×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر بهاره بهمنش

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :مرتع و آبخیزداری

بیوگرافی

مقطع رشته و گرایش دانشگاه  سال اخذ مدرک
 كارشناسي  مرتع و آبخيزداري  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  1380
کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1385
دکتری علوم مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  1391

زمینه های تحقیقاتی

- گیاهان دارویی (اکولوژی و مردم نگاری)

- اکولوژی مرتع (ارزیابی وضعیت و سلامت مرتع)

- دانش بومی و مدیریت مرتع (مطالعات تلفیقی سوشیو-اکولوژی)

-  دانش بومی تغییرات اقلیمی

مقالات ژورنال

نوسینده سال انتشار عنوان نام نشریه
محمدحسن شکوهی، بهاره بهمنش، امین محمدی استادکلایه 1401 واکاوی سازوکارهای دانشی بهره برداران در حفاظت و احیاء مراتع در مراتع شهرستان جاجرم استان خراسان شمالی
 
نشریه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
یدالله رجبلو، امین محمدی استادکلایه، ناصر بیات، بهاره بهمنش 1401

واکاوی اثرات اجرای طرح ساماندهی خروج دام از جنگل بر جوامع روستایی با استفاده از روش تحلیل مضمون

 

فصلنامه پژوهش های روستایی
ابراهیم کیخا، اکبر فخیره، حامد روحانی، بهاره بهمنش 1399

تصمیم گیری چندمعیاره فازی به منظور مکان یابی اجرای عملیات کپه کاری مراتع (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مراوه تپه استان گاستان)

 

نشریه مرتع
پرویز غلامی، فاطمه جلیلیان، بهاره بهمنش، مجید محمداسنعیلی 1399

بررسی اثرات پخش سیلاب بر شاخص های پوشش گیاهی در مراتع پشتکوه کیاسر ساری

 

فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)
نوریاغدی پیرا، جمیله پناهی میرزاحسنلو، بهاره بهمنش، مایا بیک محمدی 1399

مطالعه فلور و معرفی گونه های گیاهی در معرض خطر منطقه فارسیان (شهرستان گالیکش، استان گلستان)

 

نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان
فریبا السادات هاشمی سیرجانی، بهاره بهمنش*، معصومه مازندرانی، فرامرز رستمی چراتی 1399

بررسی طیف فلورستیک، اتنوفارماکولوژي، اکوفیتوشیمیایی و آنتی اکسیدانی گیاهان پرمصرف سنتی در درمان دیابت - روستاي کوهستانی چهارباغ

 

اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
ابراهیم کیخا، اکبر فخیره، حامد روحانی، بهاره بهمنش 1399

مکان یابی اجرای عملیات بوته کاری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی  (FAHP) (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مراوه تپه، استان گلستان) 

 

نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان

 

Behmanesh B.*, Shahraki M.R., Sherafatmandrad M., Mahdavi S.Kh

2021

Nomadic pastoralists view point on the effect of drought on

livestock and rangeland – (ECOPERSIA, 2021)

ECOPERSIA
بهاره بهمنش*، مجید محمداسماعیلی، محمدرضا شهرکی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، معصومه نعیمی 1398 مطالعه رفتار شناسی زنبور عسل نسبت به گیاهان دارویی مراتع چهارباغ نشریه علوم و فنون زنبور عسل ایران
Shaghayegh Ataei Moghadam , Faramarz Rostami Charati, Reza Akbari , Ebrahim Gholamalipour Alamdari , Bahareh Behmanesh 2020

Consideration antimicrobial and antioxidant properties of anbarnesa smoke ointment

 

Journal of Medicinal and Chemical Sciences
Bahareh Behmanesh, Ahmad Abedi Sarvestani, Hossein Barani, Mohammad Reza Shahraki, Majid Mohammad Esmaeili 2019

Social Rsponsibility and Rangelands Conservation: An Investigation on Mobile Pastoralists in Golestan Province, Iran

 

Journal of Rangeland Science

 

 

 B. Behmanesh, A. Abedi Sarvestani, M. Sharafatmandrad, M.R. Shahraki, A. Hajili-Davaji B. Behmanesh, A. Abedi Sarvestani, M. Sharafatmandrad, M.R. Shahraki, A. Hajili-Davaji

