مهندس طاهره جباری خان ببین

مهندس طاهره جباری خان ببین

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

مقطع رشته و گرایش دانشگاه  سال اخذ مدرک
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه سیستان و بلوچستان 1386

زمینه های تحقیقاتی

مقالات ژورنال

طرح های پژوهشی

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دانلودها