×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر محمد فرشاد

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: دانشیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم پایه و فنی مهندسی

گروه :مهندسی برق

بیوگرافی

تحصيلات دانشگاهي

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

محل تحصيل

سال ورود

سال فارغ‌التحصيلي

دكتري

برق-قدرت

دانشگاه فردوسي مشهد

1388

1392

كارشناسي ارشد

برق- قدرت

دانشگاه فردوسي مشهد

1382

1384

كارشناسي

برق- شبكه‌هاي انتقال و توزيع

دانشگاه صنعت آب و برق تهران (شهيد عباسپور)

1378

1382

 

 

زمینه های تحقیقاتی

​كاربرد محاسبات نرم و سيستم‌هاي هوشمند در سيستم‌هاي قدرت

حفاظت سيستم‌هاي قدرت

توليدات پراكنده و انرژي‌هاي تجديدپذير

تجديد ساختار در سيستم‌هاي قدرت

 

مقالات ژورنال

​به زبان انگليسي

 

 • Mohammad Farshad, "Power Frequency Estimation based on a Bayesian Online Changepoint Detector", IEEE Transactions on Power Delivery, Early Access, 2024. (ISI-WoS) Link

 

 • Mazaher Karimi; Mohammad Farshad; Rasoul Azizipanah-Abarghooee; Kimmo Kauhaniemi, "Harmonic Signature-Based One-Class Classifier for Islanding Detection in Microgrids", IEEE Systems Journal, Vol. 17, No. 4, PP. 5889-5898, Decemeber 2023. (ISI-WoS) Link 

 

 • Mohammad Farshad; Mazaher Karimi, "A Signal Segmentation Approach to Identify Incident/Reflected Traveling Waves for Fault Location in Half-Bridge MMC-HVdc Grids", IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 71, Art. Seq. No. 3501209, 2022. (ISI-WoS) Link PDF

 

 • Mohammad Farshad, "Fault Location in HVDC Grids Equipped with Quick-Action Protections and Circuit Breakers Based on Voltage Transient Response", IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 68, No. 12, PP. 12881-12889, December 2021. (ISI-WoS) Link PDF

 

 • Mohammad Farshad; Mazaher Karimi, "Intelligent Protection of CSC-HVDC Lines Based on Moving Average and Maximum Coordinate Difference Criteria", Electric Power Systems Research, Vol. 199, Art. no. 107439, October 2021. (ISI-WoS) Link

 

 • Mohammad Farshad, "A Pilot Protection Scheme for Transmission Lines of Half-Bridge MMC-HVDC Grids Using Cosine Distance Criterion", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 36, No. 2, PP. 1089-1096, April 2021. (ISI-WoS) Link PDF

 

 • Mazaher Karimi; Mohammad Farshad; Qiteng Hong; Hannu Laaksonen; Kimmo Kauhaniemi, "An Islanding Detection Technique for Inverter-Based Distributed Generation in Microgrids", Energies,  Vol. 14, No. 1, 130, January 2021. (ISI-Wos) Link

 

 • Mohammad Farshad, "Distributed Generation Planning from the Investor's Viewpoint Considering Pool-Based Electricity Markets", Electric Power Systems Research, Vol. 187, Art. no. 106474, October 2020. (ISI-WoS) Link

 

 • Mohammad Farshad, "Ultra-High-Speed Non-Unit Non-Differential Protection Scheme for Buses of MMC-HVDC Grids", IET Renewable Power Generation, Vol. 14, No. 9, PP. 1541-1549 , July 2020. (ISI-WoS) Link

 

 • Shervin Bikdeli; Mohammad Farshad, "Allocation of Fault Current Limiters in Power Systems Considering Fault Current, Cost, and Lost Power Indices Using Imperialist Competitive Algorithm", International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization, Vol. 3, No. 1, PP. 91-102, January 2020. (ISC) Link

 

 • Rasool Aghaie; Mohammad Farshad, "Maximum Power Point Tracker for Photovoltaic Systems Based on Moth-Flame Optimization Considering Partial Shading Conditions", Journal of Operation and Automation in Power Engineering, Vol. 7, No. 2, PP. 176-186, October 2019. (ISC) Link

 

 • Mohammad Farshad, "Locating Short‐circuit Faults in HVDC Systems Using Automatically Selected Frequency‐domain Features", International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 29, No. 3, Art. no. e2765, March 2019. (ISI-WoS) Link

 

