×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر شهریار مقصودلو

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :علوم دامی

بیوگرافی

متولد: 1354 - گرگان

آدرس: گنبد کاووس-  دانشگاه گنبد کاووس- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی

آدرس الکترونیکی [E.mail] :

                      maghsoudloushahriar@yahoo.com     maghsoudlou@gonbad.ac.ir

شماره موبایل:                       09113746384                                9353697520

تحصیلات :(Education)

 • دکتری تحصصی (Ph.D)، علوم دامی- پرورش طیور. دانشگاه علوم کشاورزی و فنی مهندسی پنت هندوستان. ژوئن سال 2008(1383-1387).
 • M.S.c.  علوم دامی- دانشگاه فردوسی مشهد. سال 1379-1377.
 • B.S.c، علوم دامی- دانشگاه فردوسی مشهد. سال 1373-1377.
 • مدیر فنی فارم های جوجه گوشتی به ظرفیت 100000 قطعه در هر دوره در سالهای 1379-1383.
 • اخذ بورسه تحصیلی به مدت 42 ماه برای ادامه تحصیل در کشور هندوستان توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
 • عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس از اردیبهشت ماه 1388 تا کنون.
 • مدیر تحقیق و توسعه شرکت خوراک طیور آرتان دانه گلستان از بهمن ماه 1388 تا کنون.
 • مشاورتغذیه ای کارخانه خوراک دام و طیور مروارید دانه قابوس
 • عضو انجمن متخصصان علوم طیور هندوستان از سال 2008 تا کنون.
 • عضو انجمن متخصصان مدیریت و تولید حیوانات اهلی هندوستان از سال 2008 تا کنون.
 • عضو انجمن علوم دامی ایران از سال 1389 تا کنون.
 • عضو بسیج اعضای هیأت علمی دانشگاه گنبد کاووس

 

زمینه های تحقیقاتی

 تغذیه طیور و مدیریت پرورش طیور

 • تنظیم جیره های مختلف طیور ِDifferent Poultry Feed Formulations
 •  انرژی، پروتئین و اسید های آمینه در تغذیه طیور  Energy, Proten and Amino acids in Poultry Nutrition
 • استفاده از افزودنی های خوراکی در تغذیه طیور Feed Additives in Poultry Nutrition
 • تغذیه مرحله ای در  تغذیه طیور Phase feeding in Poultry Nutrition 
 • استفاده از پسمانده در تغذیه طیور Poultry Nutrition from waste
 • فرایند خوراک طیور Poultry Feed Processing
 • کنترل کیفی خوراک طیور Quality control of Poultry Feed

مقالات ژورنال

مقصودلو، ش.، گلیان، ا.، افتخار شاهرودی، ف.، نصیری محلاتی، م.و کرمانشاهی، ح. 1382. اثر میزان انرژی و زمان تعویض جیره های پیشدان به پسدان بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی با وزن کمتر از 2 کیلوگرم. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.3: 153-161.

محمد مرادی، شهریار مقصودلو، فرامرز رستمی، یوسف مصطفی لو. 1391. اثر سطوح مختلف جایگزینی دانه سویای اکسترود شده بجای کنجاله سویا و سطوح مختلف ویتامین E بر شاخص تولید و صفات اقتصادی جوجه های گوشتی.تحقیقات تولیدات دامی،1(4): 15-25. 

رضا صلاحی مقدم، شهریار مقصودلو، یوسف مصطفی لو، محمد حسین شهیر، جواد بیات کوهسار، 1393. اثر سطوح مختلف پروتئین و نوع جیره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجه های گوشتی با وزن تقریباً یک کیلو گرم. تحقیقات دام و طیور، 2(4): 59-70.

رضا صلاحی مقدم، شهریار مقصودلو، یوسف مصطفی لو، محمد حسین شهیر، جواد بیات کوهسار، 1393. اثر نوع فرمولاسیون و سطوح مختلف پروتئین خوراک بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی. تحقیقات علوم دامی، 3 (4). 23-37.

محمد مرادی، شهریار مقصودلو، فرامرز رستمی، یوسف مصطفی لو، 1394. تاثیر سطوح مختلف جایگزینی دانه اکسترود شده سویای با کنجاله سویا و مکمل ویتامین E بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی،  پژوهش های تولیدات  دامی، 6(11):35-43. 

حامد خدایی، شهریار مقصودلو،آشور محمد قره باش ، زهرا تراز، 1394.مطالعه اثر فرم فیزیکی خوراک و مکمل های خوراکی پروبیوتیک و پری بیوتیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی، پژوهش های تولیدات  دامی،6(12): 20-29.

 رضا صلاحی مقدم، شهریار مقصودلو، یوسف مصطفی لو، محمد حسین شهیر، جواد بیات کوهسار، 1396.اثر سطوح مختلف پروتئین  و نوع فرمولاسیون جیره بر اساس اسید آمینه های کل و قابل هضم بر دفع نیتروژن جوجه های گوشتی، پژوهش های علوم دامی، 8(16):1-10.

  سید موسی حسینی نشلی، فرید مسلمی پور، شهریار مقصودلو و محمد کاظمی فرد، 1396. تاثیر تغذیه زودهنگام زرده تخم مرغ و روغن سویا بر عملکرد و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی، پژوهش های علوم دامی، 8(16):40-46.  

فاطمه فتحی، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری، عباسعلی ناصریان و شهریار مقصودلو. 1396. اثر افزودن ملاس و تفاله چغندر قند بر ارزش تغذیه ای سیلاژ فضولات مرغ تخمگذار. نشریه پژوهش در نشخوار کنندگان، 5(3): 87-101.

یاسمن شریفی سوقه، فرید مسلمی پور، شهریار مقصودلو و جواد بیات کوهسار.1397. اثر افزودن تخم گشنیز  و ریشه زنجبیل به جیره بر عملکرد رشد، ویژگی های لاشه، جمعیت اشرشیاکلی ایلئوم روده و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم جوجه های گوشتی، مجله تحقیقات دامپزشکی، 73(3): 309-318.

جواد پایمرد، جواد بیات کوهسار،فرزاد قنبری، شهریار مقصودلو. 1399. تاثیر استفاده از مخلوط باکتری های پروبیوتیکی به صورت مایع یا خشک انجمادیبر عملکرد رشد ، متابولیت های خونی و راسنجه هاب تخمیری شکمبه ای گوساله های شیر خوار. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)،33 (126):41-58. 

رضا فرخ نیا، فرید مسلمی پور، شهریار مقصودلو  وفرزاد قنبری. 1399. ارزیابی اثر افزودن عصاره الکلی گیاهان دارویی آویشن شیرازی و سرخارگل به جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه های بیوشیمیایی خون  و وضعیت ایمنی جوجه های گوشتی.نشریه پژو هش های علوم دامی ایران،نشریه پژو هش های علوم دامی ایران، 12(1):75-86.

زهرا مومنی زاده، شهریار مقصودلو، جواد بیات کوهسار و فرزاد قنبری. 1399. اثر گلیسرید های اسید بوتیریک در دان پلت شده  وپروبیوتیک های  مختلف تجاری در اب اشامیدنی بر عملکرد، خصوصیات لاشه  ومیکروفلورای روده جوجه های گوشتی. نشریه محیط زیست جانوری، 12(4):231-245.

