×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر وحید اسکو

رشته تحصیلی: حسابداری

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم انسانی و تربیت بدنی

گروه :علوم اداری و اقتصادی

بیوگرافی

دکتر وحید اسکو

ایمیل: vahidoskou@gonbad.ac.ir

متولد: 1363/05/06

ساکن: استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس
سوابق کاری
1- کارشناس همکاران سیستم به مدت چهار ماه
2-  کارشناس حسابداری مدیریت در شرکت کاله به مدت یک سال
3- مشاور مالی پخش لوارم التحریر ساداتی از سال 1398
4- مشاور مالی گروه صنعتی سرو از سال 1399
5- عضو کمیته حسابرسی داخلی شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران از سال 1399
6- داور مجلات علمی و پژوهشی
6- مشاور مالی شرکت پرشین کارگو از فروردین ماه 1400
 
 • عضو هیات علمی در دانشگاه گنبد کاووس از تاریخ 1390/9/1 تاکنون

زمینه های تحقیقاتی

حسابداری مالی، حسابداری مدیریت

مقالات ژورنال

لیست مقالات منتشر شده بعد از تبدیل وضعیت به رسمی- آزمایشی از سال 1395

 1. اسکو وحید، نوروزی محمد (1400)،بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین معاملات اشخاص وابسته و ارزش شرکت ،پژوهش های حسابداری مالی، دوره 2، شماره 13، 19-32.
 2. اسکو وحید ، فخاري حسین (1399 )، ارائه مدلی برای سنجش سوگیری پیش بینی سود مدیریت، فصلنامه حسابداری مالی، سال 12، شماره 45، ص 30 – 62.
 3. اسکو وحید ، نوروزی محمد، تیمورپور سهیلا (1399)، بررسی رابطه متقابل استقرار کمیته حسابرسی، شفافیت اطلاعات و کیفیت سود با استفاده از سیستم معادلات همزمان، دانش حسابرسی، دوره 20، شماره 79، ص 123- 150.
 4. اسکو وحید ، فخاري حسین (1399)، بی قاعدگی سودآوری و چسبندگی احساسات سرمایه گذار، تحقیقات حسابداری و حسابرسی،  انجمن حسابداری ایران، پذیرش.
 5.  فخاري حسین، اسکو وحید (1397 )، تقلب در صورتهاي مالی: نیاز به تغییر الگو به سمت حسابداري دادگاهی، مطالعات حسابداري و حسابرسی، شماره 26 ،ص 45– 6.
 6. کامیابی یحیی، اسکو وحید ، احسان بوژمهرانی (1396) ،تاثیر اخبار خوب و بد بر رابطه ي به معاملات با اشخاص وابسته و واکنش بازار، دانش حسابداري مالی، دانشگاه بین المللی قزوین، دوره 4 ،شماره 13 ،ص 95 – 114. 10
  1. برزگر قدرت االله، اسکو وحید، تاکر رضا (1395)، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی هاي حسابداري، دانشگاه اهواز، دوره 3 ،شماره 11 ،ص 21 -44 .                                                                                                                                                                                        مقالات علمی - تخصصی
  2.      وحید اسکو و مجتبی کاردگر، "بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر افشای مسئولیت اجتماعی با تأکید براثر تعدیلگر ساختار هیئت‌مدیره"، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره 4، شماره 50، 1399، ص 115-128.
   1. وحید اسکو ، مهدی فرهادی، و امیرحسین تاجدار، "پیشرفت ها و مسائل در تحقیقات کلاهبرداری"، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره 5، شماره 5، 1400، ص 1-17.لیست مقالات منتشر شده قبل از تبدیل وضعیت به رسمی - آزمایشی تاابتدای  سال 1395   
 1.                                                                                                                                                                                            الف) مقالات چاپ‌شده در مجلات خارجی
 2. HassasYeganeh yahya, Oskou Vahid & Daghani Reza (Summer 2009),” Fraud in Company: Who Warns?” , Working Paper Series, www.ssrn.com .
 3. Lashgari Zahra, Daghani Reza & Oskou Vahid (November 2010), “The Effect Of Debt Financing On Cash Flows; Evidence From Tehran Stock Exchange (Tse)”, International Journal Of Academic Research, Vol. 2. No. 6, Part II. (ISI)
 4. Pouraghajan  abbasali, Oskou Vahid, Changi Ashtiyani Mohammad Reza & Mohseni Ebrahim (May 2013),  “The Survey of Relationship between Price Stocks with Selected Components”, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(5) 68-77. (ISI)
 5. Daryaei AbbasAli, Oskou Vahid & Mehdi Soltani(2013), “Structural Equation Modeling of the Relationship between Knowledge Management and Business Intelligence in Knowledge-Based Companies”, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences,  3-10/909-918. (ISC)
 6. Hashem nejad Yaghoob, Oskou Vahid, Mohammad Nezhad Atefeh, Rahimi Majid & Talebian Mahdi(2013), “A Study of the Relationship between Market Competition and Capital Structure of CompaniesListed in Tehran’s Stock Exchange”, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. (ISC)
 7. Oskou Vahid, Change Ashtiyani Mohammad Reza , Soltani Mehdi & fathi Keivan(2013), “Investigation and evaluation of Spiritual Intelligence:A Demographic Approach”, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. (ISC)
 8. Oskou Vahid , Ghorbani Leila , Susaraie Amir Hassan & Sadeghi ali(2013), “Evaluating the relationship between the emotional intelligence and the financial managers transactional leadership style in companies of industrial cities in Golestan province”, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. (ISC)
 9. Oskou Vahid , saeidi parviz, framarz javad, Ghorbani Leila & Susaraie Amir Hassan(2013),  “Evaluating the comparative effectiveness of staff In-service trainings (before and after the In-service trainings) on improving the service quality”, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. (ISC)
 10.  
 11. Khodadadi Vali, Ghorbani Ramin, Rashidi Baghi Mohsen & Oskou Vahid (2014), “Investigate and prediction the effect of growth opportunities on the relationship between stock returns and free cash flow by artificial neural networks”, Journal of Social Issues & Humanities. (ISC)
 12. Khazami Soheila, Takhsha Shamsabadi Dariush, Oskou Vahid & Reza Takor(2014), “A  Study of the Relationship between Earnings Management, Independent Audit Quality and Corporate Governance Mechanisms in the Firms Enlisted in Tehran Stock Exchange”, International Journal of Management and Humanity Sciences. (ISC)
 13. Faramarz Javad & Oskou Vahid (2014), “The Study of Relationship between Earnings Quality and Stock Returns accepted in Tehran Stock Exchange: with emphasis on dummy and real Earnings”, International Journal of Management and Humanity Sciences. (ISC)
 14. ب) مقالات چاپ‌شده در مجلات داخلی

