دکتر شهریار مقصودلو

دکتر شهریار مقصودلو

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

متولد: 1354 - گرگان

آدرس: گنبد کاووس-  دانشگاه گنبد کاووس- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی

آدرس الکترونیکی [E.mail] :

                      maghsoudloushahriar@yahoo.com     maghsoudlou@gonbad.ac.ir

شماره موبایل:                       09113746384                                9353697520

تحصیلات :(Education)

 • دکتری تحصصی (Ph.D)، علوم دامی- پرورش طیور. دانشگاه علوم کشاورزی و فنی مهندسی پنت هندوستان. ژوئن سال 2008(1383-1387).
 • M.S.c.  علوم دامی- دانشگاه فردوسی مشهد. سال 1379-1377.
 • B.S.c، علوم دامی- دانشگاه فردوسی مشهد. سال 1373-1377.
 • مدیر فنی فارم های جوجه گوشتی به ظرفیت 100000 قطعه در هر دوره در سالهای 1379-1383.
 • اخذ بورسه تحصیلی به مدت 42 ماه برای ادامه تحصیل در کشور هندوستان توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
 • عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس از اردیبهشت ماه 1388 تا کنون.
 • مشاور فنی وتغذیه ای شرکت خوراک طیور آرتان دانه گلستان از بهمن ماه 1388 تا کنون.
 • عضو انجمن متخصصان علوم طیور هندوستان از سال 2008 تا کنون.
 • عضو انجمن متخصصان مدیریت و تولید حیوانات اهلی هندوستان از سال 2008 تا کنون.
 • عضو انجمن علوم دامی ایران از سال 1389 تا کنون.
 • عضو بسیج اعضای هیأت علمی دانشگاه گنبد کاووس

 

زمینه های تحقیقاتی

 تغذیه طیور و مدیریت پرورش طیور

 • تغییر فرمولاسیون جیره  در جهت افزایش قابلیت دسترسی زیستی مواد مغذی خوراک
 •  انرژی، پروتئین و اسید های آمینه در تغذیه طیور  
 • استفاده از افزودنی های خوراکی در تغذیه طیور
 •  برنامه های تغذیه ای پرندگان اهلی
 • استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی در تغذیه طیور
 • فرایند های فیزیکی، شیمیایی و حرارتی خوراک
 • کنترل کیفی اقلام خوراکی

مقالات ژورنال

مقصودلو، ش.، گلیان، ا.، افتخار شاهرودی، ف.، نصیری محلاتی، م.و کرمانشاهی، ح. 1382. اثر میزان انرژی و زمان تعویض جیره های پیشدان به پسدان بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی با وزن کمتر از 2 کیلوگرم. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.3: 153-161.

محمد مرادی، شهریار مقصودلو، فرامرز رستمی، یوسف مصطفی لو. 1391. اثر سطوح مختلف جایگزینی دانه سویای اکسترود شده بجای کنجاله سویا و سطوح مختلف ویتامین E بر شاخص تولید و صفات اقتصادی جوجه های گوشتی.تحقیقات تولیدات دامی،1(4): 15-25. 

رضا صلاحی مقدم، شهریار مقصودلو، یوسف مصطفی لو، محمد حسین شهیر، جواد بیات کوهسار، 1393. اثر سطوح مختلف پروتئین و نوع جیره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجه های گوشتی با وزن تقریباً یک کیلو گرم. تحقیقات دام و طیور، 2(4): 59-70.

رضا صلاحی مقدم، شهریار مقصودلو، یوسف مصطفی لو، محمد حسین شهیر، جواد بیات کوهسار، 1393. اثر نوع فرمولاسیون و سطوح مختلف پروتئین خوراک بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی. تحقیقات علوم دامی، 3 (4). 23-37.

محمد مرادی، شهریار مقصودلو، فرامرز رستمی، یوسف مصطفی لو، 1394. تاثیر سطوح مختلف جایگزینی دانه اکسترود شده سویای با کنجاله سویا و مکمل ویتامین E بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی،  پژوهش های تولیدات  دامی، 6(11):35-43. 

حامد خدایی، شهریار مقصودلو،آشور محمد قره باش ، زهرا تراز، 1394.مطالعه اثر فرم فیزیکی خوراک و مکمل های خوراکی پروبیوتیک و پری بیوتیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی، پژوهش های تولیدات  دامی،6(12): 20-29.

 رضا صلاحی مقدم، شهریار مقصودلو، یوسف مصطفی لو، محمد حسین شهیر، جواد بیات کوهسار، 1396.اثر سطوح مختلف پروتئین  و نوع فرمولاسیون جیره بر اساس اسید آمینه های کل و قابل هضم بر دفع نیتروژن جوجه های گوشتی، پژوهش های علوم دامی، 8(16):1-10.

  سید موسی حسینی نشلی، فرید مسلمی پور، شهریار مقصودلو و محمد کاظمی فرد، 1396. تاثیر تغذیه زودهنگام زرده تخم مرغ و روغن سویا بر عملکرد و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی، پژوهش های علوم دامی، 8(16):40-46.  

فاطمه فتحی، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری، عباسعلی ناصریان و شهریار مقصودلو. 1396. اثر افزودن ملاس و تفاله چغندر قند بر ارزش تغذیه ای سیلاژ فضولات مرغ تخمگذار. نشریه پژوهش در نشخوار کنندگان، 5(3): 87-101.

یاسمن شریفی سوقه، فرید مسلمی پور، شهریار مقصودلو و جواد بیات کوهسار.1397. اثر افزودن تخم گشنیز  و ریشه زنجبیل به جیره بر عملکرد رشد، ویژگی های لاشه، جمعیت اشرشیاکلی ایلئوم روده و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم جوجه های گوشتی، مجله تحقیقات دامپزشکی، 73(3): 309-318.

