1393. کاربرد روش باز نمونه­ گیری بوت استرپ و تصمیم­ گیری چند معیاره در اولویت­ بندی پتانسیل سیل­خیزی. پژوهش­ های ژئومورفولوژی کمی. سال 4. شماره 3. صفحات 32-45
- محمدي استادکلايه، امين؛ سيد حسن مطيعي لنگرودي؛ محمد رضا رضواني و مجتبي قديري معصوم. 1391. ارزيابي اثرات الگوهاي راهبرد اسکان مجدد پس از بلاياي طبيعي بر كيفيت زندگي روستايي )مورد: روستاهاي جابه ­جا شده شرق استان گلستان(. مجله جغرافيا و مخاطرات محيطي، شماره چهارم، صفحات 37 تا 51.
- پهلوان ­زاده، حميده، محمد رضا رضواني و امين محمدي استادکلايه.1391. ارزيابي کيفيت زندگي در روستاهاي ادغام­شده پس از سوانح طبيعي( مورد: مجموعه ادغامي پيش­کمر- استان گلستان). مجله مسکن و محيط روستا، شماره 137، صفحات 97 تا 112
- مساعدي، ابوالفضل، مجتبي خليلي زاده و امين محمدي استادكلايه. 1387. پايش خشكسالي هواشناسي در سطح استان گلستان. مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان. جلد پانزدهم، شماره دوم، خرداد و تير.
- محمدي استادکلايه، امين، ابوالفضل مساعدي و علي حشمت پور. 1386. تعيين مناسب ترين روش برآورد رسوب معلق در ايستگاه هيدرومتري قزاقلي رودخانه گرگانرود. مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان. سال چهاردهم، شماره چهارم. 232-239
- محمدي استادکلايه، امين، ابوالفضل مساعدي و سينا علاقمند. 1386. بررسي اثرات سيل مرداد 1380 شرق گلستان بر مورفولوژي رودخانه مادرسو. مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان. سال چهاردهم، ويژه نامه منابع طبيعي. صفحات 9 الي 17
- مساعدي، ابوالفضل، امين محمدي استادكلايه، علي نجفي­ نژاد و فرهاد يغمايي. 1385. بهينه سازي رابطه دبي آب و دبي رسوب معلق در ايستگاههاي هيدرومتري رودخانه گرگانرود. مجله منابع طبيعي ايران. جلد پنجاه و نه، شماره دوم.  صفحات 331-342
 - محمدي استادکلايه، امين، محسن حسين علي­زاده و ابوالفضل مساعدي. 1384. تاثير پذيري توزيع هاي آماري داده هاي حدي از مقادير واقعي پرت. پژوهشنامه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خزر، سال سوم، شماره چهارم، صفحات 24-34

مقالات کنفرانس

- ابوالفضل مساعدي، امين محمدي استادكلايه. 1381. بهينه سازي رابطه انتقال رسوب و بررسي عوامل موثر بر مقادير ضرايب آن در دو ايستگاه هيدرومتري متوالي. ششمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه. اهواز.

- نادر جندقي، امين محمدي استادكلايه.1381. بررسي خصوصيات رسوب­شناسي جريان­هاي سيلابي در حوزه آبخيز زيارت گرگان. ششمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه. اهواز.

- ابوالفضل مساعدي ، امين محمدي استادكلايه. 1381. بررسي وضعيت رسوب انتقالي و نحوه تغييرات زماني آن در حوزه آبخيز گرگانرود. اولين كنفرانس دانشجويي منابع آب و خاك. اروميه.

- امين محمدي استادكلايه, ابوالفضل مساعدي و علي حشمت پور. 1383. بررسي كارايي مدل حائري و سميعي در پهنه بندي خطر زمين­لغزش (مطالعه موردي حوضه آبخيز شيرين آباد استان گلستان). اولين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك. كرمان.

- امين محمدي استادكلايه, ابوالفضل مساعدي و سينا علاقمند. 1384. برآورد ميزان فرسايش و رسوب با استفاده از مدل پسياك اصلاح شده در محيط GIS (مطالعه موردي حوضه آبخيز قويجق استان گلستان). نخستين گردهمايي علوم زمين منطقه البرزو حاشيه درياي خزر. لاهيجان.