 15. حساس یگانه یحیی، اسکو وحید، داغانی رضا (1388)، تقلب در شرکت‌ها: چه كساني هشدارمي دهند، حسابدار رسمی،  شماره 18، ص 35 – 41.
 16. حساس یگانه یحیی، داغانی رضا ، اسکو وحید (1388)، مديريت ريسك تقلب، حسابدار رسمی،  شماره 20، ص 86 – 95.
 17. لشکری زهرا، اسکو وحید، داغانی رضا (1388)، بررسي رابطه بين نسبت‌های بدهي با اجزاء منتخب صورت جريان وجوه نقد، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 8، ص 39 – 64 . ( علمی و پژوهشی)
 18. علی زاده علی، اسکو وحید، سلطانی مهدی (1391)،  راهکار افزایش مشارکت مردم در بورس،  ماهنامه تخصصی بازار و سرمایه، شماره 30، ص70 – 71.
 19. اسکو وحید، تاکر رضا (1393)، بررسی تاثیر هموارسازی سود بر مربوط بودن نسبت های سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ماهنامه تخصصی بازار و سرمایه، شماره 52.
 20. اسکو وحید، خیراندیش مسعود، تاکر رضا (1393)، بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر نسبت کیو توبین  و هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، مجله علمی مهندسی مدیریت نوین.
 21. اسکو وحید، فتاحی مهسا، شکی محمد علی، سلطانی مهدی (1393)، رویکردهای مختلف سنجش هوش تجاری سازمان ها، فصلنامه مهارت، شماره 4، ص 21-30.
 22. ج) مقالات چاپ‌شده در همایش‌ها