Shahriar Maghsoudlou, Ashok kumar, D. P. Tiwari and Jyoti Palod. 2009. Effect of different regimens of total and digestible amino acids based diets on nitrogen and uric acid excretion of broiler chickens. Indian Journal of Animal Production and Management, 25 (3) 21-25.

Maghsoudlou, S., Palod, J., Kumar, A. and Patil. A. 2005. Factors affecting feed conversion ratio in broilers. Poultry World, 7:51-53.

Maghsoudlou, S., Palod, J and Kumar, A. 2006. Selection of diet energy level in broiler ration and factors affecting it. Poultry Line, 6 (12): 43-45.

Maghsoudlou, S., Kumar, A  and  Palod, J. 2006. Managemental aspects of antibiotic-free poultry program. Poultry Punch, 22(10):50-67.

Maghsoudlou, S., Kumar, A  and  Palod, J. 2007. Managerial aspects of antibiotic-free poultry program. Poultry Punch, 23(4):40-49.

 

مقالات کنفرانس

 

اثر ات تنش گرمایی بر بازده تلقیح مصنوعی گاوهای شیری هلشتاین در شهرستان گنبد کاووس آشور محمد قره باش، شهریار مقصودلو، ، حلیمه ساسانی سومین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران  (30-29 شهریور  1390 -تهران)
اثر فصل بر عملکرد پرورش جوحه های گوشتی در شهرستان گنبد کاووس آشور محمد قره باش، فرید مسلمی پور، شهریار مقصودلو اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی (آبان  ماه 1390-ساوه )
اثر سطوح مکمل چربی(روغن کلزا) جیره بر متابولیت های چربی خون جوجه های گوشتی سلاقی ارسلان،قره باش  آشور محمد، مقصودلو شهریار، تراز زهرا   اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی (آبان  ماه 1390-ساوه )
تاثیر سطوح مختلف (روغن کلزا) جیره بر ذخیره چربی در لاشه جوجه های گوشتی سلاقی ارسلان،قره باش  آشور محمد، مقصودلو شهریار، تراز زهرا   اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی (آبان  ماه 1390-ساوه )
اثر سطوح مختلف پروتئین بر عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجه های گوشتی با وزن یک کیلو گرم شهریار مقصودلو، یونس مدنی، جلال حقوقدان، حسین عرب عامری اولین کنگره ملی علوم و فن آوری های نوین کشاورزی (محور علوم دامی) 21-19 شهریور ماه  1390-زنجان )
مطالعه شاخص تولید مرغ با استفاده از سطوح مختلف سبوس برنج، با و بدون آنزیم فیتاز در فاز های میانی و پایانی دوره رشد جوجه های گوشتی محمد صادق پردمه، شهریار مقصودلو، یوسف مصطفی لو، وحید تقی زاده اولین کنگره ملی علوم و فن آوری های نوین کشاورزی (محور علوم دامی) 21-19 شهریور ماه  1390-زنجان )
استفاده از فراورده های فرعی کشاورزی در تغذیه و پرورش گوسفند
سعیده نوحی، رضا صلاحی مقدم، وحیده نوحی، مهدی مرادی، شهریار مقصودلو
همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفند زل و دالاق  1391/08/18
نقش مواد معدنی در تولید  مثل گوسفند رضا صلاحی مقدم، سعیده نوحی، علیرضا مقدم، شهریار مقصودلو همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفند زل و دالاق  1391/08/18
تاثیر سطوح انرژی جیره غذایی بر خصوصیات لاشه بره های پرواری نژاد دالاق و زل آشور محمد قره باش، شهریار مقصودلو، رجب محمد فیروزی همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفند زل و دالاق  1391/08/18
استفاده از هورمون ها: راهکاری نوین در بهبود تولید و مثل و پرورش گوسفند  سعیده نوحی، ناهید فضلی، شهریار مقصودلو، رضا صلاحی مقدم، علیرضا مقدم همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفند زل و دالاق  1391/08/18
خصوصیات ظاهری، تولیدی و تولید مثلی گوسفندان نژاد دالاق ایستگاه گوسفند داری دانشگاه گنبد کاووس شهریار مقصودلو، حلیمه ساسانی، آشور محمد قره باش، علیرضا پردلان همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفند زل و دالاق  1391/08/18
اثر سطوح مختلف پروتئین و اسید های آمینه ضروری جیره بر شاخص تولید دوره های مختلف پرورش جوجه های گوشتی یونس مدنی، شهریار مقصودلو، حسین عرب عامری، جلال حقوقدان پبجمین کنگره علوم دامی ایران 1391/06
بررسی اثر سطوح مختلف جایگزینی دانه اکسترود شده سویا با کنجاله سویا و مکمل ویتامین E بر عملکرد جوجه های گوشتی محمد مرادی، شهریار مقصودلو، یوسف مصطفی لو، فرامرز رستمی  پبجمین کنگره علوم دامی ایران 1391/06
اثر سطوح مختلف جایگزینی دانه  سویای اکسترود شده  با کنجاله سویا و سطح ویتامین E بر پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه محمد مرادی، شهریار مقصودلو، یوسف مصطفی لو، فرامرز رستمی  پبجمین کنگره علوم دامی ایران 1391/06
اثر شکل دان(پلت و آردی) و مکمل های خوراکی پروبیوتیک و پری بیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی جوان حامد خدائی، شهریار مقصودلو، آشور محمد قره باش،  زهرا تراز پبجمین کنگره علوم دامی ایران 1391/06
اثرات تغذیه با سطوح مختلف جایگزینی دانه اکسترود شده سویا با کنجاله سویا و مکمل ویتامین E بر وضعیت چربی بدن جوجه های گوشتی محمد مرادی، شهریار مقصودلو، فرامرز رستمی،  یوسف مصطفی لو همایش ملی دام و طیور کشور 1392/02/12
تعیین خصوصیات کیفی گوشت جوجه های گوشتی تغذیه با سطوح مختلف جایگزینی دانه اکسترود شده سویا و مکمل ویتامین E  محمد مرادی، شهریار مقصودلو، فرامرز رستمی،  یوسف مصطفی لو همایش ملی دام و طیور کشور 1392/02/12
تاثیر سطوح مختلف اسید استیک و اسید آسکوربیک بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی  مصطفی رستمی، فرید مسلمی پور، شهریار مقصودلو همایش ملی دام و طیور کشور 1392/02/12
اثر سطوح مختلف اسید آسکوربیک و  اسید استیک بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی  مصطفی رستمی، فرید مسلمی پور، شهریار مقصودلو همایش ملی دام و طیور کشور 1392/02/12
