×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

فهرست اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی دانشکده گروه
دکتر علی حشمت پور کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
دکتر حسین ملاعباسی فنی مینودشت مهندسی عمران
دکتر حسین حسینی مقدم کشاورزی و منابع طبیعی تولیدات گیاهی
دکتر حسین محمدی علوم انسانی و تربیت بدنی زبان و ادبیات فارسی
دکتر بهروز ایمری علوم انسانی و تربیت بدنی علوم ورزشی
مهندس طاهره جباری خان ببین علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی
دکتر حجت الله جعفریان کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
دکتر احمد جلیلی علوم پایه و فنی مهندسی مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر لعیا جمالی راد کشاورزی و منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ
دکتر نادر جندقی کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخيزداري
حجت‌الاسلام و المسلمین سیدجواد احمدی --- معارف
دکتر ابراهیم جوانمرد فرخاني علوم انسانی و تربیت بدنی الهیات
دکتر عیسی جرجانی ---
منصوره کریمی علوم انسانی و تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی
دکتر علی کارشناسان علوم انسانی و تربیت بدنی اقتصاد