محمد ذبیح اللهی، فرید مسلمی پور، شهریار مقصودلو و وحید رضایی پور. 1400. اثر کاهش ثابت یا تدریجی شدت نور محیط بر عملکرد، ویژگی های لاشه و شاخص های ایمنی جوجه های گوشتی. پژوهش های تولیدات  دامی، 12(32):96-106.

حسن رجبلی، فاطمه بحری بیناباج، شهریار مقصودلو و رضا راه چمنی. 1400.تعیین عوامل مدیریتی مؤثر بر میزان تلفات در مزارع پرورش جوجه های گوشتی (مطالعه موردی: شهرستانهای رامیان و آزادشهر).پژوهش های تولیدات  دامی، 12(32): 180-186.

منصور آق ارکاکلی، زهرا تراز، شهریار مقصودلو، فرید مسلمی پور. 1400. اثر سطوح مختلف ریشه گیاه کاسنی بر عملکرد، قابلیت هضم و فرآسنجه های سیستم ایمنی جوجه های گوشتی. تولیدات دامی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان)، 23(1): 121-129.

زانکو روحی، شهریار مقصودلو، زهرا تراز و فرزاد قنبری. 1401. اثر رژیم های مختلف پرئتئین جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و صفات اقتصلدی بلدرچین های ژاپنی در حال رشد. پژوهش های تولیدات  دامی، 13 (35):1-11.

فرید مسلمی پور، طاهره آفتابی، شهریار مقصودلو، ابراهیم غلامعلی پور علمداری،1401. اثیر عصاره آشامیدنی اکالیپتوس و افزودن پودر فلفل سیاه به جیره بر عملکرد، فراسنجه های خون و جمعیت میکروبی روده و نای جوجه های گوشتی، تولیدات دامی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان)، 24(2): 191-201.

محمد ایزانلو، شهریار مقصودلو، زهرا تراز و فرزاد قنبری، 1401. بررسی امکان جایگزینی مخلوط پروتئینی به جای کنجاله سویا و مکمل مخلوط انزیمی بر عملکرد جوجه های گوشتی. نشریه پژو هش های علوم دامی ایران، 14 (2): 201-219. 

فریبا فریور، علیرضا شیرین زاده، شهریار مقصودلو و غلامحسین ایراجیان. 1401. تاثیر افزودن سطوح مختلف پودر زردچوبه (Curcuma lunga)به جیره غذایی بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و پارامتر های اقتصادی در جوجه های گوشتی. پژوهش های علوم دامی، 32 (2): 75-84.

 

Shahriar Maghsoudlou, Ashok kumar, D. P. Tiwari and Jyoti Palod. 2009. Effect of different regimens of total and digestible amino acids based diets on nitrogen and uric acid excretion of broiler chickens. Indian Journal of Animal Production and Management, 25 (3) 21-25.

Maghsoudlou, S., Palod, J., Kumar, A. and Patil. A. 2005. Factors affecting feed conversion ratio in broilers. Poultry World, 7:51-53.

Maghsoudlou, S., Palod, J and Kumar, A. 2006. Selection of diet energy level in broiler ration and factors affecting it. Poultry Line, 6 (12): 43-45.

Maghsoudlou, S., Kumar, A  and  Palod, J. 2006. Managemental aspects of antibiotic-free poultry program. Poultry Punch, 22(10):50-67.

Maghsoudlou, S., Kumar, A  and  Palod, J. 2007. Managerial aspects of antibiotic-free poultry program. Poultry Punch, 23(4):40-49.

 

 

 

