×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر مجید مکبر اصفهانی

Dr. Majid Mokaber Esfahani

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم پایه و فنی مهندسی

گروه :شیمی

بیوگرافی

:تحصیلات

درجه پایان نامه

سال

محل تحصیل

گرایش

رشته

مقطع

---

1379-83

دانشگاه گیلان

کاربردی

شیمی

کارشناسی

19.5

1383-85

دانشگاه فردوسی مشهد

  آلی 

شیمی

کارشناسی ارشد

20

1389-94

دانشگاه فردوسی مشهد

آلی 

شیمی

دکتری تخصصی

سابقه کاری

 یازده سال سابقه کار همزمان در آزمایشگاههای تحقیقات و کنترل کیفیت شرکت داروپخش

 چهار سال سابقه ریاست تحقیقات کاربردی شرکت داروپخش

تولید فنوباربیتال، کتوپروفن، لووفلوکساسین، جم فیبروزیل، سولفابنزآمید و متفورمین در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی برای اولین بار در ایران

 کار با دستگاه های 

HPLC, GC, Karl Fisher, Potentiometer, UV-Vis spectroscopy, Polarimeter، FT-IR

زمینه های تحقیقاتی

Organic Synthesis

Active Pharmaceutical Ingredients

Supramolecular

High-Performance Liquid Chromatography

مقالات ژورنال

1- Rounaghi G.H., Razavipanah E., Riazi M.M., Rahimizadeh M., Bakavoli M., Seresht E.R., Esfahani M.M.  Competitive bulk liquid membrane transport of transition and post transition metal cations using (2,3-Diphenylquinoxaline)-4',4''-dithiotriethylene glycol, Asian Journal of Chemistry, 2009, 21.9http://search.proquest.com/assets/r20161.6.0.834.574/core/spacer.gif, 6701-6709

2- Bakavoli M., Rahimizadeh M., Rezaei-Seresht E., Esfahani M.M., Ziaee P.; Synthesis and complexing properties of novel crown ethers and thiacrown ethers incorporating new heterocyclic moieties, Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements, 2010, 2152-2158, DOI: 10.1080/10426500903544280.

3- Eshghi H., Mokaber-Esfahani M., Rahimizadeh M., One-pot free solvent synthesis of some indolylmethane amine derivatives by FHS as a recycable catalyst, J. Chin. Chem. Soc. 2014, DOI: 10.1002/jccs.201400192.

4- Mokaber-Esfahani M., Eshghi H., Shiri A., Akbarzadeh M., Mirzaei M. Synthesis of [1,2,4]triazolo[3,4-b]pteridines as a novel class of heterocyclic compounds, J. Chem. Res. 2015, (39) 216-219. DOI: 10.3184/174751915X14271341601550.

5- Hossein Eshghi, Mahdi Mirzaei, Maede Hasanpour, Majid Mokaber-Esfahani, Benzimidazolium dicationic ionic liquid as an efficient and reusable catalyst for the synthesis of α-aminophosphonates and bis (α-aminophosphonates) under solvent-free condition, Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements, 2015, 190:1606–1620, DOI: 10.1080/10426507.2015.1012199.

6-  Majid Mokaber-Esfahani, Hossein Eshghi, Marzieh Akbarzadeh, Mostafa Gholizadeh,Yahya Mirzaie, Mohammad Hakimi,and Jalil Lari. Synthesis and Antibacterial Evaluation of New Pyrimidyl NCiprofloxacin Derivatives, Volume 4, Issue 31, August 23, 2019, Pages 8930-8933, DOI: 10.1002/slct.201901924

مقالات کنفرانس

1- Majid Mokaber-Esfahani, Hossein Eshghi, Marzieh Akbarzadeh, A novel synthesis of chiral triazolo pteridine heterocyclic systems by using amino acids. In 2nd international conference on chemistry, chemical engineering and chemical process (ICCC 2014), Istanbul, Turkey.

2- Marzieh Akbarzadeh, Mahdy Bakavoli, Hossein Eshghi, Atena Jabbari, Majid Mokaber-Esfahani, Mahdi Mirzaei. Synthesis of new heterocyclic system: 2-substituted-4-methyl-5,11-dihydrobenzo[b]pyrimido[4,5-e][1,4]thiazepine. The 22nd Iranian seminar of organic chemistry, university of Tabriz, 2014.

3- Majid Mokaber-Esfahani, Hossein Eshghi, Ali Shiri, Marzieh Akbarzadeh, Mahdi Mirzaei, Mostafa gholizadeh, Atena Jabbari, Synthesis and antibacterial activities of new fluoroquinolones based on ciprofloxacin structure. The 22nd Iranian seminar of organic chemistry, university of Tabriz, 2014.

