دکتر مسعود خیراندیش

دکتر مسعود خیراندیش

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

نام خانوادگي

خیراندیش

نام

مسعود

دانشكده

علوم انسانی

گروه آموزشي

اقتصاد

ايميل

ecomkh@gmail.com

شماره ملی

0749369728

ميزان تحصيلات

دکتری

شماره موبایل

09156143673

محل تحصيل(کارشناسی)

مشهد

مرتبه علمي

استادیار

محل تحصيل(کارشناسی ارشد)

میسور-هندوستان

 

 

محل تحصيل(دکتری)

میسور-هندوستان

 

 

رشته تحصيلي(آخرین مدرک)

اقتصاد بازرگانی(کشاورزی)

 

 

 

زمینه های تحقیقاتی

کارآفرینی

اقتصاد بازرگانی

اقتصاد کشاورزی

مقالات ژورنال

Saffron as an Agribusiness Crop in Iran and India – A comparative Analysis of Problems and Prospects, " International Journal of Economics Issues (ISSN: 0972-5784) “Jan-June 2010.

2. Production and Export Potential of Saffron in Iran,”Asian Journal of Development Matters” (ISSN 0973-9629), Vol.3, No3, December 2010.

3. Marketing Efficiency and Price Spread for Saffron in Iran, "Trend in Agricultural Economics (ISSN 1994-7933), 5 (1):23-30, Jun 2012.

4. Pesticide residues in agricultural water samples of Mysore district." Asian Journal of Development Matters", (ISSN: 0973-9629), Vol:5, Dec-2011.

5. Determination of Pesticide Residues in Agricultural Soil System of Mysore District," International Journal of Social and Economic Research",( ISSN:2249-6270), Vol:1, No: 2 July–Dec,2011.

6.  "The Causal Relationship of Continent Wise FDI Inflows, 1980-2008".   J. Basic Appl. Sci. (ISSN:  2090-4304).  October, 2012 

 1. Study of Iran’s Pistachio Production and Marketing Situation in Global Markets”, in seventh academic seminar of Iranian students, Mysore, India, Feb, 2008.
 2. “Production and Exports of Dates in Iran-Problems and Prospects” in Eighth academic seminar of Iranian students, Mysore, India, 8-9th Nov, 2008.
 3. “Trends and Patterns of FDI Inflows  in  India since 1990”, in Eighth academic seminar of Iranian students, Mysore, India, 8-9th Nov, 2008.
 4. “Value Chain Management in Agri-Business” in the first annual conference of Indian societies of Agri-Business Management on Emerging Trends in Agri-Business management, Organized by  the University of Agricultural Sciences, Bangalore, India, 25-27th  Sep, 2008.
 5. “Trends and Patterns of FDI Inflows  in  India Post Reform”, in National Conference on New Frontiers of Management with focus on Innovation, Organized by  the South Indian Educational Society (SIES) & College of Management Studies(SIESCOMS), Munbai,2009. (selected for Book)
 6. “Problems and Prospects of Contract Farming in Tea Production and Marketing in Iran”,  in National Seminar on Emerging Issue in Contract Farming in India, Organized by the Institute of Development Studies, University of Mysore, Mysore, India, 20-21st Feb, 2009. (selected for Book)
 7. “Saffron as an Agribusiness Crop in Iran and India – A comparative Analysis of Problems and Prospects”, Paper presented at the National Seminar on ‘Changing Ethos of Agribusiness Management and Education” held on March 19-20, 2010 at the Institute of Development Studies, University of Mysore.
 8. “Economics Analysis of Saffron Production in Iran”, Paper presented at the National Seminar on Technological Innovations in Saffron, held on 24-25 November, 2010 at Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir.
 9. “Marketing Efficiency and Price Spread for Saffron in Iran”. Paper presented at the International Conference on ‘Agricultural Marketing in the Context of changing Global Economic Order’ held at the Institute of Development Studies, University of Mysore, Mysore, India on March 25-26, 2011
 10. "Production and Marketing of Saffron in Iran – Problems and Prospect" Paper presented at the 4 th International Saffron Symposium (Advances in Saffron Biology, Technology and Trade) at Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology- Kashmir, J&K, India .October 22-25,2012.

طرح های پژوهشی

همکار مجری کارگاه آموزشی علوم اقتصادی: نقش تجارت الکترونیک در رونق کسب و کار کشاورزی

مجری اول: بررسی اثرات هدفمندي يارانه ها در بخش كشاورزي

(مطالعه موردی استان گلستان- کشاورزان شهرستان گنبد کاووس).

مجری اول: بررسی جایگاه خوشه­های صنعتی در صنایع کوچک و متوسط در توسعه بخش کشاورزی-  مطالعه موردی استان گلستان.

سند راهبردی دانشگاه گنبد کاووس

زعفران(طلای سرخ)، تولید و بازاریابی در ایران، انتشارات  لمبرت آلمان. (ISSBN:978-3-8465-8140-7)

پایان نامه و رساله

 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تربت جام با عنوان ارزیابی و اولویت بندی مولفه های اثر گذار بر خرید الکترو نیکی مشتریان در فضای اینترنت .
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تربت جام با عنوان بررسی نقش فناوری اطلاعات در فرایندهای کسب وکار صنایع غذایی(مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی صنایع مواد غذایی در شهرکهای صنعتی مشهد).
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تربت جام با عنوان بررسی عوامل موثر بر رضايت مشتريان  از عملکرد دفاتر خدماتی ارتباطاتی روستایی (ICT)

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دانلودها