مقالات کنفرانس

آشور محمد قره باش، شهریار مقصودلو، ، حلیمه ساسانی 1390 اثر ات تنش گرمایی بر بازده تلقیح مصنوعی گاوهای شیری هلشتاین در شهرستان گنبد کاووس
آشور محمد قره باش، فرید مسلمی پور، شهریار مقصودلو 1390 اثر فصل بر عملکرد پرورش جوحه های گوشتی در شهرستان گنبد کاووس
سلاقی ارسلان،قره باش  آشور محمد، مقصودلو شهریار، تراز زهرا   1390 اثر سطوح مکمل چربی(روغن کلزا) جیره بر متابولیت های چربی خون جوجه های گوشتی
سلاقی ارسلان،قره باش  آشور محمد، مقصودلو شهریار، تراز زهرا   1390 تاثیر سطوح مختلف (روغن کلزا) جیره بر ذخیره چربی در لاشه جوجه های گوشتی
شهریار مقصودلو، یونس مدنی، جلال حقوقدان، حسین عرب عامری 1390 اثر سطوح مختلف پروتئین بر عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجه های گوشتی با وزن یک کیلو گرم
محمد صادق پردمه، شهریار مقصودلو، یوسف مصطفی لو، وحید تقی زاده 1390 مطالعه شاخص تولید مرغ با استفاده از سطوح مختلف سبوس برنج، با و بدون آنزیم فیتاز در فاز های میانی و پایانی دوره رشد جوجه های گوشتی
سعیده نوحی، رضا صلاحی مقدم، وحیده نوحی، مهدی مرادی، شهریار مقصودلو 1391 استفاده از فراورده های فرعی کشاورزی در تغذیه و پرورش گوسفند
رضا صلاحی مقدم، سعیده نوحی، علیرضا مقدم، شهریار مقصودلو 1391 نقش مواد معدنی در تولید  مثل گوسفند
آشور محمد قره باش، شهریار مقصودلو، رجب محمد فیروزی 1391 تاثیر سطوح انرژی جیره غذایی بر خصوصیات لاشه بره های پرواری نژاد دالاق و زل
سعیده نوحی، ناهید فضلی، شهریار مقصودلو، رضا صلاحی مقدم، علیرضا مقدم 1391 استفاده از هورمون ها: راهکاری نوین در بهبود تولید و مثل و پرورش گوسفند 
شهریار مقصودلو، حلیمه ساسانی، آشور محمد قره باش، علیرضا پردلان 1391 خصوصیات ظاهری، تولیدی و تولید مثلی گوسفندان نژاد دالاق ایستگاه گوسفند داری دانشگاه گنبد کاووس
یونس مدنی، شهریار مقصودلو، حسین عرب عامری، جلال حقوقدان 1391 اثر سطوح مختلف پروتئین و اسید های آمینه ضروری جیره بر شاخص تولید دوره های مختلف پرورش جوجه های گوشتی
محمد مرادی، شهریار مقصودلو، یوسف مصطفی لو، فرامرز رستمی  1391 بررسی اثر سطوح مختلف جایگزینی دانه اکسترود شده سویا با کنجاله سویا و مکمل ویتامین E بر عملکرد جوجه های گوشتی
محمد مرادی، شهریار مقصودلو، یوسف مصطفی لو، فرامرز رستمی  1391 اثر سطوح مختلف جایگزینی دانه  سویای اکسترود شده  با کنجاله سویا و سطح ویتامین E بر پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه
حامد خدائی، شهریار مقصودلو، آشور محمد قره باش،  زهرا تراز 1391 اثر شکل دان(پلت و آردی) و مکمل های خوراکی پروبیوتیک و پری بیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی جوان
محمد مرادی، شهریار مقصودلو، فرامرز رستمی،  یوسف مصطفی لو 1392 اثرات تغذیه با سطوح مختلف جایگزینی دانه اکسترود شده سویا با کنجاله سویا و مکمل ویتامین E بر وضعیت چربی بدن جوجه های گوشتی
محمد مرادی، شهریار مقصودلو، فرامرز رستمی،  یوسف مصطفی لو 1392 تعیین خصوصیات کیفی گوشت جوجه های گوشتی تغذیه با سطوح مختلف جایگزینی دانه اکسترود شده سویا و مکمل ویتامین E 
مصطفی رستمی، فرید مسلمی پور، شهریار مقصودلو 1392 تاثیر سطوح مختلف اسید استیک و اسید آسکوربیک بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی 
مصطفی رستمی، فرید مسلمی پور، شهریار مقصودلو 1392 اثر سطوح مختلف اسید آسکوربیک و  اسید استیک بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی 
رضا اکبری، شهریار مقصودلو، آشور محمد قره باش، یوسف مصطفی لو 1392 اثر سطوح مختلف اسید آمینه های گوگرد دار، لیزین و ترئونین جیره بر شاخص تولید جوجه های گوشتی در سنین مختلف
حشمت الله گل زاده، شهریار مقصودلو، آشور محمد قره باش، جواد بیات 1392 اثر رژیم‌های مختلف انرژی قابل متابولیسم و تراکم اسید های امینه متیونین، لیزین و ترئونین بر شاخص تولید جوجه های گوشتی
یونس مدنی، شهریار مقصودلو، فرامرز رستمی، فرید مسلمی پور 1392 اثر سطوح مختلف پروتئین و اسید های  آمینه محدود کننده بر عملکرد جوجه های جوان 
یونس مدنی، شهریار مقصودلو، فرامرز رستمی، فرید مسلمی پور 1392 اثر سطوح مختلف پروتئین و اسید های  آمینه  مصنوعی تجاری بر شاخص تولید جوجه های گوشتی
نور محمد مختومی، شهریار مقصودلو، حمیدرضا سیدآبادی 1393 بررسی اثر سطوح مختلف دانه کلزای اکسترود شده و آنزیم چندگانه بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی جوان
نور محمد مختومی، شهریار مقصودلو، حمیدرضا سیدآبادی 1393 بررسی اثر سطوح مختلف دانه کلزای اکسترود شده و آنزیم چندگانه بر شاخص تولید جوجه های گوشتی 35 روزه
ملیحه صادقی سیمکانی، نور شهریار مقصودلو،  جواد بیات کوهسار، علیرضا خان احمدی 1393 اثر مکمل سازی آنزیم چندگانه تجاری و حذف مکمل اسید آمینه های مصنوعی متیونین، لیزین و ترئونین جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی جوان
ملیحه صادقی سیمکانی، نور شهریار مقصودلو،  جواد بیات کوهسار، علیرضا خان احمدی 1393 اثر  مکمل سازی آنزیم چندگانه تجاری "کمین" و حذف مکمل اسید های آمینه های  دی  ال متیونین، و دی  و ال لیزین هیدروکلراید و ال ترئونین بر شاخص تولید جوجه های گوشتی جوجه های گوشتی در 35 روزه
رضا صلاحی مقدم، یوسف مصطفی لو، شهریار مقصودلو، محمد حسین شهیر، جواد بیات کوهسار 1393 اثر سطوح مختلف پروتئین  و نوع  فرمولاسیون جیره بر شاخص تولید جوجه های گوشتی
رضا صلاحی مقدم، یوسف مصطفی لو، شهریار مقصودلو، محمد حسین شهیر، جواد بیات کوهسار 1393 اثر سطوح مختلف پروتئین  و تنظیم جیره غذایی بر اساس اسید های آمینه کل و قابل هضم بر عملکرد اقتصادی جوجه های گوشتی
