مهندس منصوره کریمی

مهندس منصوره کریمی

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

مقطع رشته و گرایش دانشگاه  سال اخذ مدرک
کارشناسی ارشد  تربیت بدنی و علوم ورزشی اصفهان  1387

زمینه های تحقیقاتی

مقالات ژورنال

طرح های پژوهشی

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دانلودها