2016 Assessment of Rangeland Degradation Indicators using Exploiters’ View between Authorized and Unauthorized Exploiters (Case Study: Saryqmish Winter Rangelands, Golestan Province, Iran)

Desert Journal

 

 

Behmanesh, B, Hossein Barani, Ahmad Abedi Sarvestani, Mohammad Reza Shahraki, and

Mohsen Sharafatmandrad

2016 Rangeland degradation assessment: a new strategy based on indigenous ecological knowledge of pastoralists Solid Earth Journal
Shahraki, M.R., Gholami Baghi, N., Sherafatmandrad, M. and Behmanesh, B 2015 Rangeland goods and services: local people views and priorities (Case study: Hezarjarib rangelands, Mazandaran province, Iran)

Journal of Rangeland Science

 

فاطمه جلیلیان- بهاره بهمنش- مجید محمداسمعیلی- پرویز غلامی در دست چاپ (1397) بررسی تخریب مرتع بر اساس شاخص های پایداری اکولوژیک در مراتع قرق و چرا شده نشریه تحقیقات مرتع و بیابان
محسن نیکچه- مجید محمداسمعیلی-علی نخزری مقدم- بهاره بهمنش 1397 مطالعه رقابت دو گونه مرتعی Bromus tomentellus و poa pratensis به منظور حفاظت آنها در اکوسیستم مرتعی نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان
بهاره بهمنش- عصمت طبسی- اکبر فخیره- لیلا خلاصی اهوازی  1397 مدل سازی پراکنش گیاهان دارویی  Thymus kotchyanus و Achillea millefolium با استفاده از روش تحلیل آشیان بوم شناختی و رگرسیون لجستیک نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان
فهیمه علی میرزایی؛ بهاره بهمنش؛ امین محمدی استادکلایه؛ محمدرضا شهرکی 1396

دانش بومی گیاهان دارویی از دیدگاه بهره برداران عشایری در مرتع چهل‌کمان استان خراسان رضوی

