×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر محسن محمدی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم انسانی و تربیت بدنی

گروه :علوم اداری و اقتصادی

زمینه های تحقیقاتی

اقتصاد پولی

اقتصاد بخش عمومی

اقتصاد سنجی

اقتصاد محیط زیست

مقالات ژورنال

 • قهرمان عبدلی- محسن محمدی خیاره، 1390، " عوامل مؤثر بر مصرف بنزین در شهر تهران، پژوهشنامه حمل و نقل، تهران- ایران، علمی- پژوهشی
 • احمد جعفری صمیمی- محسن محمدی خیاره، 1391، رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین انتشار دی اکسید کربن، مصرف انرژی و رشد اقتصادی: شواهد جدید در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، تهران، ایران- علمی- پژوهشی
 • احمد جعفری صمیمی- محسن محمدی خیاره، 1393، " تحلیلی بر 5 دهه تحولات اقتصاد پولی: 1960-2010، فصلنامه پول و اقتصاد- علمی-پژوهشی
 • Khyareh, M. M., Omran, V. T., & Ehsani, M. A. (2015), Evaluating the welfare aspects of the simple monetary ruls for Iran, Economic Annals, 60(206), 141-166.
 • Omran, V. T., Ehsani, M. A., & Khyareh, M. M. (2015), Optimal Monetary Policy Rules in Iran: A Welfare Analysis, IUP Journal of Applied Economics, 14(3), 7
 • Samimi, A. J., & Khyareh, M. M., (2012), Agriculture and economic growth: the case of Iran, International Journal of Economics and Management Engineering
 • Khyareh, M. M., The Validity of Environmental Kuznets Curve in Iran, International Journal of Economics and Management Engineering
 • Khyareh, M. M., & Oskou, V. (2015), the Effect of Stock Market on Economic Growth: The Case of Iran, International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 4(4), pp. 52-62.
 •  

 

مقالات کنفرانس

 • محسن محمدی خیاره، 1390، بررسی اثر خروج خودروهای فرسوده بر کاهش آلودگی هوای تهران، اولین همایش ملی " اقتصاد ایران"، مازندران، ایران.
 • محسن محمدی خیاره، 1391، " انتشار دی اکسید کربن، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران"، سومین همایش ملی " اقتصاد ایران"، مازندران، ایران
 • محسن محمدی خیاره، 1391، تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت بنزین در بخش حمل و نقل: مطالعه موردی تهران، سومین همایش ملی " اقتصاد ایران"، مازندران، ایران
 • سعید کریمی پتانلار، محسن محمدی خیاره، علی اکبر باجلان، 1391، بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده در تثبیت درآمدهای مالیاتی، سومین همایش ملی " اقتصاد ایران" مازندران، ایران.
 • احمد جعفری صمیمی، محسن محمدی خیاره، 1391، " جهاد اقتصادی و لزوم توسعه بخش کشاورزی"، همایش ملی جهاد اقتصادی، اصفهان، ایران
 • محسن محمدی خیاره، علی اکبر باجلان، 1390، " بررسی صحت قانون اوکان در اقتصاد ایران"، همایش ملی جهاد اقتصادی، مازندران، ایران.
 • رویا مهدی روشن، رضا مظهری، محسن محمدی خیاره عوامل مؤثر در بازپرداخت وامهای کشاورزی بانک کشاورزی، شعبه رودسر در استان گیلان، اولین همایش چالش های اقتصادی منطقه شمال ایران، گنبدکاووس، ایران
 •