 23. لشکری زهرا، اسکو وحید(1387)،  بررسي رابطه بين نسبت‌های بدهي با اجزاء منتخب صورت جريان وجوه نقد، سمينار منطقه‌ای تغييرات و ضروريات حسابداري و حسابرسي در دو دهه اخير، دانشگاه آزاد اسلامی مرند.
 24. اسکو وحید، داغانی رضا(1390)، بررسي اشتراك اطلاعات در گريد، سمينار منطقه‌ای حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی نور
 25. اسکو وحید، فرامرز جواد، نجفی مظاهر(1390)، بررسي موضوع‌های مغاير منابع انساني در حسابداري منابع انساني و مديريت منابع انساني، سمينار منطقه‌ای حسابداری و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی نور
 26. فرامرز جواد، اسکو وحید، نجفی عمران  مظاهر (1390)، هدف از حسابداري منابع انساني ، سمينار منطقه‌ای حسابداری و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی نور.
 27. اسکو وحید، برزگر خاندوزی عابدین، فتحی کیوان، نجفی عمران مظاهر(1391)، حسابرسی اسناد مربوط به XBRL ، همایش منطقه‌ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت.
 28. اسکو وحید، برزگر خاندوزی عابدین، ابراهیمی مهران، ترک جزی مرتضی(1391)، گزارشگری توسعه پایدار و زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر ، همایش منطقه‌ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت.
 29. اسکو وحید، برزگر خاندوزی عابدین (1391)، نقش زبان گزارشگری توسعه‌پذیر در حرفه حسابداری، همایش منطقه‌ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت.
 30. اسکو وحید، حسن‌زاده مرتضی (1391)، برنامه بایگانی داوطلبانه SEC با استفاده از XBRL، همایش منطقه‌ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت.
 31. قاسمی میثم، اسکو وحید، داغانی رضا (1391)، گزارشگری مالی و زبان تجاری گزارشگری توسعه‌پذیر، همایش منطقه‌ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت.
 32. برزگر خاندوزی عابدین، اسکو وحید (1391)، زبان گزارشگری توسعه‌پذیر تحولی نو در گزارشگری مالی، همایش منطقه‌ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت.
 33. اسکو وحید، علی نیا اسماعیل، قائمیان عاطفه (1391)، اندازه گیری در گزارشگری مالی،  اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی نور.
 34. اسکو وحید، ابراهیمیان سید جواد، نجفی عمران مظاهر (1391)، ارزش سرمایه انسانی نیازها و کارکردها، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی نور.
 35. اسکو وحید، برزگر خاندوزی عابدین، حسن‌زاده مرتضی (1391)، اهميت حسابداری منابع انسانی ، روشها و چالشهاي اندازه گيري و ارزش گذاري آن، همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی بندر گز.
 36. اسکو وحید، شاهینی زهرا، عمادی غزاله (1391)، سرمایه فکری به عنوان دارایی های مولد: ارائه مفهومی، همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی بندر گز.
 37. اسکو وحید، ترک جزی مرتضی، مصطفی پور علی کرد(1391)، مدیریت ارتباط با مشتری :چشم اندازها و راه حل های  پیاده سازی موفق و کاربردی، همایش ملی مدیریت نوین گرگان، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی.
 38. اسکو وحید، ترک جزی مرتضی، ابراهیمی مهران(1391)، حسابداری منابع انسانی و تعیین ارزش سرمایه  انسانی،  رابطه آن با مدیریت اطلاعات و نقش و تاثیر آن بر تصمیمات مدیران، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی.
 39. اسکو وحید، ترک جزی مرتضی (1391)، اهمیت مدیریت بر ict در سازمانهای کوچک و بزرگ، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه بابلسر.
 40. اسکو وحید، سلطانی مهدی (1391)، مدلی جهت ارتقای هوش تجاری شرکتها با رویکرد مدیریت دانش ، دانشگاه بابلسر.
 41. اسکو وحید، داغانی رضا (1391)،  بررسی اشتراک اطلاعات در محيطهاي پوياي اقتصادي، همایش ملی حسابداری و حسابرسی،  دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 42. اسکو وحید، ترک جزی مرتضی (1391)،  اهمیت مدیریت بر فناوری اطلاعات در حسابداری و حسابرسی ، همایش ملی حسابداری و حسابرسی،  دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 43. اسکو وحید، فتحی کیوان، ترک جزی مرتضی، اکبریان شورکایی رضا (1391)،  پیاده سازی قانونیXBRL : مفاهیم قانونی زبان های نشانه گذاری، همایش ملی حسابداری و حسابرسی،  دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 44. اسکو وحید، ترک جزی مرتضی (1391)،  اهمیت فناوری اطلاعات  در مدیریت و حسابداری، اولین همایش منطقه ای پژوهش های و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شفق تنکابن.
 45. اسکو وحید، سلطانی مهدی (1391)، بررسی تأثیر حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد سیستم‌های اطلاعاتی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه : شرکت‌های صنعتی استان یزد)، نخستین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری، علمی و کاربردی گرگان.
 46. اسکو وحید، سلطانی مهدی (1391)، راهکار های افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور- مطالعه موردی : بورس اوراق بهادار منطقه ای شهرستان یزد، نخستین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری، علمی و کاربردی گرگان.
 47. اسکو وحید، ترک جزی مرتضی (1391)، اندازه گیری و تعیین هویت دارایی ها و موجودی های سرمایه فکری، نخستین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری، علمی و کاربردی گرگان.
 48. قالمق کریم، اسکو وحید، ترک جزی مرتضی، زمانی راد حامد، خانعلی زاده لاسکی علی (1391)، اهمیت و تاثیر سرمایه فکري در دستیابی به مدیریت دانش سازمانی، نخستین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری، علمی و کاربردی گرگان.
 49. اسکو وحید، رمضانی جواد، بخشی مجید، ترکمان رضا (1391)، سرمایه فکری و دارایی دانشی گزارش سرمایه فکری در اسپانیا، اولین همایش حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد قائمشهر.
 50. اسکو وحید، رمضانی جواد، فتحی کیوان، زکوی سلمان (1391)، اصول اخلاقی و اخلاق حرفه اي در حسابداري، اولین همایش حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد قائمشهر.
 51. اسکو وحید، فتحی کیوان، ترک جزی مرتضی، گری فرهاد (1391)، اخلاق در حسابداري و گزارشگري با تأکید بر معضلات حسابداران، اولین همایش حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد قائمشهر.
 52. اسکو وحید، ترک جزی مرتضی، زمانی حامد، خانعلی زاده لاسکی  علی(1392)، نقش اقتصاد دانش نیان در رشد و توسعه اقتصادی و اهمیت آن در اجرایی سازی اقتصاد مقاومتی، چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، دانشگاه بابلسر.
 53. اسکو وحید، سلطانی مهدی، شریف یزدی سعید، ترک جزی مرتضی (1392)، بررسی تأثیر فرهنگ، تکنولوژی و استراتژی‌های سازمانی بر فرایندهای تجاری مورد مطالعه : شرکت فولاد اردکان، اولين همايش ملي مهندسي مديريت كسب و كار، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان.
 54. اسکو وحید، تاکر رضا (1392)،  تاثیر ویژگی هاي ساختار هیات مدیره بر معیارهاي مالی در شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی، دانشگاه الزهرا.
 55. اسکو وحید، فتاحی مهسا، سلطانی مهدی، ترک جزی مرتضی(1392)، ارائه ی الگوریتمی جهت بهبود هوشمندی كسب و كار شركت های دانش، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی.
 56. اسکو وحید، عمادی غزاله، ترک جزی مرتضی(1392)، نگرشی بر نقش اخلاق حرفه اي در راستاي اهداف حسابداري و حسابرسی، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین گرگان، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی و انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان.
 57. اسکو وحید، ترک جزی مرتضی، عمادی غزاله(1392)، ارزیابی اهمیت توانمندسازي منابع انسانی و تاثیر آن بر سازمان ها، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین گرگان، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی و انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان.
 58. اسکو وحید، یداللهی بهرام(1392)، عدم انگیزه مدیران مالی به مدیریت ارزش افزایی(VBM)، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین گرگان، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی و انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان.
 59. اسکو وحید، تاکر رضا (1392)،  بررسی رابطه متقابل بین ویژگیهاي پیش بینی سود بعنوان افشاي اختیاري و گزارشهاي مالی حسابرسی شده، یازدهمین همایش سراسری حسابداری مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 60. اسکو وحید، سلطانی مهدی، عالیشوندی حبیب (1392)، شرایط لازم برای پیاده سازی موفقیت آمیز پروژه های مدیریت دانش در سازمان ها، کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز.
 61. اسکو وحید، سلطانی مهدی (1392)، استفاده از تكنيك داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری، کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز.
 62. اسکو وحید، شجاعی میثم(1392)، رابطه حاکمیت شرکتی با ساختار سرمایه، کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز.
 63. اسکو وحید، شجاعی میثم(1392)، تاثیر نوع مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی بر ساختار سرمایه، کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز.
 64. اسکو وحید، صناعی زرج آباد عباس ، آران دینکی علی، براتی کاریز سنگی راضیه(1392)، بهبود آموزش اخلاق حرفه ای در حسابداری با الهام گرفتن از رشته های پزشکی و حقوق، اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويكردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي(با رويكردي بر مديريت و حسابداري)، دانشگاه آزاد رودهن.
 65. اسکو وحید، صناعی زرج آباد عباس ، آران دینکی علی (1392)، مدیریت ریسک ساختار،آزمون گيري،استفاده(کاربرد)، دانشگاه آزاد رودهن.
 66. اسکو وحید، شجاعی میثم، مجیدی مجید(1392)، چرایی اخلاق در حسابداری، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت.
 67. اسکو وحید، شجاعی میثم، شجاعی ملیحه (1392)، رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها با استفاده از معیارهای نوین ارزیابی عملکرد، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت.
 68. اسکو وحید، صناعی زرج آباد عباس ،  آذری جعفری هانیه (1392)، کاربرد زبان نشانه اي توسعه پذیر در گزارشگري مالی، دومین کنفرانس ملی حسابداري, مدیریت مالی و سرمایه گذاري، گرگان.
 69. اسکو وحید(1392)، حسابداری محیط زیست، اولین  همايش ملّي مدیریت منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس.
 70. دیوسالار فرهاد ، اسکو وحید(1392)، حسابرسی مبتنی بر ریسک و بررسی مشکلات اجرایی شدن آن در ایران و راهکارهایی جهت کاربردی شدن این رویکرد و تاثیرات آن بر افشای صحیح مالیات، دومین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت ، دانشگاه آزاد نور.
 71. اسکو وحید، تاکر رضا ، آقایی  محمد (1393)،  بررسی رابطه بین مولفه های نظام راهبری و نقدشوندگی بازار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد رشت.
 72. شجاعی میثم ، اسکو وحید ، وردی هادی(1392)، سرمایه گذاري خارجی، مؤلفه فراموش شده در رشد اقتصادي، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد رشت.
 73. اسکو وحید، باغبان گتابی سجاد (1393)،  متریک و اصول اخلاقی پایداری : استراتژی هایی برای جلوگیری و کنترل آسیب، سومین همایش علوم مدیریت نوین، گرگان.
 74. اسکو وحید، ترکمان رضا (1393)،  تلفیقی از تحقیق مرتبط با تقلب و کلاهبرداری، سومین همایش علوم مدیریت نوین، گرگان.
 75. اسکو وحید، باغبان گتابی سجاد (1393)،  مسئله‌سازي حسابداري براي تنوع زيستي، همایش بین المللی مدیریت، دانشگاه آزاد بوشهر.
 76. اسکو وحید، صناعی زرج آباد عباس، توماجی رسول، دوگونچی وحید (1393)، روش شناسی توسعه در حسابداری مدیریت محیط زیست، همایش بین المللی مدیریت، دانشگاه آزاد بوشهر.
 77. اسکو وحید، شجاعی میثم (1393)، آشنایی بیشتر با مالیات بر ارزش افزوده و اثر آن بر جامعه، اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار ، اقتصاد و فرهنگ، دانشگاه آزاد علی آباد کتول.
 78. شجاعی میثم، اسکو وحید، ملکی دلارستاقی علی اصغر،  قلی نژاد لاجیمی میلاد (1393)، تئوری محدودیت ها نگرشی سیستماتیک و نوین در فرایند تفکر، کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه ، تهران.
 79. شجاعی میثم، اسکو وحید، قلی نژاد لاجیمی میلاد، ملکی دلارستاقی علی اصغر (1393)، نقش مهندسی ارزش در طراحی رویکرد مدیریت ارزش، کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه، تهران.
 80. شجاعی میثم، اسکو وحید، ملکی دلارستاقی علی اصغر،  قلی نژاد لاجیمی میلاد (1393)، مروري بر نظریه هاي ساختار سرمایه در تبیین ساختار سرمایه شرکت ها، کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه، تهران.
 81. شجاعی میثم، اسکو وحید، ملکی دلارستاقی علی اصغر، قلی نژاد لاجیمی میلاد (1393)،  تفکر استراتژیک و برنامه ریزي استراتژیک(آینده پژوهی  براي برنامه زندگی)، نخستین کنفرانس آینده پژوهی، مدیریت و توسعه، شیراز.
 82. شجاعی میثم، اسکو وحید، ارجمند جزین مهدی (1393)، ریسک و مدیریت ریسک، نخستین کنفرانس آینده پژوهی، مدیریت و توسعه، شیراز.
 83. اسکو وحید، شجاعی میثم، عمادی غزاله (1393)، طلای سیاه یا نفرین سیاه!!!، اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل.
 84. اسکو وحید، شجاعی میثم، عمادی غزاله (1393)، اقتصاد بیمار (بیماری هلندی) ، اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل.
 85. اسکو وحید، شجاعی میثم، عمادی غزاله (1393)، مقايسه توصيفي بين ابزارهاي حل مسأله: شش سيگما، تفكر ناب و تئوري محدوديتها، اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل.
 86. اسکو وحید، شجاعی میثم، آبام امیر (1393)، نقش حسابداری بر پاسخگویی، همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت، دانشگاه آزاد مینودشت.
 87. اسکو وحید، شجاعی میثم، محمودی جهان تیغ حبیب (1393)، نقش صورتهای مالی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان، همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت، دانشگاه آزاد مینودشت.
 88. اسکو وحید، شجاعی میثم (1393)، رابطه ی بین مقررات کمیته بازل و مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر نهادهای پولی و مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پنجمین همایش ملی دانشجوی حسابداری،  دانشگاه فردوسی مشهد.
 89. اسکو وحید، شجاعی میثم (1393)، مقایسه بین شاخص های مدل نوین اهلسن، مدل ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و مدل سود نقدی تنزیل شده در بورس اوراق بهادار تهران، چالش های اقتصاد ایران اولین همایش منطقه ای شمال، دانشگاه گنبد کاووس.
 90. اسکو وحید، تاکر رضا (1393)، بررسي رابطه بين نوسان پذیری سود عملياتي و دقت پيش بيني سود، چالش های اقتصاد ایران اولین همایش منطقه ای شمال، دانشگاه گنبد کاووس.
 91. اسکو وحید، شجاعی میثم، سرحمامی محمدتبار زهره (1393)، بررسی قدرت توضیحی سرمایه های مالی و فکری در ثروت ایجاد شده برای سهامداران، چالش های اقتصاد ایران اولین همایش منطقه ای شمال، دانشگاه گنبد کاووس.
 92. اسکو وحید، شجاعی میثم، ارجمند جزین مهدی، گنجی وطن علی، سرحمامی محمدتبار زهره (1393)، توسعه اقتصادي و استراتژي هاي توسعه، اولین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت.
 93. شجاعی میثم، اسکو وحید، ارجمند جزین مهدی، گنجی وطن علی، سرحمامی محمدتبار زهره (1393)، اهمیت مالیات در الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت، اولین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت.