اثر سطوح مختلف اسید آمینه های گوگرد دار، لیزین و ترئونین جیره بر شاخص تولید جوجه های گوشتی در سنین مختلف رضا اکبری، شهریار مقصودلو، آشور محمد قره باش، یوسف مصطفی لو همایش ملی دام و طیور کشور 1392/02/12
اثر رژیم‌های مختلف انرژی قابل متابولیسم و تراکم اسید های امینه متیونین، لیزین و ترئونین بر شاخص تولید جوجه های گوشتی حشمت الله گل زاده، شهریار مقصودلو، آشور محمد قره باش، جواد بیات همایش ملی دام و طیور کشور 1392/02/12
اثر سطوح مختلف پروتئین و اسید های  آمینه محدود کننده بر عملکرد جوجه های جوان  یونس مدنی، شهریار مقصودلو، فرامرز رستمی، فرید مسلمی پور همایش ملی دام و طیور کشور 1392/02/12
اثر سطوح مختلف پروتئین و اسید های  آمینه  مصنوعی تجاری بر شاخص تولید جوجه های گوشتی یونس مدنی، شهریار مقصودلو، فرامرز رستمی، فرید مسلمی پور همایش ملی دام و طیور کشور 1392/02/12
بررسی اثر سطوح مختلف دانه کلزای اکسترود شده و آنزیم چندگانه بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی جوان نور محمد مختومی، شهریار مقصودلو، حمیدرضا سیدآبادی ششمین کنگره علوم دامی ایران  5و6- شهریور 1393
بررسی اثر سطوح مختلف دانه کلزای اکسترود شده و آنزیم چندگانه بر شاخص تولید جوجه های گوشتی 35 روزه نور محمد مختومی، شهریار مقصودلو، حمیدرضا سیدآبادی ششمین کنگره علوم دامی ایران  5و6- شهریور 1393
اثر مکمل سازی آنزیم چندگانه تجاری و حذف مکمل اسید آمینه های مصنوعی متیونین، لیزین و ترئونین جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی جوان ملیحه صادقی سیمکانی، نور شهریار مقصودلو،  جواد بیات کوهسار، علیرضا خان احمدی ششمین کنگره علوم دامی ایران  5و6- شهریور 1393
اثر  مکمل سازی آنزیم چندگانه تجاری "کمین" و حذف مکمل اسید های آمینه های  دی  ال متیونین، و دی  و ال لیزین هیدروکلراید و ال ترئونین بر شاخص تولید جوجه های گوشتی جوجه های گوشتی در 35 روزه ملیحه صادقی سیمکانی، نور شهریار مقصودلو،  جواد بیات کوهسار، علیرضا خان احمدی ششمین کنگره علوم دامی ایران  5و6- شهریور 1393
اثر سطوح مختلف پروتئین  و نوع جیره بر شاخص تولید جوجه های گوشتی رضا صلاحی مقدم، یوسف مصطفی لو، شهریار مقصودلو، محمد حسین شهیر، جواد بیات کوهسار ششمین کنگره علوم دامی ایران  5و6- شهریور 1393
اثر سطوح مختلف پروتئین  و تنظیم جیره غذایی بر عملکرد اقتصادی جوجه های گوشتی رضا صلاحی مقدم، یوسف مصطفی لو، شهریار مقصودلو، محمد حسین شهیر، جواد بیات کوهسار ششمین کنگره علوم دامی ایران  5و6- شهریور 1393
معرفی زرده تخم مرغ بعنوان تغذیه زود هنگام  و اثر آن بر عملکرد جوجه های گوشتی سید موسی حسینی نشلی، فرید مسلمی پور،  شهریار مقصودلو، محمد کاظمی فرد، محمد رضا ملائی کندلوسی ششمین کنگره علوم دامی ایران  5و6- شهریور 1393
تغذیه زود هنگام زرده تخم مرغ و اثر آن بر وزن و طول روده کوچک جوجه های گوشتی سید موسی حسینی نشلی، فرید مسلمی پور،  شهریار مقصودلو، محمد کاظمی فرد،  ششمین کنگره علوم دامی ایران  5و6- شهریور 1393
اثر افزودن پودر سیر و شوید خشک به جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی در سنین اولیه سعید خرمکی، فرید مسلمی پور،  شهریار مقصودلو، فریبا فریور ششمین کنگره علوم دامی ایران  5و6- شهریور 1393
اثر سطوح مختلف فسفر قابل دسترس و آنزیم چندگانه کمین در مرحله رشد بر عملکرد جوجه های گوشتی در سن 35 روزگی محمد امامی قره حاجلو، شهریار مقصودلو، حسین صبوری، فرامرز رستمی چراتی  ششمین کنگره علوم دامی ایران  5و6- شهریور 1393
اثر سطوح مختلف فسفر قابل دسترس و آنزیم " کمین" در مرحله رشد بر عملکرد جوجه های گوشتی محمد امامی قره حاجلو، شهریار مقصودلو، حسین صبوری، فرامرز رستمی چراتی  ششمین کنگره علوم دامی ایران  5و6- شهریور 1393
اثر ظرفیت واحد های پرورش جوجه های گوشتی بر هزینه های تولید حکیمه مصطفی لو، آشور محمد قره باش، شهریار مقصودلو،  حبیب الله زارع  اولین همایش چالش های اقتصادی منطقه شمال  بیستم اسفند ماه 1393
اثر ظرفیت بر شاخص های تولید و سود آوری واحد های پرورش جوجه گوشتی  حکیمه مصطفی لو، آشور محمد قره باش، شهریار مقصودلو،  حبیب الله زارع  اولین همایش چالش های اقتصادی منطقه شمال  بیستم اسفند ماه 1393
اثر سطوح مختلف جایگزینی مخلوط پروتئینی کنجاله کلزا و پودر ضایعات طیور ( اکسترود شده و اکسترود نشده)با کنجاله سویا بر عملکرد جوجه های گوشتی 28 روزه یاسر سالاری تلمادره شهریار مقصودلو جواد بیات کوهسار  و فرامرز رستمی چراتی پژو هش های نوین در علوم  دامی  6-7 خرداد 1394
اثر سطوح مختلف جایگزینی مخلوط پروتئینی کنجاله کلزا و پودر ضایعات طیور ( اکسترود شده و اکسترود نشده)با کنجاله سویا بر چربی حفره شکمی و احشا قابل مصرف جوجه های گوشتی یاسر سالاری تلمادره شهریار مقصودلو جواد بیات کوهسار  و فرامرز رستمی چراتی پژو هش های نوین در علوم  دامی  6-7 خرداد 1394
اثرات دانه های  سویا پرچرب اکسترود شده  بر شاخص تولید و برخی اندامهای داخلی جوجه های گوشتی عبدالوهاب پهلوانی دوجی شهریار مقصودلو آشور محمد قره باش و بلال صادقی پژو هش های نوین در علوم  دامی  6-7 خرداد 1394
اثر دمای اکستروژن بر دانه های سویای پر چرب و عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی در سنین اولیه عبدالوهاب پهلوانی دوجی شهریار مقصودلو آشور محمد قره باش و بلال صادقی پژو هش های نوین در علوم  دامی  6-7 خرداد 1394
بررسی اثرات تراکم گله و سطوح انرژی بر شاخص تولید جوجه های گوشتی در سنین اولیه عاطفه حبیبی -شهریار مقصودلو یوسف مصطفی لو و جواد بیات کوهسار پژو هش های نوین در علوم  دامی  6-7 خرداد 1394
بررسی اثرات تراکم گله و سطوح انرژی بر مصرف خوراک وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک جوجه های گوشتی در سنین اولیه عاطفه حبیبی -شهریار مقصودلو یوسف مصطفی لو و جواد بیات کوهسار پژو هش های نوین در علوم  دامی  6-7 خرداد 1394
