مهندس مصطفی مهدی پور

مهندس مصطفی مهدی پور

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

زمینه های تحقیقاتی

مقالات ژورنال

طرح های پژوهشی

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

عنوان درس
فیزیک پایه
مکانیک تحلیلی
فیزیک جدید
مکانیک کوانتومی
نسبیت
لیزر
فیزیک پلاسما و اپتیک
فیزیک عمومی
فیزیک هواشناسی

دانلودها