مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

مشخصات فردي:

نام: سيد مرتضي   نام خانوادگي: موسوي نوکنده   فرزند: سيدعبداله    متولد: 1342 شماره شناسنامه: 91       صادره: کردکوي                  

 

نشاني محل کار:ایران؛استان گلستان؛ گنبد کاووس؛ خيابان شهيد فلاحي؛ دانشگاه گنبد کاووس ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه جنگل و چوب

نشانی منزل: ایران؛ استان گلستان، گرگان، گلشهر شمالی ششم، پلاک 13

تلفن محل کار: 3- 5021 222 0173        فاکس: 4060 222 0173

تلفن منزل:01732127053    تلفن همراه: 09112790314

آدرس پست الکترونيکي: mortezamousavi@gonbad.ac.ir  

 

شماره

مقطع تحصیلی

رشته و گرایش

سال فارغ التحصیلی

محل فارغ التحصیلی

کشور

معدل

پایان نامه

1

دیپلم

علوم تجربی

1361

بندرگز

ایران

6/14

 

2

کاردانی

منابع طبیعی

1367

دانشگاه گیلان

ایران

78/16

 

3

کارشناسی ناپیوسته

جنگلداری

1369

دانشگاه گیلان

ایران

81/16

 

4

کارشناسی ارشد

جنگلداری

1374

دانشگاه تربیت مدرس

ایران

91/16

 

5

دکتری

علوم جنگل

1394

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ایران

  69/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

40/19

 

زمینه های تحقیقاتی

مدیریت جنگل، مدیریت مشارکتی جنگل، جنگلداری اجتماعی، اگروفارستری، جنگلداری شهری، محیط زیست شهری، جنگل کاری

مقالات ژورنال

1- پایان نامه کارشناسی ارشد:"بررسی و تعیین مناسبترین تراکم شبکه جاده با توجه به اهداف جنگل شناسی، روشها و وسایل بهره برداری در طرح جنگلداری تیرتاش- گلوگاه"، به راهنمایی دکتر نصرت اله رافت نیا و مشاوره دکتر فضل اله عمادیان، 1373

2- خلاصه مقاله:"معرفی توده جنگلی بلند مازوی وطنا"، در همایش ملی مدیریت جنگل های شمال و توسعه پایدار، 1379

3- مقاله:"جنگلداری اجتماعی عرصه گسترده فعالیت های چند منظوره در منابع طبیعی"،مجله جنگل و مرتع،شماره 60، پاییز 1382

4- مقاله:"اکالیپتوس و محیط زیست شهری"، مجله محیط زیست، پژوهشکده جهاد دانشگاهی دانشگاه گیلان،سال اول، شماره دوم، 1384

5- مقاله:"بررسی توده درختان جنگلی بلندمازوی وطنا و مدیریت آینده آن"،مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، جلدسیزدهم، شماره پنجم،1385

6- تالیف و چاپ کتاب:"کشاورزی- جنگلداری(اگروفارستری)"،انتشارات مختومقلی فراغی، 105 صفحه، 1385

7- تالیف و چاپ کتاب:"شناسایی درختان و درختچه ها(1)"،انتشارات نارنجستان، 1385

8- مقاله: معیارهای شناسایی ذینفعان در مدیریت منابع طبیعی (مطالعه موردی، جنگلهای استان گلستان)، سید مرتضی موسوی نوکنده، محمدهادی معیری، عبدالرسول سلمان ماهینی، اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست، 1392

9- مقاله: اهمیت شناسایی ذینفعان در مدیریت مشارکتی جنگلداری (مطالعه موردی، جنگل های حوزه 86، شرق گرگان)، سید مرتضی موسوی نوکنده، محمدهادی معیری، اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، 1392

10- مقاله: ذینفعان و مدیریت مشارکتی جنگل ها، سید مرتضی موسوی نوکنده، دومین همایش ملی دانشجویی، کرج، 1393

11- مقاله: ذینفعان و معیارهای شناسایی آنان در مدیریت منابع طبیعی (مطالعه موردی: جنگل های استان گلستان)، 1393، سید مرتضی موسوی نوکنده، محمدهادی معیری، عبدالرسول سلمان ماهینی، نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، جلد بیست و یکم، شماره چهارم.

