×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر مسعود خیراندیش

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم انسانی و تربیت بدنی

گروه :علوم اداری و اقتصادی

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: مسعود خیراندیش

مرتبه علمی: دکتری 

      (1389)رشته تحصیلی: اقتصاد بازرگانی 

محل اخذ مدرک:  دانشگاه میسور، هندوستان

پست اجرایی: عضویت در شورای راهبردی دانشگاه گنبد کاووس، شورای کارآفرینی ، مدیر گروه علوم اداری و اقتصاد( از سال93 -95)

مدیر برنامه ، بودجه و تحول اداری و بهروری دانشگاه از سال 98 تاکنون

زمینه های تحقیقاتی

کارآفرینی

بازاریابی غذایی کشاورزی

اقتصاد بازرگانی

اقتصاد کشاورزی

مقالات ژورنال

 • Saffron as an Agribusiness Crop in Iran and India – A comparative Analysis of Problems and Prospects, " International Journal of Economics Issues (ISSN: 0972-5784) “Jan-June 2010.
 •  Production and Export Potential of Saffron in Iran, "Asian Journal of Development Matters” (ISSN 0973-9629), Vol.3, No3, December 2010.
 • Marketing Efficiency and Price Spread for Saffron in Iran, "Trend in Agricultural Economics (ISSN 1994-7933), 5 (1):23-30, Jun 2012.
 •  "The Causal Relationship of Continent Wise FDI Inflows,1980-2008".   J. Basic Appl. Sci. (ISSN:  2090-4304).  October, 2012.
 • Compare Stock Portfolio Returns Using Genetic Algorithms Models, Particle Swarm and Colonial Competition In Listed Companies In Tehran Stock Exchange. International Journal of Current Life Sciences - Vol.4, Issue, 10, pp. 8706-8714, October, 2014 (ISSN: 2249- 1465).
 • Effect of Exchange Rate Fluctuations on the Value and Volume of Exports and Imports in Customs (City of Bandar Lengeh), International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol., 3 (SP), 262-268, 201 4(ISSN 2147-3749 ©2014).
 •  Investigating the Factors Affecting the Release Time Management of Profit of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange, European Online Journal of Natural and Social Sciences, Vol.4, No.1 Special Issue on New Dimensions in Economics, Accounting and Management (2015).
 • Relationship between Profit Fluctuations and Uncertainty and its Effect on Investment in Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Indian Journal Of Natural Sciences, Vol.5 / Issue 29/ April (2015).
 • Comparative evaluation of linear and neural network model ability to predict the returns of listed companies in Tehran Stock Exchange, Vol.14 Mar, 2016.
 •  Ranking Iranian banks in terms of liquidity risk using data envelopment analysis
 • Studying the Relationship between Different Components of Quality Management and Organizational Performance. JNCC REPORT ISSN: 0963-8091, October, 2015.
 • Comparative evaluation of linear and neural network model ability to predict the returns of listed companies in Tehran Stock Exchange,International Business Management 
 • Relationship between Profit Fluctuations and Uncertainty and its Effect on Investment in Companies Listed in Tehran Stock Exchange,Indian Journal Of Natural Sciences
 • Investigating the Factors Affecting the Release Time Management of Profit of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange,European Online Journal of Natural and Social Sciences Studying the Relationship between Different Components of Quality Management and Organizational Performance,JNCC REPORT ISSN: 0963-8091
 • Macroeconomic Effects of Entrepreneurship: Evidences from Factor, Efficiency and Innovation Driven Countries​,2019
  • بررسی تاثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر نسبت کیو توبین و هزینه‌های نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علمی مهندسی مدیریت نوین، خرداد 1393.
  • ارزیابی و اولویت بندی مولفه های اثر گذار بر خرید الکترونیکی. مجله علمی مهندسی مدیریت نوین، خرداد 1393.
  • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی از دیدگاه مدیران و کارشناسان بانک ملت حوزه بندرعباس با استفاده از مدل AHP پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی1396
  • بررسی و شناخت ریسک از دیدگاه بانکداری و ابعاد خطرات شناخته شده یک فعالیت ریسکی معین1396
  • اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان کوهستان شهر رستمکلا.راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي1397.
  • تحلیل موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه- مطالعه موردی دانشگاه گنبد کاووس مطالعات نوین کاربردي در مدیریت و اقتصاد​1397
  • تأثیر نوآوری بر توسعه روستایی با تأکید بر نقش میانجی کارآفرینی روستایی ، مطالعه موردی خراسان فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی شمالی، 1397
  •  

