×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر ضیاء کردجزی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :شیلات

بیوگرافی

ضیاء کردجزی     Ziya Kordjazi

z.kordjazi@gmail.com ;

ziya.kordjazi@gonbad.ac.ir

 

تحصیلات (EDUCATION)

 

1394-1390

هوبارت- استرالیا

 

2011-2015

Hobart- Australia

دکتری، شیلات (زیست شناسی دریا)

اکولوژی آبزیان

انستیتو مطالعات دریایی و قطب جنوب – دانشگاه تاسمانیا- استرالیا

PhD,  Fisheries (Marine Biology)-

Aquatics Ecology- Stock Assessment and Fisheries Management                                

Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS)-University of Tasmania (UTAS), Australia

 

1381-1379

 

گرگان- ایران

2000-2002

Gorgan-Iran

کارشناسی ارشد، شیلات (آبزی‌پروری)

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

MSc, Fisheries )Aquaculture)                                                                                     

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resource

 

1378-1374

گرگان- ایران

1995-1999

Gorgan-Iran

کارشناسی، شیلات (آبزی‌پروری)

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

MSc, Fisheries )Fish Biology)                                                                                    

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resource

زمینه های تحقیقاتی

Research Interest

Fisheries ecology and Stock Assessment

Stock Enhancement

Capture-Mark-Recapture Modelling

زمینه تحقیقاتی

اکولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان شیلاتی

بازسازی ذخایر

مدلسازی صید-علامتگذاری-بازصید

مقالات ژورنال

PUBLICATIONS

 

حامدمشهدزاده، ی.، کردجزی، ض.، قلی‌زاده، م.، و پاتیمار، ر. (In Review). بررسی جوامع بزرگ بی‌مهرگان کف‌زی در پایین دست رودخانه قره‌سو استان گلستان . مجله علوم آبزی‌پروری.

کابوسی، ق. ع.، کردجزی، ض.، فرهنگی، م.، و رییسی، ه. (In Press). تعیین محل مناسب رهاسازی بچه‌ماهیان پرورشی با استفاده از شاخص‌های تنوع زیستی ماکروبنتوزها- مطالعه موردی در گرگانرود. مجله محیط زیست جانوری 

Kordjazi, Z., A Foumani, A., and Gholizadeh, M. (2021). Macrobenthos diversity in the release area of hatchery-reared juvenile: A case study in the Gharesou river- Gorgan gulf. Journal of Fisheries. Vol. 74, No. 2, Summer 2021. pp. 209-222. (In Persian).

Bandani, Gh. A., Patimar, R., Jafariyan, H., Shokri, M. R., Raeisi, H. and Kordjezi, Z. (2021). Population structure and dynamics of River Oriental Prawn (Macrobrachium nipponense) in three wetlands (Alagol, Almagol and Ajigol) of Golestan province-northern Iran. Journal of Fisheries. Vol. 74, No. 1, Spring 2021. pp. 45-60 (In Persian).

Harak, A. F., Patimar, R., RAEISI, R. and Kordjazi, Z. (2019). Population dynamics of Caspian sand smelt (Atherina caspia) in Gorgan Bay-southeastern Caspian Sea. JOURNAL OF MARINE BIOLOGY 11 (42), 59-74 (In Persian).             

Atania, M., Patimar, R., Harsij, M. and Kordjazi, Z. (2019). Study of Biological Characteristics of Paracobitis hircanica (Mousavi-Sabet et al., 2015) in Zav River, Golestan National Park. Journal of Animal Environment 11 (1), 189-196.(In Persian).         

Kordjazi, Z., Frusher, S., Buxton, C., Gardner, C. and Bird, T.  (2018). Accurate estimates of tag-induced mortality rates are contingent on the number of tagged and recaptured lobsters. Bulletin of Marine Science, doi:10.5343/bms.2017.1098

Kordjazi, Z., Frusher, S., Buxton, C., Gardner, C. and Bird, T.  (2016). Sample size and fishing effort influence estimates of survival probability in a capture-mark-recapture study on southern rock lobster (Jasus edwardsii). PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0151683 March 18, 2016.

Kordjazi, Z., Frusher, S., Buxton, C., and Gardner, C.  (2015). Estimating survival from long-term tagging data sets – how does time and duration of study influence survival estimates? ICES Journal of Maine Science, 72(Supplement 1), i244–i251. doi:10.1093/icesjms/fsv005

Faramarzi, M., Jafaryan, H., Patimar, R., and Kordjazi, Z., Kiaalvandi, S. and Iranshahi F. (2011) The Potential of Daphnia magna Bioencapsulated with Probiotics Bacilli on Growth and Feeding Parameters of Persian Sturgeon (Acipenser persicus) Larvae. World journal of zoology 6 (3), 268-273  (In Persian).

