دکتر راحله خاندوزی

ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات (بهینه سازی)

دکتر راحله خاندوزی

ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات (بهینه سازی)

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

دكتري

رياضي كاربردي(تحقيق درعمليات)

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه صنعتی شیراز

 

كارشناسي ارشد

رياضي كاربردي(تحقيق درعمليات)

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

 

کارشناسی

رياضي محض

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه صنعتی شاهرود

 

شناسه های علمی:

 ResearchGate

 Google Scholar

 

تماس :

     khanduzi@gonbad.ac.ir

raheleh.khanduzi@gmail.com           

       Department of mathematics and statistics, Faculty of basic sciences and engineering,

Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Golestan, Iran, P. O. Box 49717-99151

,    

زمینه های تحقیقاتی

 • بهينه سازي خطي و غيرخطي
 • بهينه سازي محدب
 • شبكه هاي عصبي
 • داده کاوی
 • محاسبات نرم
 • الگوريتم هاي فراابتکاری
 • بهينه سازي تركيبياتی
 • بهينه سازي شبكه
 • مکان یابی
 • تخصیص منابع
 • صنایع سرویس دهی
 • حفاظت سیستم
 • مدل سازي رياضي
 • برنامه ریزی چندهدفه
 • برنامه ریزی فازی
 • کنترل بهینه

 

 

 

مقالات ژورنال

1. A Hybrid Model based on Neural Network and Hybrid Genetic Algorithm for Automotive Price Forecasting, Joint work with M. Reza Peyghami, International Journal of Applied Mathematics and Computation, 3(3): 158-168, 2011.

2. Predictability and forecasting automotive price based on a hybrid train algorithm of MLP neural network, Joint work with M. Reza Peyghami, Neural Computing and Applications, 21(1): 125-132, 2012. Impact Factor : 4.213, ISI, Q1

3. Novel MLP neural network with hybrid tabu search, Joint work with M. Reza Peyghami, Neural Network World, 23 (3): 255-270, 2013. Impact Factor : 0.5, ISI, Q4

4. Solving Continuous Single-objective Defensive Location Problem based on Hybrid Directed Tabu Search Algorithm, Joint work with M. Reza Peyghami and H. Reza Maleki, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 76(1-4): 295-310, 2015. Impact Factor : 2.601, ISI, Q2

5. Fuzzy interdiction / fortification location problems on p-median systems, Joint work with H. Reza Maleki, Journal of Intelligent & Fuzzy System, 30 (3) 1283–1292, 2016. Impact Factor : 1.426, ISI, Q3

6. A novel hybrid algorithm for solving continuous single-objective defensive location problem, Joint work with H. Reza Maleki and R. Akbari, Neural Computing and Applications, 28 (11), 3323-3340, 2017. Impact Factor : 4.213, ISI, Q1

7. A directed tabu search method for solving controlled Volterra integral equations, Joint work with A. Ebrahimzadeh, Mathematical Sciences, 10 (3), 115-122, 2016, ISI

8. Data envelopment analysis and interdiction median problem with fortification for enabling IoT technologies to relieve potential attacks, Joint work with M. Reza Peyghami and A. Kumar Sangaiah, Future Generation Computer Systems, 79(3): 928-940, 2018. Impact Factor : 4.639, ISI, Q1

9. A modified teaching learning based optimization for optimal control of Volterra integral systems, Joint work with A. Ebrahimzadeh and M. Reza Peyghami, Soft Computing,  22(17): 5889-5899, 2018. Impact Factor : 2.367, ISI, Q2

10. A novel bilevel model and solution algorithms for multi-period interdiction problem with fortification, Joint work with H. Reza Maleki, Applied Intelligence, 48(9): 2770-2791, 2018, Impact Factor : 1.983, ISI, Q2

11. Two novel combined approaches based on TLBO and PSO for a partial interdiction/fortification problem using capacitated facilities and budget constraint, Joint work with H. Reza Maleki and R. Akbari, Soft Computing, 22(17): 5901-5919, 2018. Impact Factor : 2.367, ISI, Q2

12. A fast genetic algorithm for a critical protection problem in biomedical supply chain networks, Joint work with A. Kumar Sangaiah, Accepted for publication in Applied Soft Computing, 2018. Impact Factor : 3.907, ISI, Q1

 

Submitted Paper

1. Tabu search based CPLEX and quadratic bi-level programming approach for protecting hubs against jamming attacks. Joint work with Arun Kumar Sangaiah

2. An efficient approach for solving optimal control problems of fractional integro-differential systems by a spectral method and grey wolf optimizer. Joint work with Asyieh Ebrahimzadeh and Samaneh Panjeh Ali Beik

3. A hybrid simulated annealing-tabu search algorithm to solve hub location-protection problem under disruption risk

4. Optimal control of virus spread over a computer network. Joint work with Asyieh Ebrahimzadeh and Mehdi Shahini

Working Paper

1. Locating and protecting hubs under disruption risk for high reliability. Joint work with Arun Kumar Sangaiah

2. Optimal control of information spread for Mobile social users. Joint work with Asyieh Ebrahimzadeh and Mehdi Shahini

3. A fast hybrid approach to a hierarchical bilevel protection-interdiction problem: A case study on the health care network of Golestan province, Iran. Joint work with Abdolmotaleb Rastegar

