×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر معصومه نعیمی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :

بیوگرافی

مقطع رشته و گرایش دانشگاه  سال اخذ مدرک
کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات) دانشگاه تهران (پردیس کرج) 1382
کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی (زراعت) دانشگاه تهران  1386
دکتری زراعت، گرایش اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تهران 1392

زمینه های تحقیقاتی

تنش های غیر زیستی

الیسیتورها

گیاهان دارویی

کشاورزی پایدار

مقالات ژورنال

نوسینده سال انتشار عنوان نام نشریه دوره شماره شماره صفحات
 معصومه نعيمي، غلام علي اکبري، اميرحسين شيراني راد، طاهره حسنلو و غلام¬عباس اکبری 1391  اثر کاربرد زئولیت و سلنیم در شرایط تنش کم آبی بر روابط آبی و آنزیم¬های آنتی¬اکسیدان در گیاه دارویی کدو پوست کاغذی مجله به زراعی کشاورزی دانشگاه تهران 13 1 81-67
 امیرحسین شیرانی راد، معصومه نعیمی و شراره نصر اصفهانی 1389  ارزيابي ارقام کلزا در شرايط تنش خشکي مجله علوم زراعی ایران   2 126-112
امان غیاثوند غیاثی، غلام¬علی اکبری، امیرحسین شیرانی¬راد، ایرج اله¬دادی و معصومه نعیمی 1391 تأثیر کاربرد زئولیت و کود نیتروژن در شرایط تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک کلزا مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دانشگاه صنعتی اصفهان      
معصومه نعيمي، غلام¬علي اکبري، اميرحسين شيراني¬راد، سيد علي محمد مدرس ثانوي، سيد احمد سادات نوري و حميد جباري 1387  ارزيابي تحمل به خشکي در ارقام مختلف کلزا براساس شاخص¬هاي ارزيابي تنش در انتهاي فصل رشد  مجله الکترونيک توليد گياهان زراعي   3 98-83
 معصومه نعيمي، غلام¬علي اکبري، اميرحسين شيراني¬راد، سيد علي محمد مدرس ثانوي  و سيد احمد سادات نوري 1386 بررسي برخي صفات مورفولوژيک و زراعي ارقام کلزا در پاسخ به تيمار قطع آبياري در مرحله رشد زايشي مجله پژوهش کشاورزی   3 234- 223
 معصومه تاجیک، ایرج اله¬دادی، جهانفر دانشیان، حمید ایران¬نژاد، آیدین حمیدی، غلام¬عباس اکبری و معصومه نعیمی 1387 تاثیر کودهای بیولوژیک بر ظهور گیاهچه سویا در مزرعه و قدرت رویش بذر در آزمایشگاه مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی   68 94 -84
 معصومه نعیمی، غلام¬علي اکبري، امير حسين شيراني¬راد، سیدعلی¬محمد مدرس ثانوی و احمد سادات نوری 1389 بررسی تاثیر تنش خشکی پایان دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کلزا مجله به زراعی. کشاورزی. پردیس ابوریحان       
 معصومه نعيمي، غلام¬علي اکبري، اميرحسين شيراني¬راد، سيد علي محمد مدرس ثانوي، سيد احمد سادات نوري و مهدی پناهی 1388 تاثیر تنش رطوبتی در مرحله خورجین¬دهی بر میزان آب نسبی برگ و برخی صفات فنولوژیکی و زایشی ارقام کلزا مجله گیاه و زیست بوم      
 حمید جباری، غلام¬عباس اکبری، جهانفر دانشیان، ایرج اله¬دادی و معصومه نعیمی 1389 تغییرات ضریب استهلاک نوری و نسبت نور قرمز به مادون قرمز در تاج پوشش برخی هیبریدهای آفتابگردان در شرایط تنش خشکی مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی   3 44-62
 کوروش اسکندری زنجانی، امیرحسین شیرانی¬راد، معصومه نعیمی، امین مرادی اقدم و توفیق طاهرخانی 1390 بررسی تاثیر کاربرد زئولیت و محلول¬پاشی سلنیم بر صفات فیزیولوژیک و زراعی گیاه دارویی کدو پوست کاغذی در رژیمهای مختلف رطوبتی مجله تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش¬های محیطی      
 معصومه نعيمي، غلام¬علي اکبري، اميرحسين شيراني¬راد، طاهره حسنلو و غلام¬عباس اکبری 1390 تأثیر کاربرد زئولیت و محلول‌پاشی سلنیم در رژیمهای مختلف رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه گیاه دارویی کدو پوست کاغذی مجله به¬زراعی  کشاورزی      
 مهدیه امیری¬نژاد، غلام¬علی اکبری، امین باقی¬زاده، ایرج اله¬دادی، مریم شهبازی و معصومه نعیمی.    اثر تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیره سبز مجله به¬زراعی کشاورزی      
Eskandari, K., Shirani Rad, A.H., Naeemi, M., Moradi Aghdam A. and Taherkhani T 2012 Effects of Zeolite and Selenium Application on Some Physiological Traits and Oil Yield of Medicinal Pumpkin (Cucurbita pepo L.) under Drought Stress Current Research Journal of Biological Sciences 4 462-470

طرح های پژوهشی

نوسینده سال انتشار عنوان
 ابراهیم غلام¬علی پور علمداری، عباس بیابانی، حسین صبوری، معصومه نعیمی، جواد بیات کوهسار، میثم حبیبی، فاطمه حسنعلی¬زاده چاری 1393 آنالیز برخی متابولیت های اولیه و ثانویه در برخی گیاهان دارویی و زیست سنجی آنها بر مولفه های جوازنه زنی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی بذور کاهو و شاهی
 بهاره بهمنش، مجید محمد اسماعیلی، محمدرضا شهرکی، معصومه نعیمی و ابراهیم غلام علی پور علمداری 1393 مطالعه رفتارشناسی زنبور عسل نسبت به گیاهان دارویی مراتع چهارباغ

 کوروش اسکندری زنجانی . معصومه نعیمی

1389 بررسی اثر کاربرد سوپرجاذب زئولیت و سلنیم بر تحمل به تنش کم آبی کدو پوست کاغذی در رژیم های مختلف رطوبتی

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

اکولوژی

مبانی کشاورزی پایدار

اصول کشاورزی اکولوژیک

بوم شناسی حفاظتی

تنوع زیستی در بوم نظام های زراعی

اقتصاد اکولوژیک

دیم کاری

زراعت گیاهان صنعتی

زراعت غلات

زراعت عمومی

زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای

تولید پایدار محصولات زراعی

مدیریت مزرعه

اکوفیزیولوژی گیاهی

دانلودها