×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر فاطمه بای

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم انسانی و تربیت بدنی

گروه :روانشناسی

بیوگرافی

نام و نام خانوادگي: فاطمه بای

تاريخ تولد: 30/6/1362

عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس

 

سوابق تحصيلی

 كارشناسي: فارغ التحصيل رشته مشاوره و راهنمایی از دانشگاه تربیت معلم تهران در سال1384.

 كارشناسي ارشد: فارغ التحصيل رشته مشاوره خانواده از دانشگاه تربیت معلم تهران با معدل 05/19 در سال 1387.

دكتري : فارغ التحصیل رشته مشاوره خانواده در دانشگاه سراسری اصفهان با معدل 81/18

 

مقالات ژورنال

  1. بررسی نقش جرات ورزی و خوداگاهی در پیش بینی عملکرد جنسی زنان. اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی ; پاییز 1391 - شماره 25 ;
  2. بررسی تاثیر درمان روان- فیزیولوژیکی بر قند خون(B.S) بیماران دیابتی نوع دوم. چاپ شده در فصلنامه علوم حرکتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران. دوره دوم. شماره 1.پیایی 3، پاییز و زمستان 88، ص307.
  3. بررسی تاثیر سکس تراپی گروهی فمینیستی بر احقاق جنسی در زنان تحصیل­کرده. چاپ شده درپژوهش هاي نوين روانشناختي، سال پنجم، شماره 19، پاییز 89، ص159
  4.  کاربرد نظریه استرنبرگ در مشاوره پیش از ازدواج، فصلنامه تازه های روان درمانی، سال هجدهم، شماره66 و 65 پاییز و زمستان91.

 

مقالات و کنفرانس های بین المللی 6

 

1- Combined Therapy Using Acupressure Therapy, Hypnotherapy, and Transcendental Meditation versus Placebo in Type 2 Diabetes. (2011). Journal of Acupuncture and Meridian Study 4(3):183e186.

 

2- Attachment Orientations and Female Sexual Function: The Mediation Role of sexual assertiveness and self-consciousness. (2012) Interdisciplinary journal of Contemporary Research in Business. 4(5). 50-63

 

3-Psycho-Physiological Combined Therapy on the Sexual Desire. Journal of Urology, 2013, 3,261-268.

 

4-Evaluate Effect Process of Composed Hypnotherapy with Transcendental Meditation and Acupressure on Daily Blood Sugar level in Comparison with placebo Treatment of B Diabetic Patients. Interdisciplinary journal of Contemporary Research in Business. 2012.4(5), 233-253.

                                                                                       

5-Abstract published for Combined Therapy Using Acupressure Therapy, Hypnotherapy, and Transcendental Meditation versus Placebo in Type 2 Diabetes; Spirituality & Health: General Health & Well-Being part of IBCSR Research Review journal; Institute for the Bio cultural Study of Religion: October, 2011.

 

6-Published abstract article: “Psycho-physiological Therapies: Moving to Integration and eclecticism in psychology and physiology”, Abstract and program book of Malaysia-Australia research colloquium on exercise, nutrition, health and wellness, September 2011.

 

7-Published abstract article: “Psycho-physiological therapy and Diabetes”, Abstract and program book of Malaysia-Australia research colloquium on exercise, nutrition, health and wellness, September 2011.

 

8-"Effect of combined psycho‐physiological therapy, incorporating transcendental meditation, hypnotherapy and acupressure, on the glucose level of B diabetic patients in comparison with that of placebo treatment". Published article in international Journal of Chiropractic Medicine (2011).

 

9-Oral presentation. Effect of Psycho-physiological Therapy on the Process for Changing the Blood Sugar Level. IEDRC; ICSSH 2012. March 10-11, Chennai, India.

 

10“Effect of Psycho-physiological Therapy on the Process for Changing the Blood Sugar Level”. Published article: International proceedings of Economics Development and Research: Social Science and Humanity. Volume 31; IACSIT press. ISSN: 2010-4626.

11-EVALUATION OF ECLECTIC THERAPY ON FASTING BLOOD SUGAR IN PATIENTS OF TYPE-2 DIABETES MELLITUS. J. Res. Educ. Indian Med., Jan.-March

2014; Vol. XX (1): 21-27.

12- the predictive effect of early maladaptive schemas and hardiness on burnout of elementary school teacherstIran. Evol. Educ. Psychol (2022).4, 73-83

13- quality of diabetes care and its consequences in Northern IranClinical Diabetology (2021).10 (6), 462-467

14- Impact of Addiction in Family Members in Women's Suicide Attempts: A Case-control Study.(2023) Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies, (In Press).

15- Studying the Effect of Life Review Therapy on Psychological Well-being and Anxiety of Teenage Girls in Divorced Families.(2023) Iranian Evolutionary and Educational Psychology Journal5(2), 145-161.

16-Prevalence of Complications and Factors Affecting it among People with Type 2 Diabetes in Rural Areas of North Iran. (2023). Clinical Diabetology.

 

 

 

 

طرح های پژوهشی

بررسی درمان مرور زندگی بر بهزیستی روانشناحتی و اضطراب دختران نوجوان خانواده های طلاق

13/12/1401

اثربخشی مدل مداخله سرمایه روانشناختی بر تاب اوری  و سازگاری اجتماعی زنان مطلقه ترکمن

30/2/1402

 

 

تالیفات

 

  1. تالیف کتاب" روانشناسی روابط انسانی"؛ چاپ سوم، انتشارات دانژه تهران.
  2. تالیف کتاب" ویرجینیا ستیر: خانواده درمانگر مددکار؛ چاپ اول،انتشارات دانژه تهران، 1395
  3. ترجمه کتاب" مریخ و و نوس در اتاق خواب، زناشوئی درمانی جنسی"؛ چاپ پانزدهم، انتشارات دانژه تهران.
  4. ترجمه کتاب" خانواده درمانی اختلالات شخصیت" چاپ  اول . انتشارات دانژه،1397

برنامه هفتگی

3-5

1-3

 

10-12

8-10

 

پژوهش

مطالعه و پژوهشپژوهشهاي علمي  وانفرادي در روانشناسی

نماز و نهار

مطالعه پژوهش

2کودکان استثنایی

شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

نماز و نهار

مبانی راهنمایی و مشاوره

بهداشت روان

یک شنبه

پاسخگویی به دانشجویان

مطالعه و پژوهش

نمار و نهار

مهارتهای زندگی

روانشناسی تجربی

دوشنبه

مطالعه و پزوهش

پاسخگویی به دانشجویان

نماز و نهار

مطالعه و پزوهش

 

مبانی جامعه شناسی

سه شنبه

مطالعه و پزوهش

چهارشنبه