مقالات کنفرانس

 • Study of Iran’s Pistachio Production and Marketing Situation in Global Markets”, in seventh academic seminar of Iranian students, Mysore, India, Feb, 2008.
 • “Production and Exports of Dates in Iran-Problems and Prospects” in Eighth academic seminar of Iranian students, Mysore, India, 8-9th Nov, 2008.
 • “Trends and Patterns of FDI Inflows  in  India since 1990”, in Eighth academic seminar of Iranian students, Mysore, India, 8-9th Nov, 2008.
 • “Value Chain Management in Agri-Business” in the first annual conference of Indian societies of Agri-Business Management on Emerging Trends in Agri-Business management, Organized by  the University of Agricultural Sciences, Bangalore, India, 25-27th  Sep, 2008.
 • “Trends and Patterns of FDI Inflows  in  India Post Reform”, in National Conference on New Frontiers of Management with focus on Innovation, Organized by  the South Indian Educational Society (SIES) & College of Management Studies(SIESCOMS),Munbai,2009. (selected for Book)
 • “Problems and Prospects of Contract Farming in Tea Production and Marketing in Iran”,  in National Seminar on Emerging Issue in Contract Farming in India, Organized by the Institute of Development Studies, University of Mysore, Mysore, India, 20-21st Feb, 2009. (selected for Book)
 • “Saffron as an Agribusiness Crop in Iran and India – A comparative Analysis of Problems and Prospects”, Paper presented at the National Seminar on ‘Changing Ethos of Agribusiness Management and Education” held on March 19-20, 2010 at the Institute of Development Studies, University of Mysore.
 • “Economics Analysis of Saffron Production in Iran”, Paper presented at the National Seminar on Technological Innovations in Saffron, held on 24-25 November, 2010 at Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir.
 • “Marketing Efficiency and Price Spread for Saffron in Iran”. Paper presented at the International Conference on ‘Agricultural Marketing in the Context of changing Global Economic Order’ held at the Institute of Development Studies, University of Mysore, Mysore, India on March 25-26, 2011
 • "Production and Marketing of Saffron in Iran – Problems and Prospect" Paper presented at the 4 th International Saffron Symposium (Advances in Saffron Biology, Technology and Trade) at Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology- Kashmir, J&K, India .October 22-25,2012.
 • The Relationship Between Cash Dividend And Earnings Growth Of Listed Companies In Tehran Stock Exchange. Annual Spain Business Research Conference, Novotel Barcelona City Hotel, Barcelona, Spain, 14 - 15 Sep. 2015.
 • بررسی اقتصادی ایجاد آب بندان بر توسعه کشاورزی منطقه محمد آباد گرگان، همايش ملّي مدیریت منابع طبیعی،1392
 • بررسي و مطالعه سیستم های پیش بینی سیل در ایران و نقش آنها در حفاظت از اراضی و مناطق مسکونی حاشیه مسیلها، همايش ملّي مدیریت منابع طبیعی،1392
 • اهمیت کارآفرینی در کشاورزی با تاکید در پرورش شتر در استان گلستان، همایش ملی توسعه پرورش شتر، دانشگاه گنبد کاووس،1393
 • بررسی تشخیص فرصتهای کارآفرینی مبتنی بر IT در توسعه بخش کشاورزی، نخستین همایش   ملی کارآفرینی، اشتغالزایی و فرصتهای شغلی در مناطق مرزی،1394.
 • بررسی جایگاه خوشه های صنعتی در محصولات فرآوری مرکبات در استان مازندران، همایش چالش های اقتصاد منطقه ی شمال ایران ( استان های گلستان ، گیلان ، مازندران )دانشگاه گنبد کاووس1393.
 • اهمیت محصولات سالم در تامین امنیت غذایی با توجه به توانمندی های تولید در استان گلستان، همایش چالش های اقتصاد منطقه ی شمال ایران ( استان های گلستان ، گیلان ، مازندران )دانشگاه گنبد کاووس1393.
 • چالش ها و راه کارهای بهبود جایگاه بورس کالای کشاورزی در استان گلستان، همایش چالش های اقتصاد منطقه ی شمال ایران ( استان های گلستان ، گیلان ، مازندران )دانشگاه گنبد کاووس1393.
 • تاثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در شرکت های خدمات کشاورزی استان گلستان، دومین کنفرانس بین المللی  حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب وکار. دانشگاه رشت،1395.
 • تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان گلستان)، پنجمین همایش ملی علوم و مدیریت نوین استان گلستان، گرگان، شهریور 1395.
 • توسعه کارآفرینی دانشگاهی، راهکاری برای توسعه اقتصاد دانش بنیان. ششمین کنفرانس  بین المللی مدیریت و حسابداری و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری، 1395.
 • بررسي رابطه بين هزینه حقوق صاحبان سهام و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین، 1395.
 • بررسی تولید و بازاریابی گیاه دارویی شیرین بیان. نخستین همایش ملی گیاهان دارویی. دانشگاه گنبد کاووس، 1395.
 • چالش‌ها و راهکارهای پیش روی برند سازی زعفران ایران. نخستین همایش ملی گیاهان دارویی. دانشگاه گنبد کاووس، 1395

طرح های پژوهشی

همکار مجری کارگاه آموزشی علوم اقتصادی: نقش تجارت الکترونیک در رونق کسب و کار کشاورزی

مجری اول: بررسی اثرات هدفمندي يارانه ها در بخش كشاورزي

(مطالعه موردی استان گلستان- کشاورزان شهرستان گنبد کاووس).