 • Mohammad Farshad, "Detection and Classification of Internal Faults in Bipolar HVDC Transmission Lines Based on K-means Data Description Method", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 104, PP. 615-625, January 2019. (ISI-WoS) Link

 

 • Mohammad Farshad, "Multiagent-Based Simulation of Simultaneous Electricity Market Auctions in Restructured Environment", Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol. 23, PP. 2240-2252, December 2015. (ISI-WoS) Link

 

 • Mohammad Farshad; Javad Sadeh, "Generalized Instance-based Fault Locating in Transmission Lines Using Single-ended Voltage Measurements", International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 25, No. 5, PP. 799-816, May 2015. (ISI-WoS) Link

 

 • Mohammad Farshad; Javad Sadeh, "Transmission Line Fault Location Using Hybrid Wavelet-Prony Method and Relief Algorithm", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 61, PP. 127-136, October 2014. Link

 

 • Mohammad Farshad; Javad Sadeh, "A Novel Fault-Location Method for HVDC Transmission Lines Based on Similarity Measure of Voltage Signals", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 28, No.4, PP. 2483-2490, October 2013. (ISI-WoS) Link

 

 • Mohammad Farshad; Javad Sadeh, "Fault Locating in High Voltage Transmission Lines Based on Harmonic Components of One-end Voltage Using Random Forests",  Iranian Journal of Electrical & Electronic Engineering (IJEEE), Vol. 9, No. 3, PP. 158-166, September 2013. (ISC) Link

 

 • Mohammad Farshad; Abdolreza Gharehkhani, "Economic Evaluation of Exploiting Solar Energy to Provide Electrical Energy", Majlesi Journal of Energy Management, Vol. 2, No. 2, PP. 31-38, June 2013. Link

 

 • Mohammad Farshad; Javad Sadeh; Habib Rajabi Mashhadi, "A Novel Technique for Joint Energy and Reserve Dispatch Considering Lost Opportunity Cost", Iranian Journal of Electrical & Electronic Engineering (IJEEE), Vol. 9, No. 2, PP. 117-125, June 2013. (ISC) Link

 

 • Mohammad Farshad; Javad Sadeh, "Accurate Single-Phase Fault-Location Method for Transmission Lines Based on K-Nearest Neighbor Algorithm Using One-End Voltage", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 27, No.4, PP. 2360-2367, October 2012. (ISI-WoS) Link

 

 • Mohammad Farshad; Habib Rajabi Mashhadi; Javad Sadeh, "Analysis of Interaction between Energy-Spinning Reserve and Replacement Reserve Markets", Electric Power Components and Systems, Vol. 39, No. 7, PP. 660-679, 2011. (ISI-WoS) Link

 

 

 

​به زبان فارسي

 • محمد فرشاد، "بهره‌گیری از ترکیب تحلیل پرونی و تجزیۀ مقدار تکین برای مکان‌یابی هوشمند خطا در خطوط انتقال جریان‌مستقیم فشارقوی دوقطبی"، هوش محاسباتي در مهندسي برق، دوره 8، شماره 4، صفحات 44-31، زمستان 1396. (ژورنال علمي-پژوهشي ISC) لينك

 

 • محمد فرشاد ، حبیب رجبی مشهدی، هاشم مرتضوی، "استراتژی‌های تعمیر و نگهداری ژنراتورهای نیروگاهی و تدوین برنامه تست"، عصر برق، سال چهارم، شماره 8، صفحات 50-45، زمستان 1396. (ژورنال علمی-ترويجي ISC) لينك

 

 • محمد فرشاد، "تحليل شرايط وارونگي قيمت در بازارهاي برق تحت مدل‌هاي مختلف تخصيص پشت‌سرهم و همزمان"، نشريه انرژي ايران، دوره 19، شماره 2، صفحات20-1، تابستان 1395. (ژورنال علمی-ترويجي ISC) لينك

 

 • محمد فرشاد، جواد ساده، "مکان‌يابی خطای اتصال کوتاه در خطوط انتقال جريان مستقيم ولتاژ بالا با استفاده از شبکه عصبی رگرسيون تعميم‌يافته و الگوريتم جنگل تصادفی"، مجله سيستم‌های هوشمند در مهندسی برق (دانشگاه اصفهان)، سال چهارم، شماره دوم، صفحه 14-1، تابستان 1392. (ژورنال علمی-پژوهشی ISC) لينك

 

