×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر راضیه فرخ زاد رستمی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم پایه و فنی مهندسی

گروه :ریاضی

بیوگرافی

دکتر راضیه فرخ زاد رستمی

استادیار گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی، دانشگاه گنبد کاووس

آنالیز تابعی و توابع غیرخطی

اطلاعات تحصیلی:

1- دکتری تخصصی، آنالیز تابعی، دانشگاه شهید بهشتی تهران 1390-1386.

2- کارشناسی ارشد ریاضی محض، دانشگاه خوارزمی تهران (تربیت معلم سابق) 1385-1383.

3- کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز 1382-1379.

ایمیل: r_farokhzad@gonbad.ac.ir

زمینه های تحقیقاتی

1- آنالیز تابعی (Fanctional Analysis)

2- نظریه عملگرها (Operator Theoriy)

3- نقطه ثابت (Fixed point)

4- آنالیز هارمونیک (Harmonic Analysis)

مقالات ژورنال

 1. M. Eshaghi Gordji, R. Farokhzad Rostami and S. A. R. Hosseinioun ,Higher *-derivations between unital C*-algebras, inSurveys in Math. And its Appl. Vol. 5, (2010), 297-310.
 2. M. Eshaghi Gordji, R. Farokhzad Rostami and S. A. R. Hosseinioun, Hyers-Ulam stability of Ternary (sigma,tau,kesi)- derivations on C*-ternary algebras,  Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, Volume 8,  (2012), 1-18.
 3. S. A. R. Hosseinioun, R. Farokhzad Rostami and M. Eshaghi Gordji, Nearly higher ternary derivations in Banach ternary algebras:  An  alternative  fixed  point  approach, Int. J. Nonlinear Anal. Appl. 5, No. 2, (2014), 7-15.
 4. M. Eshaghi Gordji, R. Farokhzad Rostami and S. A. R. Hosseinioun, Nearly higher derivations in unital C*-algebras,   J. of Computational Analysis and Appl. , Volume  13 ,   No.  4,  (201 1 ), 734-742.
 5. R. Farokhzad Rostami and S. A. R. Hosseinioun,  Perturbations of Jordan higher derivations in Banach ternary algebras, Int. J. Nonlinear Anal. Appl. 1, No. 1, (2010), 42-53.
 6. M. Eshaghi Gordji, R. Farokhzad Rostami and S. A. R. Hosseinioun, Ternary  (σ,τ,ζ)-derivations on Banach ternary algebras, Int. J. Nonlinear Anal. Appl. 5, No. 1, (2014), 23-35.
 7.  R. Farokhzad Rostami, Lie ternary  (σ,τ,ζ)-derivations on Banach ternary algebras, accepted to Int. J. Nonlinear Anal. Appl..
 8.  R. Farokhzad Rostami, Approximately generalized additive functions in several variables via fixed point method, Int. J. Nonlinear Anal. Appl. 7, No. 1, (2016), 167-181.
 9. R. Farokhzad Rostami, Higher Jordan *-derivations between unital C*-algebras, submitted to ACTA UNIVERSITATIS APULENSIS.
 10. R. Farokhzad Rostami, Common fixed point in Menger probabilistic metric spaces, Complex and Nonlinear System 1, (1), (2017) 13-27.

مقالات کنفرانس

1- چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه یزد، 3 لغایت 6 شهریور سال 1394

- Lie ternary (sigma, tau, xi)-derivation on Banach ternary algebra

- Ternary (sigma, tau, xi)-derivation on Banach ternary algebra

2-  چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه همدان، 31 مرداد لغایت 3 شهریور سال 1396

- Cincidence fixed point theorem in a menger PM space

3- ششمین سمینار ملی آنالیز هارمونیک، دانشگاه حکیم سبزواری، 11 و 12 بهمن سال 1396

- Arens Regularity of Ma(S) of Foundation Semigroup with Certain Locally Convex Topology

طرح های پژوهشی

1- نقطه های ثابت منطبق و مشترک (Common and coincidence fixed points)

2- پایداری مشتقات سه تایی روی جبرهای سه تایی باناخ (Stability of ternary derivations on Banach ternary algebras)

پایان نامه و رساله

 • دوره کارشناسی ارشد

ورودی مهر 83 دانشگاه تربیت معلم تهران و فارغ التحصیل دی ماه سال 85 باکسب معدل 17/64 در گرایش آنالیز

عنوان پایان نامه

 • "ویژگی های نگاشت های ناگسترده در روی فضاهای باناخ"

استاد راهنما: دکتر علیرضا مدقالچی

نمره پایان نامه: 18/5 با رتبه عالی

 

 

 • دوره دکتری

ورودی مهر 86 دانشگاه شهید بهشتی و فارغ التحصیل آذر ماه سال 90 با کسب معدل 18 در گرایش آنالیز تابعی

نمره امتحان جامع: 17/76 با داوری اساتید دکتر علیرضا مدقالچی و دکتر قاسمی از دانشگاه تربیت معلم تهرن

استاد راهنما: دکتر علیرضا حسینیون

عنوان پایان نامه: مشتقات بالاتر و مشتقات سه گانه بالاتر در جبرهای باناخ

نمره پایان نامه: 18/75

تالیفات

برنامه هفتگی

 

 

 

 

 

 

 

17-19 15-17 13-15 10-12 8-10  
توپولوژی جبری توپولوژی جبری ریاضی 3 ---- ---- شنبه
---- توابع مختلط ربان تخصصی توابع مختلط ریاضی 3 یکشنبه
----- ---- ---- ---- ریاضی 3 دوشنبه
---- ---- ---- ---- ---- سه شنبه
---- ---- ---- ---- ---- چهارشنبه

 

دروس تدریس شده

ریاضی عمومی 1

ریاضی عمومی 2

ریاضی عمومی 3

مبانی ریاضیات

مبانی آنالیز

آنالیز ریاضی

ریاضیات گسسته

ترکیبیات

نظریه اندازه ها

آنالیز حقیقی

توپولوژی جبری

زبان تخصصی

توابع مختلط

دانلودها