- امين محمدي استادكلايه, ابوالفضل مساعدي و ابوالفضل طهماسبي. 1384. بررسي خصوصيات سيل هاي رودخانه گرگانرود در ايستگاه گنبد. دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك. كرمان.

- امين محمدي استادكلايه, ابوالفضل مساعدي و سينا علاقمند. 1384. پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از GIS. دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك. كرمان.

- ابوالفضل مساعدي، محبوبه شهابي و امين محمدي استادکلايه. 1384. بررسي تغييرات روابط دبي آب و دبي رسوب معلق در ايستگاه هيدرومتري مراوه (اترک). دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك. كرمان.

- ابوالفضل مساعدي، امين محمدي استادكلايه و محسن حسنعليزاده. 1385. انتخاب مناسب ترين روش برآورد رسوب معلق در ايستگاه هيدرومتري قزاقلي. هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه. اهواز.

- امين محمدي استادكلايه، سيامک فيروز، ابوالفضل مساعدي، عليرضا بهرامي و محسن بمان زاده. 1385. بررسي و شناخت تغييرات مورفولوژيکي رودخانه گرگانرود. هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه. اهواز.

- امين محمدي استادکلايه، ابوالفضل مساعدي، سينا علاقمند، ابوالفضل طهماسبي و محمد عباسي. 1386. بررسي اثرات سيلابهاي ويرانگر شرق استان گلستان بر ميزان دبي موثر حمل رسوبات رودخانه مادرسو. سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك. كرمان.

- ابوالفضل طهماسبي، مجتبي قره محمودلو و امين محمدي استادکلايه. 1386. معرفي مناسب ترين شاخص پيش بيني وقوع خشکسالي در استان مازندران. همايش ملي مديريت منابع آب. قائم­شهر.

- ابوالفضل مساعدي، امين محمدي استادکلايه، هادي تهبندي و مهدي زارعي. 1386. بررسي و شناخت دبي موثر حمل رسوبات در ايستگاه­هاي شاخص رودخانه گرگانرود. چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري و مديريت حوضه آبخيز. كرج.

- امين محمدي استادکلايه، ابوالفضل طهماسبي، مجتبي قره محمودلو و سعيد جعفري. 1387. بررسي تغييرات مورفولوژيكي رودخانه گرگانرود در مجاورت شهر گنبد. مجموعه مقالات سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران. تبريز.

- امين محمدي استادکلايه، ابوالفضل مساعدي و سينا علاقمند. 1387. بررسي وضعيت انتقال رسوب معلق و تغييرات زماني آن در رودخانه گرگانرود. مجموعه مقالات سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران. تبريز.

- ابوالفضل طهماسبي، مجتبي قره محمودلو، امين محمدي استادکلايه و بختيار خدري تاژان. 1387. تحليل و پيش بيني خشكسالي در استان آذربايجان شرقي. مجموعه مقالات سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران. تبريز.

- مجتبي قره محمودلو، ابوالفضل طهماسبي و امين محمدي استادکلايه. 1387. شناسايي فرآيندهاي موثر در منشاء نمك هاي محلول رودخانه مرزي اترك با استفاده از روش­هاي آماري چند متغيره. مجموعه مقالات سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران. تبريز.

- امين محمدي استادكلايه، حسينعلي فرجي سبکبار، حميده پهلوان زاده و سعيد جعفري. 1388. بررسي نقش سد گلستان بر ميزان تغييرات مرفولوژيکي ناشي از سيل ويرانگر شرق استان گلستان. هشتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه. اهواز.

- پهلوان­زاده، حميده و امين محمدي استادکلايه. 1390. بررسي فرصتها و چالشهاي پرورش اسب در توسعه گردشگري استان گلستان. اولين همايش ملي صنعت اسب و اسبداري در ايران.

امين محمدي استادکلايه- حميده پهلوان زاده. 1392. بررسي اثرات الگوي جابه­ جايي محدود بر كيفيت زندگي روستايي). اولين همايش ملي مديريت منابع طبيعي. گنبد. ایران.