بررسی اثرات تراکم گله و نوع فرمولاسیون جیره بر اساس اسید های امینه کل و قابل هضم بر عملکرد جوجه های گوشتی در سنین اولیه پری زارعی شهریار مقصودلو یوسف مصطفی لو و فرزاد قنبری پژو هش های نوین در علوم  دامی  6-7 خرداد 1394
بررسی اثرات تراکم گله و نوع فرمولاسیون جیره بر اساس اسید های امینه کل و قابل هضم بر شاخص تولید جوجه های گوشتی پری زارعی شهریار مقصودلو یوسف مصطفی لو و فرزاد قنبری پژو هش های نوین در علوم  دامی  6-7 خرداد 1394
اثر افزودن پودر برگهای نعناع و چای و مکمل های ویتامین E و آنتی اکسیدانت های تجاری به جیره بر کیفیت گوشت لاشه های جوجه های گوشتی میثم خوشقدم شهریار مقصودلو محمد مرادی فرزاد قنبری فرامرز رستمی چراتی پژو هش های نوین در علوم  دامی  6-7 خرداد 1394
تاثیر انتی اکسیدانت های تجاری ویتامین E  برگهای خشک شده چای سبز و نعناع بر روی زنده مانی و کاهش تلفات در جوجه های گوشتی میثم خوشقدم شهریار مقصودلو محمد مرادی فرزاد قنبری فرامرز رستمی چراتی پژو هش های نوین در علوم  دامی  6-7 خرداد 1394
اثر سطوح مختلف انرژی و زرد چوبه بر عملکرد اقتصلدی و شاخص تولیدی جوجه های گوشتی با وزن تقریبی یک کیلو گرم علیرضا شیرین زاده فریبا فریور و شهریار مقصودلو پژو هش های نوین در علوم  دامی  6-7 خرداد 1394
اثر سطوح مختلف انرژی و زرد چوبه بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی با وزن تقریبی یک کیلو گرم علیرضا شیرین زاده فریبا فریور و شهریار مقصودلو پژو هش های نوین در علوم  دامی  6-7 خرداد 1394
تاثیر استفاده از سطوح مختلف ملاس  و تفاله چغندر قند بر قابلیت هضم فراسنجه های تخمیری و و تولیدات میکروبی سیلاژ فضولات مرغ تخمگذار فاطمه فتحی جواد بیات کوهسار فرزاد قنبری علی ناصریان و شهریار مقصودلو پژو هش های نوین در علوم  دامی  6-7 خرداد 1394
تاثیر سطوح مختلف ملاس  و تفاله چغندر قند بر  ترکیب شیمیایی  وفراسنجه های تخمیری سیلاژ فضولات مرغ تخمگذار فاطمه فتحی جواد بیات کوهسار فرزاد قنبری علی ناصریان و شهریار مقصودلو پژو هش های نوین در علوم  دامی  6-7 خرداد 1394
تاثیر عصاره سرخار گل  بر تیتر آنتی بادی خون و وزن اندام های لنفوئیدی جوجه های گوشتی رضا فرخ نیا فرید مسلمی پور شهریار مقصودلو فرزاد قنبری پژو هش های نوین در علوم  دامی  6-7 خرداد 1394
تاثیر عصاره آویشن  بر تیتر آنتی بادی خون و وزن اندام های لنفوئیدی جوجه های گوشتی رضا فرخ نیا فرید مسلمی پور شهریار مقصودلو فرزاد قنبری پژو هش های نوین در علوم  دامی  6-7 خرداد 1394
تاثیر مصرف عصاره کلروفرمی برگ اکالیپتوس بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی طاهره افتابی فرید مسلمی پور شهریار مقصودلو ابراهیم غلامعلی پور علمداری پژو هش های نوین در علوم  دامی  6-7 خرداد 1394
بررسی استفاده از پودر فلفل سیاه بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی طاهره افتابی فرید مسلمی پور شهریار مقصودلو ابراهیم غلامعلی پور علمداری پژو هش های نوین در علوم  دامی  6-7 خرداد 1394
تاثیر افزودن  پودر تخم گشنیز و ربشه زنجبیل بر سیستم ایمنی و جمعیت باکتری اشرشیاکلی ایلئوم جوجه های گوشتی کاب 500 یاسمن شریفی سوقه فرید مسلمی پور شهریار مثصودلو و جواد بیات کوهسار پژو هش های نوین در علوم  دامی  6-7 خرداد 1394
تاثیر افزودن  پودر تخم گشنیز و ربشه زنجبیل عملکرد رشد و صفات لاشه جوجه های گوشتی یاسمن شریفی سوقه فرید مسلمی پور شهریار مثصودلو و جواد بیات کوهسار پژو هش های نوین در علوم  دامی  6-7 خرداد 1394
شدت های مختلف نور در سالن های پرورش جوجه های گوشتی  و تاثیرات ان بر شاخص های عملکردی، خصوصیات لاشه و برخی از ارگان های داخلی محمد هادی ذبیح اللهی فرید مسلمی پور شهریار مقصودلو وحید رضایی پور همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی مرکز راهکار های دستیابی به توسعه پایدار  15 خرداد 1394
شدت های مختلف نور در سالن های پرورش جوجه های گوشتی  و تاثیرات ان بر برخی از فراسنجه های خونی و شاخص های ایمنی محمد هادی ذبیح اللهی فرید مسلمی پور شهریار مقصودلو وحید رضایی پور همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی مرکز راهکار های دستیابی به توسعه پایدار  15 خرداد 1394
اثر استفاده از مکمل اسید های آلی در جیره های با سطوح مختلف مواد مغذی بر قطعه بندی لاشه جوجه های گوشتی محسن جمالیان-فرزاد قنبری- شهریار مقصودلو و انور آموز مهر دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور 2 دیماه 1394
اثر استفاده از مکمل اسید های آلی در جیره های با سطوح مختلف مواد مغذی برعملکرد جوجه های گوشتی محسن جمالیان-فرزاد قنبری- شهریار مقصودلو و انور آموز مهر دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور 2 دیماه 1394
اثر استفاده از سطوح مختلف انرژی غذایی بر رشد اسکلتی بزغاله های نر نژاد آلپاین در استان گلستان آشور محمد قره باش- پریوش مقدم نیا-شهریار مقصودلو و عبدالغفار تخله دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور 2 دیماه 1394
اثر استفاده از سطوح مختلف انرژی غذایی بر عملکرد پروار بزغاله های نر نژاد آلپاین در استان گلستان آشور محمد قره باش- پریوش مقدم نیا-شهریار مقصودلو و عبدالغفار تخله دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور 2 دیماه 1394
اثر پودر ریشه زنجبیل بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه هاي خونی و جمعیت باکتري
اشریشیاکلی ایلیوم جوجه هاي گوشتی
یاسمن شریفی سوقه ،فرید مسلمی پور ،شهریار مقصودلو ،جواد بیات کوهسار نخستین همایش گیاهان دارویی معطر و ادویه ای  1 اردیبهشت 1395
تاثیر افزودن پودر تخم گشنیز در جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه هاي خونی و جمعیت
باکتري اشریشیاکلی ایلیوم جوجه هاي گوشتی
