×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

علی نوری

مرتبه علمی: مربی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

دانشکده :علوم انسانی و تربیت بدنی

گروه :معارف اسلامی

بیوگرافی