سید موسی حسینی نشلی، فرید مسلمی پور،  شهریار مقصودلو، محمد کاظمی فرد، محمد رضا ملائی کندلوسی 1393 معرفی زرده تخم مرغ بعنوان تغذیه زود هنگام  و اثر آن بر عملکرد جوجه های گوشتی
سید موسی حسینی نشلی، فرید مسلمی پور،  شهریار مقصودلو، محمد کاظمی فرد،  1393 تغذیه زود هنگام زرده تخم مرغ و اثر آن بر وزن و طول روده کوچک جوجه های گوشتی
سعید خرمکی، فرید مسلمی پور،  شهریار مقصودلو، فریبا فریور 1393 اثر افزودن پودر سیر و شوید خشک به جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی در سنین اولیه
محمد امامی قره حاجلو، شهریار مقصودلو، حسین صبوری، فرامرز رستمی چراتی  1393 اثر سطوح مختلف فسفر قابل دسترس و آنزیم چندگانه کمین در مرحله رشد بر عملکرد جوجه های گوشتی در سن 35 روزگی
محمد امامی قره حاجلو، شهریار مقصودلو، حسین صبوری، فرامرز رستمی چراتی  1393 اثر سطوح مختلف فسفر قابل دسترس و آنزیم " کمین" در مرحله رشد بر عملکرد جوجه های گوشتی
حکیمه مصطفی لو، آشور محمد قره باش، شهریار مقصودلو،  حبیب الله زارع  1393 اثر ظرفیت واحد های پرورش جوجه های گوشتی بر هزینه های تولید
حکیمه مصطفی لو، آشور محمد قره باش، شهریار مقصودلو،  حبیب الله زارع  1393 اثر ظرفیت بر شاخص های تولید و سود آوری واحد های پرورش جوجه گوشتی 
یاسر سالاری تلمادره شهریار مقصودلو جواد بیات کوهسار  و فرامرز رستمی چراتی 1394 اثر سطوح مختلف جایگزینی مخلوط پروتئینی کنجاله کلزا و پودر ضایعات طیور ( اکسترود شده و اکسترود نشده)با کنجاله سویا بر عملکرد جوجه های گوشتی 28 روزه
یاسر سالاری تلمادره شهریار مقصودلو جواد بیات کوهسار  و فرامرز رستمی چراتی 1394 اثر سطوح مختلف جایگزینی مخلوط پروتئینی کنجاله کلزا و پودر ضایعات طیور ( اکسترود شده و اکسترود نشده)با کنجاله سویا بر چربی حفره شکمی و احشا قابل مصرف جوجه های گوشتی
عبدالوهاب پهلوانی دوجی شهریار مقصودلو آشور محمد قره باش و بلال صادقی 1394 اثرات دانه های  سویا پرچرب اکسترود شده  بر شاخص تولید و برخی اندامهای داخلی جوجه های گوشتی
عبدالوهاب پهلوانی دوجی شهریار مقصودلو آشور محمد قره باش و بلال صادقی 1394 اثر دمای اکستروژن بر دانه های سویای پر چرب و عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی در سنین اولیه
عاطفه حبیبی -شهریار مقصودلو یوسف مصطفی لو و جواد بیات کوهسار 1394 بررسی اثرات تراکم گله و سطوح انرژی بر شاخص تولید جوجه های گوشتی در سنین اولیه
عاطفه حبیبی -شهریار مقصودلو یوسف مصطفی لو و جواد بیات کوهسار 1394 بررسی اثرات تراکم گله و سطوح انرژی بر مصرف خوراک وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک جوجه های گوشتی در سنین اولیه
پری زارعی شهریار مقصودلو یوسف مصطفی لو و فرزاد قنبری 1394 بررسی اثرات تراکم گله و نوع فرمولاسیون جیره بر اساس اسید های امینه کل و قابل هضم بر عملکرد جوجه های گوشتی در سنین اولیه
پری زارعی شهریار مقصودلو یوسف مصطفی لو و فرزاد قنبری 1394 بررسی اثرات تراکم گله و نوع فرمولاسیون جیره بر اساس اسید های امینه کل و قابل هضم بر شاخص تولید جوجه های گوشتی
میثم خوشقدم شهریار مقصودلو محمد مرادی فرزاد قنبری فرامرز رستمی چراتی 1394 اثر افزودن پودر برگهای نعناع و چای و مکمل های ویتامین E و آنتی اکسیدانت های تجاری به جیره بر کیفیت گوشت لاشه های جوجه های گوشتی
میثم خوشقدم شهریار مقصودلو محمد مرادی فرزاد قنبری فرامرز رستمی چراتی 1394 تاثیر انتی اکسیدانت های تجاری ویتامین E  برگهای خشک شده چای سبز و نعناع بر روی زنده مانی و کاهش تلفات در جوجه های گوشتی
علیرضا شیرین زاده فریبا فریور و شهریار مقصودلو 1394 اثر سطوح مختلف انرژی و زرد چوبه بر عملکرد اقتصلدی و شاخص تولیدی جوجه های گوشتی با وزن تقریبی یک کیلو گرم
علیرضا شیرین زاده فریبا فریور و شهریار مقصودلو 1394 اثر سطوح مختلف انرژی و زرد چوبه بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی با وزن تقریبی یک کیلو گرم
فاطمه فتحی جواد بیات کوهسار فرزاد قنبری علی ناصریان و شهریار مقصودلو 1394 تاثیر استفاده از سطوح مختلف ملاس  و تفاله چغندر قند بر قابلیت هضم فراسنجه های تخمیری و و تولیدات میکروبی سیلاژ فضولات مرغ تخمگذار
فاطمه فتحی جواد بیات کوهسار فرزاد قنبری علی ناصریان و شهریار مقصودلو 1394 تاثیر سطوح مختلف ملاس  و تفاله چغندر قند بر  ترکیب شیمیایی  وفراسنجه های تخمیری سیلاژ فضولات مرغ تخمگذار
رضا فرخ نیا فرید مسلمی پور شهریار مقصودلو فرزاد قنبری 1394 تاثیر عصاره سرخار گل  بر تیتر آنتی بادی خون و وزن اندام های لنفوئیدی جوجه های گوشتی
رضا فرخ نیا فرید مسلمی پور شهریار مقصودلو فرزاد قنبری 1394 تاثیر عصاره آویشن  بر تیتر آنتی بادی خون و وزن اندام های لنفوئیدی جوجه های گوشتی
طاهره افتابی فرید مسلمی پور شهریار مقصودلو ابراهیم غلامعلی پور علمداری 1394 تاثیر مصرف عصاره کلروفرمی برگ اکالیپتوس بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی
طاهره افتابی فرید مسلمی پور شهریار مقصودلو ابراهیم غلامعلی پور علمداری 1394 بررسی استفاده از پودر فلفل سیاه بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
یاسمن شریفی سوقه فرید مسلمی پور شهریار مثصودلو و جواد بیات کوهسار 1394 تاثیر افزودن  پودر تخم گشنیز و ربشه زنجبیل بر سیستم ایمنی و جمعیت باکتری اشرشیاکلی ایلئوم جوجه های گوشتی کاب 500
یاسمن شریفی سوقه فرید مسلمی پور شهریار مثصودلو و جواد بیات کوهسار 1394 تاثیر افزودن  پودر تخم گشنیز و ربشه زنجبیل عملکرد رشد و صفات لاشه جوجه های گوشتی