12- پایان نامه دکتری: ارائه الگوی برنامه ریزی مشارکتی جنگل بر اساس اصول تصمیم گیری چند معیاره در جنگل های حوزه 86 شمال کشور، 1394، دانشگاه علوم کشاورزی  ومنابع طبیعی گرگان، 231 صفحه

13- Stakeholders and participatory forest management. Seyed morteza moussavi nokandeh, Mohamad hadi moayeri. 4th International Conference on Science & Engineering, Rome, Italy, 10- 11 July 2016

14- مقاله: ضرورت شناسایی ذینفعان در مدیریت مشارکتی جنگل ها، سید مرتضی موسوی نوکنده، اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، 1395  

طرح های پژوهشی

1- گزارش نهایی طرح تحقیقاتی:" مطالعات منابع طبیعی حوزه سرگان(بخش جنگل)" در منطقه چابهار،مجری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1377

2- گزارش نهایی طرح تحقیقاتی:"بررسی وضعیت درختان اکالیپتوس در شهر گنبد کاووس"،مجری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1385

3- گزارش نهایی طرح تحقیقاتی:"بررسی جنگل کاری با اکالیپتوس در شرق گلستان"، مجری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،1385 

4- گزارش نهایی طرح تحقیقاتی:"تاثیر هورمون ایندول بوتیریک اسید در تکثیر غیر جنسی گونه های آروکاریای زینتی ( Araucaria heterophylla ) و آروکاریای شیلی ( Araucaria araucana )، همکار طرح، مجری: سید علی رضوی، 1387

5- گزارش نهایی طرح تحقیقاتی:"مقایسه توده های دست کاشت دارتالاب و توسکای ییلاقی با منطقه شاهد بر روی تنوع زیستی و خصوصیات خاک در منطقه آمل"، همکار طرح، مجری: سید علی رضوی، 1387

6- گزارش نهایی طرح تحقیقاتی:"ارزیابی دو روش تهیه کلید شناسی گیاهی( مقایسه ای و برنامه کامپیوتری دلتا)، همکار طرح، مجری: علی ستاریان

7- گزارش نهایی طرح تحقیقاتی:"اکالیپتوس کاملدولنسیس کاشته شده در اطراف مزارع کشاورزی در منطقه گنبد"، همکار طرح، مجری: فرشید فرجی

 

پایان نامه و رساله

پایان نامه کارشناسی ارشد:"بررسی و تعیین مناسبترین تراکم شبکه جاده با توجه به اهداف جنگل شناسی، روشها و وسایل بهره برداری در طرح جنگلداری تیرتاش- گلوگاه"، به راهنمایی دکتر نصرت اله رافت نیا و مشاوره دکتر فضل اله عمادیان، 1373

پایان نامه دکتری: ارائه الگوی برنامه ریزی مشارکتی جنگل بر اساس اصول تصمیم گیری چند معیاره در جنگل های حوزه 86 شمال کشور، 1394، دانشگاه علوم کشاورزی  ومنابع طبیعی گرگان، 231 صفحه

تالیفات

1- "کشاورزی- جنگلداری(اگروفارستری)"،انتشارات مختومقلی فراغی، 105 صفحه، 1385

2- "شناسایی درختان و درختچه ها(1)"،انتشارات نارنجستان، 1385

دروس تدریس شده

درخت شناسی، جنگل کاری، عکس های هوایی برای مقطع کارشناسی رشته های محیط زیست،مرتع و آبخیز داری، صنایع چوب و کاغذ در دانشکده کشاورزی زابل

درختان و درختچه های ایران (1) و (2)، جنگل کاری،جاده سازی(1)، بهره برداری جنگل برای مقطع کاردانی رشته های تکنولوژی جنگلداری،چوب،مرتع و آبخیزداری در دانشکده کشاورزی گنبد کاووس

 درخت شناسی، اگروفارستری، جاده سازی(2)، حمل و نقل چوب، آمار  و اندازه گیری جنگل، سیاست جنگل، برای مقطع کارشناسی ناپیوسته جنگلداری در دانشکده کشاورزی گنبد کاووس