یاسمن شریفی سوقه ،فرید مسلمی پور ،شهریار مقصودلو ،جواد بیات کوهسار نخستین همایش گیاهان دارویی معطر و ادویه ای  1 اردیبهشت 1395
اثر استفاده از سطوح مختلف پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل بر فراسنجه هاي خونی در جوجه هاي
گوشتی
یاسمن شریفی سوقه ،فرید مسلمی پور ،شهریار مقصودلو ،جواد بیات کوهسار نخستین همایش گیاهان دارویی معطر و ادویه ای  1 اردیبهشت 1395
بررسی اثرات گلیسرید های اسید بوتریک در دان و پروبیوتیکهای تجاری در آب آشامیدنی
جوجه های گوشتی برعملکرد تولیدی جوجه های گوشتی در سن 42روزگی
مومنی زاده، زهرا ،مقصودلو، شهریار ،بیات کوهسار، جواد و فرزاد قنبری،  همایش ملی پژو هش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام طیور و ابزیان   22 اردیبهشت 1395
اثر استفاده از گلیسریدهای اسیدبوتریک در دان و پروبیوتیک های مختلف در آب آشامیدنی
بر شاخص تولید جوجه های گوشتی
مومنی زاده، زهرا ،مقصودلو، شهریار ،بیات کوهسار، جواد و فرزاد قنبری،  همایش ملی پژو هش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام طیور و ابزیان   22 اردیبهشت 1395
تأثیر عمل آوری حرارتی بر قابلیت هضم، فراسنجه های تخمیری و تولید توده میکروبی فضولات مرغ تخمگذار فتحی فاطمه ، بیات کوهسار جواد ،قنبری فرزاد، ناصریان عباس، و شهریار. مقصودلو همایش ملی پژو هش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام طیور و ابزیان   22 اردیبهشت 1395
اثر فصل پرورش بر عملکرد و بازده اقتصادی واحد های پرورش مرغ گوشتی شرق استان گلستان  عبد الجلال ابروزن-آشور محمد قره باش- شهریار مقصودلو- رحمت سمیعی هفتمین کنگره علوم دامی ایران 17 و 18 شهریور ماه 1395
اثرسطوح مختلف محلول  بره¬موم بر خصوصیات سیستم ایمنی جوجه¬های گوشتی محمود رضا فنائی، یوسف-مصطفی¬لو، شهریار مقصود¬لو جواد بیات کوهسار2 هفتمین کنگره علوم دامی ایران 17 و 18 شهریور ماه 1395
اثرسطوح مختلف محلول بره-موم در جیره بر عملکرد تولیدی جوجه¬های جوان محمود رضا فنائی، یوسف-مصطفی¬لو، شهریار مقصود¬لو جواد بیات کوهسار2 هفتمین کنگره علوم دامی ایران 17 و 18 شهریور ماه 1395
تأثیر افزودن پروبیوتیکهای صنعتی و ماست ترش به آب آشامیدنی بر خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی در حال رشد علی محمدخوجه ، جواد بیات کوهسار ، شهریار مقصودلو ، فرزاد قنبری هفتمین کنگره علوم دامی ایران 17 و 18 شهریور ماه 1395
تأثیر افزودن پروبیوتیکهای صنعتی و ماست ترش به آب آشامیدنی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در حال رشد علی محمدخوجه ، جواد بیات کوهسار ، شهریار مقصودلو ، فرزاد قنبری سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  1 دیماه 1395
تحلیل و بررسی روغن پسماند با روغن سویا و افزودن مکمل تجاری بر عملکرد لاشه جوجه های گوشتی محمدمهدی علی پور - یوسف مصطفی لو - شهریار مقصودلو - زهرا تراز همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران 20 اسفند 1395
بررسی استفاده از چربی ها و روغن ها بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی محمدمهدی علی پور - یوسف مصطفی لو - شهریار مقصودلو - زهرا تراز همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران 20 اسفند 1395
اثر سطوح فسفر قابل دسترس جیره و مکمل آنزیم چندگانه تجاری(کمینWP) بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی در فاز پایانی امیر مرادی، شهریار مقصودلو، زهرا تراز و فرامرز رستمی چراتی اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی 21 اردیبهشت 1396
اثر سطوح فسفر قابل دسترس جیره و مکمل آنزیم چندگانه تجاری(کمینWP) در پسدان بر میزان ابقای کلسیم، فسفر و خاکستر پای انگشت پا  جوجه های گوشتی امیر مرادی، شهریار مقصودلو، زهرا تراز و فرامرز رستمی چراتی اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی 21 اردیبهشت 1396
اثر سطوح مختلف سطوح جایگزینی مخلوط پروتئینی کنجاله کلزا و پودر ضایعات کشتارگاهی طیور با کنجاله سویا در جیره و مکمل سازیانزیم چندگانه کمین(WP) بر وزن اجزای لاشه جوجه های گوشتی محمد ایزانلو، شهریار مقصودلو، زهرا تراز و فرزاد قنبری  اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی 21 اردیبهشت 1396
اثر سطوح مختلف سطوح جایگزینی مخلوط پروتئینی کنجاله کلزا و پودر ضایعات کشتارگاهی طیور با کنجاله سویا در جیره و مکمل سازیانزیم چندگانه کمین(WP) بر عملکرد تولید جوجه های گوشتی در سنین اولیه رشد محمد ایزانلو، شهریار مقصودلو، زهرا تراز و فرزاد قنبری  اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی 21 اردیبهشت 1396
اثر روش های مختلف حرارتی بر ترکیبات شیمیایی دانه سویا فاطمه کمالی، فرزاد قنبری، شهریار مقصودلو و جواد بیات کوهسار چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور و ابزیان و دومین جشنواره بز کرکی رائینی  15 شهریور 1396
اثر روش های مختلف حرارتی بر قابلیت هضم برون تنی و فراسنجه های تخمینی دانه سویا فاطمه کمالی، فرزاد قنبری، شهریار مقصودلو و جواد بیات کوهسار چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور و ابزیان و دومین جشنواره بز کرکی رائینی  15 شهریور 1396
تاثیر استفاده از مخلوط باکتری های پروبیوتیکی به صورت مایع یا خشک انجمادی بر شاخص های رشد اسکلتی گوساله های شیرخوار جواد پایمرد، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری و شهریار مقصودلو چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور و ابزیان و دومین جشنواره بز کرکی رائینی  15 شهریور 1396
تاثیر استفاده از مخلوط باکتری های پروبیوتیکی به صورت مایع یا خشک انجمادی بر متابولیت های خونی گوساله های شیرخوار   چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور و ابزیان و دومین جشنواره بز کرکی رائینی  15 شهریور 1396