محمد هادی ذبیح اللهی فرید مسلمی پور شهریار مقصودلو وحید رضایی پور 1394 شدت های مختلف نور در سالن های پرورش جوجه های گوشتی  و تاثیرات ان بر شاخص های عملکردی، خصوصیات لاشه و برخی از ارگان های داخلی
محمد هادی ذبیح اللهی فرید مسلمی پور شهریار مقصودلو وحید رضایی پور 1394 شدت های مختلف نور در سالن های پرورش جوجه های گوشتی  و تاثیرات ان بر برخی از فراسنجه های خونی و شاخص های ایمنی
محسن جمالیان-فرزاد قنبری- شهریار مقصودلو و انور آموز مهر 1394 اثر استفاده از مکمل اسید های آلی در جیره های با سطوح مختلف مواد مغذی بر قطعه بندی لاشه جوجه های گوشتی
محسن جمالیان-فرزاد قنبری- شهریار مقصودلو و انور آموز مهر 1394 اثر استفاده از مکمل اسید های آلی در جیره های با سطوح مختلف مواد مغذی برعملکرد جوجه های گوشتی
آشور محمد قره باش- پریوش مقدم نیا-شهریار مقصودلو و عبدالغفار تخله 1394 اثر استفاده از سطوح مختلف انرژی غذایی بر رشد اسکلتی بزغاله های نر نژاد آلپاین در استان گلستان
آشور محمد قره باش- پریوش مقدم نیا-شهریار مقصودلو و عبدالغفار تخله 1394 اثر استفاده از سطوح مختلف انرژی غذایی بر عملکرد پروار بزغاله های نر نژاد آلپاین در استان گلستان
یاسمن شریفی سوقه ،فرید مسلمی پور ،شهریار مقصودلو ،جواد بیات کوهسار 1395 اثر پودر ریشه زنجبیل بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه هاي خونی و جمعیت باکتري
اشریشیاکلی ایلیوم جوجه هاي گوشتی
یاسمن شریفی سوقه ،فرید مسلمی پور ،شهریار مقصودلو ،جواد بیات کوهسار 1395 تاثیر افزودن پودر تخم گشنیز در جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه هاي خونی و جمعیت
باکتري اشریشیاکلی ایلیوم جوجه هاي گوشتی
یاسمن شریفی سوقه ،فرید مسلمی پور ،شهریار مقصودلو ،جواد بیات کوهسار 1395 اثر استفاده از سطوح مختلف پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل بر فراسنجه هاي خونی در جوجه هاي
گوشتی
مومنی زاده، زهرا ،مقصودلو، شهریار ،بیات کوهسار، جواد و فرزاد قنبری،  1395 بررسی اثرات گلیسرید های اسید بوتریک در دان و پروبیوتیکهای تجاری در آب آشامیدنی
جوجه های گوشتی برعملکرد تولیدی جوجه های گوشتی در سن 42روزگی
مومنی زاده، زهرا ،مقصودلو، شهریار ،بیات کوهسار، جواد و فرزاد قنبری،  1395 اثر استفاده از گلیسریدهای اسیدبوتریک در دان و پروبیوتیک های مختلف در آب آشامیدنی
بر شاخص تولید جوجه های گوشتی
فتحی فاطمه ، بیات کوهسار جواد ،قنبری فرزاد، ناصریان عباس، و شهریار. مقصودلو 1395 تأثیر عمل آوری حرارتی بر قابلیت هضم، فراسنجه های تخمیری و تولید توده میکروبی فضولات مرغ تخمگذار
عبد الجلال ابروزن-آشور محمد قره باش- شهریار مقصودلو- رحمت سمیعی 1395 اثر فصل پرورش بر عملکرد و بازده اقتصادی واحد های پرورش مرغ گوشتی شرق استان گلستان 
محمود رضا فنائی، یوسف-مصطفی¬لو، شهریار مقصود¬لو جواد بیات کوهسار2 1395 اثرسطوح مختلف محلول  بره¬موم بر خصوصیات سیستم ایمنی جوجه¬های گوشتی
محمود رضا فنائی، یوسف-مصطفی¬لو، شهریار مقصود¬لو جواد بیات کوهسار2 1395 اثرسطوح مختلف محلول بره-موم در جیره بر عملکرد تولیدی جوجه¬های جوان
علی محمدخوجه ، جواد بیات کوهسار ، شهریار مقصودلو ، فرزاد قنبری 1395 تأثیر افزودن پروبیوتیکهای صنعتی و ماست ترش به آب آشامیدنی بر خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی در حال رشد
علی محمدخوجه ، جواد بیات کوهسار ، شهریار مقصودلو ، فرزاد قنبری 1395 تأثیر افزودن پروبیوتیکهای صنعتی و ماست ترش به آب آشامیدنی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در حال رشد
محمدمهدی علی پور - یوسف مصطفی لو - شهریار مقصودلو - زهرا تراز 1395 تحلیل و بررسی روغن پسماند با روغن سویا و افزودن مکمل تجاری بر عملکرد لاشه جوجه های گوشتی
محمدمهدی علی پور - یوسف مصطفی لو - شهریار مقصودلو - زهرا تراز 1395 بررسی استفاده از چربی ها و روغن ها بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
امیر مرادی، شهریار مقصودلو، زهرا تراز و فرامرز رستمی چراتی 1396 اثر سطوح فسفر قابل دسترس جیره و مکمل آنزیم چندگانه تجاری(کمینWP) بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی در فاز پایانی
امیر مرادی، شهریار مقصودلو، زهرا تراز و فرامرز رستمی چراتی 1396 اثر سطوح فسفر قابل دسترس جیره و مکمل آنزیم چندگانه تجاری(کمینWP) در پسدان بر میزان ابقای کلسیم، فسفر و خاکستر پای انگشت پا  جوجه های گوشتی
محمد ایزانلو، شهریار مقصودلو، زهرا تراز و فرزاد قنبری  1396 اثر سطوح مختلف سطوح جایگزینی مخلوط پروتئینی کنجاله کلزا و پودر ضایعات کشتارگاهی طیور با کنجاله سویا در جیره و مکمل سازیانزیم چندگانه کمین(WP) بر وزن اجزای لاشه جوجه های گوشتی
محمد ایزانلو، شهریار مقصودلو، زهرا تراز و فرزاد قنبری  1396 اثر سطوح مختلف سطوح جایگزینی مخلوط پروتئینی کنجاله کلزا و پودر ضایعات کشتارگاهی طیور با کنجاله سویا در جیره و مکمل سازیانزیم چندگانه کمین(WP) بر عملکرد تولید جوجه های گوشتی در سنین اولیه رشد
فاطمه کمالی، فرزاد قنبری، شهریار مقصودلو و جواد بیات کوهسار 1396 اثر روش های مختلف حرارتی بر ترکیبات شیمیایی دانه سویا
فاطمه کمالی، فرزاد قنبری، شهریار مقصودلو و جواد بیات کوهسار 1396 اثر روش های مختلف حرارتی بر قابلیت هضم برون تنی و فراسنجه های تخمینی دانه سویا
جواد پایمرد، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری و شهریار مقصودلو 1396 تاثیر استفاده از مخلوط باکتری های پروبیوتیکی به صورت مایع یا خشک انجمادی بر شاخص های رشد اسکلتی گوساله های شیرخوار
جواد پایمرد، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری و شهریار مقصودلو 1396 تاثیر استفاده از مخلوط باکتری های پروبیوتیکی به صورت مایع یا خشک انجمادی بر متابولیت های خونی گوساله های شیرخوار