امين محمدي استادکلايه- حميده پهلوان زاده. .1392. بررسي و شناخت تغييرات ريخت شناختي رودخانه گرگانرود (مورد: بازه­ هاي رودخانه در مجاورت شهر گنبد). اولين همايش ملي مديريت منابع طبيعي. گنبد. ایران.

امين محمدي استادکلايه- حميده پهلوان زاده. 1392. بررسي دبي موثر حمل رسوبات در ايستگاه­ هاي منتخب رودخانه گرگانرود. اولين همايش ملي مديريت منابع طبيعي. گنبد. ایران.

حمیده پهلوان زاده- امین محمدی استادکلایه. 1392. جايگاه پارک هاي اکولوژيک در گسترش پايدار گردشگري شهري. اولين همايش ملي مديريت منابع طبيعي. گنبد. ایران.

امین محمدی استادکلایه- سید حسن مطیعی- حمیده پهلوان زاده. 1393. بررسي و سنجش پايداري اجتماعي الگوهاي  مختلف اسکان مجدد پس از بلایا. همايش علوم جغرافیایی ایران. تهران. ایران.

حمیده پهلوان زاده- امین محمدی استادکلایه. 1393. تدوين و اعتبار سنجي شاخص­ هاي پايداري اسکان مجدد روستايي. اولین همايش ملّي توسعه پایدار کالبدی- فضایی روستایی. اردبیل. ایران.

سمیرا زمانی پور، امین محمدی استادکلایه، حامد روحانی، مجتبی کاشانی. 1394. پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در حوزه آبخیز قورچای رامیان استان گلستان. دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران. تهران. ایران.

سمیرا زمانی پور، امین محمدی استادکلایه، حامد روحانی، مجتبی کاشانی. 1394. کاربرد فرایند تحلیل شبکه در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش. سومین همایش ملی انجمن های دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی. کرج. ایران.

مرضیه نیکجوی، حامد روحانی، امین محمدی استادکلایه، امید اسدی نلیوان. 1394. مروری بر روشهای تصمیم­ گیری چند معیاره در مطالعات فرسایش و رسوب. سومین همایش ملی انجمن های دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی. کرج. ایران.

مرضیه نیکجوی، حامد روحانی، امین محمدی استادکلایه، امید اسدی نلیوان. 1394. اولویت بندی مکانی عملیات کاهش سیل در حوسه آبخیش قورچای رامیان. سومین همایش ملی انجمن های دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی. کرج. ایران.

مرضیه نیکجوی، حامد روحانی، امین محمدی استادکلایه، امید اسدی نلیوان. 1394. اولویت بندی روشهای کنترل فرسایش در حوزهی آبخیز کوهستانی با روش تحلیل شبکه. دومین همایش ملی آب، انسان، زمین. اصفهان. ایران.

مرضیه نیکجوی، حامد روحانی، امین محمدی استادکلایه، امید اسدی نلیوان. 1394. نقش اولویت بندی نواحی فرسایشی در مدیریت آب و خاک حوزه قورچای رامیان. دومین همایش ملی آب، انسان، زمین. اصفهان. ایران.

مهسا باقرپور، سید مرتضی سیدیان، ابوالحسن فتح آبادی، امین محمدی استادکلایه. 1394. مروری بر مطالعات بارش رواناب با استفاده از هوش مصنوعی. سومین همایش ملی انجمن های دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی. کرج. ایران.

مهسا باقرپور، سید مرتضی سیدیان، ابوالحسن فتح آبادی، امین محمدی استادکلایه. 1394. بررسی تاثیر خود همبستگی در تعیین روند با استفاده از روش کندال. سومین همایش ملی انجمن های دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی. کرج. ایران.

محمد رضا رحمانی خرفکلی- امین محمدی استادکلایه- علی حشمت­پور- محمد عباسی. 1394. بررسی نگرش آبخیزنشینان در مورد مشارکت در اجراي طرح هاي منابع طبیعی. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. اردبیل. ایران.