مقالات کنفرانس

1-وحید اسکو، میلاد وروانی فراهانی، " بررسی تاثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری - 10 اسفند ۱۳۹۹

2- وحید اسکو، میلاد وروانی فراهانی، " بررسی نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر افشای سرمایه فکری"، پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری - 10 اسفند ۱۳۹۹

وحید اسکو، هادی امینی، محمد نوروزی، " بررسی تأثیر تعدیل‌کنندگی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه میان حق‌الزحمه حسابرسی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار" ، دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری،

4- وحید اسکو، وحید اسدی، رهبر قنبری عمران، " بررسی ارتباط بین کارایی بازار سهام و کیفیت سود با نقش تعدیلی کارایی سرمایه‌گذاری و بحران مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران"، دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری،

5- وحید اسکو، رهبر قنبری عمران، وحید اسدی، "بررسی تأثیر نقش مدیرعامل بر مدیریت ریسک در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران"، دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری،

6- سپیده درزی ، وحید اسکو، " سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل، سرمایه‌گذاری کمتر از حد و سیاست‌های بدهی سرمایه‌گذاری"، اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری

7- وحید اسکو ، کاوه کریمی دردشتی ، " بررسی تأثیر کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و اثر چرخه عمر شرکت بر این رابطه در شرکت‌ها پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت ، حسابداری و حقوق

8- وحید اسکو ، جمشید آقایی افشار ، " مدیریت سود، راهبری شرکتی و چسبندگی هزینه"، همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و امور مالی

9- وحید اسکو ، جمشید آقایی افشار ، " تأثیر محافظه‌کاری بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری"، همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و امور مالی

طرح های پژوهشی

 1. اسکو وحید، حسن پور درزی عبدالله (1391)، بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی جاری و سود عملیاتی جاری با جریان نقدی عملیاتی آتی، مجری طرح، دانشگاه گنبد کاووس.
 2. هاشمیه انارکی سعید، اسکو وحید (1392)، بررسي رابطه حاكميت شركتي و هزينه سرمايه، همکار طرح، دانشگاه گنبد کاووس.
 3. چنگی آشتیانی محمد رضا، اسکو وحید، تاکر رضا(1393)، بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود (واقعی و ساختگی)،  همکار طرح، دانشگاه آزاد کمیجان.
 4. اسکو وحید (1393)، بررسي ارتباط بين تغييرات اهرمهاي مالي و عملياتي با تغييرات بازده سهام، مجری طرح، دانشگاه گنبد کاووس.
 5. اسکو وحید، گلچینی حسین (1393)، بررسي ارتباط بين برخی از متغیرهای حسابداری با بازده سهام، مجری طرح، دانشگاه گنبد کاووس.
 6. هاشمیه انارکی سعید، اسکو وحید (1393)، بررسی رابطه بین برخی از متغیرهای حسابداری با عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه، همکار طرح، دانشگاه گنبد کاووس.
 7. اسکو وحید، تاکر رضا (1394)، رشد سرمایه گذاری و رابطه بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ، سود و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، مجری طرح، دانشگاه گنبد کاووس.
 8. اسکو وحید، تاکر رضا (1394)، بررسی رابطه بین کیفیت پیش بینی سودهای مدیریتی و تصمیمات سرمایه­گذاری سرمایه در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ، مجری طرح، دانشگاه گنبد کاووس.
 9. اسکو وحید،عبدالخالق خنکا(1399)، تاثیر ارزش افزوده سرمایه فکری بر سودآوری و بهره وری شرکت، مجری طرح، دانشگاه گنبد کاووس.
 10.  امینی هادی،نیکزاد مهدیس، اسکو وحید،  بوژمهرانی احسان (1399)، مدیران مستقل و مدیریت سود: اثر تعدیل کننده شکاف حق کنترل و حق مالکیت سهامدار کنترل‌کننده نهایی، همکار طرح، دانشگاه گنبد کاووس.
 11. اسکو وحید،، عبدالخالق خنکا (1399)،دوره تصدی حسابرسان و کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان و صاحب نظران حرفه حسابداری، مجری طرح، دانشگاه گنبد کاووس.
 12. اسکو وحید،امینی هادی، خنکا عبدالخالق (1399)، مسئولیت اجتماعی شرکتی و واکنش بازار، مجری طرح، دانشگاه گنبد کاووس.
 13. اسکو وحید، امیری اسماعیل (1399)، محافظه کاری و هزینه معاملات سهام، مجری طرح، دانشگاه گنبد کاووس.

پایان نامه و رساله

تالیفات

الف) مقالات چاپ‌شده در مجلات خارجی

 1. HassasYeganeh yahya, Oskou Vahid & Daghani Reza (Summer 2009),” Fraud in Company: Who Warns?” , Working Paper Series, www.ssrn.com .
 2. Lashgari Zahra, Daghani Reza & Oskou Vahid (November 2010), “The Effect Of Debt Financing On Cash Flows; Evidence From Tehran Stock Exchange (Tse)”, International Journal Of Academic Research, Vol. 2. No. 6, Part II. (ISI)
 3. Pouraghajan  abbasali, Oskou Vahid, Changi Ashtiyani Mohammad Reza & Mohseni Ebrahim (May 2013),  “The Survey of Relationship between Price Stocks with Selected Components”, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(5) 68-77. (ISI)
 4. Daryaei AbbasAli, Oskou Vahid & Mehdi Soltani(2013), “Structural Equation Modeling of the Relationship between Knowledge Management and Business Intelligence in Knowledge-Based Companies”, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences,  3-10/909-918. (ISC)
 5. Hashem nejad Yaghoob, Oskou Vahid, Mohammad Nezhad Atefeh, Rahimi Majid & Talebian Mahdi(2013), “A Study of the Relationship between Market Competition and Capital Structure of CompaniesListed in Tehran’s Stock Exchange”, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. (ISC)
 6. Oskou Vahid, Change Ashtiyani Mohammad Reza , Soltani Mehdi & fathi Keivan(2013), “Investigation and evaluation of Spiritual Intelligence:A Demographic Approach”, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. (ISC)
 7. Oskou Vahid , Ghorbani Leila , Susaraie Amir Hassan & Sadeghi ali(2013), “Evaluating the relationship between the emotional intelligence and the financial managers transactional leadership style in companies of industrial cities in Golestan province”, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. (ISC)
 8. Oskou Vahid , saeidi parviz, framarz javad, Ghorbani Leila & Susaraie Amir Hassan(2013),  “Evaluating the comparative effectiveness of staff In-service trainings (before and after the In-service trainings) on improving the service quality”, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. (ISC)
 9.  
 10. Khodadadi Vali, Ghorbani Ramin, Rashidi Baghi Mohsen & Oskou Vahid (2014), “Investigate and prediction the effect of growth opportunities on the relationship between stock returns and free cash flow by artificial neural networks”, Journal of Social Issues & Humanities. (ISC)
 11. Khazami Soheila, Takhsha Shamsabadi Dariush, Oskou Vahid & Reza Takor(2014), “A  Study of the Relationship between Earnings Management, Independent Audit Quality and Corporate Governance Mechanisms in the Firms Enlisted in Tehran Stock Exchange”, International Journal of Management and Humanity Sciences. (ISC)
 12. Faramarz Javad & Oskou Vahid (2014), “The Study of Relationship between Earnings Quality and Stock Returns accepted in Tehran Stock Exchange: with emphasis on dummy and real Earnings”, International Journal of Management and Humanity Sciences. (ISC)