 • محمد فرشاد، محمد حسين جاويدي دشت بياض، جواد ساده، "ارائه قانون تشويقي توليدات پراكنده در سيستمي با قانون تسويه تمايزي و پيشنهاد الگوريتم جايابي و تعيين ظرفيت بهينه"، نشريه مهندسي برق و الكترونيك ايران (IAEEE)، سال نهم، شماره دوم، صفحه 38-29، پاييز و زمستان 1391. (ژورنال علمی-پژوهشی ISC) لينك

 

 • محمد فرشاد، سيد مجتبي روحاني، جواد ساده، "الگوريتم حفاظتي جهت شناسايي نوسان توان در رله‌هاي ديستانس به كمك طبقه‌بند مبتني بر ماشين بردار پشتيبان"، مجله مهندسي برق مدرس، دوره يازدهم، شماره دوم، تابستان 1390. (ژورنال علمی-پژوهشی ISC) لينك

مقالات کنفرانس

 • محمد فرشاد، مهدي شاهيني، "تركيب تبديل موجك پيوسته و يادگيري عميق براي مكان‌يابي خطاي اتصال‌كوتاه در خطوط انتقال جريان‌مستقيم فشارقوي متداول"، دومين كنفرانس ملي محاسبات نرم و علوم شناختي، مينودشت، 1402.

 

 • محمد فرشاد، مهدي شاهيني، "ارائه روش حفاظتي مبتني بر يادگيري عميق براي آشكارسازي و طبقه‌بندي انواع خطاهاي اتصال‌كوتاه در خطوط انتقال جريان‌مستقيم فشارقوي متداول دوقطبي"، دومين كنفرانس ملي محاسبات نرم و علوم شناختي، مينودشت، 1402.

 

 • علي رشيدي، محمد فرشاد، "بازآرایی بهینه سیستم‌های توزیع با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری آشوبی به‌منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با توجه به تغییرات بار"، دومين كنفرانس ملي زيرساخت‌هاي انرژي، مهندسي برق و نانو فناوري، تهران، 1397.

 

 • خداقلی عطاگزلی، محمد فرشاد، "ارزیابی پایداری ولتاژ در سیستم‌های قدرت با استفاده از تبدیل موجک و تخمین‌گرهای جنگل تصادفی رگرسیونی و شبکه عصبی رگرسیون تعمیم‌یافته"، دومين كنفرانس ملي زيرساخت‌هاي انرژي، مهندسي برق و نانو فناوري، تهران، 1397.

 

 • ستار قوجق نژاد، محمد فرشاد، "تخمین هارمونیک در سیستم‌هاي قدرت با استفاده ترکیبی از الگوریتم جستجوي ابرکره‌اي و الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی"، سومين كنفرانس ملي نوآوري و تحقيق در مهندسي برق و كامپيوتر و مكانيك ايران، تهران، 1396.

 

 • عليرضا اسپانلو، محمد فرشاد، "مكان‌يابي و تعيين ظرفيت بهينه واحد‌هاي توليد پراكنده در شبكه‌هاي توزيع به‌كمك الگوريتم تكامل گرامري"، يازدهمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تکنولوژي، كميسيون اول: همايش ملي مهندسي برق، الکترونيک، پزشکي و سرزمين پايدار، مشهد، 1395.

 

 • محمد فرشاد، "ارزيابي فني و اقتصادي طرح بهره‌گيري از انرژي خورشيدي براي تامين انرژي الكتريكي موردنياز ساختمان‌هاي تجاري و مسكوني دور از شبكه سراسري برق"، دومين كنفرانس و نمايشگاه مديريت و بهينه‌سازي انرژي، پژوهشگاه نيرو، تهران، 1390.

 

 • محمد فرشاد، "مدل‌سازي مناقصات همزمان بازار برق در محيط تجديد ساختار يافته بر پايه سيستم چند عاملي"، بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق، PSC2011، تهران، 1390.

 

 • محمد فرشاد، محمد باقر نقيبي سيستاني، "تجزيه و تحليل مدل پرداخت به برندگان مناقصات همزمان بازار انرژي و رزرو چرخشي بر پايه سيستم چند عاملي"، بيست و پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي برق، PSC2010، تهران، 1389.

 

 • محمد فرشاد، جواد ساده، حبيب رجبي مشهدي، سيد مجتبي روحاني، "مدل پيشنهادي بازار رزرو براي سيستم تجديد ساختار يافته ايران"، بيست و دومين كنفرانس بين المللي برق، PSC2007، تهران، 1386.