محمد رضا رحمانی خرفکلی- امین محمدی استادکلایه- علی حشمت­پور- محمد عباسی. 1394. ارزیابی میزان مشارکت جوامع محلی در طرح هاي منابع طبیعی و آبخیزداري. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. اردبیل. ایران.

مهسا باقرپور، سید مرتضی سیدیان، ابوالحسن فتح آبادی، امین محمدی استادکلایه. 1394. پیش بینی رواناب با استفاده از مدل فازی عصبی تطبیقی. دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. تهران. ایران.

مهسا باقرپور، سید مرتضی سیدیان، ابوالحسن فتح آبادی، امین محمدی استادکلایه. 1394. شبیه سازی رواناب ماهانه با استفاده از هوش مصنوعی. اولین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری. تهران. ایران.

مهسا باقرپور، سید مرتضی سیدیان، ابوالحسن فتح آبادی، امین محمدی استادکلایه. 1394. بررسی تاثیر دما بر میزان رواناب در حوضه های برف­گیر. اولین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری. تهران. ایران.

امین محمدی استادکلایه- حمیده پهلوان زاده. 1395. بررسی و سنجش پایداری اقتصادی الگوهای مختلف اسکان مجدد پس از بلایا. چالش­های اقتصاد ایران اولین همایش منطقه ی شمال. گنبد. ایران.

علی حشمت پور، امین محمدی استادکلایه، صدیقه شکفتی. 1394. تعیین میزان پایداری بوم سازگان آبی حوزه آبخیز زیارت. سومین همایش ملی انجمن های دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی. کرج. ایران.

- Mosaedi, A.; Mohammadi Ostadkelayeh.2004. A. Study and Comparison of rainfall fluctuation in the two mountain and alluvial plain regions in north of Iran. EGU, 1 st General Assembly.

- Mohammadi Ostadkelayeh, A.; A. Heshmatpour.; A, Mosaedi. 2004. Study on efficiency of an Iranian method for landslide hazard zonation in Golestan province (Iran). EGU, 1 st General Assembly

- Mohammadi Ostadkelayeh, A.; S. Alaghmand.2006. Applications of Roof Water Method in Optimum Storing and Accumulation of Water.

- Mohammadi ostadkelayeh, A., Mosaedi, A., and Alaghmand, S. 2007. Assessment of water quality trend in some selected hydrometric stations (Atrak River, Iran). EGU, 4 st General Assembly. Vienna, Austria.

- Mohammadi ostadkelayeh, A., Mosaedi, A., Alaghmand, S., and Zlatic-jugovic, J. 2007. Investigation on changes of the Gorgan River morphology in the vicinity of Gonbad City. EGU, 4 st General Assembly. Vienna, Austria.

- Mohammadi ostadkelayeh, A., Mosaedi, A., Alaghmand, S., and Zlatic-jugovic, J. 2007. Assessment and recognition of sediment transport effective discharge (a case study: Tangrah hydrometric station, Iran). EGU, 4 st General Assembly. Vienna, Austria.

- Alaghmand, S., Mohammadi ostadkelayeh, A., Khajeh, H., Ahmadi, R., and Abdullah, R. B. 2007. Recognition the appropriate areas for flood spreading and artificial recharge in wetlands using R.S. and G.I.S. International Seminar on Wetland and Sustainability (ISWS). Johor Baru, Malaysia.

- Alaghmand, S., Mohammadi ostadkelayeh, A., and Mosaedi, A. 2007. Assessment the Efficiency of Different Interpolation Methods for Estimation of Rainfall Stations without Data (A case study in Iran,Golestan province)

- Alaghmand S., Khajeh, H., and Mohammadi Ostadkelayeh, A. 2007. Recognition the Appropriate Areas for Flood Spreading andArtificial Recharge in Wetlands Using R.S. and G.I.S. ISWS2007. Malaysia.

- Alaghmand, S., Mohammadi Ostadkelayeh, A., Bagheri, Y., and Abustan, I. 2007. Assessment the Efficiency of 6 Interpolation Methods for Estimation of Annual Rainfall Stations Using Geographic Information System (GIS) A case study on 21 rainfalls station in Golestan province, Iran. The 28th Asian Conference on Remote Sensing. Kuala Lumpur, Malaysia

- Alaghmand, S., Abustan, I.,  Mohammadi Ostadkelayeh, A. 2008. A Literature Review of Applications of Geography Information System (GIS) in River Hydraulic Modeling.   ICCBT2008, Kuala Lumpur, Malaysia.