ب) مقالات چاپ‌شده در مجلات داخلی

 1. حساس یگانه یحیی، اسکو وحید، داغانی رضا (1388)، تقلب در شرکت‌ها: چه كساني هشدارمي دهند، حسابدار رسمی،  شماره 18، ص 35 – 41.
 2. حساس یگانه یحیی، داغانی رضا ، اسکو وحید (1388)، مديريت ريسك تقلب، حسابدار رسمی،  شماره 20، ص 86 – 95.
 3. لشکری زهرا، اسکو وحید، داغانی رضا (1388)، بررسي رابطه بين نسبت‌های بدهي با اجزاء منتخب صورت جريان وجوه نقد، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 8، ص 39 – 64 . ( علمی و پژوهشی)
 4. علی زاده علی، اسکو وحید، سلطانی مهدی (1391)،  راهکار افزایش مشارکت مردم در بورس،  ماهنامه تخصصی بازار و سرمایه، شماره 30، ص70 – 71.
 5. اسکو وحید، تاکر رضا (1393)، بررسی تاثیر هموارسازی سود بر مربوط بودن نسبت های سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ماهنامه تخصصی بازار و سرمایه، شماره 52.
 6. اسکو وحید، خیراندیش مسعود، تاکر رضا (1393)، بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر نسبت کیو توبین  و هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، مجله علمی مهندسی مدیریت نوین.
 7. اسکو وحید، فتاحی مهسا، شکی محمد علی، سلطانی مهدی (1393)، رویکردهای مختلف سنجش هوش تجاری سازمان ها، فصلنامه مهارت، شماره 4، ص 21-30.