صادق رخشانی، فرید مسلمی پور، شهریار مقصودلو و زهرا تراز 1397 تاثیر افزودن سطوح مختلف گیاهان دارویی و مقایسه آن با افزودن آنتی بیوتیک به جیره بر فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتی
صادق رخشانی، فرید مسلمی پور، شهریار مقصودلو و زهرا تراز 1397 تاثیر افزودن سطوح مختلف گیاهان دارویی و مقایسه آن با افزودن آنتی بیوتیک به جیره بر اندام های داخلی جوجه های گوشتی
اسماعیل چراغی ونوول، شهریار مقصودلو، زهرا تراز و بشیر قاسمپور 1397 اثر سطوح مختلف پروتئین و مکمل ویتامینی و مواد معدنی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در سنین اولیه رشد
اسماعیل چراغی ونوول، شهریار مقصودلو، زهرا تراز و بشیر قاسمپور 1397 اثر سطوح مختلف پروتئین و مکمل ویتامینی و مواد معدنی بر شاخص تولیدی و وزن برخی اندامه ای داخلی بلدرچین ژاپنی
رضا سلیمی، شهریار مقصودلو، زهرا تراز و عاطفه حبیبی 1397 اثر سطوح مختلف جایگزینی مخلوط پروتئینی کنجاله کلزا و پودر ضایعات کشتارگاهی طیور با کنجاله سویا و سطوح مختلف مکمل ویتامینی -مواد معدنی بر برخی خصوصیات لاشه بلدرچین های ژاپنی
رضا سلیمی، شهریار مقصودلو، زهرا تراز و عاطفه حبیبی 1397 اثر سطوح مختلف جایگزینی مخلوط پروتئینی کنجاله کلزا و پودر ضایعات کشتارگاهی طیور با کنجاله سویا و سطوح مختلف مکمل ویتامینی -مواد معدنی بر عملکرد تولیدی بلدرچین های ژاپنی یک تا سه هفتگی
زانکو روحی، شهریار مقصودلو، زهرا تراز و فرزاد قنبری 1397 اثر تغذیه مرحله ای پروتئین بر وزن اجزای لاشه بلدرچین های ژاپنی
زانکو روحی، شهریار مقصودلو، زهرا تراز و فرزاد قنبری 1397 اثر سطوح مختلف پروتئین بر عملکرد بلدرچین های ژاپنی در سنین اولیه رشد
محمود مهر پرور، فاطمه بحری بینا باج، شهریار مقصودلو و علیرضا خان احمدی 1397 اثر بافت جیره و تراکم مرغ در قفس بر ویژگی های کمی  وکیفی تخم مرغ در مرغداری های استان گلستان
محمود مهر پرور، فاطمه بحری بینا باج، شهریار مقصودلو و علیرضا خان احمدی 1397 اثر سن گله بر ویژگی های کیفی تخم مرغ های تولیدی در گله های تجاری استان گلستان
یونس گرگیج، زهرا تراز، شهریار مقصودلو و یوسف مصطفی لو 1397 اثر عصاره گیاه اویشن، آب انار و آبلیموبر pHو ظرفیت نگهداری آب در گوشت ران جوجه های گوشتی
یونس گرگیج، زهرا تراز، شهریار مقصودلو و یوسف مصطفی لو 1397 بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه آویشن، آب انار و آبلیمو  در گوشت ران جوجه های گوشتی
آرزو مخت، زهرا تراز، شهریار مقصودلو وفرزاد قنبری 1397 استفاده از مقادیر مختلف بذر خار مریم بر عملکرد  وخصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
آرزو مخت، زهرا تراز، شهریار مقصودلو وفرزاد قنبری 1397 استفاده از مقادیر مختلف بذر خار مریم بر مقدار اکسیداسیون لاشه  و برخی فراسنجه های خونی ع در جوجه های گوشتی
صابر قنبر زاده، یوسف مصطفی لو، شهریار مقصودلو  و جواد بیات کوهسار 1397 اثر سطوح مختلف انرژی و مواد مغذی جیره بر ویژگی های لاشه و تیتر آنتی بادی علیه بیماری نیوکاسل مرغان بومی در مرحله پرورش
صابر قنبر زاده، یوسف مصطفی لو، شهریار مقصودلو  و جواد بیات کوهسار 1397 اثر سطوح مختلف انرژی و مواد مغذی جیره بر صفات عملکردی مرغان بومی در مرحله پرورش
انسیه راشکی، زهرا تراز و شهریار مقصودلو و فریبا فریور 1397 تاثیر سطوح مختلف دانه رازیانه و شنیلیله بر عملکرد تخمگذاری بلدرچین ژاپنی طی دوره 7-9 هفتگی
شهریار مقصودلو، محمد ایزانلو، رضا سلیمی، زهرا تراز، فرزاد قنبری  وعاطفه حبیبی 1397 مقایسه استفاده از مخلوط پروتئینی کنجاله کلزا  وپودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی و  بلدرچین های ژاپنی پرورش یافته در شهرستان گنبد کاووس
شهریار مقصودلو، ملیحه صادقی سیمکانی، جواد بیات کوهسار و علیرضا خان احمدی 1397 اثر مکمل سازی آنزیم چند گانه تجاری و حذف مکمل اسید آمبنه های ضروری ترئونین، لیزین و متیونین بر عملکرد جوجه های گوشتی پرورش یاقته تا سن 35 روزگی در شهرستان گنبد کاووس
عبدالخالق ایران نژاد، شهریار مقصودلو، رضا راه چمنی و فرزاد قنبری 1400   اثر برنامه های مختلف تغذیه گلوکز بر عملکرد جوجه های گوشتی در هفته اول پرورش
شهریار مقصودلو، زهرا تراز، شعبان قلندر آیشی ، یار محمد قرنجیک 1400 اثر سطوح مختلف انرژی جیره بر عملکرد تولید بلدرچین های ژاپنی در سن 15-28روزگی
حسن کوهنشین، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری و شهریار مقصودلو 1400 تاثیر افزودنی های مختلف بر قابلیت هضم و تولید پروتئین میکروبی سیلاژ خردل وحشی
شهریار مقصودلو و مهدی خداوردی 1400 اثر افزودنی های مختلف به جیره دارای کنجاله کانولا و پودرضایعات جوجه¬کشی بر عملکرد اولیه جوجه¬های گوشتی
کیوان سرکاری ، شهریار مقصودلو، زهرا تراز و جواد بیات کوهسار 1400 اثر شدت نور و طول دوره نوردهی بر عملکرد جوجه های گوشتی
وحیده محمّدیان ، زهرا تراز،  شهریار مقصودلو، فاطمه بحری 1400 اثر سطوح مختلف پروبیوتیک در آب آشامیدنی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی
محمد شبان، شهریار مقصودلو، زهرا تراز و علی گیلانی  1400 اثر سطوح مختلف استفاده از پودر ضایعات کارخانه جوجه کشی (بدون پوسته) و مکمل آنزیم چندگانه در جیره بر عملکرد تولیدی بلدرچین های ژاپنی در حال رشد 
مهسا خسروی، فرزاد قنبری، شهریار مقصودلو و جواد بیات کوهسار 1400 تهیه یک مخلوط پروتئینی از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور و کنجاله کلزا به منظور استفاده در جیره پرندگان