 

اثر مکمل های خوراکی پروبیوتیک و پری بیوتیک بر شاخص تولید جوجه های گوشتی حامد خدائی، شهریار مقصودلو، آشور محمد قره باش، زهرا تراز دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذا های سودمند (23-21 آذر ماه  1391 -تهران) تهران
تاثیر مکمل های خوراکی پروبیوتیک و پری بیوتیک بر هزینه خوراک مصرفی و هزینه تولید وزن زنده جوجه های گوشتی حامد خدائی، شهریار مقصودلو، آشور محمد قره باش، زهرا تراز دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذا های سودمند (23-21 آذر ماه  1391 -تهران) تهران
مروری بر اثر پلی ساکارید های غیر نشاسته ای و عوامل موثر بر قابلیت هضم و جذب NSP در طیور رضا صلاحی مقدم، شهریار مقصودلو، لیلا بهرامخانی، نفیسه صلاحی مقدم، کاظم طرابی دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران  27 بهمن ماه 1391 - قم) قم
نقش آنزیم بر قابلیت دسترسی زیستی پروتئین و اسید های آمینه خوراک طیور رضا صلاحی مقدم، شهریار مقصودلو، لیلا بهرامخانی، نفیسه صلاحی مقدم، علیرضا مقدم، کاظم طرابی دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران  27 بهمن ماه 1391 - قم) قم
مطالعه روش های قابلیت دسترسی اسید های آمینه در خوراک های طیور مرضیه کرامتلو، شهریار مقصودلو، جواد بیات کوهسار، رضا فلاحی مقدم، رجب محمد فیروزی دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران  27 بهمن ماه 1391 - قم) قم
مروری بر فرمولاسیون خوراک جیره جوجه گوشتی  رضا فلاحی مقدم، شهریار مقصودلو، یوسف مصطفی لو، محمد حسین شهیر، جواد بیات کوهسار دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران  27 بهمن ماه 1391 - قم) قم
مروری بر اثرات پروتئین خام جیره بر ضریب تبدیل غذایی، ترکیب لاشه و چربی لاشه رضا صلاحی مقدم، شهریار مقصودلو، یوسف مصطفی لو، محمد حسین شهیر، جواد بیات کوهسار دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران  27 بهمن ماه 1391 - قم) قم