ج) مقالات چاپ‌شده در همایش‌ها

 1. لشکری زهرا، اسکو وحید(1387)،  بررسي رابطه بين نسبت‌های بدهي با اجزاء منتخب صورت جريان وجوه نقد، سمينار منطقه‌ای تغييرات و ضروريات حسابداري و حسابرسي در دو دهه اخير، دانشگاه آزاد اسلامی مرند.
 2. اسکو وحید، داغانی رضا(1390)، بررسي اشتراك اطلاعات در گريد، سمينار منطقه‌ای حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی نور
 3. اسکو وحید، فرامرز جواد، نجفی مظاهر(1390)، بررسي موضوع‌های مغاير منابع انساني در حسابداري منابع انساني و مديريت منابع انساني، سمينار منطقه‌ای حسابداری و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی نور
 4. فرامرز جواد، اسکو وحید، نجفی عمران  مظاهر (1390)، هدف از حسابداري منابع انساني ، سمينار منطقه‌ای حسابداری و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی نور.
 5. اسکو وحید، برزگر خاندوزی عابدین، فتحی کیوان، نجفی عمران مظاهر(1391)، حسابرسی اسناد مربوط به XBRL ، همایش منطقه‌ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت.
 6. اسکو وحید، برزگر خاندوزی عابدین، ابراهیمی مهران، ترک جزی مرتضی(1391)، گزارشگری توسعه پایدار و زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر ، همایش منطقه‌ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت.
 7. اسکو وحید، برزگر خاندوزی عابدین (1391)، نقش زبان گزارشگری توسعه‌پذیر در حرفه حسابداری، همایش منطقه‌ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت.
 8. اسکو وحید، حسن‌زاده مرتضی (1391)، برنامه بایگانی داوطلبانه SEC با استفاده از XBRL، همایش منطقه‌ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت.
 9. قاسمی میثم، اسکو وحید، داغانی رضا (1391)، گزارشگری مالی و زبان تجاری گزارشگری توسعه‌پذیر، همایش منطقه‌ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت.
 10. برزگر خاندوزی عابدین، اسکو وحید (1391)، زبان گزارشگری توسعه‌پذیر تحولی نو در گزارشگری مالی، همایش منطقه‌ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت.
 11. اسکو وحید، علی نیا اسماعیل، قائمیان عاطفه (1391)، اندازه گیری در گزارشگری مالی،  اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی نور.
 12. اسکو وحید، ابراهیمیان سید جواد، نجفی عمران مظاهر (1391)، ارزش سرمایه انسانی نیازها و کارکردها، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی نور.
 13. اسکو وحید، برزگر خاندوزی عابدین، حسن‌زاده مرتضی (1391)، اهميت حسابداری منابع انسانی ، روشها و چالشهاي اندازه گيري و ارزش گذاري آن، همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی بندر گز.
 14. اسکو وحید، شاهینی زهرا، عمادی غزاله (1391)، سرمایه فکری به عنوان دارایی های مولد: ارائه مفهومی، همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی بندر گز.
 15. اسکو وحید، ترک جزی مرتضی، مصطفی پور علی کرد(1391)، مدیریت ارتباط با مشتری :چشم اندازها و راه حل های  پیاده سازی موفق و کاربردی، همایش ملی مدیریت نوین گرگان، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی.
 16. اسکو وحید، ترک جزی مرتضی، ابراهیمی مهران(1391)، حسابداری منابع انسانی و تعیین ارزش سرمایه  انسانی،  رابطه آن با مدیریت اطلاعات و نقش و تاثیر آن بر تصمیمات مدیران، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی.
 17. اسکو وحید، ترک جزی مرتضی (1391)، اهمیت مدیریت بر ict در سازمانهای کوچک و بزرگ، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه بابلسر.
 18. اسکو وحید، سلطانی مهدی (1391)، مدلی جهت ارتقای هوش تجاری شرکتها با رویکرد مدیریت دانش ، دانشگاه بابلسر.
 19. اسکو وحید، داغانی رضا (1391)،  بررسی اشتراک اطلاعات در محيطهاي پوياي اقتصادي، همایش ملی حسابداری و حسابرسی،  دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 20. اسکو وحید، ترک جزی مرتضی (1391)،  اهمیت مدیریت بر فناوری اطلاعات در حسابداری و حسابرسی ، همایش ملی حسابداری و حسابرسی،  دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 21. اسکو وحید، فتحی کیوان، ترک جزی مرتضی، اکبریان شورکایی رضا (1391)،  پیاده سازی قانونیXBRL : مفاهیم قانونی زبان های نشانه گذاری، همایش ملی حسابداری و حسابرسی،  دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 22. اسکو وحید، ترک جزی مرتضی (1391)،  اهمیت فناوری اطلاعات  در مدیریت و حسابداری، اولین همایش منطقه ای پژوهش های و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شفق تنکابن.
 23. اسکو وحید، سلطانی مهدی (1391)، بررسی تأثیر حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد سیستم‌های اطلاعاتی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه : شرکت‌های صنعتی استان یزد)، نخستین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری، علمی و کاربردی گرگان.
 24. اسکو وحید، سلطانی مهدی (1391)، راهکار های افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور- مطالعه موردی : بورس اوراق بهادار منطقه ای شهرستان یزد، نخستین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری، علمی و کاربردی گرگان.
 25. اسکو وحید، ترک جزی مرتضی (1391)، اندازه گیری و تعیین هویت دارایی ها و موجودی های سرمایه فکری، نخستین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری، علمی و کاربردی گرگان.
 26. قالمق کریم، اسکو وحید، ترک جزی مرتضی، زمانی راد حامد، خانعلی زاده لاسکی علی (1391)، اهمیت و تاثیر سرمایه فکري در دستیابی به مدیریت دانش سازمانی، نخستین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری، علمی و کاربردی گرگان.
 27. اسکو وحید، رمضانی جواد، بخشی مجید، ترکمان رضا (1391)، سرمایه فکری و دارایی دانشی گزارش سرمایه فکری در اسپانیا، اولین همایش حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد قائمشهر.
 28. اسکو وحید، رمضانی جواد، فتحی کیوان، زکوی سلمان (1391)، اصول اخلاقی و اخلاق حرفه اي در حسابداري، اولین همایش حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد قائمشهر.
 29. اسکو وحید، فتحی کیوان، ترک جزی مرتضی، گری فرهاد (1391)، اخلاق در حسابداري و گزارشگري با تأکید بر معضلات حسابداران، اولین همایش حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد قائمشهر.
 30. اسکو وحید، ترک جزی مرتضی، زمانی حامد، خانعلی زاده لاسکی  علی(1392)، نقش اقتصاد دانش نیان در رشد و توسعه اقتصادی و اهمیت آن در اجرایی سازی اقتصاد مقاومتی، چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، دانشگاه بابلسر.
 31. اسکو وحید، سلطانی مهدی، شریف یزدی سعید، ترک جزی مرتضی (1392)، بررسی تأثیر فرهنگ، تکنولوژی و استراتژی‌های سازمانی بر فرایندهای تجاری مورد مطالعه : شرکت فولاد اردکان، اولين همايش ملي مهندسي مديريت كسب و كار، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان.
 32. اسکو وحید، تاکر رضا (1392)،  تاثیر ویژگی هاي ساختار هیات مدیره بر معیارهاي مالی در شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی، دانشگاه الزهرا.
 33. اسکو وحید، فتاحی مهسا، سلطانی مهدی، ترک جزی مرتضی(1392)، ارائه ی الگوریتمی جهت بهبود هوشمندی كسب و كار شركت های دانش، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی.
 34. اسکو وحید، عمادی غزاله، ترک جزی مرتضی(1392)، نگرشی بر نقش اخلاق حرفه اي در راستاي اهداف حسابداري و حسابرسی، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین گرگان، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی و انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان.
 35. اسکو وحید، ترک جزی مرتضی، عمادی غزاله(1392)، ارزیابی اهمیت توانمندسازي منابع انسانی و تاثیر آن بر سازمان ها، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین گرگان، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی و انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان.