4- Atena Jabbari, Mohammad seyedi, Mahdy Bakavoli, Marzieh Akbarzadeh, Majid Mokaber-Esfahani, Mahdi Mirzaei. Design and synthesis of novel series of 8-prenyloxy coumarin-3-carboxylic acid as 15-lipoxygenase inhibitors. The 22nd Iranian seminar of organic chemistry, university of Tabriz, 2014.

5- Majid Mokaber-Esfahani, Hossein Eshghi, Marzieh Akbarzadeh, Mahdi Mirzaei, Mostafa gholizadeh, Ali Shiri. Synthesis of new supramolecular receptor based on diphenylglycoluril structure using click chemistry. The 22nd Iranian seminar of organic chemistry, university of Tabriz, 2014.

6- Mahdi Mirzaei, Hossein Eshghi, Maede Hasanpour, Majid Mokaber-Esfahani, Marzieh Akbarzadeh. Ionic liquids as highly efficient and reusable catalyst for one-pot synthesis of bis-a-aminophosphonates. The 22nd Iranian seminar of organic chemistry, university of Tabriz, 2014.

7- Eshghi H., Mokaber-Esfahani, M., Rahimizadeh, M., One-pot free solvent synthesis of some indolylmethane amine derivatives by FHS as a recycable catalyst, The 20th Iranian seminar of organic chemistry, university of Hamedan, 2013.

8- Mahdi Mirzaei, Hossein Eshghi, Maede Hasanpour, Majid Mokaber-Esfahani, Atena Jabbari , LaCl3.7H2O: an efficient lewis acid catalyst for synthesis N-(benzothiazole-2-yl)-O,O-dimethyl-a-aminophosphoates. The 22nd Iranian seminar of organic chemistry, university of Tabriz, 2014.

9- Majid Mokaber-Esfahani, Benefits of education and connection between industry and university. The 8th Iranian seminar of chemistry education, university of Semnan, 2013. Speech.

پایان نامه و رساله

1- Synthesis of novel thiacrown-ether systems based on heterocyclic rings. MSc. thesis

2- Synthesis and biological activities of novel derivatives of 3-indolylmethaneamines, fluoroquinolones, thiadeazepinoquinolones and pteridines. PhD thesis

داوری پایان نامه

بررسی ترکیبات شیمیایی دود حاصل از عنبرنسا با رویکرد خواص درمانی، شقایق عطائی مقدم -

 تهیه نانو کپسول از اسانس استخراج شده از صمغ درخت بنه با دستگاه سیال فوق بحرانی و بررسی خاصیت آنتی باکتریال آن، شیوا محمدیان -

 تهیه نانوکپسول از عصاره گیاه تاتوره، مرضیه پدرام -

 تهیه نانو کپسول از اسانس بذر شوید با پلیمر طبیعی، حنانه حاجی زاده -

 تهیه کرم روغن شترمرغ با عصاره زردچوبه و رایحه گیاهی، حبیبه آگاهی حسن آباد -

 تهیه اسانس شیر شتر و دوغ شتر، تقان محمد ماخور -

برنامه هفتگی

 

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

مراجعه دانشجویان

تحقیق و پژوهش

یکشنبه

شیمی آلی 1

شیمی عمومی 2

جلسات دانشگاه

تحقیق و پژوهش

دوشنبه

بیوشیمی صنایع غذایی

آزمایشگاه مواد غذایی

مراجعه دانشجویان

تحقیق و پژوهش

سه شنبه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

شیمی مواد غذایی

تحقیق و پژوهش

چهارشنبه

مراجعه دانشجویان

مراجعه دانشجویان

مراجعه دانشجویان

تحقیق و پژوهش

 

 

دروس تدریس شده

شیمی آلی (رشته کشاورزی)، شیمی آلی (رشته زیست شناسی)، شیمی آلی (رشته مدیریت تلفیقی آفات)،

شیمی آلی 2 (رشته شیمی)

آزمایشگاه شیمی آلی 1 (رشته محیط زیست)

آزمایشگاه شیمی آلی 2 (رشته شیمی)

شیمی عمومی 1 (رشته زیست شناسی)

زبان تخصصی (رشته شیمی)

شیمی عمومی 2 (رشته زیست شناسی)

شیمی آلی 1 (رشته شیمی)

شیمی صنایع غذایی

بیوشیمی صنایع غذایی

آزمایشگاه شیمی صنایع غذایی

شیمی آلی پیشرفته

شیمی هتروسیکل

شیمی هتروسیکل پیشرفته

کاربرد اسانس و ترکیبات طبیعی

تصفیه آب و پساب های صنعتی

دانلودها

صنعت تولید عسل