طرح های پژوهشی

1. مقایسه رژیم های خوراک دهی دان کرامبل و پلت بر عملکرد جوجه های گوشتی

2. اثر افزایش سطح انرژی جیره توسط روغن سویا و یا دانه سویای پرچرب اکسترود شده بر عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجه های گوشتی

پایان نامه و رساله

ردیف عنوان پایان نامه نام دانشجو اساتید راهنما سال دفاع
1 مطالعه اثر سطوح مختلف سبوس برنج و آنزیم فیتاز در فازهای میاندان و پس دان  عملکرد جوجه های گوشتی محمد صادقی پردمه شهریار مقصودلو 1390
2 مطالعه اثر فیزیکی دان و مکمل های خوراکی پروبیوتیک و پری بیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی حامد خدائی شهریار مقصودلو 1391
3 مطالعه اثر سطوح مختلف جایگزینی دانه اکسترود شده سویا با کنجاله سویا و مکمل ویتامین E ، بر عملکرد جوجه های گوشتی محمد مرادی شهریار مقصودلو 1391
4 مطالعه سطوح ذرات نرم موجود در پشیدان کرامبل شده و فرم فیزیکی میاندان و پسدان بر عملکرد جوجه های گوشتی یحیی صابری شهریار مقصودلو- یوسف مصطفی لو 1391
5 اثر سطوح مختلف پروتئین و اسید های آمینه محدود کننده رشد بر عملکرد جوجه های گوشتی یونس مدنی شهریار مقصودلو 1392
6 اثر سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و تراکم اسید های آمینه متیونین، لیزین و ترئونین بر عملکرد جوجه های گوشتی محمد گل زاده شهریار مقصودلو 1392
7 اثر سطوح مختلف اسید های آمینه گوگرددار، لیزین و ترئونین بر عملکرد جوجه های گوشتی رضا اکبری شهریار مقصودلو 1392
8 اثر سطوح مختلف دانه کلزای اکسترود شده و آنزیم چندگانه بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی نور محمد مختومی شهریار مقصودلو 1392
9 اثر سطوح پروتئین جیره و نوع فرمولاسیون جیره بر اساس اسید آمینه های کل و قابل هضم بر عملکرد جوجه های گوشتی رضا صلاحی مقدم شهریار مقصودلو و یوسف مصطفی لو 1392
10  اثر افزودن منابع کاتیونی به آب آشامیدنی و جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی در معرض تنش گرمایی روح ا... وزیری دوزین فرید مسلمی پور 1392
11 اثر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر عملکرد پروار و رشد اسکلتی بزغاله های نر نژاد آلپان در استان گلستان پریوش مقدم نیا آشور محمد قره باش 1393
12 اثر سطوح مختلف دانه گندم و مولتی آنزیمهای تجاری کمین بر عملکرد جوجه های گوشتی مهران مصطفی پور شهریار مقصودلو 1393
13 اثر سطوح مختلف فسفر قابل دسترس جیره و آنزیم چندگانه تجاری کمین بر عملکرد جوجه های گوشتی محمد امامی قره حاجلو شهریار مقصودلو 1393
14 اثر حذف مکمل اسید های آمینه دی ال متیونین، ال لیزین و ال ترئونین و افزودن آنزیم چندگانه کمین بر عملکرد جوجه های گوشتی ملیحه صادقی سیمکانی شهریار مقصودلو 1393
15 اثر تغذیه زود هنگام با زرده تخم مرغ بر زنده مانی و مورفولوژی روده و عملکرد رشد جوجه های گوشتی سید موسی حسینی نشلی فرید مسلمی پور 1393
16 اثر افزودن پودر سیر و شوید به جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خون جوجه های گوشتی  سعید خرمکی فرید مسلمی پور 1393
17 اثرات مکمل تجاری مخلوط پروبیوتیک و مولتی آنزیم به جیره غذایی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی علی اصغر نوروزی فرید مسلمی پور 1393
18 بررسی نوع و سطح آنتی کوکسیدیوز یوزهای یونوفوری(سالینومایسین، مادورامایسین) بر عملکرد جوجه های گوشتی ملیحه حسینی یوسف مصطفی لو 1393
19 اثر ظرفیت واحد بر کارایی اقتصادی پرورش جوجه های گوشتی در شرق استان گلستان حکیمه مصطفی لو آشور محمد قره باش 1394
20 تاثیر روش های مختلف عمل آوری بر ارزش تغذیه ای فضولات طیور و استفاده آن در جیره گوسفندان فاطمه فتحی جواد بیات کوهسار و فرزاد قنبری 1394
21 اثر مقایسه جداول کاربردی آنالیز مواد خوراکی و احتیاجات مواد مغذی در تنظیم اسید آمینه های خوراک بر عملکرد جوجه های گوشتی محمد کاظم پدر شهریار مقصودلو 1394
22 اثر سطوح مختلف جایگزینی مخلوط پروتئینی کنجاله کلزا و پودر ضایعات طیور (اکسترود شده و اکسترود نشده) با کنجاله سویا بر عملکرد جوجه های گوشتی یاسر سالاری تلمادره شهریار مقصودلو 1394
23 تاثیر افزودن پودر برگ های نعناع و چای و مکمل های ویتامین E و آنتی اکسیدانت تجاری به جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی میثم خوش قدم شهریار مقصودلو 1394
24 تاثیر افزودن پودر زردچوبه به جیره غذایی با سطوح مختلف انرژی بر عملکرد جوجه های گوشتی علیرضا شیرین زاده فریبا فریور 1394
25 تاثیر عصاره برگ اکالیپتوس و پودر فلفل سیاه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی طاهره آفتابی فرید مسلمی پور 1394
26 تاثیر کاهش شدت نور سالن پرورش بر عملکرد، خصوصیات لاشه و تلفات جوجه های گوشتی هادی ذبیح اللهی فرید مسلمی پور 1394
27 بررسی تاثیر افزودن پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل به جیره جوجه های گوشتی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی یاسمن شریفی سوقه فرید مسلمی پور 1394
28 اثر افزودن عصاره سرخارگل و آویشن به جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی رضا فرخ نیا فرید مسلمی پور 1394
29 اثر تراکم پرورش و تنظیم جیره بر اساس اسید امینه های کل و قابل هضم بر عملکرد جوجه های گوشتی پری زارعی یوسف مصطفی لو و شهریار مقصودلو 1394
30 اثر تراکم پرورش و غلظت مواد مغذی جیره بر روی خصوصیات تولیدی و اقتصادی جوجه های گوشتی عاطفه حبیبی یوسف مصطفی لو و شهریار مقصودلو 1394
31 تاثیر فصل و موقعیت جغرافیایی بر عملکرد و بازده اقتصادی واحد های پرورش مرغ گوشتی شرق گلستان عبدالجلال ابروزن آشور محمد قره باش 1395
32 بررسی استفاده از انوع مختلفی از پروبیوتیک در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون  بلدرچین های ژاپنی  علی محمد خوجه جواد بیات کوهسار  1395
33 اثر گلیسرید های اسید بوتیریک در دان پلت و پروبیوتیک های مختلف تجاری در اب آشامیدنی بر عملکرد جوجه های گوشتی زهرا مومنی زاده شهریار مقصودلو 1395
34 اثر استفاده از مکمل اسید آلی در جیره های با سطوح مختلف مواد مغذی بر عملکرد، جمعیت میکروبی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی محسن جمالیان فرزاد قنبری 1395
35 اثر سطوح مختلف محلول بره موم در جیره غذایی بر عملکرد وسیستم ایمنی جوجه های گوشتی محمود رضا فنائی یوسف مصطفی لو 1395
36 بررسی آلودگی به سالمونلا تعداد کلی باکتری ها و مقدار کل نیتروژن فرار در جوجه های گوشتی کشتار شده در کشتارگاههای استان گلستان در سه ماهه اول سال 1396  علیرضا مسگر سرکلا رضا راه چمنی 1396
37 تاثیر افزودن پودر پونه در بازه های زمانی مختلف به جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی  حسین رجبعلی نژاد رضا راه چمنی 1396
38 اثر جایگزینی سطوح مختلف مخلوط پروتئینی کنجاله کلزا و پودر ضایعات کشتارگاهی طیور با کنجاله سویا در جیره و مکمل سازی آنزیم چند گانه بر عملکرد جوجه های گوشتی محمد ایزانلو شهریار مقصودلو 1396
39 اثر سطوح مختلف فسفر قابل دسترس جیره و مکمل آنزیم چندگانه تجاری کمین بر عملکرد تولید جوجه های گوشتی در دوره پایانی امیر مرادی شهریار مقصودلو 1396
40 اثر سطوح تراکم انرژی و مواد مغذی جیره و زمان تعویض جیره های پیشدان و پسدان بر عملکرد تولید و خصوصیات لاشه اردک های در حال رشد احسان عجمی شهریار مقصودلو 1396
41 اثر افزودن مکمل اسید سیتریک و انی اکسیدان تجاری به جیره دارای مخلوط پروتئینی کنجاله کانولا و پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر عملکرد جوجه های گوشتی هادی آرخی شهریار مقصودلو 1396
42 مقایسه تاثیر افزودن سطوح مختلف مخلوط گیاهان دارویی با افزودن آنتی بیوتیک به جیره بر عملکرد، ویژگی لاشهو فراسنجه های خون و ایمنی جوجه های گوشتی صادق رخشانی فرید مسلمی پور 1396
43 اثر جابگزینی روغن پسماند رستوران با روغن سویا و افزودن مکمل آنتی اکسیدانت تجاری بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی محمد مهدی علی پور یوسف مصطفی لو و شهریار مقصودلو 1396
44 اثر افزودن بذر خار مریم بر عملکرد، خاصیت آنتی اکسیدانی گوشت و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی آرزو مخت زهرا تراز 1397
45 بررسی اثر آب انار آب لیمو و عصاره گیاه آویشن بر طول دوره ماندگاری گوشت ران جوجه های گوشتی یونس گرگیج زهرا تراز 1397
46 اثر عصاره های گیاهی چای سبز، کاسنی و سیر بر کیفیت ران جوجه های گوشتی محمود حاتمی قوجوق زهرا تراز 1397
47 بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین جیره و مکمل معدنی و ویتامینی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و کیفیت گوشت بلدرچین های ژاپنی  اسماعیل چراغی ونوول شهریار مقصودلو 1397
48 بررسی اثر سطوح مختلف جایگزینی مخلوط پروتئینی کنجاله کانولا و پودرضایعات کشتارگاهی طیور با کنجاله سویا و سطوخ مختلف مکمل معدنی- ویتامینی جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدرچین های ژاپنی رضا سلیمی  شهریار مقصودلو 1397
49 اثر برنامه های مختلف تغذیه ای پروتئین و اسید های آمینه محدود کننده یر عملکرد تولیدی و اقتصادی بلدرچین های ژاپنی زانکو روحی شهریار مقصودلو 1397
50 بررسی ترکیبات موثر موجود در عصاره گیاه خار شتر و مقایسه این ترکیبات در شیر و دوغ شتر تغذیه شده  در مراتع شرق گلستان تقان محمد ماخور فرامرز رستمی چراتی- رضا اکبری 1397
51 اثر سطوح مختلف انرژی و مواد مغذی جیره بر صفات عملکردی، ویژگی های لاشه و تیتر آنتی بادی علیه بیماری نیوکاسل مرغان بومی در مرحله پرورش  صابر قنبر زاده یوسف مصطفی لو 1397
52 سطوح مختلف دانه رازیانه بر عملکرد تخمگذاری بلدرچین ژاپنی انیسه راشکی زهرا تراز 1398
53 اثر سطوح مختلف پودر ریشه گیاه کاسنی بر عملکرد، قابلیت هضم، سیستم ایمنی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی منصور آق ارکاکلی زهرا تراز 1398
54 بررسی مدیریت تغذیه بر عملکرد مزارع پرورش جوجه گوشتی شرق استان گلستان سمیه کوهساری زهرا تراز 1398
55 اثر سطوح مختلف پروبیوتیک در آب آشامیدنی بر عملکرد، جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی وحیده محمدیان زهرا تراز 1398
56 استفاده از نسبت های مختلف روغن سویا، چربی حیوانی پیه گوسفندی و روغن طیور بر عملکردجوجه گوشتی کریم حیدر زاده زهرا تراز و یوسف مصطفی لو 1398
57 اثر سطوح مختلف انرژی جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدر چین های ژاپنی یار محمد قرنجیک شهریار مقصودلو 1398
58 تعیین سازه های موثر بر تلفات در مزارع پرورش مرغ گوشتی در شهرستان های رامیان و آزاد شهر حسن رجبلی فاطمه بحری بینا باج 1398
59 اثر افزودن پودربرگ نعناع فلفلی و پودر دانه سیاه دانه به جیره بر عملکرد رشد، ویژگی های لاشه و فراسنجه های ایمنی جوجه های گوشتی میثم احمدی منش فرید مسلمی پور 1398
60 تعیین کیفیت مخلوط پروتئینی تهیه شده از کنجاله کانولا و پودر ضایعات کشتارگاهی طیور با افزودنی های مختلف اسیدی و جوش شیرین و تاثیر آن بر عملکرد بلدرچین ژاپنی مهسا خسروی فرزاد قنبری 1399
61 تاثیر برنامه های نوری دارای شدت نور متفاوت بر عملکرد جوجه های گوشتی راس 308 کیوان سرکاری شهریار مقصودلو 1400
62 اثر برنامه های مختلف تغذیه ای گلوکز به جوجه های گوشتی تازه تفریخ شده بر عملکرد بعدی رشد عبدالخالق ایران نژاد شهریار مقصودلو و رضا راه چمنی 1400
63 اثر افزودنی های مختلف بر ترکیب شیمیایی، پایداری هوازی، فراسنجه های تخمیری، قابلیت هضم و تولیدگاز در سیلاژ گیاه خردل وحشی حسن کوه نشین جواد بیات کوهسار 1400