 36. اسکو وحید، یداللهی بهرام(1392)، عدم انگیزه مدیران مالی به مدیریت ارزش افزایی(VBM)، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین گرگان، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی و انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان.
 37. اسکو وحید، تاکر رضا (1392)،  بررسی رابطه متقابل بین ویژگیهاي پیش بینی سود بعنوان افشاي اختیاري و گزارشهاي مالی حسابرسی شده، یازدهمین همایش سراسری حسابداری مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 38. اسکو وحید، سلطانی مهدی، عالیشوندی حبیب (1392)، شرایط لازم برای پیاده سازی موفقیت آمیز پروژه های مدیریت دانش در سازمان ها، کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز.
 39. اسکو وحید، سلطانی مهدی (1392)، استفاده از تكنيك داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری، کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز.
 40. اسکو وحید، شجاعی میثم(1392)، رابطه حاکمیت شرکتی با ساختار سرمایه، کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز.
 41. اسکو وحید، شجاعی میثم(1392)، تاثیر نوع مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی بر ساختار سرمایه، کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز.
 42. اسکو وحید، صناعی زرج آباد عباس ، آران دینکی علی، براتی کاریز سنگی راضیه(1392)، بهبود آموزش اخلاق حرفه ای در حسابداری با الهام گرفتن از رشته های پزشکی و حقوق، اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويكردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي(با رويكردي بر مديريت و حسابداري)، دانشگاه آزاد رودهن.
 43. اسکو وحید، صناعی زرج آباد عباس ، آران دینکی علی (1392)، مدیریت ریسک ساختار،آزمون گيري،استفاده(کاربرد)، دانشگاه آزاد رودهن.
 44. اسکو وحید، شجاعی میثم، مجیدی مجید(1392)، چرایی اخلاق در حسابداری، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت.
 45. اسکو وحید، شجاعی میثم، شجاعی ملیحه (1392)، رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها با استفاده از معیارهای نوین ارزیابی عملکرد، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت.
 46. اسکو وحید، صناعی زرج آباد عباس ،  آذری جعفری هانیه (1392)، کاربرد زبان نشانه اي توسعه پذیر در گزارشگري مالی، دومین کنفرانس ملی حسابداري, مدیریت مالی و سرمایه گذاري، گرگان.
 47. اسکو وحید(1392)، حسابداری محیط زیست، اولین  همايش ملّي مدیریت منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس.
 48. دیوسالار فرهاد ، اسکو وحید(1392)، حسابرسی مبتنی بر ریسک و بررسی مشکلات اجرایی شدن آن در ایران و راهکارهایی جهت کاربردی شدن این رویکرد و تاثیرات آن بر افشای صحیح مالیات، دومین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت ، دانشگاه آزاد نور.
 49. اسکو وحید، تاکر رضا ، آقایی  محمد (1393)،  بررسی رابطه بین مولفه های نظام راهبری و نقدشوندگی بازار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد رشت.
 50. شجاعی میثم ، اسکو وحید ، وردی هادی(1392)، سرمایه گذاري خارجی، مؤلفه فراموش شده در رشد اقتصادي، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد رشت.
 51. اسکو وحید، باغبان گتابی سجاد (1393)،  متریک و اصول اخلاقی پایداری : استراتژی هایی برای جلوگیری و کنترل آسیب، سومین همایش علوم مدیریت نوین، گرگان.
 52. اسکو وحید، ترکمان رضا (1393)،  تلفیقی از تحقیق مرتبط با تقلب و کلاهبرداری، سومین همایش علوم مدیریت نوین، گرگان.
 53. اسکو وحید، باغبان گتابی سجاد (1393)،  مسئله‌سازي حسابداري براي تنوع زيستي، همایش بین المللی مدیریت، دانشگاه آزاد بوشهر.
 54. اسکو وحید، صناعی زرج آباد عباس، توماجی رسول، دوگونچی وحید (1393)، روش شناسی توسعه در حسابداری مدیریت محیط زیست، همایش بین المللی مدیریت، دانشگاه آزاد بوشهر.
 55. اسکو وحید، شجاعی میثم (1393)، آشنایی بیشتر با مالیات بر ارزش افزوده و اثر آن بر جامعه، اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار ، اقتصاد و فرهنگ، دانشگاه آزاد علی آباد کتول.
 56. شجاعی میثم، اسکو وحید، ملکی دلارستاقی علی اصغر،  قلی نژاد لاجیمی میلاد (1393)، تئوری محدودیت ها نگرشی سیستماتیک و نوین در فرایند تفکر، کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه ، تهران.
 57. شجاعی میثم، اسکو وحید، قلی نژاد لاجیمی میلاد، ملکی دلارستاقی علی اصغر (1393)، نقش مهندسی ارزش در طراحی رویکرد مدیریت ارزش، کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه، تهران.
 58. شجاعی میثم، اسکو وحید، ملکی دلارستاقی علی اصغر،  قلی نژاد لاجیمی میلاد (1393)، مروري بر نظریه هاي ساختار سرمایه در تبیین ساختار سرمایه شرکت ها، کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه، تهران.
 59. شجاعی میثم، اسکو وحید، ملکی دلارستاقی علی اصغر، قلی نژاد لاجیمی میلاد (1393)،  تفکر استراتژیک و برنامه ریزي استراتژیک(آینده پژوهی  براي برنامه زندگی)، نخستین کنفرانس آینده پژوهی، مدیریت و توسعه، شیراز.
 60. شجاعی میثم، اسکو وحید، ارجمند جزین مهدی (1393)، ریسک و مدیریت ریسک، نخستین کنفرانس آینده پژوهی، مدیریت و توسعه، شیراز.
 61. اسکو وحید، شجاعی میثم، عمادی غزاله (1393)، طلای سیاه یا نفرین سیاه!!!، اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل.
 62. اسکو وحید، شجاعی میثم، عمادی غزاله (1393)، اقتصاد بیمار (بیماری هلندی) ، اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل.
 63. اسکو وحید، شجاعی میثم، عمادی غزاله (1393)، مقايسه توصيفي بين ابزارهاي حل مسأله: شش سيگما، تفكر ناب و تئوري محدوديتها، اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل.
 64. اسکو وحید، شجاعی میثم، آبام امیر (1393)، نقش حسابداری بر پاسخگویی، همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت، دانشگاه آزاد مینودشت.
 65. اسکو وحید، شجاعی میثم، محمودی جهان تیغ حبیب (1393)، نقش صورتهای مالی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان، همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت، دانشگاه آزاد مینودشت.
 66. اسکو وحید، شجاعی میثم (1393)، رابطه ی بین مقررات کمیته بازل و مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر نهادهای پولی و مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پنجمین همایش ملی دانشجوی حسابداری،  دانشگاه فردوسی مشهد.
 67. اسکو وحید، شجاعی میثم (1393)، مقایسه بین شاخص های مدل نوین اهلسن، مدل ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و مدل سود نقدی تنزیل شده در بورس اوراق بهادار تهران، چالش های اقتصاد ایران اولین همایش منطقه ای شمال، دانشگاه گنبد کاووس.
 68. اسکو وحید، تاکر رضا (1393)، بررسي رابطه بين نوسان پذیری سود عملياتي و دقت پيش بيني سود، چالش های اقتصاد ایران اولین همایش منطقه ای شمال، دانشگاه گنبد کاووس.
 69. اسکو وحید، شجاعی میثم، سرحمامی محمدتبار زهره (1393)، بررسی قدرت توضیحی سرمایه های مالی و فکری در ثروت ایجاد شده برای سهامداران، چالش های اقتصاد ایران اولین همایش منطقه ای شمال، دانشگاه گنبد کاووس.
 70. اسکو وحید، شجاعی میثم، ارجمند جزین مهدی، گنجی وطن علی، سرحمامی محمدتبار زهره (1393)، توسعه اقتصادي و استراتژي هاي توسعه، اولین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت.
 71. شجاعی میثم، اسکو وحید، ارجمند جزین مهدی، گنجی وطن علی، سرحمامی محمدتبار زهره (1393)، اهمیت مالیات در الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت، اولین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت.