مجری اول: بررسی جایگاه خوشه­های صنعتی در صنایع کوچک و متوسط در توسعه بخش کشاورزی-  مطالعه موردی استان گلستان.

سند راهبردی دانشگاه گنبد کاووس

زعفران(طلای سرخ)، تولید و بازاریابی در ایران، انتشارات  لمبرت آلمان. (ISSBN:978-3-8465-8140-7)

پایان نامه و رساله

 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تربت جام با عنوان ارزیابی و اولویت بندی مولفه های اثر گذار بر خرید الکترو نیکی مشتریان در فضای اینترنت .
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تربت جام با عنوان بررسی نقش فناوری اطلاعات در فرایندهای کسب وکار صنایع غذایی(مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی صنایع مواد غذایی در شهرکهای صنعتی مشهد).
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تربت جام با عنوان بررسی عوامل موثر بر رضايت مشتريان  از عملکرد دفاتر خدماتی ارتباطاتی روستایی (ICT)
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه قشم با عنوان بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر ارزش و حجم صادرات و واردات گمرکات شهرستان بندر لنگه.
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه قشم با عنوان بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری های مدیران در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه قشم با عنوان انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از الگوریتم های ژنتیک ، رقابت استعماری ، ازدحام ذرات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد بین الملل قشم بررسی رابطه بین تغییرات سود و اثر آن بر کاهش سرمایه گزاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران.
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد بین الملل قشم بررسی عوامل موثر بر مدیریت زمان انتشار سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران.
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد بین الملل قشم بررسی مقایسه عوامل بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسین مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات.
 • کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه گنبد کاووس. بررسی عوامل موثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینی در صادرات زعفران در خراسان رضوی.
 • کارشناسی  ارشد مدیریت دامپروری، دانشگاه گنبد کاووس. مقایسه کارآئی اقتصادی در سیستم های گاوداری صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی در استان خراسان شمالی.
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد قشم، بررسي عوامل مؤثر بر ريسك اعتباری اشخاص حقوقی بانك ها(مطالعه موردي شعب بانك سپه، استان هرمزگان).
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد قشمبررسی مقایسه­ای توانایی مدل خطی و شبکه عصبی در پیش­بینی بازده شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد قشم ،بررسی عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه و سرعت تعدیلات آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد قشم،  بررسی رابطه بین ابعاد مديريت کیفیت و عملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.

تالیفات

افتخارات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

محل تدریس

سال

دروس تدریسی

دانشگاه پیام نور تایباد

1389

اقتصاد تولید، مدیریت رفتار سازمانی ، مدیریت صادرات و واردات. تجارت بین الملل

دانشگاه آزاد تربت جام

1389

 مبانی سازمان و مدیریت، نامه نگاری بازرگانی

دانشگاه آزاد گنبد

1390

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی ، بهروری و تجزیه و تحلیل سازمان ، سازمانهای پولی و مالی،  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

دانشگاه گنبد کاووس

1390

مدیریت تولید، مبانی سازمان و مدیریت

دانشگاه آزاد گنبد

1391

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد و مدیریت صنعتی ، بازاریابی صادرات

دانشگاه گنبد کاووس

1391

مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت حسابداری و بازاریابی، بازاریابی صادرات، مدیریت تولید، مدیریت نیروی انسانی و سرپرستی،  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی و تعاون، اصول سرپرستی

دانشگاه گنبد کاووس

92-91

مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت حسابداری و بازاریابی کشاورزی، بازاریابی صادرات، روش تحقیق، مدیریت نیروی انسانی و سرپرستی،  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، ارزیابی طرح سرمایه گذاری در پرورش گاو

دانشگاه گنبد کاووس

1392

مبانی سازمان و مدیریت اسلامی، روش تحقيق و ماخذشناسي، اصول سرپرستی،  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی، مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه آبخیز(کارشناسی ارشد)

دانشگاه گنبد کاووس

تاکنون

تئوری های کارآفرینی، بازاریابی خدمات کشاورزی، مدیریت بازاریابی، روش تحقیق در کارآفرینی، زنجیره تامین در کشاورزی، ترويج و آموزش کارآفريني کشاورزي، کارآفريني در بسترفناوري اطلاعات، توسعه کارآفرینی (کارشناسی ارشد)، مبانی سازمان و مدیریت ، مدیریت منابع انسانی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، توسعه اقتصادی با مبانی اسلامی، تجارت الکترونيک، توسعه روستایی و اعشایری، مبانی کارآفرینی

 

دانلودها