تالیفات

افتخارات

 

قبولی کارشناسی مهندسی کشاورزی- دامپروری دانشگاه فردوسی مشهد در ازمون سراسری سال 1373 با کسب رتبه 2100 و قبولی رشته های پزشکی قم و دامپزشکی کرج سال 1373 در دانشگاه ازاد اسلامی

کسب رتبه اول دوره کارشناسی علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد 1373-1377. با معدل 17.10

موفقیت در آزمون سراسری کارشناسی ارشد علوم دامی برای ورودی سال 1377 با کسب رتبه 6 کشوری با معدل 17.47

موفقیت در آزمون سراسری اعزام دانشجو به خارج کشور درسال 1380 در رشته علوم دامی و اخذ بورسیه تحصیلی از وزارت علوم و اتمام دوره دکتری در طی 3.5 سال با معدل 85.46 از 100 (معادل 17.09) از دانشگاه علوم کشاورزی و فنی مهندسی پنت (پنت نگر)هندوستان.

کسب عنوان سرباز نمونه در سال 1381 در دانشگاه امام حسین (ع)ودریافت لوح افتخار از رئیس دانشگاه سردار دکتر احمد فضائلی نژاد

ثبت اختراع: محلول شاخص کنترل کیفی محصولات فراوری شده سویا در سال 1390

ثبت اختراع:فرایند تولید مخلوط پروتئینی از ترکیب کنجاله کانولا و پودر ضایعات کشتارگاهی طیور همراه با افزودنی های اسیدی و جوش شیرین در سال 1400

مدیر تحقیق و توسعه شرکت تهیه خوراک طیور آرتان دانه گلستان

مشاور تغذیه شرکت تهیه خوراک  دام مروارید دانه قابوس گنبد کاووس 

کسب عنوان استادنمونه دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس در سال های 1392 و 1393

تمام افتخارات و پیروزی های بشر زود گذر است...

برنامه هفتگی

برنامه هفتگي نيمسال اول  سال تحصيلي 1401-1402 دکتر شهریار مقصودلو

 

8-10

10-12

13-14:30

15-16:30

16:30-17:30

شنبه

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

پاسخ به دانشجویان

پرورش مرغ اجداد و مادر (14)

پاسخ به دانشجویان

یک شنبه

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

جلسه

روش های تولید و فروری خوراک طیور کارشناسی ارشد (10)

پاسخ به دانشجویان

دو شنبه

اصول جیره نویسی کارشناسی (3)

مطالعه و تحقیق

زبان تخصصی  کارشناسی ارشد (10)

پاسخ به دانشجویان

مطالعه و تحقیق

سه شنبه

 

پاسخ به دانشجویان

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

چهار شنبه

پرورش مرغ تخمگذار (24)

پرورش مرغ مادر  واجداد (24)

پاسخ به دانشجویان

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

 

 

دروس تدریس شده

مسائل اختصاصی پرورش جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد

پرورش طیور صنعتی کارشناسی ارشد

تغذیه تکمیلی کارشنساسی ارشد

مدیریت واحد های پرورش دام وطیور کارشناسی ارشد

تغذیه طیور پیشرفته کارشناسی ارشد

زبان تخصصی کارشناسی ارشد

ساختمانها و تاسیسات پرورش طیورکارشناسی

مدیریت پرورش مرغ گوشتی کارشناسی

مدیریت پرورش مرغ مادر و اجداد کارشناسی

مدیریت پرورش مرغ تخمگذار کارشناسی

جیره نویسی طیور کارشناسی

روش های تولید و فراوری خوراک طیور کارشناسی ارشد

مدیریت واحد های جوجه کشی کارشناسی

 

 

 

دانلودها