د) کتابهای چاپ شده

 1. علی نیا اسماعیل، اسکو وحید، روستا منوچهر (1391)، کاملترین مجموعه سوالات حسابداری صنعتی، انتشارات فکر سبز.

افتخارات

 • پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه گنبد کاووس در سال 1393
 • پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه گنبد کاووس در سال 1394

برنامه هفتگی

  8-10 10-12 12-13 13-15 15-17 17-19
شنبه  
یک شنبه     نماز- ناهار      
دو شنبه روش تحقیق حسابداری پیشرفته یک نماز- ناهار حسابداری پیشرفته یک حسابداری میانه یک حسابداری میانه یک
سه شنبه حسابداری پیشرفته دو حسابداری پیشرفته دو نماز- ناهار      
چهارشنبه     نماز- ناهار      
پنجشنبه     نماز- ناهار      

دروس تدریس شده

مقطع کارشناسی: اصول حسابداری 1، 2 و3،  حسابداری میانه 1و 2، حسابداری پیشرفته 1 و 2، روش تحقیق در حسابداری

مقطع کارشناسی ارشد: حسابداری بخش عمومی، تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری، سیستمهای اطلاعات حسابداری، مسائل جاری در حسابداری، حسابرسی پیشرفته، حاکمیت شرکتی

دانلودها