نشریه دانش های بومی ایران
علیرضا میرسعیدی- حسین بارانی-موسی اکبرلو- بهاره بهمنش 1396 تعیین شاخص های ارزیابی وضعیت مراتع درمنه زار با مشارکت ذینفعان (مطالعه موردی: بخشی از درمنه زارهای اصفهان) نشریه مرتع
فاطمه جلیلیان- بهاره بهمنش- مجید محمداسمعیلی- پرویز غلامی 1396 مقایسه تغییرات پوشش گیاهی و خصوصیات خاک تحت تاثیر کاربری های پخش سیلاب، قرق، و چرای دام مجله علوم و فنون خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)
الهه گروسی- بهاره بهمنش- مجید محمداسمعیلی- رضا عجم نوروزی 1395 بررسی برخی عوامل بوم شناختی موثر بر پراکنش مهمترین گیاهان دارویی در مرتع اولنگ استان گلستان نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان
جواد اسفنجانی- محمدعلی زارع چاهوکی- حامد روحانی- مجید محمداسمعیلی- بهاره بهمنش 1395 شبیه سازی مطلوبیت رویشگاه گونه های گیاهی مراتع چهارباغ استان گلستان با استفاده از روش تحلیل عاملی بوم شناختی (ENFA) مجله تحقیقات مرتع و بیابان
الهه گروسی- بهاره بهمنش- مجید محمداسمعیلی- رضا عجم نوروزی 1395 تعیین مهمترین عوامل اثرگذار بر تنوع گیاهان دارویی مرتع کوهستانی اولنگ در استان گلستان نشریه مرتعداری
جواد اسفنجانی- محمدعلی زارع چاهوکی- حامد روحانی- مجید محمداسمعیلی- بهاره بهمنش 1394 مدل سازی پراکنش مکانی رویشگاه گونه های مراتع جنوب استان گلستان با روش رگرسیون لجستیک مجله پژوهش های آبخیزداری
بهاره بهمنش، محمدرضا شهرکی، نغمه غلامی و حمید مصطفی لو 1394 اتنوبوتانی و تعیین جذابیت گیاهانمورد استفاده زنبور عسل در عرصه های مرتعی-جنگلی توسکستان گلستان مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی
نسرین سجادي، مجید محمداسمعیلی، بهاره بهمنش،  محمدرضا شهرکی و فرزاد اسکندري 1394 بررسی عوامل اقتصادي- اجتماعی مؤثر بر مشارکت بهره برداران در اجراي طرح هاي مرتعداري (مطالعه موردي: شهرستان سنندج) نشریه مرتعداری
محمدرضا شهرکی- احمد عابدی سروستانی- بهاره بهمنش- یازمراد کوسه غراوی 1393 تحلیل همبستگی برنامه های مدیریتی با میزان اثربخشی تعاونی های مرتع داری استان گلستان مجله تعاون و کشاورزی
محمدهادی معیری- حسین بارانی- محمدرضا شهرکی- بهاره بهمنش 1392 بررسی نوع و مقدار بهره برداری از منابع جنگلی توسط ساکنان روستاهای مجاور جنگل.مطالعه موردی: منطقه هرازجریب- استان مازندران مجله جنگل ایران
بهاره بهمنش- حسین بارانی- مجید اونق-  مجید محمداسمعیلی- احمد عابدی سروستانی 1392 بررسی شاخص های بیوفیزیکی ارزیابی تخریب سرزمین: تفسیر دو دیدگاه متخصصین بوم شناسی و بهره برداران مرتع. مجله مدیریت خاك و تولید پایدار
محمدرضا شهرکی، محمدهادي معیري، حسین بارانی  و بهاره بهمنش 1391  عوامل مؤثر بر میزان استفاده جنگل نشینان از جنگل .مطالعه موردي:جنگل گلوگاه- منطقه هزارجریب مجله حفاظت و بهره برداري از منابع طبیعی
حسین بارانی، بهاره بهمنش، محمدرضا شهرکی 1391 دانش بومی گیاهشناسی گیاهان دارویی منطقه چهارباغ از مراتع استان گلستان مجله دانش های بومی ایران

مقالات کنفرانس

طرح های پژوهشی

نوسینده سال انتشار عنوان
مجری: موسی اکبرلو و همکاران:  نغمه غلامی- بهاره بهمنش- محمدرضا شهرکی- امیر سعادت فر- علی حشمت پور 1392 . بررسی و تعیین کارایی روش های اندازه گیری تنوع گیاهی در مراتع خوش ییلاق. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجری: موسی اکبرلو و همکاران: امیر سعادت فر، مجد محمداسمعیلی، نغمه غلامی باغی، بهاره بهمنش و محمدرضا شهرکی 1393 . بررسی میزان خوشخوراکی گیاهان مهم مرتعی  (مراتع خوش ییلاق). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
مجری: بهاره بهمنش و همکاران: مجید محمد اسمعیلی، ابراهیم پور غلامعلی علمداری، معصومه نعیمی، محمدرضا شهرکی 1393 رفتار شناسی زنبور عسل نسبت به گیاهان دارویی مراتع چهارباغ. دانشگاه گنبد کاووس
مجری: بهاره بهمنش و همکاران: علی حشمت پور، علی مستوری، نغمه غلامی و بهاره بهمنش 1397 کارائی شبکه خودکار در مدل سازی تغییرات پوشش گیاهی  مراتع پارک ملی گلستان. دانشگاه گنبد کاووس
مجری: بهاره بهمنش و همکاران: حسین بارانی، احمد عابدی سروستانی، مجید محمداسمعیلی و محمدرضا شهرکی 1395 مسئولیت¬پذیری اجتماعی بهره¬برداران و نقش آن در وضعیت مراتع(استان گلستان). دانشگاه گنبد کاووس
مجری: بهاره بهمنش و همکاران: رجبعلی محبی، زهره میردیلمی، آیسن حاجیلی دوجی 1399 دانش بومی گیاهان سمی و دارویی برای دام در بین عشایر بهره¬بردار مراتع قشلاقی استان گلستان
مجری: بهاره بهمنش و همکاران: محمدرضا شهرکی، محسن شرافتمند، خدیجه مهدوی 1399 بررسی دیدگاه بهره­برداران عشایر کرد خراسان نسبت به نشانه­های تأثیر خشکسالی بر وضعیت دام و مرتع در مراتع شمال شرق استان گلستان 
     