 

Effect of adding Garlic powder and Dill Mill to Diet on the Growth performance, Carcass Characteristics and Blood Biochemicals of Broiler Chickens Farid Moslemipur, Saeidi Khorramak, Shahryar Maghsoudlou, Fariba Farivar 10th Asia pacific poultry conference 19 October 2014 Jeju-Korea
Acetic acid and Ascorbic acid additions in Drinking Water of Broiler Chickens on performance, Carcass Traits and Blood Biochemicals Under Heat Stress Farid Moslemipur, Mostafa Rostami, Shahryar Maghsoudlou 10th Asia pacific poultry conference 19 October 2014 Jeju-Korea

 

 Maghsoudlou, S., Kumar, A , Kumar Shukla,S.  and  Palod, J. 2008. Influence different regimens of total and digestible amino acid based diets on economic traits of broiler chickens. In: Poultry Production in India: Threats and Opportunities, Silver Jubilea Annual Conference and National Symposium Indian Poultry Science Association, IPSACON, 427.

Maghsoudlou, S., Kumar, A  and  Palod, J. 2008. Influence of different nutritional objectives on proper selection of formulation type and feeding regimen for broiler chickens. Food Safety and Quality Assurance and Global Trade: Concerns and Strategies. 7th Annual Conference of Indian Association of Veterinary Public Health Specialists. G.B. Pant University of Agriculture and Technology. 160-161.

Maghsoudlou, S., Kumar, A  and  Palod, J. 2009. Influence of different regimens of total and digestible amino acid based diets on young broiler chickens. In : Indian Poultry Sector and Global Scenario. 26th Annual Conference and National Symposium of  Indian Poultry Science Association (IPSACON). Bombay Veterinary College. Bombay.158.

 