 

 • جواد ساده، محمد فرشاد، حبيب رجبي مشهدي، سيد مجتبي روحاني، "تجزيه و تحليل اقتصادي طرح به كارگيري ميكروتوربين در كاربردهاي سايش پيك و CHP" ، پانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران، ICEE 2007، تهران، مركز تحقيقات مخابرات ايران، 1386.

 

 • حبيب رجبي مشهدي، محمد فرشاد، جواد ساده، سيد مجتبي روحاني، "ارزيابي و تحليل اقتصادي طرح به كارگيري توليدات پراكنده در مقايسه با طرح گسترش شبكه جهت برق رساني به مصرف‌كنندگان دور از شبكه سراسري"، بيست و يكمين كنفرانس بين المللي برق، PSC2006، تهران، 1385.

 

 • محمد فرشاد، جواد ساده، حبيب رجبي مشهدي، "تجزيه و تحليل اثر متقابل بازار انرژي-رزرو چرخشي و بازار رزرو جايگزين در مدل تخصيص پشت سرهم و همزمان"، چهاردهمين كنفرانس مهندسي برق ايران، ICEE 2006، تهران، دانشگاه امير كبير، 1385.

 

 • محمد فرشاد، جواد ساده، حبيب رجبي مشهدي، "طراحي و بكارگيري يك الگوريتم ژنتيك تركيبي جهت حل مسئله بهينه‌سازي تخصيص انرژي و رزرو"، بيستمين كنفرانس بين المللي برق، PSC2005، تهران، 1384.

 

 • محمد فرشاد، حبيب رجبي مشهدي، جواد ساده، "طراحي و تحليل بازار رزرو در محيط رقابتي صنعت برق بر اساس مدل Pay-as-Bid"، سيزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران، ICEE 2005، زنجان، ارديبهشت 1384.

 

 • محمد فرشاد، جواد ساده،"فرورزونانس در شبكه هاي توزيع و تاثير آن بر برقگيرهاي ZnO "، نوزدهمين كنفرانس بين المللي برق، PSC2004، تهران، 1383.

طرح های پژوهشی

 • طرح پژوهشي با عنوان "اندازه‌گيري فركانس سيستم قدرت بر اساس شناسايي نقاط تغيير ولتاژ"، حمايت كننده: دانشگاه گنبدكاووس، مجري طرح: محمد فرشاد، سال 1402-1400.

 

 • طرح پژوهشي با عنوان "الگوريتم مكان‌يابي خطاي مبتني بر امواج سيار براي شبكه‌هاي جريان مستقيم فشارقوي مبتني بر مبدل‌هاي چندسطحي مدولار نيم پُل"، حمايت كننده: دانشگاه گنبدكاووس، مجري طرح: محمد فرشاد، همكار طرح: دكتر مظاهر كريمي، سال 1401-1399.

 

 • طرح پژوهشي با عنوان "مكان‌يابي خطا در شبكه‌هاي جريان مستقيم فشارقوي مجهز به حفاظت‌ها و مدارشكن‌هاي با عملكرد سريع"، حمايت كننده: دانشگاه گنبدكاووس، مجري طرح: محمد فرشاد، سال 99-1398.

 

 • طرح پژوهشي با عنوان "حفاظت فوق سريع براي شبكه‌هاي جريان مستقيم فشارقوي مبتني بر مبدل‌هاي چندسطحي مدولار با استفاده از معيار فاصله كسينوسي"، حمايت كننده: دانشگاه گنبدكاووس، مجري طرح: محمد فرشاد، سال 99-1398.

 

 • طرح پژوهشي با عنوان "حفاظت خطوط انتقال جريان مستقيم فشارقوي دوقطبي با بهره‌گيري از تكنيك‌هاي شناسايي الگو"، حمايت كننده: دانشگاه گنبدكاووس، مجري طرح: محمد فرشاد، همكار طرح: دكتر مظاهر كريمي، سال 1398.

 • طرح پژوهشي با عنوان "شيوه‌اي نوين براي جايابي و تعيين ظرفيت بهينه توليدات پراكنده بر اساس شبيه‌سازي بازار برق و بهينه‌سازي فرا ابتكاري از ديدگاه سرمايه‌گذاران"، حمايت كننده: دانشگاه گنبدكاووس، مجري طرح: محمد فرشاد، سال 1397.

 

 • طرح پژوهشي با عنوان "شبيه‌سازي مناقصات بازار انرژي و رزرو در سيستم تجديد ساختار يافته صنعت برق بر پايه سيستم چند عاملي"، حمايت كننده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مينودشت، مجري طرح: محمد فرشاد، سال 90-1389.