پایان نامه و رساله

استاد(ان) مشاور استاد(ان) راهنما تاریخ  دفاع نام دانشجو

کارشناسی ارشد/دکتری

عنوان  پایان نامه/رساله دکتری تخصصی
پرویز غلامی بهاره بهمنش-مجید محمداسمعیلی 1394 فاطمه جلیلیان کارشناسی ارشد ارزیابی وضعیت سلامت مرتع با استفاده از شاخص های پایداری اکولوژیک در مراتع کیاسر استان مازندران
رضا عجم نوروزی بهاره بهمنش-مجید محمداسمعیلی 1394 الهه گروسی کارشناسی ارشد بررسی اثر برخی عوامل محیطی و مدیریتی بر توزیع مکانی و تنوع گیاهان دارویی (مطالعه موردی: مرتع اولنگ استان گلستان)
اکبر فخیره- لیلا خلاصی اهوازی بهاره بهمنش 1395 عصمت طبسی کارشناسی ارشد مدلسازی توزیع مکانی مهمترین گونه های دارویی مراتع چهارباغ استان گلستان
فرزاد اسکندری-بهاره بهمنش مجید محمد اسمعیلی 1393 نسرین سجادی کارشناسی ارشد بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر مشارکت بهره برداران در اجرای طرح های مرتعداری سنندج
بهاره بهمنش- محمدرضا شهرکی مجید محمد اسمعیلی 1394 مرضیه داوودی کارشناسی ارشد ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر روند نزولی وضعیت مراتع نیمه استپی شهرستان شیروان
محمدرضا زارع چاهوکی- بهاره بهمنش حامد روحانی- مجید محمداسمعیلی 1393 جواد اسفنجانی کارشناسی ارشد پیش بینی رویشگاه بالقوه گونه های گیاهی مراتع جنوب استان گلستان با روش های رگرسیون لجستیک وآشیان بوم شناختی
علی نخزری مقدم- بهاره بهمنش مجید محمداسمعیلی 1393 محسن نیکچه کارشناسی ارشد بررسی اثر رقابت اندام های هوایی و زیرزمینی بر خصوصیات مورفولوژیکی دو گونه مرتعی Bromus tomentellus و Poa pratensis
علی حشمت پور- علی مستوری بهاره بهمنش 1393 مسعود سجادی کارشناسی ارشد

بررسی تغییرات مکانی و زمانی پوشش گیاهی شمال استان گلستان با استفاده از تصاویر ماهواره ای

