×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر بهروز ایمری

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم انسانی و تربیت بدنی

گروه :علوم ورزشی

بیوگرافی

دکترای آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

زمینه های تحقیقاتی

آسیب شناسی ورزشی

حرکات اصلاحی و بازتوانی

آسیب های استخوانی

مقالات ژورنال

The relationship between Basal Metabolic Rate, Lean Body Mass and Femurs Bone Mineral Density of National Level Basketball Players of India

The Study of Body Composition Variables as Predictor Factors on Back Spines Bone Mineral Density of Basketball Players

The Effect of Twelve Weeks Combined Exercise on Bone Mineral Density of Middle- Aged Men

A Study on the Ampunt of Sensation-Seeing Variables in Selected Sports Men of Individual Sports

The Comparison of Basal Metabolic Rate and Cardiovascular Endurance between Indian and Iranian National Level Basketball Players

A Comparative Study of Effects of Transcendental Meditation and Selected Supine- Prone Posture Asana as Remedy for Low Back Pain in Indian Women

A Study on Relationship between Anxiety and Psychomotor Abilities of Hearing Impaired Children

Relationship between team cohesion and achievement with pre-competition Non-effectiveness Mode in Iranian college students Tournaments

طرح های پژوهشی

1          بررسی تاثیر یک جلسه تمرین تناوبی شدید بر نیمرخ لیپید و لیپوپروتئین دانشجویان

2          تاثیر تمرینات منتخب (ترکیبی) برروی تراکم استخوانی و انعطاف پذیری در بزرگسالان

3          بررسی تاثیر تمرین تناوبی شدید بر هورمو نهای منتخب دانشجویان گنبد کاووس

4          تاثیر 5 هفته تمرین درمانی و الکتروتراپی در بازتوانی سندرم درد کشککی رانی ورزشکاران

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دانلودها