Kamali, A., Kordjazi, Z. and R.M. Nazari, R. M.  (2006).The effect of timing of initial feeding on growth and survival of ship sturgeon (Acipenser nudiventeris) larvae: a small-scale hatchery study.  Journal of Applied Ichthyology. 22 (Suppl. 1), 294-297.

كردجزي، ض.، كمالي، الف.، نظري، ر. م.، يغمايي، ف. (1384). رفتار لارو و وضعيت ملانين پروپكا در روده لارو تاسماهي ايراني ( Acipenser persicus )در زمان شروع تغذيه فعال. فصلنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ، سال دوازدهم، شماره 3 (پياپي 47)، مرداد - شهريور .          

 كردجزي، ض.، كمالي، الف.، نظري، ر. م.، يغمايي، ف. (1383).  اثر زمان شروع غذادهي روي رشد و بقا لارو تاسماهي ايرانيAcipenser persicus   . مجله علمي شيلات ايران (فارسي)  بهار, دوره  13 , شماره  1 ; صفحه 115 تا صفحه 128.

مقالات کنفرانس

CONFERENCE PRESENTATIONS

کردجزی، ض. (1399). مدلهای صید-بازگیری در جمعیتهای باز برای مطالعه احتمال بقاء ظاهری. ارائه سخنرانی در دومین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست . تهران. ۲۹مهر ۱۳۹۹.

Kordjazi, Z., Frusher, S., Buxton, C., Gardner, C. and Bird, T.  (2017). Estimating tag induced mortality of southern rock lobster in the wild: How does variation in the size and the number of tagged lobsters affect the estimations? Oral presentation delivered at the 11th International Conference and Workshop on Lobster, Portland, Maine, USA, June.

Kordjazi, Z., Frusher, S., Buxton, C., and Gardner, C. (2014) Estimating survival from long-term tagging data sets – how does time and duration of study influence survival estimates? Oral presentation delivered at the 10th International Conference and Workshop on Lobster, Cancun- Mexico, May.

Kamali, A., Kordjazi, Z. and R.M. Nazari, R. M. (2013) The effect of timing of initial feeding on growth and survival of ship sturgeon (Acipenser nudiventeris ) larvae: a small-scale hatchery study. This paper was accepted as an oral presentation at the 5th International Symposium on Sturgeon, Ramsar – Iran, May 9-13, 2005.

Kordjazi, Z., Kamali, A., Nazari R. M. and F. Yaghmaii, F. (2002)The effect of timing of initial feeding on growth and survival of Persian sturgeon ( Acipenser persicus) larvae. This paper was accepted as an oral presentation at the second National - Regional Symposium on Sturgeon, Rasht – Iran, October 28-28.

 

طرح های پژوهشی

عنوان طرح در دست اجرا:

اثر سیلاب بر شاخص‌های تنوع‌زیستی موجودات کف‌زی رودخانه قره‌سو 

مجری: ضیاء کردجزی

همکاران طرح: محمد قلی‌زاده، محمد فرهنگی و محدثه محمدی

پایان نامه و رساله

پایان نامه کارشناسی ارشد:

1)  بررسی جوامع بزرگ بی‌مهر‌گان آبزی در پایین‌دست رودخانه قره‌سو استان گلستان

یونس حامد مشهدزاده،  ضیاء کردجزی،  محمد قلیزاده  و رحمان پاتی

 

2)  بررسی جوامع بزرگ بی‌مهر‌گان آبزی در پایین‌دست رودخانه گرگانرود استان گلستان

قربان‌علی کابوسی، ضیاء کردجزی، محمد فرهنگی و هادی رییسی

 

 

 

 

تالیفات

  کردجزی، ض.، پاتیمار، ر.  و  مصطفوی، ح.  (1400). راهنمای کاربردی تجزیه‌وتحلیل داده‌های شیلاتی با استفاده از نرم‌افزار اکسل. انتشارات نوروزی، 160 صفحه.

برنامه هفتگی

 
15-17 13-15 10-12 8-10  
      ماهی شناسی عمومی شنبه
  بازسازی ذخایر آبزیان     یک شنبه
    زبان تخصصی اکولوژی دریا دو شنبه
  تنوع زیستی جانوری اقیانوس شناسی   سه شنبه
        چهار شنبه

 

دروس تدریس شده

دروس تدریس شده 

فنآوری صید اختصاصی آبزیان غیر ماهی (Exclusive fishing technology for non-fish aquatics )

طراحی و مدلسازی ابزارهای ماهیگیری (Fishing gear designs)

روشهای صید پیشرفته (Advanced fishing Methods)

بازسازی ذخایر آبزیان Stock Enhancement

ارزیابی اکوسیستمهای آبی (مدل سازی اکوسیستم)  Aquatic Ecosystem Assessment 

بیولوژی ماهی   Fish Biology

تنوع زیستی آبزیان دریایی (Biodiversity of Marine Animals)