محمدرضا شهرکی بهاره بهمنش- امین محمدی استادکلایه 1394 فهیمه علی میرزایی کارشناسی ارشد گیاه قوم شناسی و دانش بومی گیاهان دارویی عشایر مرتع چهل کمان استان خراسان رضوی
معصومه مازندرانی- فرامرز رستمی چراتی بهاره بهمنش 1394 فریبا هاشمی سیرجانی کارشناسی ارشد بررسی برخی نیازهای رویشگاهی، اتنوفارماکولوژی و فیتوشیمیایی مهمترین گیاهان بومی ضددیابت در مراتع ییلاقی چهارباغ استان گلستان
بهاره بهمنش موسی اکبرلو 1395 معصومه قاسمی خلیل آباد کارشناسی ارشد بررسی ریختارهای ظاهری و خصوصیات بوم شناختی گونه های مهم مرتعی شهدزا در منطقه خوش ییلاق استان گلستان
بهاره بهمنش- علی مستوری اکبر فخیره 1394 علی بشکنی کارشناسی ارشد پهنه بندی خطر وقوع حریق با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در مراتع ییلاقی سرعلی آباد گرگان
بهاره بهمنش حسین بارانی- موسی اکبرلو 1396  علیرضا میرسعیدی دکتری ارزیابی مشارکتی شاخص های تعیین وضعیت مرتع در درمنه زارهای مرکزی ایران (مطالعه موردی: درمنه زارهای اصفهان)
ابراهیم غلامعلی پور علمداری- بهاره بهمنش فرامرز رستمی چراتی- رضا اکبری 1395 شقایق عطایی مقدم کارشناسی ارشد بررسی ترکیبات شیمیایی دود حاصل از عنبر نسا با رویکرد خواص درمانی
سیدعلی حسینی- بهاره بهمنش مجید محمداسمعیلی 1394 فرج الله شربتی کارشناسی ارشد بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی بذر Lycium depressum
بهاره بهمنش فرامرز رستمی چراتی- رضا اکبری 1395 آمنه نژاد کمالی کارشناسی ارشد آنالیز و بررسی اسانس و دود صمغ کند گونه بوسیلا سراتاو تولید محصولاتی از صمغ کندر
ابوالفضل طهماسبی- ابوالفضل شریفیان بهرمان بهاره بهمنش 1395 سمیرا آغویی کارشناسی ارشد مردم نگاری و بوم مردم نگاری گیاهان دارویی در مراتع ترکمن صحرا (مطالعه موردی: مراتع کرند، داشلی برون و اینچه برون)
یونس عصری- ابوالفضل طهماسبی بهاره بهمنش 1396 حسین رجنی کارشناسی ارشد بررسی ساختار فلورستیکی و اثر گرادیان ارتفاعی بر تنوع گیاهی حوزه قورچای استان گلستان
بهاره بهمنش- مهدی رزاقی کمرودی مجید محمداسمعیلی 1395 محسن امامی کارشناسی ارشد بررسی اکولوژی و ترکیبات شیمیایی در بعضی از گونه های شهدزا و گرده زا در منطقه چهاردانگه ساری استان مازندران
رضا اکبری- بهاره بهمنش فرامرز رستمی چراتی 1394 مرضیه ترابی کارشناسی ارشد تولید اسپری خوشبو کننده طبیعی و نانوگپسول با استفاده از ماده موثره استخراج شده از گیاه بادرنجبویه
خدایار همتی- ابوالحسن فتح آبادی بهاره بهمنش 1396 مهدی کوهساری کارشناسی ارشد بررسی خصوصیات اکولوژیک و صفات فیتوشیمیایی گل گاوزیان ایرانی در شرایط طبیعی و کشت شده در مراتع خوش ییلاق شهرستان آزادشهر
امین محمی استادکلایه- اکبر فخیره بهاره بهمنش 1399 محمدحسن شکوهی کارشناسی ارشد بررسی شاخص های دانش بومی حفاظت و احیاء در بین مرتع داران شهرستان جاجرم، استان خراسان شمالی
اکبر فخیره- امیر سعادت فر بهاره بهمنش 1399 حمید رجبلو کارشناسی ارشد بررسی تاثیر گیاهان دارویی بر معیشت جوامع محلی منطقه وامنان
ناصر بیات- بهاره بهمنش امین محمدی استادکلایه 1399 یداله رجبلو کارشناسی ارشد واکاوی اثرات اجرای طرح ساماندهی خروج دام از جنگل بر جوامع روستایی با استفاده از روش تحلیل مضمون
بهاره بهمنش اکبر فخیره 1399 رحیم فلاح جلودار کارشناسی ارشد بررسی پروژه ذخیره نزولات آسمانی (کنتور فارو) بر فاکتورهای پوشش گیاهی و خاک مراتع شهرستان گنبد کاووس

 

تالیفات

1- کتاب " فرهنگ اصطلاحات مرتعداری" .1395. انتشارات نارنجستان. ترجمه و تدوین

2. کتاب " تجزیه و تحلیل داده ها در بوم شناسی پوشش گیاهی". 1396. انتشارات دانشگاه گنبد کاووس (نوروزی). ترجمه

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

عنوان درس
روش تحقیق
آمایش سرزمین
سنجش از دور
گیاهان دارویی  و سمی و صنعتی
گیاهان دارویی و صنعتی
رابطه دام و مرتع
مرتع داری
اکولوژی عمومی
اکولوژی گیاهی
شناسایی گیاهان مرتعی 1 و 2 
کلیات اکوسیستم بیابان

دانلودها