طرح های پژوهشی

پایان نامه و رساله

مطالعه اثر سطوح مختلف سبوس برنج و آنزیم فیتاز در فازهای میاندان و پسدان  بر عملکرد جوجه های گوشتی 
مطالعه سطوح ذرات نرم موجود در پشیدان کرامبل شده و فرم فیزیکی میاندان و پسدان بر عملکرد جوجه های گوشتی
مطالعه اثر فیزیکی دان و مکمل های خوراکی پروبیوتیک و پری بیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی
مطالعه اثر سطوح مختلف جایگزینی دانه اکسترود شده سویا با کنجاله سویا و مکمل ویتامین E ، بر عملکرد جوجه های گوشتی
اثر سطوح مختلف پروتئین و اسید های آمینه محدود کننده رشد بر عملکرد جوجه های گوشتی
اثر سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و تراکم اسید های آمینه متیونین، لیزین و ترئونین بر عملکرد جوجه های گوشتی
اثر سطوح مختلف اسید های آمینه گوگرددار، لیزین و ترئونین بر عملکرد جوجه های گوشتی
اثر سطوح مختلف دانه کلزای اکسترود شده و آنزیم چندگانه بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی
 اثر افزودن منابع کاتیونی به آب آشامیدنی و جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی در معرض تنش گرمایی
اثر سطوح پروتئین جیره و نوع فرمولاسیون جیره بر اساس اسید آمینه های کل و قابل هضم بر عملکرد جوجه های گوشتی
اثر سطوح مختلف دانه گندم و مولتی آنزیمهای تجاری کمین بر عملکرد جوجه های گوشتی
اثر سطوح مختلف فسفر قابل دسترس جیره و آنزیم چندگانه تجاری کمین بر عملکرد جوجه های گوشتی
اثر تغذیه زود هنگام با زرده تخم مرغ بر زنده مانی و مورفولوژی روده و عملکرد رشد جوجه های گوشتی
بررسی نوع و سطح آنتی کوکسیدیوز یوزهای یونوفوری(سالینومایسین، مادورامایسین) بر عملکرد جوجه های گوشتی
اثر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر عملکرد پروار و رشد اسکلتی بزغاله های نر نژاد آلپان در استان گلستان
اثر افزودن پودر سیر و شوید به جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خون جوجه های گوشتی 
اثر حذف مکمل اسید های آمینه دی ال متیونین، ال لیزین و ال ترئونین و افزودن آنزیم چندگانه کمین بر عملکرد جوجه های گوشتی
اثرات مکمل تجاری مخلوط پروبیوتیک و مولتی آنزیم به جیره غذایی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی
اثر ظرفیت واحد بر کارایی اقتصادی پرورش جوجه های گوشتی در شرق استان گلستان
تاثیر عصاره برگ اکالیپتوس و پودر فلفل سیاه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
اثر مقایسه جداول کاربردی آنالیز مواد خوراکی و احتیاجات مواد مغذی در تنظیم اسید آمینه های خوراک بر عملکرد جوجه های گوشتی
اثر سطوح مختلف جایگزینی مخلوط پروتئینی کنجاله کلزا و پودر ضایعات طیور (اکسترود شده و اکسترود نشده) با کنجاله سویا بر عملکرد جوجه های گوشتی
تاثیر روش های مختلف عمل آوری بر ارزش تغذیه ای فضولات طیور و استفاده آن در جیره گوسفندان
اثر تراکم پرورش و تنظیم جیره بر اساس اسید امینه های کل و قابل هضم بر عملکرد جوجه های گوشتی
تاثیر افزودن پودر زردچوبه به جیره غذایی با سطوح مختلف انرژی بر عملکرد جوجه های گوشتی
تاثیر کاهش شدت نور سالن پرورش بر عملکرد، خصوصیات لاشه و تلفات جوجه های گوشتی
بررسی تاثیر افزودن پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل به جیره جوجه های گوشتی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی
اثر افزودن عصاره سرخارگل و آویشن به جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی
تاثیر افزودن پودر برگ های نعناع و چای و مکمل های ویتامین E و آنتی اکسیدانت تجاری به جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
اثر تراکم پرورش و غلظت مواد مغذی جیره بر روی خصوصیات تولیدی و اقتصادی جوجه های گوشتی
اثر استفاده از مکمل اسید آلی در جیره های با سطوح مختلف مواد مغذی بر عملکرد، جمعیت میکروبی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
تاثیر فصل و موقعیت جغرافیایی بر عملکرد و بازده اقتصادی واحد های پرورش مرغ گوشتی شرق گلستان
اثر سطوح مختلف محلول بره موم در جیره غذایی بر عملکرد وسیستم ایمنی جوجه های گوشتی
اثر گلیسرید های اسید بوتیریک در دان پلت و پروبیوتیک های مختلف تجاری در اب آشامیدنی بر عملکرد جوجه های گوشتی
بررسی استفاده از انوع مختلفی از پروبیوتیک در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون  بلدرچین های ژاپنی 

تالیفات

افتخارات

 

قبولی کارشناسی مهندسی کشاورزی- دامپروری دانشگاه فردوسی مشهد در ازمون سراسری سال 1373 با کسب رتبه 2100 و قبولی رشته های پزشکی قم و دامپزشکی کرج سال 1373 در دانشگاه ازاد اسلامی

کسب رتبه اول دوره کارشناسی علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد 1373-1377. با معدل 17.10

موفقیت در آزمون سراسری کارشناسی ارشد علوم دامی برای ورودی سال 1377 با کسب رتبه 6 کشوری با معدل 17.47

موفقیت در آزمون سراسری اعزام دانشجو به خارج کشور درسال 1380 در رشته علوم دامی و اخذ بورسیه تحصیلی از وزارت علوم و اتمام دوره دکتری در طی 3.5 سال با معدل 85.46 از 100 (معادل 17.09) از دانشگاه علوم کشاورزی و فنی مهندسی پنت (پنت نگر)هندوستان.

کسب عنوان سرباز نمونه در سال 1381 در دانشگاه امام حسین (ع)ودریافت لوح افتخار از رئیس دانشگاه سردار دکتر احمد فضائلی نژاد

ثبت اختراع: محلول شاخص کنترل کیفی محصولات فراوری شده سویا در سال 1390

مشاور تغذیه شرکت تهیه خوراک طیور آرتان دانه گلستان

کسب عنوان استادنمونه دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس در سال های 1392 و 1393

تمام افتخارات و پیروزی های بشر زود گذر است...

برنامه هفتگی

 

8-10

10-12

1-3

3-5

5-7

شنبه

مطالعه

 

مدیریت دفتر نظارت و ارزیابی

پاسخ به دانشجویان

مطالعه

 

یک شنبه

پرورش طیور صنعتی کلاس 29

مدیریت دفتر نظارت و ارزیابی

تغذیه طیور هفته در میان کلاس 9

مطالعه

 

 

دو شنبه

پاسخ به دانشجویان

تغذیه طیور کلاس 18

پاسخ به دانشجویان

مطالعه

 

 

سه شنبه

طراحی ساختمان و تاسیسات پرورش طیور کلاس 29

مدیریت واحد های تولیدی دام و طیور کلاس 9

پاسخ به دانشجویان

مطالعه

مدیریت واحد های تولیدی دام و طیور کلاس 18 هفته در میان

چهار شنبه

مدیریت واحد های جوجه کشی کلاس 18

جیره نویسی طیور کلاس 9

پاسخ به دانشجویان

مطالعه

 

 

 
 

 

دروس تدریس شده

 

 

 

مسائل اختصاصی پرورش جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد

پرورش طیور صنعتی کارشناسی ارشد

تغذیه تکمیلی کارشنساسی ارشد

مدیریت واحد های پرورش دام وطیور کارشناسی ارشد

تغذیه طیور کارشناسی ارشد

زبان تخصصی کارشناسی ارشد

ساختمانها و تاسیسات پرورش طیورکارشناسی

مدیریت پرورش مرغ گوشتی کارشناسی

مدیریت پرورش مرغ مادر و اجداد کارشناسی

مدیریت پرورش مرغ تخمگذار کارشناسی

جیره نویسی طیور کارشناسی

مدیریت واحد های جوجه کشی کارشناسی

 

 

 

دانلودها