 

 • پروژه اينترنشيپ "بازنگري در تعداد و نحوه انجام تست‌هاي دوره‌اي ژنراتور‌هاي نيروگاهي و تدوين برنامه تست با توجه به نوآوري‌هاي موجود"، كارفرما: شركت برق منطقه‌اي خراسان- معاونت بهره‌برداري- دفتر فني توليد، اعضاي گروه تحقيق: دكتر حبيب رجبي مشهدي، محمد فرشاد و مهندس هاشم مرتضوي، سال 1388.

 

 • پروژه تحقيقاتي "بررسي و تحليل فني و اقتصادي به كارگيري ميكروتوربين‌هاي گازي جهت توليد برق موردنياز در مصرف كننده‌هاي پراكنده"، كارفرما: شركت گاز استان خراسان، صاحب پروژه: شركت گاز استان خراسان، اعضاي گروه تحقيق: دكتر جواد ساده (مجري پروژه)، دكتر حبيب رجبي مشهدي و محمد فرشاد، سال 1384.

 

تالیفات

Mohammad Farshad, Chapter 17: Intelligent Schemes for Fault Detection, Classification, and Location in HVDC Systems (in edited book:  Almoataz Y. Abdelaziz, Shady Hossam Eldeen Abdel Aleem, and Anamika Yadav (Eds.) “Artificial Intelligence Applications in Electrical Transmission and Distribution Systems Protection”), Boca Raton, FL, USA: CRC Press/Taylor & Francis Group, PP. 419-451, ISBN 9780367552343, eBook ISBN 9780367552374. Link

افتخارات

 • مهندس پژوهشگر برتر نظام مهندسي ساختمان استان گلستان در سال 1392

 

 • دانشجوي پژوهشگر برگزيده دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1392

 

 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر محمد فرشاد (نيمسال دوم 1403-1402)

 

ساعت 9-8

ساعت 10-9

ساعت 11-10

ساعت 12-11

ساعت 13-12

ساعت 14-13

ساعت 15-14

ساعت 16-15

شنبه

مدارهاي الكتريكي 1

مدارهاي الكتريكي 1

مدارهاي الكتريكي 1

مدارهاي الكتريكي 1

ناهار و نماز

طرح پژوهشي

طرح پژوهشي

طرح پژوهشي

يكشنبه

تحليل سيستم‌هاي انرژي الكتريكي 2 (هفته‌هاي زوج)

تحليل سيستم‌هاي انرژي الكتريكي 2 (هفته‌هاي زوج)

تاسيسات الكتريكي

تاسيسات الكتريكي

ناهار و نماز

جلسه

جلسه

طرح پژوهشي

تاسيسات الكتريكي (هفته‌هاي فرد)

تاسيسات الكتريكي (هفته‌هاي فرد)

دوشنبه

تحليل سيستم‌هاي انرژي الكتريكي 2

تحليل سيستم‌هاي انرژي الكتريكي 2

پروژه و كارآموزي كارشناسي

پروژه و كارآموزي كارشناسي

ناهار و نماز

مطالعه و تحقيق

مطالعه و تحقيق

مطالعه و تحقيق

سه‌شنبه

پاسخگويي و رفع اشكالات درسي

پاسخگويي و رفع اشكالات درسي

پروژه و كارآموزي كارشناسي

طرح پژوهشي

ناهار و نماز

طرح پژوهشي

طرح پژوهشي

طرح پژوهشي

چهارشنبه

پاسخگويي و رفع اشكالات درسي

پاسخگويي و رفع اشكالات درسي

پروژه و كارآموزي كارشناسي

پروژه و كارآموزي كارشناسي

ناهار و نماز

مطالعه و تحقيق

مطالعه و تحقيق

مطالعه و تحقيق

 

دروس تدریس شده

مدارهاي الكتريكي 1

مدارهاي الكتريكي 2

برنامه‌نويسي كامپيوتر

آشنايي با مهندسي برق

رياضيات مهندسي

رياضيات عمومي 1

​نقشه‌كشي مهندسي

ماشين‌هاي الكتريكي 2

آز مدارهاي الكتريكي و اندازه‌گيري 

آز سيستم‌هاي كنترل خطي

تاسيسات الكتريكي

تحليل سيستم‌هاي انرژي الكتريكي 1

تحليل سيستم‌هاي انرژي الكتريكي 2

حفاظت و رله

دانلودها