- Alaghmand, S., Abustan, I.,  Mohammadi Ostadkelayeh, A. 2008. Application of Geography Information System (GIS) in River Basin Hydrological Modelling (A case study in Kayu Ara River Basin, Melaka). International Seminar on Civil & Infrastructure Engineering. Universiti Teknologi MARA Malaysia.

- Alaghmand, S., Abustan, I.,  Mohammadi Ostadkelayeh, A. 2008. Comparision Between GIS-Basd and Manual Methods in River Basin Boundary Delineation (A Case  Study in Sungai Kayu Ara River Basin, Kualalumpur, Malaysia ), International Seminar on Civil Engineering (ICCE 08). Pahang, Malaysia.

- Mohammadi, A., Pahlavan zadeh, H., Mohammadi, M., 2010. Statistical Analysis of Natural Disaster in Iran. Geomed, Kemer, Turkey.

طرح های پژوهشی

مجري طرح پژوهشي بررسي کارايي مدل حائري- سميعي در پهنه خطر زمين لغزش استان گلستان

مجري طرح پژوهشي بررسي و شناخت جريانهاي غالب در رودخانه گرگانرود.

مجري طرح پژوهشي بررسي و شناخت تغييرات مورفولوژيكي رودخانه گرگانرود.

مجری طرح تبيين اسکان مجدد بر زيست پذيري جوامع روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي سيلزده شهرستان کلاله)

مجری طرح بررسی نگرش دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی

 مجري طرح پژوهشي بررسي نقش سد گلستان بر ميزان تغييرات مورفولوژيکي ناشي از سيل ويرانگر شرق استان گلستان

مجري طرح تبيين اسکان مجدد بر زيست پذيري جوامع روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي سيلزده شهرستان کلاله)

مجری طرح رابطه خود تاب آوری با تاب آوری مکانی مطالعه موردی (روستاهای سیل زده شرق استان گلستان)

تحلیل اثرات بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی بر توسعه روستایی (مطالعه موردی: شهرستان گنبد)

همكار طرح پژوهشي بررسي نحوه توزيع دانه بندي رسوبات معلق گرگانرود در ايستگاههاي منتخب

همكار طرح پژوهشي بررسي و کارايي روشهاي مختلف برآورد رسوب معلق در ايستگاه­هاي هيدرومتري (موردي استان گلستان).

همكار طرح پژوهشي برآورد بار ورودي به مخزن سد وشمگير

 همكار در طرح پژوهشي بررسي تاثير دوره هاي تر سالي و خشكسالي بر عملكرد محصولات كشاورزي استان گلستان

همكار در طرح پژوهشي بررسي كيفيت آب در حوضه آبخيز قره سو استان گلستان

همكار در طرح پژوهشي تعيين مناسب ترين روش برآورد بار معلق رسوب در ايستگاه هيدرومتري قره سو رودخانه گرگانرود 

دروس تدریس شده

- تدريس دروس مسائل اقتصادي و اجتماعي حوزه هاي آبخيز، ترويج و آموزش کارآفريني کشاورزي، جامعه شناسي روستايي، تحلیل­ های آماری در برنامه­ ریزی روستایی، اقتصاد پیشرفته روستایی و سمینار (تحقیق و تتبع نظری) در دوره کارشناسي ارشد

- تدريس دروس حفاظت خاک، آبخيزداري، نقشه برداري، حفاظت آب و خاک، قوانين و مديريت منابع طبيعي، جامعه شناسي روستايي، مردم شناسي عشايري، جامعه شناسی شیلاتی، جامعه شناسی روستایی در دوره کارشناسي دانشگاه­ هاي علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه گنبد، دانشگاه پيام نور کرج و گنبد

- تدريس دروس اقتصاد منابع طبيعي، مديريت آب و خاک، حفاظت آب و خاک، مساحي و نقشه برداري در دوره كارداني