×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر رضا مظهری

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم انسانی و تربیت بدنی

گروه :علوم اداری و اقتصادی

بیوگرافی

تحصيلات :

لیسانس : اقتصاد نظري  از دانشگاه مازندران   ،  سال  1366   

فوق ليسانس : اقتصاد از   CESP / JNU ،  دانشگاه جواهر لعل نهرو ، دهلی نو  ،  سال  1994

ام فيل : اقتصاد  از CESP / JNU  ،   سا ل 1997  

دكتری: اقتصاد نظري از              CESP / JNU    ،   سال 2003

 

 

 

  The Political economy of Iran During 1960s-1990s                                                                           موضوع پايان نامه 1 :

موضوع پايان نامه دكترا : 2:      Inflation In The Iranian Economy Between : 1960 - 2000 ,  A Theoretical –Cum-Empirical Study(1971-1998 

زمینه های تحقیقاتی

     پول و تورم    - 

             اقتصاد سیاسی کلان- 

مقالات ژورنال

مقالات :

خارجی :

 

]Investigating the Relationship between Disclosure Quality in information Systems …., International research Journal of Management Vol,1(4),88-92,2013.

 

فارسی :

-  بررسي افكار اقتصادي و اجتماعي  امريتا سن ، نامه علمي هند  ، دهلي نو ، شماره 3 ، زمستان 1379 ، دهلي نو .

 

-  نا اطميناني و تقاضاي پول در ايران (391 1– 1338 ) ، پژوهش نامه اقتصادي(درشماره آینده ).

 

 -  بررسی ارتباط بین نرخ تورم با نرخ بهره بر اساس تئوری فیشر در اقتصاد ایران ، (1391) ، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار.

 

 

 

نقد و بررسي كتاب :

 

-    The Man With the Invisible Hand", Biblo, New Delhi,  "Patnaik. Prabhat (1996 ) ,  

 

بررسيهاي بازرگاني،شماره31،.1385.

 

-                           Patnaik. Prabhat, "    The Retreat to Unfreedom ", Tulka Book, 2003. 

  

پژوهش ها و سياستهاي اقتصادي ،شما ره 32، 1383     .

 

-  مدار هاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران ، حسین عظمی ، فصلنامه پژوهشي دانشكاه امام صادق ، شماره 37  ، 1384  .

                     

Bhaduri, A. (2005 ), " Development With Dignity  "  ,National Book trust, New Delhi

 

مجله اقتصادی ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی ، شماره های 1و2 فروردین و اردیبهشت 1390..  

 

 

مقالات کنفرانس

سمينارها :

الف- بين المللي

موضوع   سمينار:                               The Main Iranian economy Problems    

                          .                                           

نام مقاله:

The winner and loser of the Iranian Economic Reforms,                     

محل :                    School of International Studies, JNU, New Delhi, 2002.

 

                                                   

موضوع سمينار : Regional Dialogue the role and Regionalism Multi Literalism Shaping the international trading system .                                                                                    

 

نام مقاله : The Role of the Iranian trade in the Asian center.                                                

محل      : هتل بزرگ تهران، 20 اردیبهشت 1384 ، زیر نظر پژوشکده امور اقتصادی و بانک جهانی.

 

ب داخلي :

مقاله

- بررسي شاخص هاي مهم اقتصاد كلان با تأ كيد بر نرخ رشد ، تورم و بيكاري 78 – 1340 در دانشگاه آزاد بيرجند  ، نيمسال دوم   1384 .

 

- " اقتصاد سياسي يارانه " ، موسسه دين و اقتصاد ، تهران ، خرداد 1384  .

 

- هدفمند کردن یارانه ها و تاثیر آن بر اقتصاد ا یران ، دانشگاه گنبد کاووس ، آبان 1389.

 

- هدفمند کردن یارانه ها و تاثیر آن بر اقتصاد گلستان ،  دانشگاه گنبد کاووس ، آذر 1389.

 

- رشد اقتصادی و اثر آن بر تورم و بیکاری : تجربه  اقتصاد ایران(1388  -1353 ) ، دانشگاه مازندران ، 1390.

-  تا ثیر کیفیت شفافیت اطلاعات بر نقد شوندگی در بازار سهام تهران ،دومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایهگذاری- گرگان ، اسفند 1392 .

 

طرح های پژوهشی

نام طرح

موسسه

مسئولیت  

سال اتمام

اقتصاد عشایر ایران

موسسه تحقیقات اقتصادی ، دانشکده دانشگاه تهران دانشگاه تهران

همکار

 

اقتصاد هند

سیمای ج.ا.ا مرکز دهلی

مجری

پایان اجراء

هدفمندی یارانه ها در ایران

دانشگاه گنبد

مجری

پایان اجراء

اقتصاد سیاسی تورم

دانشگاه گنبد

مجری

پایان اجراء

 

 

پایان نامه و رساله

استاد راهنما

..بررسی تاثیر افزایش قیمت جهانی نفت بر تورم وارداتی در اقتصاد ایران  ، سیما وران ،دانشگاه آزاد فیروز کوه 1390،

..اثر رشد اقتصادی بر تورم و بیکاری در ایران، غزال سادات خوش چشم، دانشگاه آزاد فیروز کوه ،1390

.تورم رکودی در اقتصاد ایران ،بتول ستاری ، دانشگاه آزاد فیروز کوه ،1390.

 

..عوامل مؤثر بر صادرات فرش ترکمن در قالب ماتریس سوات (swot) در تعاونی های فرش استان گلستان، مارال گوکلانی، دانشگاه آزاد علی آباد کتول، 1391   

..بررسی مقایسه روش های رگرسونی و غیر رگرسونی پیش بینی قیمت مرغ و تخم مرغ در استان گلستان ، عبدالناصر کلیه ، دانشگاه علی آباد کتول، 1394    

.اولویت بندی روش های تامین مالی تعاونی ها در استان گلستان ، لیلا خلاف بروایه ،   دانشگاه گنبد کاووس ، 1396.

.موانع تامین مالی تعاونی های تولیدی شهرستان ایرانشهر، عبیدالئه اربابی، دانشگاه گنبد کاووس،1396

 

 

مشاور

.بررسی اثر مالیاتهای مستقیم بر رشد اقتصادی استانهای کشور، محدثه نجفی ، دانشگاه آزاد فیروز کوه 1390

.بررسی بازدهی نسبت به مقیاس در مرغداریهای گوشتی و تعیین عوامل موثر بر آن در استان گلستان:  مطالعه موردی شهرستان گنبد کاووس، فرشته ربیعی شره‏جینی، دانشگاه  علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، 1391

.مقایسه هزینه تولید و کیفیت شیر در گاوداریهای صنعتی و سنتی غرب استان گلستان ، عبدالخالق قرنجیک ، دانشگاه گنبد کاووس ، 1393

.تاثیر سرمایه فکری در گرایش کارآفرینانه و نوآوری سازمانی در شرکتهای خدمات کشاورزی استان گلستان، فرزانه لطفی ، دانشگاه گنبد کاووس ، 1394

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

 1. اقتصاد کلان

2. ÷ول و بانکداری

3. اقتصاد خرد

4. مالیه بین الملل

5. نظام های اقتصادی

دانلودها