 

 

Activities for Scientific Journals :

1. Reviewer for IEEE Internet of Things Journal

2. Reviewer for IEEE Communications Magazine

3. Reviewer for Cluster computing

4. Reviewer for Mathematical sciences

5. Reviewer for Journal of AI and Data Mining

6. Reviewer for Personal and Ubiquitous Computing

7. Reviewer for Journal of Decisions and Operations Research

8. Reviewer for Applied Soft Computing

9. Reviewer for Transactions of the Institute of Measurement and Control

10. Reviewer for IEEE Access

 

مقالات کنفرانس

1. Automotive price predictability survey and forecasting using Neural Network Non linear Model, 40th Annual Iranian Mathematics Conference, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, September 2009

2. Hybrid Tabu Search Algorithm for solving a nonlinear optimization problem, 3rd International Conference of Iranian Operations Research Society, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran, 2010

3. A Hybrid Metaheuristic Algorithm for Solving Continuous Defensive Location Problem. 4th International Conference of Iranian Operations Research Society, Guilan University, Guilan, Iran, 2011

4. A New bi-objective Linear Model for Defensive Maximal Covering Problem on a Network. 2nd International Conference of Nonlinear Modeling & Optimization, Shomal Conference, Iran, 2012.

5. Modeling r-interdiction median problem with fortification in a fuzzy environment. 4th Iranian Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems, Iran, 2015.

6. Presenting a new model for the optimization of the automotive industry supply chain with regard to budget constraint and sales price (In persian), First National Congress on Mathematics & Statistics, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Golestan, Iran, 2018

 

Activities for Scientific Conferences:

1. Review committee member: 9th International Conference of Iranian Operations Research Society, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran, 2016

2. Review committee member: Second National & First International Conference on Soft Computing, University of Guilan, Guilan, Iran, 2017

3. Executive and review committee member: First National Congress on Mathematics & Statistics, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Golestan, Iran, 2018

 

 

 

 

طرح های پژوهشی

1. مجري پروژه با عنوان پیش بینی قیمت فروش خودرو در شرکت ایران خودرو با استفاده از داده کاوی و شبکه عصبی

همکاران: محمدرضا پیغامی و محمدرضا نازآبادی

شركت ايران خودرو

2. مجري پروژه با عنوان استراتژی های حفاظتی شبکه های زنجیره تامین و هاب تحت تخریبات عمدی

همکار: آرون کومار

دانشگاه گنبد کاووس

3. مجري پروژه با عنوان طراحی مدل‌های دوسطحی سلسله مراتبی تحت عملیات حفاطتی و ممانعتی برای سیستم‌های خدمات درمانی

همکار: عبدالمطلب رستگار

دانشگاه گنبد کاووس - دانشگاه گلستان

پایان نامه و رساله

رساله دكتري

عنوان رساله: تحلیل آسیب پذیری یک شبکه در مقابل هجوم ها و خطرات با مدل های مکان یابی تدافعی و ممانعتی/استحکامی

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا ملکی

استاد مشاور: دکتر رضا اکبری

 

پایان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: پیش بینی قیمت فروش خودرو در شرکت ایران خودرو با استفاده از داده کاوی و شبکه عصبی

اساتيد راهنما: دکتر محمدرضا پیغامی و دکتر سید مقتدی هاشمی پرست

استاد مشاور: دکتر فریده قریشی

افتخارات

كسب رتبه دوم در ميان دانشجويان هم ورودی رياضي محض دانشگاه صنعتي شاهرود

 

كسب رتبه اول در ميان دانشجويان هم ورودی رياضي كاربردي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

 

شركت در30امين و31امين دوره مسابقات رياضي كشوروكسب رتبه9ام و8ام در بين تيم هاي شركت كننده

برنامه هفتگی

 

برنامه هفتگی استاد- نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 

             ساعت

روز 

8-10

10-12

12-13

13-15

15-17

شنبه

تحقیق در عملیات 2

تحقیق در عملیات 2

نماز و ناهار

مراجعه دانشجویان

مطالعه و تحقیق

یکشنبه

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

نماز و ناهار

جلسه دانشگاه

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

دوشنبه

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

نماز و ناهار

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

سه شنبه

جلسه دانشکده

مراجعه دانشجویان

نماز و ناهار

مراجعه دانشجویان

مطالعه و تحقیق

چهارشنبه

جلسه گروه ریاضی و آمار

مطالعه و تحقیق

نماز و ناهار

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

 

دانشجویان گرامی همچنین می توانند سوالات خود را به ایمیل raheleh.khanduzi@gmail.com ارسال و پاسخ دریافت نمایند.

دروس تدریس شده

تحقيق در عمليات1و2و3

پژوهش عملیاتی 1و2

بهینه سازی خطی

بهینه سازی غیر خطی

رياضيات گسسته

رياضي عمومي1و2و3

ریاضی مقدماتی

رياضيات پايه

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1و2

آمار و احتمالات مهندسی