×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر حسن خسروی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم پایه و فنی مهندسی

گروه :ریاضی

بیوگرافی

زمینه های تحقیقاتی

1. نظریه گروه های متناهی و نامتناهی

2. نظریه گراف

مقالات ژورنال

1. A. Abdollahi and H. Khosravi, On the right and left 4-Engel elements, Communications in Algebra, (2010859-871.

2. A. Abdolahi and H. Khosravi, Right 4-Engel elements in groups, Journal of Algebra and Its Applications, (2010), 18-27.

3. A . Faramarzi Salles and Hassan Khosravi, A Combinatorial Property of Burnside Variety of Groups of Finite Exponent, Journal of Algebra and Its Applications, (2009), 845-853.

4. H. Khosravi, On the right n-Engel group elements, International Journal of Group Theory, (2010) 47-51.

5. A . Faramarzi Salles and Hassan Khosravi, On n-Kappe groups, International Journal of Group Theory, (2014) 35-38.

مقالات کنفرانس

1. When Right n-Engel Elements of a Group Form a Subgroup?

2. Some Conditions on Infinite Subsets of Infinite Groups

3. Engel degree and Isoclinism classes of finite groups

4. Combinatorial condition on groups

5. Groups which satisfy in the Morse identity

6. On commutativity degree of finite groups

7. On the right n-Engel elements

8. On semigroup laws that implies Engel identity

طرح های پژوهشی

1. عناصر n-اِنگل راست در گروه ها

2. یک مسئله ترکیبیاتی در گروههای نامتناهی

3. یک شرط جابه جایی روی گروههای متناهی

4. بررسی گروه های n-کاپه

5. خاصیت پوچتوانی از گروه های تولید شده توسط یک مجموعه اِنگل متناهی

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

1. ریاضی عمومی 1

2. ریاضی عمومی 2

3. ریاضی عمومی (رشته های علوم پایه و علوم انسانی)

4. معادلات دیفرانسیل

5. مبانی جبر

6. جبر

7. قضیه سیلو و نظریه گالوا

8. جبر خطی

9. نظریه اعداد

10. توابع مختلط

 

دانلودها